Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 26282 || 1. oldal a 263-ből. || Következő oldal

Árnyékos pünkösdi gondolatok – P. Vértesaljai László SJ elmélkedése

A szentmise során van egy fölséges pillanat, mely az 1982-ben történt, immár 36 éves papszentelésem óta újból és újból fel-lelkesít, ez pedig a Lélekhívás magasztossága. A háromszor-szent Isten dicsőítése után az egyház így imádkozik: „Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áraszd le rá Szentlelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és † vére legyen”. [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

Hitek és tévhitek egymásról – 777 OFFLINE

Már most írd be a naptáradba a következő 777 OFFLINE időpontját! Garantáltan izgalmas beszélgetéssel tudunk szolgálni nektek. Szeretettel meghívunk a 777 OFFLINE májusi alkalmára, melynek vendégei Hodász András katolikus pap és Nagy Gergely református lelkész lesznek. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi nagyon rövid űrlapon tudsz, amelynek kitöltése 30 másodpercet vesz igénybe: https://goo.gl/forms/ Wdxvx3HyfNZ6IlO73 Hodász András atya a 777 csapatának tagjaként rendszeresen blogol, illetve videók formájában válaszol tabukat döntögető kérdésekre. Humora és felkészültsége miatt nagy népszerűségnek örvend, különösen a fiatalok körében. A Kispesti Nagyboldogasszony templom káplánja. Nagy Gergely, református lelkész, teológus, a Kálvinista Apologetikai Társaság alapítója, itt jelennek meg írásai. Több mint féltucat moderált hitvitán vett mar részt és képviselte a protestáns ál (777blog.hu)

Biciklivázba rejtett okmányokkal mentett embereket a világhírű sportoló

Gino Bartali olasz kerékpárost főként sportsikerei miatt ismerheti a világ, ám a hithű katolikus népszerűségét életmentésre használta. [...] Bővebben! (Szemlélek)

KIS MAGYAR PÜNKÖSDI MINI-TRILÓGIA 2018 - "Az magyar népnek..."

DR. BÉKEFY LAJOSKIS MAGYAR PÜNKÖSDI MINI-TRILÓGIA 2018HÁROM RÉSZBEN"AZ MAGYAR NÉPNEK AZ KI ZSIDÓUL ÉS GÖRÖGÜL ÉS VÉGRE DIÁKUL SZÓL VALA RÉGEN, SZÓL NÉKED AZ ITT MAGYARUL" - PÜNKÖSD HATALMAS CSUDÁJÁRUL (Sylvester János 1541)I. rész Tiszteletkultúrát építő Magyar Nemzeti Pünkösdöt! - a kritikus pneumatológiáról - a langyos középszer, a közönségesség diktatúrája ellenÖTVEN SZENTLÉLEK-AKKORDOM MEGPENDÍTEMA 20. század a Szentlélek teológiai és élményszerű, tehát értelemmel és szívvel történt újra felfedezésének, az egyházak pünkösdi virágba borulásának időszaka is volt. Száz és száz teológus, keresztyén gondolkodó minden felekezetben rárezdült pneumatikus rezonanciával a Lélekre. Ötven év óta az én lelkem is visszhangozza, magasztalja a Lélek sok-sok csodáját. Idén bizonyára több, mint 2 milliárd keresztyén könyörög az 1300 éves latin Lélek-hívogatás nemzeti nyelvű változatainak soraival: Ve (Békefy Lajos blogja)

Zsiga bácsi

- Legutóbb, 2018 elején a Corvin-láncot kapta meg, de egyebek mellett elnyerte a Bolyai-díjat is. Fontosak ezek a visszajelzések? - Nem. Minden elismerés kicsit zavar, mert felvetődik bennem, hogy vajon megérdemeltem-e, nincsenek-e olyanok, akik többet tettek nálam. Nem egy esetben kapásból tudtam volna mondani olyan személyeket, akik szerintem jobban megérdemelték volna a kitüntetést.(...) - Az ember már a görög vagy a római korban is megtett minden elképzelhető rosszat, a mai utódok ezen a téren nem sok újdonságot tudtak felmutatni. - Sajnos tudnak. A huszadik század a koncentrációs táboraival, haláltáboraival, a holokauszttal bizonyította, hogy az emberi gonoszságot korábban elképzelhetetlen módon lehet kiélni. Némi reményt ad, hogy a rossz mellett a jóság is megjelenik.(...) - Presbiterként 55 éven keresztül a Kálvin téri gyülekezetet szolgálta. Hívő emberként hogyan látja Európa jövőjét? - Nagy megpróbáltatás (reposzt.hu)

Egy elfeledett forma (2): hogyan olvassuk az allegóriákat?

William Righter szerint „az allegória a didakticizmus hagyományos eszköze” (in Clifford: The Transformation of Allegory, vi.). Ez jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy - Gay Clifford szavaival - a forma „kiment a divatból”, hiszen a mi korunk talán soha nem látott bizalmatlanságot mutat a művészet tanító céljával szemben. A horatiusi dulce et utile (vagy prodesse et […] (Szabados Ádám blogja)

A hithűség meghatározó tényező a papi hivatások támasztásában

"Transzformatív" püspök; a hivatásokat népszerűsítő kultúra az egyházmegyében; hithű képzést adó papi szeminárium; és elkötelezett szemináriumi rektor, aki nem enged elhajlást a katolikus tanítástól. Anne Hendershott, az ohio-i Steubenville Ferences Egyetem szociológiaprofesszorának kutatásai szerint ezek a leginkább döntő tényezők egy egyházmegyében a papi hivatások számának megnövelésében. A professzor 2006 és 2016 között tíz éven át vizsgálta az Egyesült Államok egyházmegyéiben a papi hivatások számának alakulását, és az ezt befolyásoló trendeket. Ezalatt az időszak alatt öt olyan egyházmegyét azonosított, amelyek a legsikeresebbeknek bizonyultak az egy katolikusra jutó papi hivatások számának magasan tartásában. Ezek az egyházmegyék a Newark (New Jersey), a St. Louis, és az Atlanta érsekség, valamint a Paterson (New Jersey) és Arlington (Virginia) egyházmegyék. St. Louis A St. Louis-i érsekség hivat (Katolikus Válasz)

