Lapszemle

Más egyházak, felekezetek honlapjainak híreit, információit, illetve világi lapoknak a kereszténységről szóló tudósításait gyűjtjük itt egybe. Az anyagok a forrás eredeti oldalán olvashatóak. A közölt hírek nem tükrözik egyházunk hivatalos véleményét.

Régebbi anyagok az archívumban

Vetélkedő az Ige tükrében

Idén a Balmazújvárosi Református Általános Iskola rendezte meg a Hajdúvidéki Református Egyházmegye hagyományos zsoltáréneklő-, rajz-, és bibliaismereti vetélkedőjét. Az április 14-én tartott versenyre összesen százharmincöt gyermek érkezett, hét település hét gyülekezetéből. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Zenével a békéért

A Magyarországi Orvosmuzsikusok Egyesülete különleges koncerttel örvendezteti meg április 27-én (pénteken) 19 órától a debreceni Nagytemplom közönségét. (reformatus.hu)

Magyar főpásztori szentmise Prágában Szent Adalbert ünnepén

A břevnovi bencés főapátságban Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott esztergom-budapesti segédpüspök és Petr Prokop Siostrzonek főapát mutatott be szentmisét április 23-án az Európa különböző területein szolgáló magyar papokkal és a helyi bencés közösség papjaival. (Magyar Kurír)

Kápolnabúcsút és aranymisét ünnepeltek Székelyudvarhelyen – KÉPRIPORT

A Jó Pásztorról elnevezett székelyudvarhelyi papi és idősotthon kápolnájának búcsúján, április 22-én hálaadó szentmisét mutatott be Simon Dénes nyugalmazott plébános, szentelésének ötvenedik évfordulója alkalmából. (Magyar Kurír)

Pályázat - Kisbacon

Az Erdővidéki Református Egyházmegyébe kebelezett Kisbaconi Egyházközség presbitériuma pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Rangos műemlékvédelmi díjban részesült a püspökszentlászlói püspöki kastély

Az ICOMOS nemzetközi műemlékvédelmi szervezet magyar bizottsága évente díjazza a legkiválóbbnak ítélt, három évnél nem régebben befejezett műemléki helyreállításokat. Április 18-án, a műemléki világnapon a Püspökszentlászlói Püspöki Kastély, Látogatóközpont és Zarándokház is elismerésben részesült. (Magyar Kurír)

Szombatfalván nyitották meg a Szent György-búcsúk sorát a Gyulafehérvári Főegyházmegyében

Szent György vértanú közbenjárását kérték a székelyudvarhely-szombatfalvi egyházközség hívei: április 21-én szentségimádást és búzaszentelést tartottak; 22-én, vasárnap a plébániatemplom kertjében, a szabadtéri oltárnál búcsúi szentmisét mutatott be Kovács Csaba Antal OFM a jelen levő papsággal. (Magyar Kurír)

„Ma kezd naggyá tenni téged az Úr” – Diakónust szenteltek Kisvárdán

A Szent György tiszteletére szentelt kisvárdai görögkatolikus templom április 22-én tartotta búcsúi ünnepét. A Szent Liturgián Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita diakónussá szentelte Szirmai Máté alszerpapot. (Magyar Kurír)

HÁLAADÓ RENDEZVÉNYT TARTOTTAK A DEÁKVÁRI SZENT CSALÁD KATOLIKUS ÓVODÁBAN

A Váci Egyházmegye és a Vác-Deákvári Szent Család Katolikus Óvoda régi álma vált valóra azzal, hogy megépülhetett a Szent Család Óvoda új épületrésze. Az óvodabővítést az intézmény növekvő gyermeklétszáma indokolta. (Váci Katolikus Egyházmegye)

Eperke és Attila

Egy filmforgatást castingnak kell megelőznie. Amikor a BTESZ Alapítvány vezetősége eldöntötte, hogy filmet forgat, ami híven tükrözi a szervezet tuzséri munkáját, felmerült a kérés, hogy kik legyenek annak szereplői. Terveztünk, gondolkodtunk, aztán jött Eperke és kisöccse, Attila, és nekünk más dolgunk nem volt, mint hogy rögzítsük, amit elmondanak, illetve terjedelmi megkötöttség miatt (nagy szívfájdalommal) rövidítsük (baptist.hu)

Békehírnök 2016/22. szám

2016. május 29. (baptist.hu)

Buka László ...csak vándor... című kiállítása a DEOEC Elméleti Galériában

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Közművelődési Titkárság Kulturális és Szervezési Irodája (DE KMT) tiszteletettel és szeretettel meghívja Önt és Szeretteit Buka László festő-tanár ...csak vándor... című kiállítására. 2018. május 6., vasárnap, 11 óra DEOEC Elméleti Galéria A kiállítás megtekinthető: 2018. május 31-ig naponta 8.00 - 20.00 óra között (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Tizenöten vették fel a kisebb rendeket Hajdúdorogon

Idén nem Tamás vasárnapján, hanem a hajdúdorogi nagygyűlés 150. évfordulóján, április 14-én vették fel a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola papnövendékei a kisebb egyházi rendeket. Hatan felolvasói, kilencen pedig alszerpapi fokozatban részesültek. (Magyar Kurír)

Újratemették Prágában Josef Beran bíborost

Április 23-án este helyezték örök nyugalomra Prágában Josef Beran cseh bíborost, akinek földi maradványait fél évszázados száműzetés után a múlt pénteken szállítottak haza a Vatikánból Csehországba. (Magyar Kurír)

Érzelmek az egyházban

Az érzelmek és a kegyesség kapcsolata köré fűzték a Református kegyesség-konferenciasorozat harmadik alkalmának előadásait és műhelybeszélgetését. A konferenciáról a főszervezőt, Nagy Károly Zsoltot, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanárát kérdeztük. (reformatus.hu)

Az egyházmegyei hittanverseny döntője Szombathelyen

Április 14-én rendezték meg az egyházmegyei hittanverseny döntőjét Szombathelyen. A tavalyi megmérettetésen Brenner János életéről esett szó - ebben a tanévben, a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra történő felkészülés jegyében az Eucharisztia volt a téma. (Magyar Kurír)

Szent György

A világegyház április 23-án ünnepli Szent Györgyöt, a magyar egyházban azonban - Szent Adalbert ünnepe miatt - április 24-én emlékezünk meg róla. A középkorban az egyik leginkább tisztelt szent volt, egyike a tizennégy segítő szentnek. (Magyar Kurír)

Eszkatológiai antropológiai nemzetközi konferencia

Az ókori keresztyén világ (V.) Eszkatológiai antropológiai nemzetközi konferencia (Tiszántúli Református Egyházkerület)

”Tudásvásár” a Szentesi Refiben

Változik a világ, változnak a körülmények, és változnak az igények. Ez az állítás fokozottan érvényes az oktatásra. A 21. századi eredményes tanulás-tanítás más, mint ami korábban volt. A tanulás tartalmában, de még inkább a módja változik. Mozgatói viszont most is a tanárok, az innovatív tanár közösségek. A mai református iskolákban is találkozunk lelkes és nyitott tanárközösségekkel. Ennek jeles példáját mutatja be cikkünk, mely Bacsa Éva igazgatóhelyettes asszonnyal készült Szentesen, a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. Az innovatív pedagógia hívta életre az idén is a tavaszi projekthetet és annak záró rendezvényét, a ”Tudásvásárt”. Volt itt élmény és gyermeki kreativitás bőven! Az önműködő palacsintasütő alig győzte készíteni az utánpótlást. Egy másik standon a keringés és érrendszer működését és veszélyeit ismerhettük meg, szakavatott vérnyomásméréssel egyb (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Tíz éve tartanak rendszeresen magyar szentmisét a loretói kegyhelyen

Magyar nyelvű szentmisét mutattak be április 22-én a loretói bazilika altemplomában. A szentmisén megemlékeztek annak tizedik évfordulójáról, hogy az Olaszországban élő magyarok évente két alkalommal találkoznak a kegyhelyen. (Magyar Kurír)

A karizmák ünnepén hirdetik meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus második előkészületi évét

Erdő Péter bíboros, prímás a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) második előkészületi évét május 21-én, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye hagyományos pünkösdhétfői majálisán, a karizmák ünnepén hirdeti meg Budapesten, Máriaremetén. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2018. április 24.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… - Jn 10,22-30 (Magyar Kurír)

A keresők könyve

Megújult külsővel és belső tartalommal jelentette meg a Kálvin Kiadó a Magyar Bibliatársulattal közös Biblia magyarázó jegyzetekkel című kiadványát. A legújabb revideált bibliaszöveget alapul vevő egykötetes kommentárt Nádas Péter író mutatta be a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. (parokia.hu)

A budaörsi karitászcsoportnál - beszámoló

2018. április 24. - EFOP 1.3.5-16-2016 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével „A karitatív segítségnyújtás előmozdítása szakértők és önkéntesek bevonásával” elnevezésű pályázat. (Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye)

Megerősítették Ábrahám Béla szalézi tartományfőnöki kinevezését

Április 21-én Tadeusz Rozmus regionális elöljáró Ángel Fernández Artime rendfőnök képviseletében hivatalosan meghosszabbította Ábrahám Béla tartományfőnöki megbízatását. A szaléziak ünnepi eseményét az óbudai Segítő Szűz Mária-kápolnában tartották. (Magyar Kurír)

A visegrádi országok tábori lelkészi szolgálatainak képviselői találkoztak Budapesten

A visegrádi országok (V4) tábori lelkészi szolgálatait képviselő püspökök, lelkipásztorok számára tartottak konferenciát Budapesten, a Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központban április 23-án. Az egymás megismerése és megerősítése céljából rendezett tanácskozást hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. (Magyar Kurír)

Legyetek irgalmasok! – Ferenc pápa tizenhat papot szentelt a Szent Péter-bazilikában

Ferenc pápa április 22-én, a Jó Pásztor vasárnapján, a hivatások világnapján a Szent Péter-bazilikában pappá szentelt tizenhat diakónust. (Magyar Kurír)

