Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 25771 || 1. oldal a 258-ből. || Következő oldal

Húsvét u. 3.

Ujjongjatok az Úrnak! Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17) Ezért ujjongjatok! JUBILATE, DEO! Örvendj, egész föld, az Istennek! Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét! Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. (Zsolt 66,1-2.20) Pecznyík Pál bizonyságtétele: Éljünk és járjunk Lélek szerint! Galata. 5, 24-26. Kedves hallgatóim! Kétféleképpen lehet élni ezen a földön; Krisztussal és Krisztus nélkül. Létezik egy régi és egy új élet. A régi élet az, melybe beleszülettünk. Ez a bűn által megrontott régi természet. Ezért, Isten számára, teljességgel alkalmatlan. Miért? Azért mert az ember, a Sátán csábítására, szembe fordult Teremtőjével. Megtagadta az Isten iránti engedelmessége (Bátorító blognapló)

HÚSVÉT U. 3.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió ISTEN KEZE! Jézus Krisztus Istenünknek felénk nyújtott szent keze; szakadékba zuhant bűnös, hittel kapaszkodj bele. Pogány vallásalapítók, tán megszánnak tégedet; de ott hagynak elpusztulni, nem érintik kezedet. Isten Fia érted jött le odahagyta szent honát; kimentett a szakadékból, s otthont készít odaát. Bár Golgotán a megváltás, szent életébe került; de feltámadt a halálból, s Atyjának jobbjára ült! Most, Szent Lelke által van itt, kezébe tedd két kezed; átvezet a halál völgyén, s mennybe szárnyal teveled. Új hazádba: ott már nincs bűn, nincs halál, nincs szakadék; olyan fényben élsz örökké, mit nem láttál soha még! Pecznyík Pál Megjegyzés: A vers a szerző által internetes közlésre, számomra engedélyezett új, máshol még nem publik (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.04.22.] Isten meghallgatja gyermekei könyörgését!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Vasárnap [2018.04.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Neh 1,11 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 30,25 Ó Uram, legyen figyelmes a füled szolgád imádságára és szolgáid imádságára, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet! Adj ma sikert szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember! Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Megerősítem Babilónia királyának a karjait, a fáraó karjai pedig lehanyatlanak. Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR, mert kardomat Babilónia királyának a kezébe adom, hogy azt Egyiptom ellen fordítsa. Kérlek (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.04.22.] "Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2018.04.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 2Kor 5,17 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 15,4 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, (Örömüzenet)

2018.04.22. "Ujjongásba törjetek ki, hegyek, az erdő és minden fája, mert megváltotta az Úr Jákóbot!"

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 44,21-26a Vedd és olvasd: http://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/44/#21 (Örömüzenet)

HÚSVÉT U. 3.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Jézus Krisztus részesít győzelmében: ujjongjatok! Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 16,16-23 http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/16/#16 1Pt 2,11-20 http://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/2/#11 1Móz 1,1-4a.26-31; 2,1-4a http://abibliamindenkie.hu/uj/GEN/1/#1 Zsolt 66,1-10 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/66/#1 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk! (Örömüzenet)

HÚSVÉT U. 3.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17) http://abibliamindenkie.hu/uj/2CO/5/#17 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek364.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek048.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Vasárnap [2018.04.22.] "De hűséges az Úr, aki megerősít titeket, és megőriz a gonosztól!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2018.04.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 7,2 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 17,15 Uram, Istenem, hozzád menekülök! Szabadíts meg üldözőimtől, és ments meg engem, Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól Én Uram Istenem, benned bízom; oltalmazz meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Uram, Istenem, hozzád menekülök, ments meg minden ü (Útmutató)

04.20 Zsarnokok Szolgája

Ézsaiás 49,5-7 tovább (Velünk az Isten!)

04.21 A Tanult

Ézsaiás 50,4-7 tovább (Velünk az Isten!)

Várakozás

Légy csendben, és várj az Úrra! Ne indulj fel, ha az alattomos embernek szerencsés az útja! (Zsoltárok 37,7) Várni. Néhány éve elkezdtem keresni a nagy keresztény ünnepkörök hétköznapi párhuzamait. Mire is irányítja a figyelmünket az advent? Várakozás. Túl azon, hogy emlékezünk Krisztus születésére, és várjuk, hogy ő ismét visszajöjjön. A várakozás a Biblia egyik meghatározó […] A Várakozás bejegyzés először a Újragondoló jelent meg. (Újragondoló)

Akaraterő

Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Máté 26,39 A legnagyobb akaraterő a saját akaratunk fölötti uralmat jelenti. Ne úgy legyen, amint én akarom, hanem, amint te. Egyfajta kifordítottság jellemzi a mi szemléletmódunkat, azaz, hogy azt várjuk istentől, hogy ezt ő mondja nekünk, […] A Akaraterő bejegyzés először a Újragondoló jelent meg. (Újragondoló)

Holnap érkezik a Papkaland következő része!