- Kedd [2018.05.22.] "Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az ÚRnak félelme távol tart a rossztól!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Kedd [2018.05.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Zsolt 36,2 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 20,38 A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem, Megtisztítlak benneteket az ellenem lázadóktól és hitszegőktől; és kivezetem őket abból az országból, amelyben jövevények voltak, de Izráel földjére nem fognak bemenni. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR! A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem; És kitiszt (Bátorító blognapló)

- Kedd [2018.05.22.] "Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [20178.05.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Zak 4,6 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Kor 14,1 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Erre ő így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa. Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy próf (Örömüzenet)

- Kedd [2018.05.22.] "Örökkévaló Isten az Úr! Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2018.05.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 116,6 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Kor 12,9b elesett vagyok, de ő megsegít. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. én ügyefogyott voltam és megszabadított engem. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Nyomorult voltam és szabadulást hozott. Ezért a legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje költözzön bel (Útmutató)

Pünkösd és a bemerítés üzenete

PÜNKÖSD: BEMERÜLÉS VÍZBE ÉS SZENTLÉLEKBEA felvétel 2018. május 20-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet Pünkösdi istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.Bibliai textus: "Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: "Mit tegyünk, atyámfiai, férfiak?" Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg (merítkezzetek be) valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát."(ApCsel 2,37-38) (Mészáros Kálmán blogja)

Konfirmáció 2018.

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk frissen konfirmált tagjait!Isten gazdag áldása kísérje életüket!Forró Csilla - Tábori Elvira - Hendre Ádám További képek (Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség)

Mire gondolhat a miniszter? A Tízparancsolat védelmében (vendégposzt: Palkó Istvántól)

Valamiért sokan kérdezik tőlem (pedig semmilyen szinten nem vagyok szakértő), hogy mit gondolok az új miniszter állításáról, miszerint a Tízparancsolat megtartása megvéd a halálos betegségek 70-80 százalékától. Most leírom a véleményemet, és ha bárki kérdez, ezután már csak erre fogok hivatkozni. A Tízparancsolat kb. 3500 éves, nem mai darab. Kőtáblákra írták, vagyis már csak "helyhiány" miatt sem tartalmazza saját magyarázatát. Viszont arra kifejezetten jó ez a tömörség, hogy lehetőséget adjon az aktualizált értelmezésre, továbbgondolásra. Nyilvánvalóan akkor juthat csak el mindenkihez évezredekkel később is, ha "avulásmentes". Nem kell hozzá hívőnek lenni vagy az ókori Egyiptomból menekülni, önmagában is univerzális iránymutatás: [...] Bővebben! (Kereszténység és kapitalizmus )

05.21 Az Úttörő

Mikeás 2,12-13 tovább (Velünk az Isten!)

Sarah bíboros: A nős férfiak pappá szentelése "szakítás az apostoli hagyománnyal"

A "kipróbált" nős férfiak ("viri probati") pappá szentelése "súlyos következményekhez vezet" és "szakítás az apostoli hagyománnyal" - jelentette ki Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusa pünkösdvasárnap, a franciaországi Chartes-ban mondott homíliájában. A bíboros a városba tartó zarándoklat zárómiséjét celebrálva tért ki a viri probati felszentelésének kérdésére is. Ahogy Sarah bíboros a homíliájában fogalmazott: Kedves Paptestvéreim! Mindig őrizzétek ezt a bizonyosságot: az egységet Krisztussal a kereszten, mert a papi cölibátus tanúságot tesz a világban! Az a terv, amit egyesek megint elővettek, hogy a cölibátust leválasztják a papságról, kiszolgáltatva az egyházi rend szentségét nős férfiaknak ("viri probati") - ahogy mondják, "pasztorális okokból vagy egyfajta szükségből" - súlyos következményekhez vezet, és egyértelmű szakításhoz az apostoli hagyománnyal. Ez (Katolikus Válasz)

A Szentlélek 7 ajándéka

Ha sikerül vizuálisan is elképzelnünk a Szentlélek mindegyik ajándékát, talán könnyebben megértjük, hogy melyek ezek az ajándékok és hogyan működnek. A pünkösdvasárnapi olvasmányok azt mutatják be, hogy mennyire „drámai módon” is jött a Szentlélek az Apostolokhoz és Máriához. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, még ha kevésbé drámai módon is: a Szentlélek keresztség által adott hét ajándéka elengedhetetlen a keresztény élethez. Az ajándékokat talán nehéz felfogni és megkülönböztetni egymástól. Én így idézem fel őket: 1: Gondolj úgy a Bölcsességre, mint a kenetre. A bölcsesség ajándéka: „szeretni azt, ami jó”. Avagy, bölcs dolog megismerni az Istent nem csak az elménkkel, hanem a szívünkkel is. Más szóval: a bölcsesség nem abból származik, ha Istent csupán úgy ismerjük, mint egy diák, hanem úgy kell közelednünk felé, mint egy családtag. Erre azért vagyunk képesek, mert valóba (777blog.hu)

Húsos tészta

Mama már nem minden nap gyúrja be a tojást a csigatésztának. Vagy ha be is gyúrja, gyakran már nem tudja feldolgozni az egészet. Ilyenkor ledaráljuk lebbencsnek. Jó sonkás tésztának, lebbencs levesnek. Ebből készült a mostani húsos tészta is a jól bevált tésztaszósszal. Hozzávalók:fél kg lebbencstésztafél kg darált húsolajfél liter tésztaszósz+ 3 dl paradicsomléreszelt sajtElkészítés:A húst egy kis olajon megpirítjuk, majd hozzáöntjük a szószt és a lét. Sűrűre főzzük. Közben a tésztát enyhén sós vízben megfőzzük. A nagyobb darabokat félretesszük. A kisebbeket összekeverjük a húsos szósszal, egy közepes tepsibe öntjük, rá a nagyobb darabokat. Megszórjuk a sajttal, és előmelegített sütőben pirosra sütjük. És ha azt hisszük, hogy marad másnapra, akkor tévedtünk. (A parókia konyhájából)