Föld napja a múzeumban - beszámoló

2018.04.21. - Mindannyiunk közös érdeke a teremtett világ védelme, erre hívja fel a figyelmet minden áprilisban a Föld napja köré szervezett számos esemény világszerte. Ebből az alkalomból tartottak családi programot a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban. (Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye)

A helyi gyülekezet rád bízatott - Presbiteri szolgálat és felelősség

2018. április 20-án pénteken délután a Tatai református templomban szervezett konferenciát ill. presbiteri estét a Magyar Református Jövőért Alapítvány. Az Egyházmegye gyülekezeteiből közel 100 presbiter ill. gondnok és érdeklődő gyülekezeti tag vett részt. A téma az új presbiteri ciklus elő évéhez kapcsolódva: „Reformáció 501 - lehetőségünk és felelősségünk a református jövő érdekében". (Dunántúli Református Egyházkerület)

125 éves a Bencés Konföderáció

XIII. Leó pápa 125 éve alapította a Bencés Konföderációt, amely a különben önálló bencés kongregációkat fogja össze. Az évforduló alkalmából a kongregációk képviselői Rómában gyűltek össze; április 19-én a pápa is fogadta őket a Vatikánban. (Magyar Kurír)

Iskolahimnusz-író pályázatot hirdet a domonkos nővérek kőszegi iskolája

A domonkos nővérek fenntartásában álló kőszegi Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet iskolahimnusz írására. A beküldés határideje: június 30. (Magyar Kurír)

Politika, hatalom, pénz – Harmadik alkalommal lesz „Szólj be a papnak!” vitaest Pécsett

Országszerte népszerűek a „Szólj be a papnak!” programok - nincs ez másként Pécsett sem, ahol április 25-én harmadik alkalommal lehet kényes témákról kérdezni a különböző felekezetek képviselőit. A téma ezúttal: politika, hatalom, pénz. (Magyar Kurír)

Szülővárosába, Sopronba látogatott a Peruban szolgáló misszionárius

Szabó Zsolt msp atya, a Harmadik Világ Szegényeinek Szolgái Missziós Mozgalom tagja három év után három hét szabadságra érkezett Peruból szülővárosába, Sopronba a közelmúltban. (Magyar Kurír)

Érted is, amit olvasol?

A 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon egy megbolydult méhkashoz hasonlított a Millenáris, ahol számos könyvújdonság között bemutatták a „Biblia magyarázó jegyzetekkel” címet viselő új magyarázatos Bibliát. 2018. április 21-én zsúfolásig megtelt a Millenáris Szabó Magda-terme, ahol Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat főtitkára köszöntötte a Biblia iránt érdeklődőket. „Nem gyakran rendeznek könyvbemutatót a Bibliának - kezdte köszöntőjét (baptist.hu)

Erdélyi diákok látogattak a szombathelyi premontrei gimnáziumba

Gyimesi diákokat láttak vendégül a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium tizedikesei. Az esemény a tavaly őszi Határtalanul! program keretében megvalósult út viszonzása, mely során a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Líceumba látogathattak el a szombathelyi diákok. (Magyar Kurír)

A lengyel püspökök körlevele: Az érett patriotizmusnak semmi köze nincs a nacionalizmushoz

Az érett patriotizmusnak semmi köze nincs a nacionalizmushoz és a más kultúrákkal és hagyományokkal szembeni elzárkózáshoz. Másfelől viszont nincs semmi köze a ma egyre divatosabbá váló internacionalizmushoz sem, amely elmossa az egyes nemzetek közötti különbségeket - írják a lengyel püspökök. (Magyar Kurír)

JELENTKEZZEN  A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÉPZÉSEIRE

Április 27-ig várják a jelentkezéseket a következő képzésekre: (Váci Katolikus Egyházmegye)

Küldetés teljesítve

Sokoldalú közösségépítő szolgálatáért az elmúlt hónapokban több rangos kitüntetésben részesült Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyugalmazott püspöke. A korábbi felvidéki egyházvezetővel ötven éves lelkipásztori szolgálatára is visszatekintve közölt beszélgetést a reformata.sk honlap. (reformatus.hu)

Ferenc pápa Twitter-üzenete április 23-án

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Ökumenikus ifjúsági találkozót tartottak Nagyváradon a taizéi lelkiség jegyében

Közös imával kezdődött április 20-án „A közösség öröme - Bucuria comuniunii” főcímmel szervezett kétnapos ifjúsági találkozó a nagyváradi Posticum Keresztény Kulturális Központban. A harmadízben megrendezett program a taizéi lelkiség jegyében zajlott. (Magyar Kurír)

Felvidéki vendégek a Győri Egyházmegyei Karitásznál

Április 18-án a Nagyszombati Főegyházmegyéhez tartozó Dunaszerdahelyről érkeztek vendégek Győrbe, hogy szorosabbra fűzzék kapcsolatukat a Győri Egyházmegyei Karitásszal, és megbeszélést folytassanak a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről. (Magyar Kurír)

Iskolahimnusz-író pályázatot hirdet a domonkos nővérek budakeszi iskolája

A domonkos nővérek fenntartásában álló Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium pályázatot hirdet iskolahimnusz írására. A beküldés határideje: június 30. (Magyar Kurír)

„Ma kezd naggyá tenni téged az Úr” – diakónust szenteltek Kisvárdán

A Szent György tiszteletére szentelt kisvárdai görögkatolikus templom 2018. április 22-én tartotta búcsúi ünnepét. A Szent Liturgián Kocsis Fülöp metropolita diakónussá szentelte Szirmai Máté alszerpapot. Az ezt követő szeretetagapén túl egész délutánt betöltő generációs családi nappal kedveskedett a Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség a közel ötszáz vendégnek a templomudvaron. (nyirgorkat.hu)

Messiás előadás Kerepesen

Vannak zeneművek, amelyek képesek érzékeltetni Isten dicsőségét, és olyanok, amelyek különösképpen élen járnak ebben. Ilyen Georg Friedrich Handel Messiás oratóriuma, amelynek előadására április 15-én került sor Kerepesen, a zsúfolásig megtelt Szent Anna templomban. A Baptista Központi Ének - és Zenekar adta elő az oratóriumot Oláh Gábor karnagy vezényletével. Közreműködtek: Kiss Rózsa szoprán, Huszár Anita alt, (baptist.hu)

Orvosok muzsikálnak a Nagytemplomban

Sokszor hallhattunk már a zene gyógyító erejéről. De Ön hallotta már a belgyógyászát orgonálni, vagy háziorvosát hegedülni? Ha még nem, akkor péntek este megteheti a Református Nagytemplomban! (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Elhunyt Marosi János

A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a rokonság a föltámadás reményében tudatja, hogy Marosi János nyugalmazott plébános életének 88., papságának 48. évében április 19-én szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét Teremtőjének. (Magyar Kurír)

Szilágyi Imre grafikusművész kiállítása

A Debreceni Református Kollégium Múzeuma tisztelettel és szeretettel meghívja 2018. április 26-án csütörtökön 17 órakor a Debreceni Református Kollégium (4026 Debrecen, Kálvin tér 16.) Múzeumpedagógiai termébe Szilágyi Imre grafikusművész kiállításának megnyitására. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Szentmisét tartottak a lillafüredi Limpiászi keresztnél – KÉPRIPORT

Kalna Zsolt minorita tartományfőnök mutatott be szentmisét a miskolc-lillafüredi Limpiászi keresztnél április 21-én. (Magyar Kurír)

Szent II. János Pál: „A keresztre feszített és feltámadt Krisztus nevében mondom: Térjetek meg!”

A szicíliai püspökök május 9-én ünnepélyes szentmisét mutatnak be Agrigentóban Szent II. János Pál történelmi látogatásának 25. évfordulója alkalmából. A főpásztorok emlékeztettek a lengyel pápa erőteljes felhívására, amellyel megtérésre szólította fel a maffia tagjait. (Magyar Kurír)

BTESZ: bemutatkoznak munkatársaink

Tanulni és fejlődni Céltudatos, kreatív, színes egyéniség. Ezzel a pár szóval jellemezném elsősorban, de ennél sokkal többről van szó. Mizsik Viktóriával, a BTESZ sajtóreferens-asszisztensével beszélgettem. Kezdjük a legelején. Hogyan kerültél a BTESZ csapatához? A BTESZ-hez a gyakorlatom után kerültem tavaly. Krízishelyzet állt be az életemben több szempontból is, nagyon szerettem volna dolgozni. Egy barátom ajánlására (baptist.hu)

Lépések a befogadóbb iskolák felé

A HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) öt éve támogatja a roma-nem roma együttműködést egyházunk gyülekezeteiben, nemrég pedig elindult a szervezet oktatási intézményekben zajló programja is. Az érdeklődők május 22-én, egy műhelynap keretein belül ismerkedhetnek meg az utóbbi projekt alapjául szolgáló kutatással, és annak távlati céljaival. A program hátteréről a svájci szervezet hazai cigánymisszióban dolgozó projektkoordinátorával, Velkey Laurával beszélgettünk. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Agyonlőttek gyóntatás közben egy papot Közép-Mexikóban

Agyonlőttek egy római katolikus papot Mexikó középső részén - közölték a hatóságok április 21-én. Egy héten belül ez már a második ilyen eset a latin-amerikai országban. (Magyar Kurír)

Debrecenbe látogatott a Református Egyházak Világközössége elnöke

2018. április 14-én szombaton Debrecenbe látogatott Najla Kassab református lelkész, a Református Egyházak Világközössége elnöke. Az elnök találkozott Fekete Károly püspökkel, Kustár Zoltán rektorral és Vad Zsigmond debreceni esperessel is. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Kaposváron mutatjuk be a Varga László püspökkel készült interjúkötetet

A Magyar Kurír gondozásában, az Új Ember Kiadványok sorozatban jelent meg a „Bőrünk alá bújt Isten” című, Varga László kaposvári megyéspüspökkel készült interjúkötet. A könyvet Kaposváron mutatjuk be április 25-én, szerdán. (Magyar Kurír)