Holnap érkezik a Papkaland harmadik epizódja. Bese Gergő atya ezúttal a 80 éves nagymamájával utazik. Gergő atya eddigi utasai Vecsei H. Miklós és Böjte Csaba testvér voltak. A harmadik részben a 84 éves Mama ül az anyósülésen, aki kendőzetlen vidámsággal beszél múltról és jelenről. A sorozat születéséről és az online evangelizálás küldetéséről beszélgetett Gergő atya és Sipos Zoltán producer a Bonum TV Délelőtt című műsorában. “Az volt a fő koncepció, hogy kicsit beszélgessünk, kötetlenül, nem megadott téma mellett. Az életből hozott izgalmasabb témákat vessünk fel egymásnak, és akár vitatkozzunk is róla.” “Tetszett az az őszinteség, az a nyitottság, ami mind a három beszélgetőpartneremnél megvolt. Illetve az, hogy adták önmagukat. Itt nem egy kirakatot látunk belőlük. Nagyon életszagú, spontán beszélgetés” - mesélte Gergő atya. Számára a forgatás minden pillanata valódi kalan (777blog.hu)

Ettől a videótól falra fogsz mászni! Tényleg!

Sokan és sokszor bátorítanak, hogy lépj ki a komfortzónádból, de nem tudod, hogyan, merre indulj? Kattints, segítünk! [...] Bővebben! (Szemlélek)

Két végén a gyertyát

Alig 28 évesen meghalt a svéd Avicii, az utóbbi évek egyik legnépszerűbb, világsztár elektronikus zenei DJ-je. (...) A Variety szerint életformája és túlzott alkoholfogyasztása miatt akut hasnyálmirigy-gyulladása volt, illetve 2014-ben eltávolították az epehólyagját és a vakbelét is. Meghalt Avicii - mandiner.hu Jó ez a rock n’ roll, csak nem kell annyira komolyan venni - már nem tudom, melyik magyar rock ikontól hallottam ezt a frappáns mondatot, ami eszembe jutott a svéd DJ, Avicii halálhírekor. Talán a reposzt olvasók többsége nem ismerte a nevét, bevallom, én sokat hallgatom a rádióban, néha youtube-on is (jelenleg éppen ezt), de most nem is rövid, ám annál sikeresebb zenei karrierjéről szeretnék írni, hiszen van ennél fontosabb is. Megdöbbentett, mennyire fiatalon és mégis milyen sikeresen halt meg ez a srác: mindössze 28 éves volt, világsztár, elismert DJ, akinek a számait milliók hallgatták. Két (reposzt.hu)

Ennyit adok Istennek

Melyik az a feleség, aki nem akarna elválni, ha a férje csak napi 2 percet beszélgetne vele? Melyik az a férj, aki nem venné zokon, ha a felesége heti egy órát szánna csak rá? Vajon megnyugtatná őket, ha tudnák, hogy sok férj vagy feleség még ennyit sem tesz meg? Tegnap kis közösségünkben nagyon jó és egyben erőteljes beszélgetés bontakozott ki az Ószövetség kapcsán. Jó volt, mert nyílt párbeszéd zajlott köztünk, megütközhettek a vélemények és a tapasztalatok. Ugyanakkor, én szinte fizikai fájdalmat éreztem, amikor rádöbbentem, hogy nem ugyanazt az Istent ismerjük mindnyájan. Persze ez nem baj, hiszen Isten mindenkihez személyesen lép oda, teljesen személyesre szabja a bemutatkozását. Ő teremtett bennünket ennyire sokszínűnek és különbözőnek, így pontosan tudja, kit, hogyan szólítson meg. Mégis fájt, hogy az élő Istennel való találkozás hatására nem ugyanazt az ellenállhatatlan vágyat érezzük mindnyájan: (777blog.hu)

- Szombat [2018.04.21.] Isten népének és ellenségeinek sorsa

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szombat [2018.04.21.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 32,7 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 30,26 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek, és ne rettegjetek az asszír királytól, meg a vele levő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ővele. Szétszórom az egyiptomiakat a népek közé, és elszórom őket az országokba. Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR. Erősek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem ő vele. (Bátorító blognapló)