Tiszteletkultúrát építő Magyar Nemzeti Pünkösdöt! - a langyos középszer, a közönségesség diktatúrája ellen

Tiszteletkultúrát építő Magyar Nemzeti Pünkösdöt! - a kritikus pneumatológiáról- a langyos középszer, a közönségesség diktatúrája ellen ÖTVEN SZENTLÉLEK-AKKORDOM MEGPENDÍTEMA 20. század a Szentlélek teológiai és élményszerű, tehát értelemmel és szívvel történt újra felfedezésének, az egyházak pünkösdi virágba borulásának időszaka is volt. Száz és száz teológus, keresztyén gondolkodó minden felekezetben rárezdült pneumatikus rezonanciával a Lélekre. Ötven év óta az én lelkem is visszhangozza, magasztalja a Lélek sok-sok csodáját. Idén bizonyára több, mint 2 milliárd keresztyén könyörög az 1300 éves latin Lélek-hívogatás nemzeti nyelvű változatainak soraival: Veni Creator Spiritus - Jöjj, Teremtő Lélek! Most 50 évem hitben tapasztalt Lélek-élményeit fogalmazom meg az elmúlt század nekem is évtizedeken át üzenő Szentlélek-teológusainak szavaival. Igazi nyelvi csodaként, mert ők is, én is, és a (Békefy Lajos blogja)

Levél a konfirmált fiatalok szüleihez

Tisztelt Szülő! Köszönöm a bizalmát, hogy a konfirmációi vizsgára és fogadalomtételre egy vagy két éven keresztül készülhettünk a gyermekével. Örülök annak, hogy nem kellett Önnek megmagyarázni, hogy semmi olyan anyagot nem veszünk vele, ami ne válna a hasznára. Igyekeztünk a felkészülés időszakában az életkori sajátosságoknak megfelelően nyúlni az emberi élet olyan alapvető kérdéseihez, amik még nekünk, felnőtteknek is sokszor okoznak fejtörést. A konfirmációi kérdés-feleletek olyan készen kapott válaszok voltak, amik csak látszólag nem adtak teret gyermekének a véleménye kifejtésére, kérdései feltevésére. Ha olyan témához érkeztünk, ami beindította a gyermeke fantáziáját, vagy éppen ellenkezőleg túl elvontnak tűnt, félretettem a tanmenetet és csak akkor adtuk fel megtanulni a szó szerinti választ (latin eredetű szóval: memoritert), amikor biztos voltam benne, hogy minden szava érthetővé vált. Lehetne az, ha a magyar társadalom kulturálisan keresztyén része a keresztyénségben nem pusztán identitáshagyományt látna, hanem elkezdene magával a keresztyén üzenettel foglalkozni. Mert örvendetes dolog ugyan, hogy úgy tűnik, hazánkban még nem haltak ki teljesen a keresztyén hátterű kulturális önvédelmi reflexek, de mégis, itt lenne (reposzt.hu)

Pünkösd 1.

A Szentlélek kitöltetése Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura. (Zak 4,6) Péter így felelt: Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia. (Mt 16,16) Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket bőven! PÜNKÖSD NAPJÁN Feltámadott Urunk Jézus, menny honába költözött. Pünkösd napján: lángnyelvekben, hozzánk ismét földre jött! Bűnbánókhoz, bűnbocsátó szeretettel érkezik. Megígérte: velünk marad, amíg a föld létezik. Lelke által, bennünk lakik, így mi véle járhatunk. S utunk végén felragyog majd, dicsőséges új napunk! Pecznyík Pál (Bátorító blognapló)

PÜNKÖSD 1.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió MENNYEI SZÉL! Szívszorítóan szomorú kis egyházunk mai képe; lelkével alig törődik gyülekezeteink népe. Egyház-hajónk vitorláját nem feszíti Lélek szele; sima tükrű, nem hullámzik lelki életünk tengere. Mit ér pompa, mit ér látszat, ha Szentlélek nincsen jelen; gyülekezet: Lélek nélkül, mint egy halott, élettelen. Feszítsd hajónk vitorláját, Isten Lelke, mennyei szél; míg túlsó parton felragyog új szebb hazánk, mint égi cél! Szívekben Te ébressz vágyat, boldog örök élet után; Sátán csábítása helyett, néped csüngjön, Jézus szaván! Konfirmandusaink lelke, bizonyára drága neked; ó, ne engedd veszni őket, bár ők, nem törődnek Veled. Egyházunk népe üdvéért, hozzád sokan imádkozunk; Te tedd örvendező házzá, üresedő sok templomunk. Bennük: a felébredt lelkek, imádjanak, dicsérjenek; új (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.05.20.] "Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Vasárnap [2018.05.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Zsolt 34,5 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 20,44 Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izráel háza! - így szól az én Uram, az ÚR. Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.05.20.] "Az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; Ő engem fog dicsőíteni!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2018.05.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Zak 4,6 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 14,26 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Erre ő így szólt hozzám: Az ÚR igéje ezt mondja Zerubbábelnek: Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa. A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő (Örömüzenet)

2018.05.20. Jézus, "megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is!"

Az igehirdetés alapigéje: ApCsel 2,14-22.29-33 Vedd és olvasd: http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/#14 (Örömüzenet)

PÜNKÖSD 1.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Isten ad Szentlelket ajándékul! Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 14,23-31 http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/14/#23 ApCsel 2,1-13 http://abibliamindenkie.hu/uj/ACT/2/#1 4Móz 11,11-17.24-25 http://abibliamindenkie.hu/uj/NUM/11/#11 Zsolt 118,24-29 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/118/#24 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk! (Örömüzenet)

PÜNKÖSD 1.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek URa. (Zak 4,6) http://abibliamindenkie.hu/uj/ZEC/4/#6 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek229.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek239.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Vasárnap [2018.05.20.] "Istenem, töröld el minden bűnömet! Szent lelkedet ne vedd el tőlem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2018.05.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 59,1-2 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 16,7-8 Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, (mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek,) elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem o (Útmutató)

SZENTLÉLEK-HIMNUSZ ZENDÜL MILLIÁRDNYI LÉLEKBŐL 2018 PÜNKÖSDJÉN - ÁLDOTT, SZÉP ÜNNEPET!