A Péceli Baptista Gyülekezet 125 éves jubileuma

2018. április 15-én ünnepelte a Péceli Baptista Gyülekezet 125 éves jubileumán. Az ünnepi istentiszteleten Merényi Zoltán lelkipásztor hirdette Isten igéjét. (baptist.hu)

Ott fenn, a hegyen…

E régi ének szavai jutottak eszünkbe; ottlétünk alatt a címben szereplő refrén kezdetét többször is idéztük. A tiszacsécsi és tiszakóródi gyülekezetek nem először utaztak Mátraházára, a Református Lelkészüdülőbe. Ez a mostani azonban példa nélküli és példaértékű volt: a tiszakóródi gyülekezet egyik nagylelkű tagja, Dezső Judit ajánlott fel egy igen jelentős összeget, hogy közel 60 fővel 2018. április 9-12. között, e helyen töltekezhessünk testileg és lelkileg. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Afrikai és pakisztáni menekülteket fogadott be a szombathelyi püspök

Több keresztény menekültet is felkarolt a Szombathelyi Egyházmegye, köztük egy kameruni nőt, akinek abban is segítettek, hogy világra tudja hozni gyermekét. (hvg.hu)

Észak-Korea templomépítésre kérte fel a magyar baptistákat

Az észak-koreai vezetés egy phenjani imaház megépítésére kérte fel a magyarországi Baptista Szeretetszolgálatot - tájékoztatta az MTI-t április 21-én a segélyszolgálat Washingtonban élő vezetője. Szenczy Sándor baptista lelkész az MTI-nek elmondta: Phenjanban - példa nélkül álló módon - prédikálhatott az ország egyetlen protestáns templomában, és az észak-koreai külügyminisztérium magas rangú tisztségviselője azt is felajánlotta, hogy (baptist.hu)

Harangzenei Est 2018. április 22-én

Újpesti Baptista élő közvetítés - 2018. 04. 22. vasárnap délutáni Istentisztelet. (baptist.hu)

Tárd ki a szíved! – Tavaszváró délutánt rendezett a harkai karitászcsoport

A családok éve apropóján a Győr-Moson-Sopron megyei Harka karitászcsoportja immár második alkalommal rendezte meg mintegy nyolcszáz résztvevővel a „Tárd ki a szíved! - Tavaszváró délután” elnevezésű programot a harkai és környékbeli családoknak április 14-én. (Magyar Kurír)

Tovább nő a feszültség Horvátország és Szerbia között

Zágráb, 2018. április 22., vasárnap (MTI) - Tovább nő a feszültség Horvátország és Szerbia között; Zágráb nemkívánatos személynek nyilvánította Aleksandar Vulin szerb védelmi minisztert, aki vasárnap részt vett volna a horvátországi szerb ortodox egyháznak a jasenovaci koncentrációs tábor felszabadításának évfordulójára szervezett liturgiáján - írta a Vecernji List című horvát napilap vasárnap. (MTI)

Észak-Korea templomépítésre kérte fel a magyar baptistákat

Washington, 2018. április 22., vasárnap (MTI) - Az észak-koreai vezetés egy phenjani imaház megépítésére kérte fel a magyarországi Baptista Szeretetszolgálatot - tájékoztatta az MTI-t szombaton a segélyszolgálat Washingtonban élő vezetője. (MTI)

Rákóczi Szövetség: 11 európai országban írták alá

Budapest, 2018. április 22., vasárnap (MTI) - A legtöbben a Kárpát-medencében írták alá a Minority Safe Pack elnevezésű európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést, de összesen 11 európai ország csatlakozott az ügyhöz - mondta Csáky Csongor, Rákóczi Szövetség főtitkára vasárnap reggel az M1 aktuális csatornán. (MTI)

A Vatikánból Prágába szállították Josef Beran cseh bíboros földi maradványait

Prága, 2018. április 20., péntek (MTI) - A Vatikánból Prágába szállították pénteken Josef Berannak, a száműzetésben 1969-ben Rómában meghalt cseh bíborosnak a földi maradványait. (MTI)

Marosvásárhelyi iskolaügy - Miniszteri rendelettel indulhat újra a Római Katolikus Gimnázium

Kolozsvár/Marosvásárhely, 2018. április 20., péntek (MTI) - A román oktatási miniszter rendeletével indulhat újra a szeptemberi tanévkezdéstől a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium - mondta a Maszol.ro portálnak pénteken Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. (MTI)

Szekszárdon ültetik el a maribori öreg szőlő oltványát

Szekszárd, 2018. április 20., péntek (MTI) - Szekszárdon, a római katolikus plébánia udvarán ültetik el vasárnap a világ legősibb szőlőjeként számon tartott maribori tőke egy oltványát, amelyet a szlovén parlament elnöke adományozott Kövér László magyar házelnöknek. (MTI)

Rákóczi Szövetség: Magyarországon 643 ezer támogató aláírás gyűlt össze

Budapest, 2018. április 20., péntek (MTI) - Magyarországon 643 791 ember írta alá a Minority Safe Pack elnevezésű európai kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést - közölte az aláírásgyűjtést Magyarországon szervező Rákóczi Szövetség főtitkára szerdán Budapesten, miután az aláírásokat átadták a Nemzeti Választási Irodának. (MTI)

Szent Adalbert új szobrot kapott a prágai Szent Vitus székesegyházban

Prága, 2018. április 19., csütörtök (MTI) - Új szobrot kapott Szent Adalbert, a cseh állam védőszentje, a magyar államalapító István király (Vajk) megkeresztelője csütörtökön a prágai Szent Vitus székesegyházban. (MTI)

Bogárdi Szabó: Három-négyszáz református projekt valósulhat meg rekonstrukciós támogatásból

Budapest, 2018. április 19., csütörtök (MTI) - Három-négyszáz projekt, templomépítés és -felújítás, parókiák, közösségi terek építése és bővítése valósulhat meg abból a rekonstrukciós támogatásból, amit 2017 decemberében kapott a református egyház a kormánytól - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnöke a testület ülésén csütörtökön Budapesten. (MTI)

A kijevi parlament megszavazta a Moszkvától független ukrán ortodox egyház megteremtését

Kijev, 2018. április 19., csütörtök (MTI) - Az ukrán parlament támogatásáról biztosította csütörtökön Petro Porosenko ukrán elnök arra irányuló kezdeményezését, hogy indítsák el a hivatalos eljárást egy Moszkvától független, saját, egységes ukrán ortodox egyház megteremtésére. (MTI)

Rákóczi Szövetség: kárpátaljai kirándulás nyugdíjasoknak, egyházi közösségeknek idén is

Budapest, 2018. április 18., szerda (MTI) - 150 nyugdíjas- és egyházi közösség, tantestület, valamint családszervezet több mint 6000 tagja kirándulhat Kárpátaljára az év hátralévő időszakában a Rákóczi Szövetség és a Kárpátaljáért felelős kormánybiztos együttműködésének köszönhetően - közölte a szövetség szerdán az MTI-vel. (MTI)

Tisztasor – Honlap és Facebook-csoport segíti a pornográfia rabságából való szabadulást

Puskás Antal pálos szerzetes fontos kezdeményezését ajánljuk olvasóink figyelmébe. A kezdeményezés magyar viszonylatban talán az első, amely konkrétan, kifejezetten a pornográfia veszélyeivel foglalkozik. Tóth Evelin tájékoztatta szerkesztőségünket. (Magyar Kurír)

Presbiteri szolgálat és felelősség

2018. április 20-án pénteken délután a Tatai református templomban szervezett konferenciát ill. presbiteri estét a Magyar Református Jövőért Alapítvány. Az Egyházmegye gyülezketiből közel 100 presbiter ill. gondnok és érdeklődő gyülekezeti tag vett részt. (Dunántúli Református Egyházkerület)

300 francia közéleti személyiség tiltakozott az iszlamista antiszemitizmus ellen

Három volt miniszterelnök is úgy látja, hogy csendes etnikai tisztogatás folyik Franciaországban. “Azt kérjük, hogy váljon nemzeti üggyé az antiszemitizmus jelentette demokratikus csőddel szembeni küzdelem, mielőtt még nem késő. Mielőtt Franciaország már nem lesz Franciaország” - olvasható a jobb- és baloldali politikusok által is aláírt kiáltványban. Nicolas Sarkozy volt jobboldali államfő mellett három volt miniszterelnök, […] A 300 francia közéleti személyiség tiltakozott az iszlamista antiszemitizmus ellen bejegyzés először a Zsido.com jelent meg. (zsido.com)

Megható ajándék a holokauszt-túlélőknek

Legyártották gyerekkorukban elvesztett babáikat. A Babát az életért nevű projekt három holokauszt-túlélő gyermekkori babáit készítette el újra. A babákat az asszonyok még a második világháború idején veszítették el, gyermekként. A projekt a Marpe Lechájim elnevezésű szervezet keretein belül működik, mely beteg gyermekek számára készít babákat. A Márpe Lechájim vezetője, Lihi Lapid, akinek férje a Jes […] A Megható ajándék a holokauszt-túlélőknek bejegyzés először a Zsido.com jelent meg. (zsido.com)

Mai evangélium – 2018. április 23.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… - Jn 10,1-10 (Magyar Kurír)

Kapcsolatok feltámadása

Mennyit beszélünk keresztyénként a válásról? Vannak-e stigmák, bélyegek, amelyeket szívesen ragasztunk egymásra? Miért hasonló a keresztyének közötti válások aránya a nem hívőkéhez? Mi a helyzet a lelkészek házasságával? (parokia.hu)

Ünnep Komáromban: a Szent András templomot Basilica minor rangra emelték

A 29. komáromi imanap keretében április 22-én Orosch János nagyszombati érsek főcelebrálásával ünnepi szentmisén hirdették ki, hogy a felvidéki Komárom Szent András plébániatemplomát Basilica minor rangra emelték. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa Twitter-üzenete április 22-én

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Vad Balaton – A varázslatos tó élővilága a mozivásznon

Néhány napja kezdték vetíteni a mozik Mosonyi Szabolcs és Bagladi Erika „vad” sorozatának legújabb részét, mely hazánk sokak számára minden bizonnyal legkedvesebb természeti kincsét, a Balatont mutatja be - egy élővilágot, melyről eddig keveset tudtunk. A „Vad Balaton”-t ajánljuk olvasóinknak a Föld napján. (Magyar Kurír)

Lejtényi Emánuel: Otthon lenni a hivatásunkban, otthon lenni az életünkben

Húsvét negyedik vasárnapja, a Jó Pásztor vasárnapja a papi és szerzetesi hivatások ünnepe. Lejtényi Emánuel atyával, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye ifjúsági referensével hivatás és küldetés viszonyáról, útkeresésről és önismeretről, kiégésről és megújulásról beszélgettünk. (Magyar Kurír)

„Franciaország a gyilkos antiszemitizmus színtere” – 250 francia értelmiségi kiáltványa

A Le Parisien című napilapban vasárnap megjelent kiáltványt 250 francia közéleti személyiség írta alá, köztük egy volt államfő és három volt miniszterelnök. A nyilatkozat elítéli azt is, hogy a média nem beszél arról, hogy egyes városrészekben “csendes etnikai tisztogatás” folyik. “Azt … Tovább » (szombat.org)

Tárd ki a szíved! – Tavaszváró délutánt rendeztek Harkán

A harkai karitászcsoport immár második alkalommal, április 14-én rendezte meg a „Tárd ki a szíved!” mottójú tavaszváró délutánt a helyi futballpályán, mintegy 800 résztvevővel. Az idei programot a Családok éve jegyében állították össze. (Győri Katolikus Egyházmegye)

Ferenc pápa Twitter-üzenete a Föld napján

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Prohászka Ottokár püspökre emlékeztek Budapesten

A Székesfehérvári Egyházmegye és a Központi Papnevelő Intézet szervezésében a szeminárium épületének dísztermében konferenciával, valamint az Egyetemi templomban szentmisével emlékeztek meg Prohászka Ottokár püspök halálának 91. évfordulójáról április 7-én. A Prohászka Ottokár püspökre emlékeztek Budapesten bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

A hitoktatás napjai a Pécsi Egyházmegyében

A Pécsi Egyházmegye hitoktatói április 6-án és 7-én Pécsett találkoztak, hogy közösen ünnepeljék a katekéták tevékenységét, és válaszokat keressenek a felmerülő kérdésekre. A A hitoktatás napjai a Pécsi Egyházmegyében bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Örökfogadalom a szaléziaknál

Kirner Gábor Fülöp szalézi testvér április 7-én szentmisében tett örökfogadalmat a péli­földszentkereszti kegytemplomban. A Örökfogadalom a szaléziaknál bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Megerősít az „Amoris laetitia”

A Házas Hétvége lelkiségi mozgalom „megerősítő hétvége” elnevezéssel évek óta rendez olyan lelkigyakorlatokat, amelyek a pápai dokumentumok értelmezésére épülnek. A mostani, ötödik lelkigyakorlatra április 6. és 8. között került sor a budapesti Piarista Gimnázium épületében. A Megerősít az „Amoris laetitia” bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Görögkatolikus lelkiség

Mégis van emberem? A Görögkatolikus lelkiség bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Osztódik, másol, átalakít

Jeff VanderMeer és Alex Garland Expedíciója A Osztódik, másol, átalakít bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Az egyeki templom új ereklyéi

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök az isteni irgalmasság vasárnapján, április 8-án az egyeki templomban elhelyezte Szent Fausztina és Szent II. János Pál ereklyéjét. Az ünnepi szentmise és a hozzá kapcsolódó bérmálás a plébánia jubileumi évének kiemelkedő eseménye volt. A Az egyeki templom új ereklyéi bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

A debreceni „csöndteremtő”

Találkozás Dánielfy Gergellyel, A Dal felfedezettjével A A debreceni „csöndteremtő” bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Életadó szolgálat

Életadó szerzetesség - Szűz Máriával és Szent Józseffel a szerzetesi úton címmel rendezték meg április 14-én a magyarországi szerzetesek zarándoklatát a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. A Életadó szolgálat bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

A Gondviselésre bízni önmagunkat és gyakorolni az erényeket

Ferenc pápa április 7-én nyíregyházi megyéspüspökké nevezte ki Szocska A. Ábel bazilita szerzetest, aki korábban apostoli kormányzóként vezette a görögkatolikus Nyíregyházi Egyházmegyét. A szentelése előtt álló püspökkel feladatairól, egyházi eseményekről és a változás élményéről beszélgettünk. A A Gondviselésre bízni önmagunkat és gyakorolni az erényeket bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

A valóság eklektikája – Kiállítássorozat a bicsérdi nemzetközi művésztelep jubileumán

Huszonöt éves a bicsérdi nemzetközi művésztelep, s ebből az alkalomból kiállítás nyílt a közelmúltban a kaposvári kormányhivatal galériájában. (Magyar Kurír)

„Azért tudok jobb lenni, mert szeret az Isten!” – Püspöki látogatás a csurgói Kolping-iskolában

Varga László kaposvári megyéspüspök április 20-án, pénteken a csurgói Kolping Nagyváthy János Katolikus Középiskolába látogatott. (Magyar Kurír)

„Nem csupán a túlélés a célunk”

„Mi, közel-keleti keresztyének modern államokban szeretnénk élni, amelyek elismerik és megvédik a kisebbségek jogait.” Interjú Joseph Kassab református lelkésszel, a Szíriai és Libanoni Református Nemzeti Zsinat főtitkárával. (reformatus.hu)

Ferenc pápa: Engedd, hogy megismerjen Jézus, ő úgy fogad el, amilyen vagy!

Április 22-én a Szentatya arról elmélkedett a déli Mária-imádsághoz kapcsolt beszédében, hogy jó pásztorként Jézus nemcsak erős érzelmeket akar kiváltani bennünk, hanem valódi gyógyulást akar hozni, lehetővé akarja tenni, hogy szép és termékeny életet éljünk. (Magyar Kurír)

„Egybeépültök az Isten hajlékává” – Taizé-lelkinap Vanyarcon

Április 21-én cigány és nem cigány magyarok Taizé-találkozóját rendezte a Nógrád megyei Vanyarcon a Ceferino Ház - Lengyel András, a taizéi közösség egyetlen magyar tagja részvételével. (Magyar Kurír)

Szépszeretet – Marton Marcell kármelita atya önéletrajzi írása

A könyv Marton Marcell (1887-1966) kármelita atya - eredeti keresztnevén Boldizsár - „Szépszeretet” című önéletrajzi írásának második, bővített kiadása. (Magyar Kurír)

„Scientia amabilis” – Könyv a Biblia növényeiről

Kereszty Zoltán korábbi, ugyancsak a bibliai növényekről szóló, mértékadó könyve után most botanikus kerti kolléganője, Fráter Erzsébet lepte meg a Szentírás és a növényvilág barátait egy azonos témájú és szellemiségű remekművel. (Magyar Kurír)

SIKERES VIZSGÁVAL ZÁRULTAK A KERTI MUNKÁS KÉPZŐ OKJ TANFOLYAMOK!

Ahogyan arról már korábban is beszámoltunk a Váci Egyházmegyei Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (a képző szervezet) a mögöttünk hagyott év végén, a Nyáregyházán indított kerti munkás képzéssel kezdte meg felnőttképzési tevékenységét, melyet idén január elején, Bercelen újabb kerti munkás képzés követett. A jelentkezők között plébánosok, akolitusok és más egyházi alkalmazottak mellett egyéb, nem egyházi foglalkozásúak is voltak. (Váci Katolikus Egyházmegye)

Tízéves az Apafi Mihály Kollégium

Az intézmény az évek során több száz diáknak volt második otthona a kolozsvári rengetegben. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Ajándékká válik a megajándékozott – Böjte Csaba és a Nemadomfel együttes Gyergyószentmiklóson

Április 12-én Böjte Csaba testvér és a Nemadomfel nevű, mozgássérült gyermekekből álló zenei együttes volt a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánia vendége. A Gyergyói Hírlap írását közöljük a találkozóról. (Magyar Kurír)

A római Angol Kollégium diákjaival és tanáraival találkozott Ferenc pápa

Április 21-én, szombaton délelőtt az Apostoli Palota Konzisztórium termében fogadta a Szentatya a római Angol Kollégium (Venerable English College) diákjainak és elöljáróinak ötvenfős csoportját. (Magyar Kurír)

Már lehet csatlakozni a XII. Ars Sacra Fesztiválhoz

„Tekints az égre, és lásd meg!” mottóval rendezik meg szeptember 15. és 23. között a XII. Ars Sacra Fesztivált. A keresztény művészeteket bemutató rendezvényhez idén is csatlakozik a Nyitott Templomok Napja és a III. Ars Sacra Filmfesztivál. (Magyar Kurír)

Kitavaszodóban – Két keresztény könnyűzenei CD-ről

A keresztény könnyűzene, bár pontos elnevezése, helye és szerepe máig vita tárgya, kétségkívül élő zenei köznyelvként létezik és hat. A kezdetek másolt kazettás, stencilszöveges, kézzel kottázós mozgalmi lendülete után a műfaj új lehetőségeket kapott a rendszerváltozással. (Magyar Kurír)

Pappá szentelésének 50. évfordulóját ünnepelte Tamás József püspök Csíksomlyón

Teljesen megtöltötték a csíksomlyói kegytemplomot április 21-én, szombaton délelőtt a hívek és elöljárók, akik részt vettek Tamás József püspök és egykori osztálytársai aranymiséjén. (Magyar Kurír)

Alámerítkezésünk Krisztus sorsába

Fehérváry Jákó OSB liturgikus jegyzetét olvashatják. (Magyar Kurír)

Jozef Beran bíboros hazatért Prágába

Április 20-án, pénteken ünnepélyes keretek között szállították a Vatikánból Prágába Josef Beran bíboros földi maradványait, majd háromnapos egyházi ünnepség és szertartás után hétfőn örök nyugalomra helyezik a Szent Vitus-székesegyház Szent Ágnes-kápolnájában. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2018. április 22.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… - Jn 10,11-18 (Magyar Kurír)