SZENTLÉLEK-HIMNUSZ ZENDÜL MILLIÁRDNYI LÉLEKBŐL 2018 PÜNKÖSDJÉNÖTVEN AKKORDOM LEÜTÖM - KARCAG - KOSSUTHFALVA-HADAD-ZÜRICH FELE REZDÜL ÖSSZHANGJAA 20. század a Szentlélek teológiai és élményszerű, tehát értelemmel és szívvel történt újra felfedezésének, az egyházak pünkösdi virágba borulásának időszaka volt. Száz és száz teológus, keresztyén gondolkodó minden felekezetben rárezdült pneumatikus rezonanciával a Lélekre. Ötven év óta az én lelkem is visszhangozza, magasztalja a Lélek sok-sok csodáját. Idén bizonyára több, mint 2 milliárd keresztyén lélek könyörög az 1300 éves latin Lélek-hívogatás nemzeti nyelvű változatainak soraival: Veni Creator Spiritus - Jöjj, Teremtő Lélek! Apai őseim a karcagi ősi fészek-templomban, majd a délvidéki Bácskossutfalva református templomában énekelték a Jövel, Szentlélek Úristen kezdetű fohászunkat. Anyai őseim pedig a hadadi, nagykárolyi, szilágysági evangél (Békefy Lajos blogja)

Öt dolog, amiért érdemes ellátogatni a Mladifestre

Az elmúlt hónapokban helyen hallhattál a június 8-9-10-én megrendezésre kerülő Ifjúsági Fesztiválról, a Mladifestről. A találkozót Gödöllő határában fekvő Máriabesnyőn, (igen Magyarországon!) tartják. Ebben a három napban több száz keresztény “mladi”, magyarul fiatal fog összegyűlni a Nagyboldogasszony Bazilika körül. De miért gyere el Te is? 1. Találkozás A fesztivál lehetőséget ad a nagy találkozásokra: Istennel, Máriával, Önmagaddal. A 21. század fiataljainak erre van leginkább szüksége. Mert belső indíttatásból keresik a transzcendenst és amikor megtalálnák, akkor nem veszik észre. Sokak fejében nagyon hamis és torz Atya kép él, ezt kellene levetni magunkról és felfedezni életünkben, a világban az Igazi Atya képét. Szűz Máriát is mindenképp említsük meg, hiszen fontos feladatot kapott Istentől, Jézus Krisztusnak kellett életet adnia, felnevelnie, hallgatnia és elkísérni a Golgotára. Jutalma (777blog.hu)

05.18 Gondos gondtalanság

"Tekintsetek az égi madarakra... Figyeljétek meg a mező liliomait..." (Mt 6,26.28). tovább (Velünk az Isten!)

05.18 Messiás (Felkent) Fejedelem

Dániel 9,24-27 tovább (Velünk az Isten!)

05.19 Népének Oltalma

Jóel 3,15-17 tovább (Velünk az Isten!)

Mikor egy keresztény szerelmes lesz…

Emelje fel a kezét közületek az, aki még sosem volt szerelmes! Biztos vagyok benne, hogy senki sem jelentkezik. Mind voltunk már szerelmesek. Mind tudjuk, milyen gyönyörű és hogy milyen jó érzés megtapasztalni a szerelmet egy másik ember iránt. Keresztények és nem-keresztények is lesznek szerelmesek és őrült dolgokat tesznek a szerelemért. Ilyenkor a szívünkből kitör egy bátor, majdnem meggondolatlan hős, izgatottan nézve szembe minden őrült kalanddal amely azzal a lehetőséggel kecsegtet, hogy elnyerheti a szeretett személy szívét. Meghívlak, hogy menj vissza az időben és keresd meg a szívedben azokat az elmentett pillanatokat, amelyekben elvarázsolt valaki, aki egy szó nélkül ellopta a szívedet (akár anélkül, hogy tudta volna, egyáltalán létezel). Mégis - és ez a fontosabbik rész - gondolj bele, hogyan reagál egy keresztény mikor szerelmes lesz. Megtörténhet, hogy Isten iránt való szeretetünk olyan szempontokat is felhoz, ame (777blog.hu)

Hangolódó #94 | Olgyay Hangok

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de lehet, hogy nincs hozzá kedved. Talán nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat, és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondolatokkal küzdesz, a rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnap eseménye felé tekintve. Mai alkalommal Kinyik Anita válogatott az Olgyay Hangok családi zenekar dalaiból. Az alternatív gitárművész, zeneszerző Olgyay Gábor hegedűtanár feleségének segítségével saját és bátyjának nagyszámú, zenére fogékony gyermekeiből - három év szigorú szolfézs- és hangszertanítással - „kinevelte” a maga zenei csapatát. A katolikus (nagy)családi zenekarban volt dobos, billenty (KötőSzó)

Lemondott a chilei püspöki kar

Az egyházi pedofil ügyek utáni megújulást akarják szolgálni a főpásztorok. [...] Bővebben! (Szemlélek)