„Áldott legyen Istened, az Úr…”

(1Királyok 10) SALAMON NAGYSÁGA… - 1. Sokan hallották Salamon hírét. Sába királynője is eljött csodálni őt. Aztán olvashatjuk Salamon dicséretét, ő korának „sztárja”, „hívő sztárja”, mindenben leg-leg-leg…, és még azon is felül (7). (Dunántúli Református Egyházkerület)

Újragondolt énekeskönyv

Fontos lépéssel kerültünk közelebb az új református gyülekezeti énekeskönyv megjelenéséhez: a Zsinat tavaszi ülésszakán elfogadták az eddig összegyűjtött énekanyag beosztását. A rugalmas rendezési elv lehetővé teszi a későbbi bővítést is - átszámozás nélkül. (reformatus.hu)

Megerősíteni a lelki vezetést

Módosította a gazdálkodásról szóló törvényt, jóváhagyta a készülő énekeskönyv szerkezetét és határozott az idei év díjazottjairól is egyházunk legfőbb döntéshozó testülete a XIV. zsinati ciklus 11. ülésszakán. Összefoglalónk a Zsinat csütörtöki üléséről. (reformatus.hu)

Oláh Miklós díjat adtak át a miskolci Kossuth utcai református templomban

2018. április 15-én került sor az Oláh Miklós-díj átadására immár második alkalommal a miskolci Kossuth utcai református templomban. (Tiszáninneni Református Egyházkerület)

Szent György ünnepe

A tavasz kezdetét a néphagyomány György napjától számítja. Ekkor van az állatok kihajtásának első napja; rontásra, varázslásra, időjárás jóslására is alkalmas nap a népszokás szerint. Szent György személye köré legendák szövődtek. De ki volt ő valójában, milyen jelentősége van alakjának az egyház számára? (nyirgorkat.hu)

Keszthelyre érkezett az eucharisztikus kongresszus missziós keresztje – KÉPRIPORT

Keszthelyre érkezett országjáró körútján a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus missziós keresztje április 18-án. A kereszt április 25-ig marad a Balaton-parti városban, ezt követően Tapolcára viszik. (Magyar Kurír)

A hétköznapok egyszerű gesztusaival szeressetek! – Bolognai és cesenai zarándokok a pápánál

Április 21-én, szombaton a szerdai általános kihallgatások hangulatával töltötte meg a Szent Péter teret az a 13 ezer zarándok, aki a bolognai érsekségből és a cesena-sarsinai egyházmegyéből érkezett Rómába. (Magyar Kurír)

Magyarázatok kincsestára – Új bibliakiadás a Magyar Bibliatársulat Alapítvány gondozásában

Március elején új bibliakiadást vehettek a kezükbe a Szentírást rendszeresen olvasók és az érdeklődők. A „Biblia magyarázó jegyzetekkel”, közismertebb nevén a „Magyarázatos Biblia” a Magyar Bibliatársulat Alapítvány (MBTA) gondozásában jelent meg a Kálvin Kiadónál. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa Twitter-üzenete április 21-én

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Nem csak egy nap

Vasárnap ünnepeljük a Föld napját. Az Ökogyülekezeti Mozgalom arra hív, hogy egész évben imádkozzunk bolygónk jövőjéért, figyeljünk oda a teremtett világra, legyünk ökogyülekezetek. (reformatus.hu)

Énekes imádságok Egyeken

Balogh Péter Piusz premontrei gödöllő kormányzó perjel tartott előadást az énekes imádságokról Egyeken április 18-án. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa üzenete a hivatások 55. világnapjára

Húsvét negyedik vasárnapján, idén április 22-én tartjuk a papi és szerzetesi hivatások világnapját. Ferenc pápa ez évi üzenetének témája: Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását. (Magyar Kurír)

Peruból látogatott szülővárosába Szabó Zsolt msp atya

Szabó Zsolt msp atya, a Szegények Szolgái Misszionáriusok Mozgalom tagja három év után három hét szabadságra érkezett Peruból szülővárosába, Sopronba. Korábban Kubában is szolgált az olasz Giovanni Salerno atya által alapított közösségben, melynek legfőbb tevékenysége a szegénységben élők evangelizálása Latin-Amerikában (Peru, Mexikó, Kuba) és az elhagyott gyermekek nevelése. A mozgalmat négy különböző közösség - papok és testvérek, szerzetesnővérek, szemlélődők és családos misszionáriusok - alkotja, akik életállapotuknak megfelelően vállalnak részt a feladatokból. Több mint 150 misszionárius (18 különböző nemzetből) több mint száz helyi lakossal szolgál naponta 1500 gyermeket a mozgalom iskoláiban, étkezőiben, orvosi rendelőiben és szakmai műhelyeiben. Budapesten Józsefvárosban, a Magyarok Nagyasszonya Központban foglalkoznak főleg roma származású gyerekekkel, akiknek az általános és középiskolai (Győri Katolikus Egyházmegye)

A megújult Román Csarnok – Látogatás a felújítás alatt álló Szépművészeti Múzeumban

A Szépművészeti Múzeum épülete mindig is Budapest egyik grandiózus alkotásának számított. Hatalmas méreteivel, neoklasszicista stílusával, oszlopcsarnokos, timpanonos portikuszával rendkívül impozáns látványt nyújt. (Magyar Kurír)

Sárik Péter Trió koncert a BTA szimfonikus zenekarának közreműködésével

Május 3-án, Budapesten először lesz hallható a Sárik Péter Trió Beethoven műveinek jazzfeldolgozásából álló műsorának vonósokkal kibővített változata. Közreműködik a Baptista Teológiai Akadémia Szimfonikus Zenekarának Vonóskara. Vezényel: Almási Kornél. Az előadás a Beethoven Budán Fesztivál részeként, a Momkultban lesz hallható. Jegyvásárlás: http://momkult.jegy.hu/program/sarik-peter-trio-xbeethoven-feat-bta-szimfonikusok-77081/417919 (baptist.hu)

A jó pásztor – és a jó nyáj…

Húsvét 4. vasárnapja - Gondolatok az olvasmányokhoz (ApCsel 4,8-12; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18) (Magyar Kurír)

A kijevi parlament megszavazta a Moszkvától független ukrán ortodox egyház megteremtését

Az ukrán parlament támogatásáról biztosította április 19-én Petro Porosenko ukrán elnöknek azt a kezdeményezését, hogy indítsák el a hivatalos eljárást egy Moszkvától független, saját, egységes ukrán ortodox egyház megteremtésére. (Magyar Kurír)

Lectio divina estet tartottak a budapesti Sziklatemplomban

Johannes Cassianus ókeresztény szerzetes és gondolkodó írásairól elmélkedtek április 15-17-én Budapesten, a Sziklatemplomban. (Magyar Kurír)

Isten tervez, a természet végez

A vallás és a tudomány tökéletes összhangban áll egymással, és az ezzel kapcsolatos konfliktusokban nem tényállítások, hanem ideák feszülnek egymásnak. Így értékelte a hit és a tudományos gondolkodás közötti viszonyt Kroó Norbert akadémikus, a szilárdtestfizika Prima Primissima díjas professzora a budavári evangélikus szabadegyetem legutóbbi, április 9-i előadásán. A Biblia - tudomány - hit címmel elhangzott (baptist.hu)

Tolerancia és ökumené

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága május 8-án (kedd) „Tolerancia és ökumené” címmel tudományos ülést tart a MEÖT Székház első emeleti Tanácstermében. (reformatus.hu)

Milos Forman: Amadeus

Április 13-án, pénteken, 86 éves korában elhunyt Milos Forman cseh és amerikai filmrendező, az egyetemes filmművészet egyik legnagyobb alakja. Az 1984-ben nyolc Oscar-díjat - köztük a legjobb rendezőit - kapott Amadeus című filmjének ismertetésével emlékszünk rá. (Magyar Kurír)

Jubilált a „Babszem Jankó” népmesemondó verseny Tégláson

A téglási II. Rákóczi Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola immár 25. alkalommal rendezte meg az intézményben a „Babszem Jankó” Országos Baptista Népmesemondó Versenyt nemrégiben. A vetélkedést megtisztelte jelenlétével és köszöntötte Szenczi Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke és Czibere Béla, Téglás polgármestere. A jubileumi eseményen 56 alsó tagozatos kisdiák (baptist.hu)

Énekes- zsoltáros istentisztelet

Énekes- zsoltáros istentiszteletet tartanak április 26-án (csütörtök) 18 órától a budapesti Kálvin téri református templomban. (reformatus.hu)

A mese és a gyermek

AA Debreceni Református Hittudományi Egyetem április 24-i (kedd) tehetségnapjának központi témája a gyerekek és a mese. (reformatus.hu)

Az én papom: Kerekes Károly zirci apát

Marozsi Ferenc nyugalmazott plébános írását adjuk közre Kerekes Károly OCist zirci apátról, biblikus professzorról, költőről. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2018. április 21.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… - Jn 6,60-69 (Magyar Kurír)

Templom a békesség köveiből

Lerakták az Avas-Déli Református Missziói Egyházközség új templomának alapkövét. A többfunkciós épület a lakótelep mellett, a Szemere Bertalan Szakközépiskola és az Európa Liget-i játszótér közötti téren kap helyet. (Tiszáninneni Református Egyházkerület)

Megjelent két, a belvárosi templom folyamatos szentségimádását segítő kiadvány

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony-főplébániatemplomban 2018. január elsejétől folyamatos (éjjel-nappali) szentségimádás indult. Április 20-án, pénteken délelőtt sajtótájékoztató keretében két, a témával kapcsolatos könyvet mutattak be az altemplomban. (Magyar Kurír)