#csakegygondolat – A hosszúhétvégékről

Nem csak a fejemben, hanem már kommentben is felmerült legutóbb egy munkahelyi cikk kapcsán ez a téma: hosszú hétvége vagy ünnep? Persze lényegében mindkettő, de melyik a fontosabb? Jó pihenést, jó hétvégét, mi a terv a hosszú hétvégére… Hát erre más választ ad egy keresztény, hívő ember. Természetesen mi is pihenünk, elmehetünk wellnesselni, a családunkkal együtt vagyunk végre, kirándulást tervezünk, külföldre utazunk… De mi az igazán fontos? Tedd fel magadnak a kérdést: miért várod a pünkösdi hosszú hétvégét? Vagy a húsvéti szünetet? Készülsz rá lelkileg, és elmész valamilyen programra, lelkigyakorlatra? Vagy csak az alvás és a szabadidő a lényeg? A legtöbb munkaszüneti nap valamilyen keresztény ünnephez köthető. Megéled, tudod, hogy miről szól igazán? Mindegyikhez kapcsolódik evangéliumi rész - elolvasod? Ha katolikus vagy, szertartásokkal is színesítheted ezeket a napokat - elmész? Teológ (777blog.hu)

Sárga-piros krémpohár pünkösdre

Áldott szép pünkösdi ünnepeket kívánok!A blog oldalsávjában összegyűjtöttem a pünkösdre ajánlott receptjeimet. Az aranygaluska már ott lapul a fagyasztóban, de a blogon töbet is találnak. Ennél a kérmpohárnál komolyabb desszerttel is akartam készülni, de egy torokgyulladás megállított. Így egy vajas kekszes alapra tejszínízű pudingot öntöttem (2 csomag és 6 dl tej). Egy szem őszibarack és eperszemek hivatottak jelképezni a pünkösdi lángokat, melyek megjelentek az apostolokon, amikor Isten kitöltötte a Szent Lelkét rájuk. (Apostolok cselekedetei 2.4)Bibliás elmélkedés:A pünkösd eléggé elhanyagolt keresztyén ünnep. Karácsonykor a kis Jézusról még lehet hallani, bár inkább fenyőünnep lett újból. Húsvétkor alig jön át a kereszthalál és feltámadás üzenete a harsogó reklámok, nyuszik, hímes tojások mellett. De azért valahogy mégis nyilvánvalóbb, mint pünkösd, a Szentlélek kitöltetésének és az egyház szü (A parókia konyhájából)

Gyilkossal levelezünk – egy házaspár vallomása

Vajon mi indít arra egy gyermekeit boldogan nevelő párt, hogy kapcsolatba lépjenek egy élete végéig börtönben élő elítélttel? A feleség meséli el különleges történetüket. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Apa büszkesége

Több millióan látták már a közösségi oldalakon, hogy Marcelo fia a Real Madrid futballistáival fejelget. A nyolcéves Enzo Vieira a öltözőben a padon ülő játékosokkal váltott sorban egy-egy fejest, végül az álló Sergio Ramos is visszabólintotta neki a labdát, amelyet ő egy szennyesgyűjtő-ládába továbbított. A Bajnokok Ligája-döntőre készülő Real-futballisták üdvrivalgással fogadták a juniorok között focizó fiú mutatványát, s a videó azzal zárul, ahogy a levegőbe dobálják őt. A közösségi oldalakon már több mint négymillióan látták a felvételt, míg Marcelo annyit írt ki: „apu büszkesége”. Nem esik messze az alma a fájától - mandiner.hu Csütörtökön voltunk kisebbik lányom anyák napi ünnepségén (igen, most csütörtökön, ez volt a legközelebbi időpont, amit sikerült találni), mit mondjak, az anyukák sírtak, és persze az apukáknak is küzdeni kellett a könnyeikkel, elvégre nemcsak a (reposzt.hu)

Egy elfeledett forma (1): mi az allegória?

Angol irodalomból írt diplomamunkámban két középkori allegorikus művet hasonlítottam össze egymással. Mikor beadtam a témajavaslatot, leendő témavezetőm visszakérdezett, hogy biztosan ezzel akarok-e foglalkozni, mert a 20. század végi ember nem igazán lelkesedik már az allegorikus művekért. Mivel engem viszont lelkesített a dolog, elvállalta a témavezetést, de a modern ember ízlését illetően igaza volt. A 19-20. […] (Szabados Ádám blogja)

- Szombat [2018.05.19.] "A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szombat [2018.05.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Zsolt 33,8 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 22,16 Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, Gyalázatos leszel a népek előtt. Akkor megtudod, hogy én vagyok az ÚR. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. S örökségül bírlak téged a pogányok szeme láttára, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Az egész föld félje az Urat, s remegjenek előtte, kik lakják a földkerekség (Bátorító blognapló)

- Szombat [2018.05.19.] "Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2018.05.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 12,32 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 16,7 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm ő (Örömüzenet)

- Szombat [2018.05.19.] "Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2018.05.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 147,3 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 9,11b Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. Jézus örömmel fogadta őket; beszélt nekik az Isten országáról, és meggyógyította azokat, akiknek gyógyulásra volt szükségük. Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket. és ő örömmel fogadván őket, szóla nékik az Isten országáról, és a kiknek gyógyulásra volt szükségök, azokat meggyógyítá. Meggyógyítja (Útmutató)

05.17 A Vezérek Vezére

Dániel 8,23-27 tovább (Velünk az Isten!)