Az életszentség útja „elevenebbé és emberibbé” tesz

Április 9-én mutatták be a Szentatya legújabb apostoli buzdítását, melynek címe: Gaudete et Exsul­tate [Örüljetek és ujjongjatok] - az életszentségre szóló meghívás a mai világban. Ferenc pápának ez már a harmadik apostoli buzdítása. A Az életszentség útja „elevenebbé és emberibbé” tesz bejegyzés először a Új Ember jelent meg. (Új Ember)

Az igazság és szeretet közösségében – Katolikus pedagógusok konferenciája Esztergomban

Másodízben gyűltek össze Erdő Péter meghívására az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye köznevelési intézményeinek munkatársai a Szent Adalbert Központban április 20-án. Az oktató-nevelő munka és a katolikus identitás kérdése állt a középpontban az Esztergomban rendezett konferencián. (Magyar Kurír)

„Leborulok a legkisebbek előtt” – Böjte Csaba volt Tóni atya vendége

Michels Antal józsefvárosi plébános - havonta megrendezett kávéházi estéinek keretében - Böjte Csaba ferences szerzetest, a dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját kérdezte életéről, hivatásáról április 19-én a józsefvárosi Nem Adom Fel Cafe _and_ Barban. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa üzenete a hivatások 55. világnapjára

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja. A Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz ezen a napon. Az alábbiakban közöljük Ferenc pápa Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását című üzenetét. (Győri Katolikus Egyházmegye)

Az Eucharisztia nem viseli el az otthonülést – Ferenc pápa szentmiséje Molfettában

A dél-olasz Puglia tartományba látogatott április 20-án a pápa, és - miután a molfetta-ruvo-giovinazzo-terlizzi egyházmegye néhai püspöke, Tonino Bello halálának 25. évfordulója alkalmából felkereste a főpásztor szülővárosát, Alessanót - szentmisét mutatott be az egyházmegye székhelyén, Molfettában. (Magyar Kurír)

Szentségimádás Brenner János boldoggá avatásának előestéjén

A Szombathelyi Egyházmegye kezdeményezéséhez csatlakozva szentségimádást tartunk a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban Brenner János boldoggá avatásának előestéjén, április 30-án, a 18 órakor kezdődő szentmisét követően. (Győri Katolikus Egyházmegye)

Ferenc pápa a bencésekhez: Monostoraitok oázisok, ahol meg lehet hallani Isten hangját

A Bencés Konföderáció szerzeteseit fogadta április 19-én délben a Szentatya az Apostoli Palota Kelemen termében a konföderáció alapításának és a Sant’Anselmo prímás apátság alapköve elhelyezésének 125. évfordulója alkalmából. (Magyar Kurír)

Új szobrot kapott Szent Adalbert a prágai Szent Vitus-székesegyházban

Új szobrot kapott Szent Adalbert, a cseh állam védőszentje, Szent István király (Vajk) megkeresztelője április 19-én a prágai Szent Vitus-székesegyházban. (Magyar Kurír)

Gárdonyi Emlékhangverseny és ünnepi istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt 2018. április 29-én (vasárnap) 10 órakor a biharkeresztesi református templomban tartandó "Gárdonyi Emlékhangversenyre" és ünnepi istentiszteletre. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Inkluzív református iskolák műhelynapja a Zsinaton

Helyszín: Zsinati Hivatal Tanácsterme (1146 Budapest, Abonyi utca 21.) Időpont: 2018. május 22. A műhelynapon a református oktatási intézmények inkluzivitása lesz a téma a hátrányos helyzetű és a roma tanulók és családjuk tekintetében. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Együttműködési megállapodást írt alá Varga Mihály miniszter a Szalézi Intézmény Fenntartóval

A Don Bosco Szaléziak Szent István Magyar Tartománya közleményét adjuk közre. (Magyar Kurír)

Óvodások látogattak a Győri Egyházmegyei Levéltárba

Április 10-én a győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ nagycsoportos óvodásai látogattak a Győri Egyházmegyei Levéltárba. (Magyar Kurír)

Első hétvégét tartott a Házas Hétvége soproni közössége

Április 6-8. között tartotta a Házas Hétvége soproni közössége az „első hétvége” elnevezésű rendezvényét Kőszegen Varga János, a bécsi Collegium Pazmaneum rektorának vezetésével. A részt vevő házaspárokat segítette Gál Áron és Melinda, Orosz Árpád és Mária, valamint Tóth László és Ágota. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa második Twitter-üzenete április 20-án

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa üzenete a hivatások 55. világnapjára

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja, amely idén április 22-én van. A Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz ezen a napon. Az alábbiakban közöljük Ferenc pápa a Hivatások 55. Világnapjára írt üzenetét, "Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását" címmel. (nyirgorkat.hu)

Görögkatolikus hittanversenyt tartottak Tiszacsomán

Tizenkilencedik hittanversenyét tartotta meg április 14-én Tiszacsomán, a helyi középiskolában a Beregszászi Magyar Görögkatolikus Esperesi Kerület. (nyirgorkat.hu)

A hálás élet művészete – Beszélgetés Béres Tamással

Hogyan tekintünk a teremtett világra és abban a saját helyünkre? Van-e a kereszténységnek feladata egy a természetért és a másik emberért felelős globális etika kialakításában? Hálásak vagyunk-e azért, hogy már életünk kezdetétől megajándékozottak vagyunk? A fenti kérdésekről Béres Tamással, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének tanszékvezetőjével A hálás élet művészete című könyve alapján beszélgetett az íróval Galambos Ádám, az evangelikus.hu riportere. (nyirgorkat.hu)

Magyarázatok kincsestára

Új bibliakiadást vehetnek kezükbe a Szentírást rendszeresen olvasók és az érdeklődők. A Biblia magyarázó jegyzetekkel, közismertebb nevén Magyarázatos Biblia szombaton mutatkozik be a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon. (reformatus.hu)

Nemzetközi összefogás Szíriáért

Mi is ott voltunk a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat nemzetközi partnertalálkozóján. A Bejrút melletti tanácskozáson arról volt szó, milyen kihívásokkal néznek szembe a háború sújtotta ország lakosai, hogyan állnak helyt ebben a helyzetben a közel-keleti keresztyének és mi mit segíthetünk nekik. (reformatus.hu)

Ferenc pápa Twitter-üzenete április 20-án

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa Alessanóban: Nem elméletek kellenek a szegények segítéséről, hanem melléjük kell állni

Lelkipásztori látogatást tett Ferenc pápa április 20-án a dél-olaszországi Alessanóban, a szociális tetteiről híres Antonio Bello molfettai püspök szülővárosában a főpásztor halálának 25. évfordulója alkalmából. (Magyar Kurír)

Orgonahangverseny Nyíregyháza

A nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban 2018. április 22-én 19.00 órától orgonahangversenyt rendeznek. (nyirgorkat.hu)

A Veszprémi Főegyházmegyébe érkezett a Missziós Kereszt

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Missziós Keresztje országjárása során 2018. április 14-én megérkezett a Veszprémi Főegyházmegyébe. (nyirgorkat.hu)

VAGYOK, ÉS LESZEK NEKED

2018. április 19-én rendezték meg a Credo-házban a „Vagyok, és leszek neked…” címmel, Rutkai Éva és Latinovits Zoltán megidézett szerelmének egy felvonásos színművét. Előadták: Farkas Viktória színművész és Szalóczy Pál Kazinczy-díjas előadóművész (Váci Katolikus Egyházmegye)

FERENC PÁPA ÜZENETE A HIVATÁSOK 55. VILÁGNAPJÁRA

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja, amely idén április 22-én van. A Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz ezen a napon. Az alábbiakban közöljük Ferenc pápa a Hivatások 55. Világnapjára írt üzenetét, "Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását" címmel. (Váci Katolikus Egyházmegye)

Ismét útnak indult a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség túraszakosztálya

2018. április 14-én, szombaton ismét útnak indult a Miskolc-belvárosi Református Egyházközség túraszakosztálya. 35-en, kicsik, nagyok, idősek fiatalok, konfirmandusok és már konfirmáltak, idősebb gyülekezeti tagok együtt tettek egy szép erdei sétát. Csögör Orsolya beosztott lelkész képes beszámolója. (Tiszáninneni Református Egyházkerület)

Az igazság XVI. Benedek lemondásáról – Meglepő nyilatkozatok egy új dokumentumfilmben

Az emeritus pápa 91. születésnapján, április 16-án mutatták be a Vatikánban a „XVI. Benedek: az igazság tiszteletére” című dokumentumfilmet, ami kifejezetten azért készült, hogy tisztázzák Ratzinger pápa lemondásának okait. (Magyar Kurír)

Célegyenesben a törvénymódosítások

Elfogadták az egyházi gazdálkodásról szóló törvény módosítását és harmadik olvasatba utalták az új lelkészi nyugdíjtörvény tervezett szövegét is április 19-én. A választójogi törvényünk koncepcionális kérdéseivel pedig külön zsinati vitanapon foglalkoznak majd. (reformatus.hu)

Te már beneveztél az egyházművészeti kiállításra?

A Párbeszéd Háza és az Olajág Keresztény Művészeti Társaság mai magyar egyházművészeti alkotásokból kiállítást szervez 2018 májusában, amelyre április 23-án éjfélig lehet a pályamunkák fotóit beküldeni. (Magyar Kurír)

Játszótér a monostorapáti plébánia udvarán

Monostorapáti központjában a plébánia udvarán április 5-én átadták és Illés Sándor plébános megáldotta a település új játszóterét, melyet nagy örömmel foglaltak el fiatal használóik. (Magyar Kurír)

Jubileumi templombúcsút ünnepeltek Kakucson

A Szent Kereszt felmagasztalásáról elnevezett kakucsi templom közössége április 15-én ünnepelte a templom felszentelésének 90. évfordulóját. A jubileumra fejeződött be a templom felújítása is. A búcsúi szentmisét Beer Miklós váci megyéspüspök mutatta be, aki megáldotta a megújult épületet. (Magyar Kurír)

A túrterebesi idősklub táncos kedve – KÉPRIPORT

A Szatmári Egyházmegye karitászszervezetéhez tartozó túrterebesi idősklub tagjai az április közepén tartott tavaszi bálon megmutatták, hogy nemcsak a sütés-főzésben, hanem a tánc terén is verhetetlenek. (Magyar Kurír)

Bemutatták a „Híres szombathelyi nők” új, a domonkos nővérekről szóló kötetét

Április 18-án mutatták be Szombathelyen a „Híres szombathelyi nők” sorozat legújabb kötetét, mely a domonkos nővérek életébe enged bepillantást írásokon, fényképeken keresztül 1905-ös szombathelyi letelepedésüktől a rend 1950-es feloszlatásáig. (Magyar Kurír)

Ezen a versenyen mindenki győztes

A hétvégén sikeresen zárult a IV. Országos Komplex Természettudományi Verseny Nyírbátorban. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Az angol püspökök a lélegeztetőgépen levő Alfie Evans esetéről

Az angol püspökök közleményt adtak ki április 18-án, azt követően, hogy Ferenc pápa fogadta Thomas Evanst, a 23 hónapos, súlyos neurológiai betegségben szenvedő kisfiú, Alfie Evans édesapját. (Magyar Kurír)

„Afrikában van idő Istenre” – Charles Palmer-Buckle accrai érsek látogatása Egerben

Charles Palmer-Buckle, a ghánai Accra érseke Erdő Péter bíboros meghívására érkezett Magyarországra. Az afrikai főpásztort április 19-én Ternyák Csaba érsek látta vendégül Egerben, akivel együtt szentelte püspökké Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtt. (Magyar Kurír)

A Budapesti Fesztiválzenekar adott hangversenyt a debreceni Szent György-templomban

A Budapesti Fesztiválzenekar Barokk Együttese adott koncertet a debrecen-józsai Szent György-templomban április 13-án. Az együttes Johann Sebastian Bach két kantátáját adta elő. (Magyar Kurír)

„Egymás hite által épülünk” – A váci és az egri egyházmegye oktatási vezetői találkoztak

Az Egri Főegyházmegye Katolikus Iskolai Főhatósága (EKIF) munkatársai április 17-én felkeresték a Váci Egyházmegye EKIF-csapatát. A találkozó a váci püspökségen zajlott Beer Miklós váci megyéspüspök részvételével. (Magyar Kurír)

Generációs családi nap és görögkatolikus templombúcsú

A Kisvárdai Görögkatolikus Egyházközség nagyszabású rendezvényre készül 2018. április 22-én. A 10.00-16.00 óráig tartó családi napra a családok minden generációját várják. A délelőtti búcsúi Szent Liturgián diakónusszentelést vezet Kocsis Fülöp metropolita, a szertartáson Szocska A. Ábel kinevezett megyéspüspök koncelebrál. (nyirgorkat.hu)

Horvát nemzetiségű hívek zarándoklata a győri Könnyező Szűzanyához

A Győri Egyházmegye az idei esztendőben is megszervezi a horvát nemzetiségű hívek zarándoklatát a győri Könnyező Szűzanyához. A 2018-as zarándoklat mottója: „Helyezzük családjainkat Isten kezébe!” A zarándoklatra május 6-án, vasárnap kerül sor a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Ägidius J. Zsifkovics kismartoni püspök lesz. A szentmisén énekével közreműködik a gradistyei horvátság által lakott települések híveinek közel 150 fős Pax et bonum kórusa. A zarándoklat a 14 órakor Mária-köszöntővel zárul Mogyorósi Márk Ányos OSB főszervező vezetésével. A Győri Egyházmegye szeretettel hívja és várja a horvát családokat! (Győri Katolikus Egyházmegye)

Vándorkiállítás a Pápai Református Teológiai Akadémián Ravasz László életéről

Április 14-én érkezett Pápára az a vándorkiállítás, amely Ravasz László püspök életútját mutatja be. A kiállításmegnyitóról a Pápa Városi Televízió készített tudósítást, amelyet a tovább mögött tekinthetnek meg. (Dunántúli Református Egyházkerület)

Ferenc pápa üzenete a hivatások 55. világnapjára

Húsvét negyedik vasárnapja a hivatások világnapja. A Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz ezen a napon. Az alábbiakban közöljük Ferenc pápa a Hivatások 55. Világnapjára írt üzenetét, "Meghallani, megfontolni, megélni az Úr hívását" címmel. (katolikus.hu)

A temesvári Szent György-székesegyház felszentelésének évfordulóját ünnepelte az egyházmegye

A temesvári Szent György-székesegyházat 1803. április 24-én szentelte fel Kőszeghy László püspök. A konszekrálásról a hagyomány szerint minden évben a fehérvasárnapot követő szombaton emlékeznek meg, idén április 14-én. Az ünnepi szentmisét Martin Roos megyéspüspök mutatta be. (Magyar Kurír)

Megjelent az Új Ember április 22-i száma

Az Új Ember ez évi tizenhatodik számát ajánljuk olvasóink figyelmébe. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2018. április 20.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… - Jn 6,52-59 (Magyar Kurír)

A Szíriai és Libanoni Református Zsinat nyilatkozata

Partneregyházunk, a Szíriai és Libanoni Református Nemzeti Zsinat (NESSL), amelynek a napokban zajló nemzetközi partnertalálkozóján egyházunk is képviselteti magát, nyilatkozatot tett közzé a Szíriát ért múlt heti katonai támadás után. (reformatus.hu)

Napirend után

Videós összefoglalónk a Magyarországi Református Egyház Zsinatának 2018. április 19-i üléséről. (reformatus.hu)

Szent Adalbert

„Igen hasznos, ha felidézzük a szentek emlékezetét, és a szentek szent példáit mindenkinek követésre ajánljuk.” (Második Helvét Hitvallás, XXIV.) - Szent Adalbert (parokia.hu)

Ők kapják 2018-ban a zsinati alapítású díjakat

A Magyarországi Református Egyház Zsinata csütörtöki ülésén döntött arról, kinek ítéli oda ebben az évben a pedagógiai, szeretetszolgálati és lelkészi kitüntetéseket. (reformatus.hu)

Új székesegyházat kap Bahreinben az egyre gyarapodó keresztény közösség

Új székesegyház épül a Perzsa-öbölben található Bahreinben, hogy eleget tegyenek a régióban egyre nagyobb számban élő keresztény népesség igényeinek. Mintegy 80 ezer katolikus él az iszlám dominanciájú olajországban, többségükben a Fülöp-szigetekről és Indiából vándoroltak be. (Magyar Kurír)

Bizalomra hangoltan élnek – A Szent Egyed közösség Dream-programja Malawiban

Idén januárban fotóriporterünk, Merényi Zita a Szent Egyed közösség tagjaként három hetet töltött Malawiban Körtvélyessy Mónika doktornővel, aki gyógyítani és oktatni ment ki. Beszámolójuk nyomán megsejthető, mit jelent a szolgálat, a közösség erejének megtapasztalása olyankor, amikor a rászorultság csaknem elképzelhetetlen mértékű. Egy-egy mosoly mégis mindent helyre tud billenteni. (Magyar Kurír)

A legjobbat adni a gyermekeknek – Böjte Csaba adott elő Kézdivásárhelyen

Az április 13-án tartott kézdivásárhelyi pedagógustalálkozón Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány elnöke mondott beszédet. (Magyar Kurír)

Egymásra hangolva – Apa-fia hétvégét tartottak Szombathelyen

Április 6. és 8. között apa-fia hétvégét rendeztek a szombathelyi Martineum Felnőttképző Akadémián. Az eseményről Gyenese Balázs írt összefoglalót, aki fiával, a tizenkét éves Jakabbal vett részt a programon. (Magyar Kurír)

Ferenc pápa Twitter-üzenete április 19-én

A Szentatya az alábbi bejegyzést tette közzé Twitter-oldalán. (Magyar Kurír)

Megemlékeztek a huszonöt évvel ezelőtt elkövetett trusinai tömeggyilkosságról

A bosznia-hercegovinai Trusinában április 16-án emlékeztek meg az éppen huszonöt éve, a boszniai háború során elkövetett tömeggyilkosságról. Az elhunytakért felajánlott szentmisét Pero Sudar szarajevói segédpüspök mutatta be. (Magyar Kurír)

Iskolatej program ajánlattételi kiírás

A Tiszáninneni Református Egyházkerület, mint köznevelési intézményfenntartó iskolatej programmal kapcsolatos ajánlattételi kiírása a mellékletben található. (Tiszáninneni Református Egyházkerület)

Szövetségben a gyülekezetekért

A mezőcsáti református templomban tartotta tavaszi csendes napját a Magyar Református Missziói Szövetség. A találkozón többi közt a misszió szerepéről, a „jó gazda” feladatairól és a gyülekezetek kilátásairól esett szó. (Tiszáninneni Református Egyházkerület)

Pályázatot írt ki tanszékvezetői pozícióra a PPKE Hittudományi Kara

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) nagykancellárja pályázatot ír ki tanszékvezetői pozícióra a PPKE Hittudományi Karának 2. számú Keresztény Bölcseleti Tanszékére. (Magyar Kurír)

Ahol imádság van, nincs beletörődés – A Szent Egyed közösség imádsága Szíriáért

A világ a történelem komor óráját éli: amikor a sötétséget nem a remény, hanem a háború, a bombák és rakéták fényei világítják meg. Mi mégis kitartóan imádkozunk a békéért - hangzott el a Szent Egyed közösség imádságán, melyet Szíria és a világ békéjéért tartottak április 18-án este Budapesten, a Kaníziusz Szent Péter-templomban. (Magyar Kurír)

Országos beszámoló és missziói közgyűlés

A Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet adott helyet közösségünk országos beszámoló és missziói közgyűlésének április 14-én. A határozatképességet kicsivel meghaladó létszámban voltak jelen a küldöttek. Sok egyéb mellett arról is döntöttek a résztvevők ezen a napon, hogy a jövőben más szabályokat követve elegendő lesz kevesebb küldöttnek érkeznie az országos közgyűlésekre. A bevezető imaközösséget Kübler János helyi (baptist.hu)