Ez a királyi pár lehetne Harry herceg és Meghan Markle példaképe

Egész Angliát és a fél világot lázban tartja a holnapi hercegi esküvő híre. [...] Bővebben! (Szemlélek)

VAGY ISTEN LELKE - VAGY A HAZUGSÁG „LELKE” - PÜNKÖSDI MINIESSZÉ, ÜNNEPI KEMÉNY BESZÉD

VAGY ISTEN LELKE - VAGY A HAZUGSÁG „LELKE”PÜNKÖSDI EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI ETIKAI MINIMUMOK - MINIESSZÉ BIBLIAI ÖSSZEFÜGGÉSBEN„Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?”(János 6,60)Századunk és napjaink sok hiábavaló beszéde és feledhető információ-, és reklámzuhataga közepette vannak igazgyöngyök, igaz szavak, amiket elénk sodor a pünkösdi Szél. Ezekre jó, mi több üdvös felfigyelnünk, ezek érdemelnének igazi közfigyelmet! Ilyen az annyi rossz hír között a mindennapi jó hír, az evangélium. De ilyen az is, ha kicsit el tudunk gondolkodni és csodálkozni azon, milyen jeleket és jelenségeket sző bele Isten Lelke a történelem szövetébe akár ma is, mintegy zsinórmértékül, jelesül most pünkösdi etikai, erkölcsi minimumként. Egyénileg és közösségileg - javunkra. A Lélek sajátos szövögetésén minduntalan elcsodálkozom. És jó csodálkozni, nagyon jó Rá-csodálkozni. Gyógyító. A megfásultság, a (Békefy Lajos blogja)

Pünkösdi alkalmaink

Kedves Testvérek!Konfirmandusaink a mai napon sikeres konfirmációi vizsgát tettek,így örömmel hívogatunk mindenkit Pünkösd ünnepi, konfirmációi istentiszteletünkre!"Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk,üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!"2Pt 3,18 Valamint Pünkösd hétfői gyülekezeti napunkraés hálaadó istentiszteletünkre is szeretettel hívunk mindenkit!Igét hirdet: Szemerei János püspök (Tab és Környéke Evangélikus Egyházközség)

Privát megbeszélést folytatott Ferenc pápa a német interkommúnió-tervezet ellenzőinek képviselőjével

Péntek délután privát beszélgetésen fogadta Ferenc Pápa Rainer Maria Woelki bíborost, Köln érsekét, aki a német interkommúnió-tervezet vitájában a tervezetet ellenző német püspökök szószólójává vált. A hírt a Vatikán minden egyéb részlet közlése nélkül tette közzé. Ugyanezen a héten hétfőn Ferenc pápa Reinhard Marx bíborossal, a német püspöki konferencia elnökével is privát megbeszélést folytatott. Marx bíboros a német püspöki konferencia februári rendes nagygyűlésén többségi szavazattal elfogadott interkommúnió-tervezet támogatója és szószólója. A Vatikán közlése szerint a hétfői megbeszélést Ferenc pápa a Vatikáni Gazdasági Tanács koordinátori minőségében folytatta le Marx bíborossal. A megbeszélésük részleteiről azonban szintén semmit sem tudni. A cikkeink listája a német püspökök interkommúnió-tervezetének vitájáról ide kattintva található. (Forrás: katholisch.de) (Katolikus Válasz)

Megházasodnál? Szeretnél gyermeket? Miért? Miért nem?

Most elmondhatod a véleményedet családról, házasságról, gyermekvállalásról - kérdőívünk kitöltése csupán 2-3 percet vesz igénybe. [...] Bővebben! (Szemlélek)

VIDEÓ: Robert Sarah bíboros a csendről

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának legújabb könyve "A csönd ereje - a zaj diktatúrájával szemben" megvásárolható a Szent István Társulat boltjaiban és online könyváruházában. A könyv magyar nyelvű fordítását Barsi Balázs OFM atya végezte. A videóhoz az ablakon belül magyar felirat bekapcsolható. (Katolikus Válasz)

Halál, hol a te fullánkod?

„Ide jött hozzá az egyik zsinagógai elöljáró, név szerint Jairus, aki meglátva őt, lába elé borult, és esedezve kérte: “Kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon, és életben maradjon.” Még beszélt Jézus, amikor a zsinagógai elöljáró házától érkezők ezt mondták: “Leányod meghalt. Miért fárasztod még a Mestert?” Jézus is meghallotta, amit mondtak, […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Az olasz meló II.

Adott egy terem, benne pár egyetemista, az asztalon egy doboz keksz és (a hőmérsékleti viszonyok miatt hideg) tea. Igen, úgy tűnik, itt valóban egy IFES diákköri alkalom készülődik! A fél 7-es kezdést szem előtt tartva 7-re az utolsó ember is berobog, alátámasztva az olaszokkal kapcsolatos sztereotípiák jogosságát. Iris kinyomtatva hozza a Márk evangélium heti szakaszát, miközben […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Vajon a Pókember hisz Jézusban?

Mikrofonnal a kezében egy pap járja Amerikát, hogy kérdéseket szegezzen az utca emberének: keresztényeknek, ateistáknak, és igen, olykor szuperhősöknek is. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Onnan jön el ítélni élőket és holtakat, Krisztus átváltoztató munkája bennünk

(Dunántúli református igehirdető)

05.16 Az Öregkorú

Dániel 7,1-23 tovább (Velünk az Isten!)

Felkentjének hatalmat ad

Van néhány dolog, amit fontos észben tartani a karizmákkal kapcsolatban: A lelki ajándék nem elérni való cél, nem ékszer, nem értékmérő, hanem használatra kapott munkaeszköz. Ha valaki szereti a mindenható Atyát, ott ég a szívében az evangélium tüze, és kész alárendelni magát a Szentlélek vezetésének, szélesre tárul előtte a világ. Lelki tartalmú írásokat olvasgatva senki […] The post Felkentjének hatalmat ad appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

#csakegygondolat – Isten orchideája

Egy elég egyszerű hasonlat jutott eszembe a napokban, de azért szeretném megosztani Veletek. Volt egy orchideánk a konyhaablakban. Szegény teljesen elszáradt egy idő után, és csak a levelei maradtak meg. Ha az enyém lett volna (és nem a lakótársamé), biztos, hogy kidobom. Még talán zavart is, hogy “nem tölti be a funkcióját”, egy-két zöld levél nem nagy szám, olyan szép virága lehetne, akkor miért nincs? Mindig keserű szájízzel néztem rá (persze a konyhában nyilván más dolgok is lekötöttek, de a háttérben ott volt az “orchidea”.) Aztán egyszer csak feltűnt, hogy még egy levél kezd a közepéből kinőni. Nem is értettem, hiszen szinte semmit nem foglalkoztunk vele. Egyre nagyobb lett a levél, úgyhogy néha egy kis vizet is adtam neki, hogy lássam, mi fog történni. Szép lassan egy új szár is elkezdett kinőni. Na, itt már olyanná váltam, mint egy kisgyerek: azóta minden reggel nézem, ahogyan látványosan n (777blog.hu)

Székely János finoman helyretette a kommentelőket

Brenner János boldoggá avatása kapcsán a nyugat.hu tudósított arról, hogy a szombathelyi emlékművön korábban meglévő vörös csillagot ideiglenesen kereszt váltotta fel. Ez a változtatás csak pár napig tartott, azonban pont elegendő volt ahhoz, hogy szélsőséges indulatokat váltson ki a kommentelőkből. A Szombathelyi Egyházmegye vezetőjeként Székely János püspök nyílt levélben reagált a kereszténységet ért vádakra. Kedves Honfitársaim! Kissé meglepett, amit többen a kereszténység történelmi szerepéről írtak. 
Volt, aki azt írta, hogy a kereszténység nevében több mint 800 millió embert gyilkoltak meg a történelem folyamán. Egyesek pedig úgy vélekedtek, hogy a templomokon belül jámborkodhatunk, de onnan ne jöjjünk ki, mert veszélyesek vagyunk a társadalomra. Azt is olvasom a bejegyzések között, hogy a gyerekeket majálisozni kell vinni, nem jámborkodásra tanítani. Engedjék meg, hogy röviden megpróbáljak vála (777blog.hu)

Szkinhedből lett cigánymissziós

István sok minden szeretett volna lenni az életében, de hívő sosem. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Aranygaluska diétásabban

Hamarosan itt van pünkösd. A blog oldalsávjában gyűjtöttem az ide illő ételeket, sütiket. Több éven keresztül játékokat hirdettem, hogy az ünnep eszmeiségének megfelelő ennivalókat készítsenek a bloggertársak. Mivel a Szent Lélek kitöltetését ünnepeljük, melynek a jele első alkalommal a tűz volt, flambírozott ételeket vártam. Aztán készítettünk aranygaluskát, mert ez a nap a keresztény egyház születésnapja is. Az egyháznak pedig úgy kell léteznie, mint amikor sok kis rész egységes egésszé áll össze, és Krisztus jó illata árad belőle. Az is feladat volt, hogy piros-sárga ételekkel nevezzenek a játékosok a tűz miatt. Már most elkészítettem az aranygaluskát, lefagyasztom, mert elég mozgalmas lesz a hét vége. Bizonyára nem meglepő, hogy a barna kenyerem tésztájával kezdtem. A második kelesztés után adtam hozzá egy tojássárgáját, 10 dkg olvasztott margarint, 2 evőkanál xilitet, és mivel nagyon lágynak talál (A parókia konyhájából)

Anyák szolgálatban

Az anyaság ajándék, kihívás, feladat, teher, öröm... Mennyi akár ellentétes jelentésű szó! Anyává lettünk, és ez míg élünk nem változik. A viszonyunk is ehhez a feladathoz, küldetéshez lehet, hogy magában hordozza az aktuális viszonyunkat Istenhez, gyermekünkhöz. Mindezt a szerepet egy gyülekezet előterében vegyes hozzáállással viseljük.Néhány ismert típus a gyermekneveléseinkben.1. A hős. Az az anya, aki mindig minta szeretne lenni, aki a mindennapokat is úgy éli meg, hogy a mindennek, így a gyereknevelésnek is tökéletesnek kell látszódnia. A gyerekek legyenek jól neveltek, jól öltözöttek, udvariasak, és ezekben nincs kivétel. Mindig mindenben részt kell, hogy vegyenek, mindig mindent irányítania kell az ilyen édesanyának, mert csak akkor működik jól, és miden helyzetből a gyülekezetnek is tanulnia kell, hogy hogyan kell ezt jól csinálni. Az ilyen lelkészfeleség a kötelezően jó példa a gyülekezet számára. (Lelkészfeleségként)

05.15 Mennyei Király

Dániel 4,31-34 tovább (Velünk az Isten!)

- Péntek [2018.05.18.] "Nem félek a sokezernyi néptől, amely körülvett engem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Péntek [2018.05.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Zsolt 27,3 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 22,22 Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Ahogyan megolvad az ezüst a kemencében, úgy olvadtok meg Jeruzsálemben. Amikor kitöltöm rajtatok haragomat, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő benne bízom én. A mint megolvad az ezüst a kemencze közepében, úgy olvadtok (Bátorító blognapló)

- Péntek [2018.05.18.] Jézus ezt mondta: "Amikor felemelitek az Emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2018.05.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 12,32 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Ef 1,17-18 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; (Örömüzenet)

- Péntek [2018.05.18.] "Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2018.05.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 2Móz 32,31b-32 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: ApCsel 19,26 Nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból istent csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket! amiket emberkéz alkot, azok nem istenek. Ez a nép nagy bűnt követett el: mert aranyból csinált magának isteneket. De most bocsásd meg bűnöket; nem istenek azok, a melyek kézzel csináltatnak. „Nézd, a nép nagy bűnt követett el és aranyból csinált magának istent Mégis bo (Útmutató)

Néha úgy hiányzik?