Nagy lehetőség, nagy felelősség

A kormánnyal kötött megállapodásról, a rekonstrukciós és óvodaprogram-támogatásról, valamint a lelkészek lelkigondozásáról is beszélt a tavaszi zsinati ülésszak elnöki megnyitójában Bogárdi Szabó István. (reformatus.hu)

Bemutatkozik az egyéves kaposvári Irgalmasság Háza

Varga László kaposvári megyéspüspök még 2017-es püspökké szentelésekor mondta el, hogy egyházmegyéjében szeretné elindítani az Irgalmasság Háza szociális szolgálatot, ezen belül pedig az Imádság Házát. A szolgálat az április 7-i Isteni Irgalmasság-konferencián értékelte első évét. (Magyar Kurír)

A mennyei és a földi oltár között átjárhatóság van

2020-ban Budapesten rendezik meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszust. A világméretű esemény előkészületei Magyarországon már az elmúlt években elkezdődtek, így a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye közösségei is aktívan bekapcsolódnak a felkészülésbe. Ez történik a debreceni Szent László Domonkos-templomban is, ahol 12 pénteken keresztül Szentségimádás iskoláját tartanak. Az alkalmak este 6 órakor szentmisével kezdődnek, ezután a résztvevők rövid előadást hallhatnak az Oltáriszentségről, majd a találkozó csöndes szentségimádással zárul. 2018. április 13-án, pénteken a résztvevők Bosák Nándor nyugalmazott megyéspüspök atyával találkoztak. (nyirgorkat.hu)

A Szombathelyi Egyházmegye közérdekű információi Brenner János boldoggá avatása kapcsán

Az alábbiakban Brenner János 2018. május 1-i boldoggá avatásának hivatalos programjáról kapnak tájékoztatást. (nyirgorkat.hu)

Bélyegeken a reformáció kiállítás Nyírlövőn

Bélyegeken a reformáció kiállítás Nyírlövőn április 29-től május 21-ig. (Tiszántúli Református Egyházkerület)

Az egyetlen alap

Az egyetlen üdvözítő örömhírről, a Krisztusról tanúskodó Szentlélekről és a hamis tanítások veszélyeiről is szólt a tavaszi zsinati ülést megnyitó áhítatában Nyilas Zoltán András északpesti esperes. (reformatus.hu)

Ferenc pápa: Nem létezik fotelből végzett evangelizálás

Az április 19-i reggeli szentmisén a pápa arról beszélt, hogy a Szentlélek miként ösztönzi a keresztényeket az evangelizálásra. Az evangelizáció három felszólító módú ige köré épül: kelj fel, lépj közel, és indulj ki a helyzetből. (Magyar Kurír)

Egészségnap a kicsiknek

Dr. Láposi Szilárd háziorvos tartott előadást a harmadik évfolyamos kisdiákoknak az egészséges életmódról és táplálkozásról a mátészalkai Móricz Zsigmond Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskolában. (nyirgorkat.hu)

Országos színjáték-színháztörténet minősítő verseny Nyíregyházán

A Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola legújabb innovatív rendezvénye valósult meg 2018. április 6-án és 8-án. A minősítő versenyen a nagykállói Korányi Frigyes Görögkatolikus Gimnázium és Kollégium növendékei is eredményesen szerepeltek. (nyirgorkat.hu)

A mocsai egyházközség kiállítással készül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

A 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve a mocsai Rózsafüzér Királynője Plébániához tartozó hívek összegyűjtötték az 1954 és 2017 között, az elsőáldozások alkalmával készített csoportképeket. A felvételekből összeállított tablók a plébániatemplomban láthatók. (Győri Katolikus Egyházmegye)

Alsórákoson találkoztak a brassói egyházmegye ifjai

Április 14-én szervezték meg a Brassói Református Egyházmegye tisztújítással egybekötött ifjúsági találkozóját. (Erdélyi Refomátus Egyházkerület)

Basilica minor rangra emelik a komáromi Szent András-​templomot

Jó Pásztor vasárnapján, húsvét 4. vasárnapján, mely idén április 22-ére esik, hirdetik ki ünnepélyesen az észak-komáromi Szent András-plébániatemplom basilica minor (kisebb bazilika) rangra emelését - tájékoztatott Kiss Róbert kanonok, nagyszombati püspöki helynök, komáromi esperes-plébános. (Magyar Kurír)

A görögkatolikusok jubileumi napját ünnepelték Hajdúdorogon

150 évvel ezelőtt Hajdúdorogon gyűltek össze először a Kárpát-medencében élő magyar ajkú görögkatolikusok. Az évforduló alkalmából április 14-én családi napot rendeztek Hajdúdorogon, melyen több mint háromszázan vettek részt. (Magyar Kurír)

Szavalóverseny a szakkollégiumban

A miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium szeretettel meghívja a diákokat az ismét megrendezésre kerülő Lakatos Menyhért Szavalóversenyére 2018. május 11-én, pénteken 9.30-kor. (nyirgorkat.hu)

24 órás szentségimádást tartottak a Váci Irgalmasrendi Kórházban

24 órás szentségimádást tartottak április 13-14-én a Váci Irgalmasrendi Kórház kápolnájában. (Magyar Kurír)

„Máriától Máriához” – zarándoklat Máriapócsról Sajópálfalára

A Máriapócsi Görögkatolikus Egyházközség zarándoklatot szervez Sajópálfalára. „Máriától Máriához” vezető több, mint 100 km-es távolságot 2018. április 27. és 30. között teszik meg a vállalkozó kedvű zarándokok. (nyirgorkat.hu)

MEGKEZDŐDTEK A BÉRMÁLÁSOK A VÁCI EGYHÁZMEGYÉBEN

A Váci Egyházmegyében, az idei év első felében harminchárom helyen fogja Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök és Dr. Varga Lajos segédpüspök a szentlélek ajándékának szentségét kiszolgáltatni. Első alkalommal, a Hernádi Római Katolikus templomban 2018. április 14.-én, szombaton délelőtt Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök ünnepi szentmise keretében szolgáltatta ki a bérmálás szentségét 15, a szentség felvételére, kereszténységük megvallására és a krisztusi valóság továbbélésére és hirdetésére felkészült fiatalnak. (Váci Katolikus Egyházmegye)

BTESZ: bemutatkoznak munkatársaink

Az egyetemtől a jogi osztályig Mellettem ül egy mindig mosolygós fiatal lány, akiről nehéz elhinni, hogy már jogi végzetséggel rendelkezik, sokkal inkább vélném hallgatónak. Saját bevallása szerint nem is szokott ezzel hivalkodni. A Btesz jogi munkatársával, dr. Szegedi Alexandrával beszélgettem. Kezdjük a legelején. Miért ezt a pályát választottad? A gimnázium elején már kitaláltam, hogy jogász (baptist.hu)

Szentszéki nagyköveteknek szerveztek kurzust Szűz Máriáról

Mariológiai képzést indítottak április 16-án szentszéki nagykövetek számára. A kurzust a római Antonianum ferences egyetemen tartják, amely egyben a Nemzetközi Pápai Mariológiai Akadémia (Pontificia Academia Mariana Internationalis - PAMI) székhelye is. (Magyar Kurír)

Egy jó választás: Felvidéki és Pest környéki pengetősök nemzetközi találkozója

Április 8-án - a felvidéki magyar baptista testvérekkel való kapcsolat ápolása céljából is -, egyedülálló zenei találkozóra került sor a határon belüli és túli baptista gyülekezetek között. Szlovákiából a nagysallói-lévai körzet - részben magyar ajkú - tagjaiból álló tamburazenekar és énekkar érkezett a szadai-veresegyházi körzetbe. (A tambura pengetős hangszer, hasonló a mandolinhoz és a bendzsóhoz. (baptist.hu)

A clevelandi Szent Imre-templomba látogattak a Borromeo Szent Károly-szeminárium kispapjai

A Clevelandi Egyházmegye kispapjai a Borromeo Szent Károly-szeminárium rektorának vezetésével a clevelandi Szent Imre-templomba látogattak április 13-án, ahol rövid történelmi ismertetőt hallhattak a magyarságról és azon belül a clevelandi magyarokról. (Magyar Kurír)

Liturgikusének-versenyt rendezett a pécsi Szent Mór Iskolaközpont

Április 12-én harmadik alkalommal rendezte meg a pécsi Szent Mór Iskolaközpont a Musica Sacra Egyházzenei Énekversenyt, amelynek célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse és megszerettesse a gyerekekkel a színvonalas liturgikus éneklést. (Magyar Kurír)

Dr. Soós Viktor Attila előadása - beszámoló

2018. április 18. - Dr. Soós Viktor Attila előadása hangzott el Egyházüldözés Magyarországon Brenner János életén, vértanúságán keresztül címmel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. (Székesfehérvári Katolikus Egyházmegye)

Tizenhat diakónust szentel pappá vasárnap a pápa

Papokat szentel Ferenc pápa húsvét 4. vasárnapján, április 22-én, a hivatások világnapja alkalmából a Szent Péter-bazilikában. (Magyar Kurír)

Ételosztást tartottak a görögkatolikusok Debrecenben

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat Karitatív Irodája április 15-én ismét ételosztást tartott Debrecenben, immár nyolcadik alkalommal. (Magyar Kurír)

16 diakónust szentel pappá vasárnap a pápa

Papokat szentel Ferenc pápa április 22-én, a hivatások világnapja alkalmából a Szent Péter-bazilikában. (Magyar Kurír)

Mai evangélium – 2018. április 19.

Hogy örömhírrel induljon minden nap… - Jn 6,44-51 (Magyar Kurír)

Keresztek nélkül

Hogy lehetséges az, hogy kereszténységünk egy másik pólusán egy egyházi elöljáró kijelenti, hogy be kell tiltani a kereszteket, mert ezzel sértjük a muzulmánok hitét? Mit hoztak ők magukkal, ami nincs meg nekünk? Ők vajon szégyellnek Allah követői lenni? Egyre nehezebb kérdéseket kell feltennünk, amikor a migrációt vizsgálva figyeljük Európa sorsát. (parokia.hu)

Régebbi anyagok az archívumban