Ha az alkohol legális, akkor a marihuána miért nem? Miért legális a házi pálinkafőzés, ha a pálinka nehéz drognak számít? Képesek-e mérlegelni az emberek a kockázatot? Zacher Gábor ellenzi a marihuána legalizálását, Puzsér Róbert támogatja azt. Az orvos és a publicista egy szerdai vitaesten ütköztette álláspontját a füves cigi legalizációja kapcsán. Mindent szabad, ami másnak nem árt? - Puzsér-Zacher vita a droghelyzetről - mandiner.hu Olvasom Zacher Gábor és Puzsér Róbert vitáját a marihuána legalizációjáról, és végig azon gondolkodom, hogy erre az egészre mégis miért van szükség? Nem magára a vitára gondolok természetesen, sokkal inkább magáról a marihuánáról mondom, hogy nem tudom, mi szükség van rá, hiszen számomra evidens, hogy a marihuána és az összes többi butító szer: hülyeség. Nem erről kellene beszélni. Nem arról, hogy legalizálják-e a könnyűdrogokat, vagy sem, lehessen-e le (reposzt.hu)

11 dolog, amit nem tudtál a Vatikánról

Van, amit megtudhatsz a wikipédiáról, van, ami "köztudott", de nem igaz, és van, amit valóban tudni szeretnél a Vatikánról, de választ még sosem kaptál rá. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Pünkösd? Minek? (pünkösdi sorozat 1-3., Ajka, 2018.05.14-16.)

Az egyház születésnapja (Pünkösdi sorozat 1.)textus: Apcsel 2,37-41„37 Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38 Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39 Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 40 Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől! 41 Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.” Pünkösd ünnepét kicsit mostohán kezeli az emberek nagy része. Ennek az oka egyszerű, valahogyan ennek az ünnepnek nem nagyon tudott meggyökerezni az üzenete a társadalomba (Gyülekezetépülő)

A fiú és a szurikáta

Nem tudom, hogy minek tudható be a tragédia, a szabályok semmibevételének, a nekem mindent lehet viselkedésnek, a kivagyiságnak, nem tudom… Elpusztult a Kecskeméti Vadaskert vemhes szurikátája, miután egy iskolás fiú a földhöz csapta - hvg.hu A kis herceg óta tudjuk, hogy ember és állat között különleges kapcsolat alakulhat ki. Mondhatni baráti viszony. Ehhez azonban szükséges az apró lépésenként való közeledés, a bizalom kiépítése és fenntartása és a felelősség az iránt az élőlény iránt, amit az ember ilyen módon megszelídít. A Kecskeméti Vadasparkban valami hasonló kapcsolat alakulhatott ki az egyik „lakó”: Zara, a kis szurikáta és a park igazgatója között. Zara, ez a kis, első látásra valóban ölelgetni és simogatni való kis állat Budapestről érkezett Kecskemétre. Megindító, érzelmekre ható, ahogyan az élete kezdődött a mi szurikátánknak: anyja nem gondozta, ezért fogadták be Kecskem (reposzt.hu)

Egy holland fiú takarítja el az óceáni szemétszigetet

Idén elkezdik felszámolni a globális társadalom úszó szégyenfoltjait, egy tinédzser tervei alapján. [...] Bővebben! (Szemlélek)

- Csütörtök [2018.05.17.] "Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Csütörtök [2018.05.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Zsolt 27,1 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 23,34 Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék? Ki kell innod, ki kell ürítened! Még a cserepeit is rágni fogod, és téped a melledet. Megmondtam! - így szól az én Uram, az ÚR. Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek? Meg kell innod azt s fenékig hajtanod; (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2018.05.17.] "Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az ÚRtól való a döntés!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2018.05.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 12,32 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: ApCsel 1,26 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ekkor sorsot vetettek rájuk: a sors Mátyásra esett, és a tizenegy apostol közé sorolták őt. És én, ha felemeltetem e földről, min (Örömüzenet)

- Csütörtök [2018.05.17.] "Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2018.05.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 102,18 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 18,13-14 Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek! Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem útálta. A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az é (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Pünkösd hete

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! - mondja a Seregek Ura.” (Zak 4,6) Pünkösd ünnepe hetében az Útmutató reggeli és ünnepi igéinek örömhíre: Isten ad Szentlelket ajándékul, és a Szentlélek a Krisztusban való hitet teremt! „Én a lelkemet adom belétek - ezt mondja az Úr -, és azt cselekszem, hogy az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.” (Ez 36,27; LK) „Ez az a nap, mit az Úr szerzett nékünk.” (GyLK 751) Jézus megígérte: „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.” (Jn 14,26) „A Szentlélek valóban Vigasztaló és nem szomorító. Egyszersmind igazság Lelke is, mert senkit meg nem csal s vigasztalása örök.” (Luther) Húsvét után ötven nappal; „eljött a pünkösd napja, és… szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égb (Útmutató)

Lábak nélkül, 70 évesen ért fel a világ tetejére

1975 óta négyszer megpróbált feljutni az Everestre. Első alkalommal lefagytak a lábai, de nem adta fel. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Barna zsemle

Mióta a férjem 2-es cukorbeteg lett, azóta gyakran sütök kenyeret teljes kiőrlésű liszttel. Ebből lassabban szívódik fel a szénhidrát. Nagyon komolyan tartja a diétát, fogyott is már több mint 7 kilót. (A parókia konyhájából)

A Nagy Szeretés

A szeretet és a szex nem ismer határokat! Már nem elég, ha egy férfi hűséges egy nőhöz, egy nő hűséges egy férfihoz, akár egy egész életen át. Az unalmas hülyeség, ennél többre van szükség. De úgy néz ki, bármivel is bővítjük a kört, az sosem lesz elég széles. Sajátságos, amikor ehhez a bővítéshez valaki teológusként asszisztál, ahogy azt a katolikus Perintfalvi Rita tette a közelmúltban a poliamória ("többszerelműség") népszerűsítésével. Erényöveket kicsatolni, villany leolt, a szerelemvonatból nincs kiszállás!Jó, hát bevallom, miközben leírom, még a billentyűzetem is elpirul, de ezt a pirulást be kell vállalni a forradalom kedvéért. Perintfalvi Rita ugyanis forradalmian haladó szellemű teológus, aki úgy látja, hogy szükséges népszerűsítenie a poliamóriát, vagyis a többszerelműséget. Ha valaki nem tudja mi ez, mert ilyen lemaradott csökevénye a korszerű világnak, annak leírom kerek perec, nehogy lek (Megint Megmondom)

1. oldal a 263-ből. || Következő oldal