- Szombat [2018.04.21.] "Jézus Krisztus - az igaz Isten és az örök élet!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2018.04.21.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 14,5-6 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem raga (Örömüzenet)

- Szombat [2018.04.21.] "Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2018.04.21.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 116,3-4 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mk 4,38-39 Körülfontak a halál kötelei, ... nyomorúságban és bánatban van részem. De az Úr nevét hívom segítségül: Ó, Uram, mentsd meg életemet! Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá: Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. Körülvettek engem a halál kötelei, ... (Útmutató)

Menekülteket fogadott be a szombathelyi püspök

Székely János maga nyújtott tájékoztatást a kameruni és eritreai hölgyek, valamint egy pakisztáni család megsegítéséről. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Madártej szelet

Igazán jó dolgom van! Ezt a sütit sem én készítettem. M. Márti barátnőmék vendégeskedtek nálunk, és hozott egy halom ennivalót. Mindig hozzájárulunk egymás ebédjéhez, de most szinte túlzásba vitte. A süti fenséges volt, megosztom a receptet, ha valaki nem ismerné. Hozzávalók:-tészta8 tojásfehérje8 kanál cukor8 kanál liszt1 kávéskanál sütőpor-krém8 tojássárgája5 kanál liszt4 dl tej2 csomag vaníliás cukor10 dkg porcukor18 dkg margarin 10 dkg porcukor-teteje4 dl tejszín2 csomag vaníliás cukor2 csomag habfixálócsokireszelékElkészítés:A tojásfehérjét felverjük a cukorral, majd a sütőporos lisztet óvatosan belekeverjük. Előmelegített sütőben megsütjük, mint a piskótát.A tojássárgáját elkeverjük a cukrokkal, a liszttel, és felöntjük a tejjel. Állandó keverés mellett, lassú tűzön sűrűre főzzük. Amikor hűl, hozzáadjuk a porcukorral habosra kavart margarint. A tésztát ketté (A parókia konyhájából)

Mark Zuckerberg: Hibáztunk a katolikus tartalmak blokkolásakor

2 napig zajlott a Facebook adatkezelési botrányával kapcsolatos meghallgatás, amelyen az alapítót a cenzúrázott katolikus tartalmakról is kérdezték. [...] Bővebben! (Szemlélek)

777 OFFLINE – Az életvezetés szakértője lesz a vendégünk!

Hatalmas öröm számunkra, hogy bejelenthetjük nektek: a hétfői (április 23.) 777 OFFLINE vendége dr. Papp Miklós, görög katolikus pap, teológus tanszékvezető! (777blog.hu)

Szorongani a semmiért

Napjainkban egyre általánosabb a szorongás és a depresszió - igen, keresztények is lehetnek depressziósak -, Max Lucado “Anxious for Nothing” című könyvében azokhoz szól, akik ilyen mentális problémákkal küzdenek. (A könyv magyar nyelven még nem jelent meg.) A szorongás a mi-van-ha meteorzápora. Mi van, ha nem lesznek jók az eladások? Mi van, ha nem kapok bónuszt? Mi van, ha nem tudjuk kifizetni a gyerek fogszabályzóját? Mi van, ha a gyerekeimnek csálé fogsora lesz? Mi van, ha emiatt nem lesznek barátaik, ha nem lesznek sikeresek, ha nem találnak maguknak házastársat? Mi van, ha hajléktalanként fognak éhezni olyan táblát tartva, melyre azt írják: “A szüleim nem tudtak fogszabályzót venni nekem”? A szorongás félelem attól, ami megtörténhet. A szorongás és félelem rokonok, de nem ikrek. A félelem látja a fenyegető veszélyt, a szorongás odaképzeli. A szorongás nem hagy minket aludni, megfoszt energiánktól, (777blog.hu)

A kedves, de igazságtalan pápa?

Két szimpatikus ember párbeszéde járta be minap az internetet: az egyik egy aranyos kisgyerek, a másik Ferenc pápa. Előbbi sírva kérdezte utóbbitól: vajon a már elhunyt ateista édesapja ott van-e a mennyországban? A pápa válasza sokakat kiborított.Ez egy olyan világ, ami sokszor szereti a kést mártogatni a kedves emberekben. Azt hiszem Ferenc pápa egy kedves ember, és nemcsak az egyházának az, hanem úgy általában szimpatikus - még azoknak is, akiknek nem sok közük van a hithez. Egy ilyen kedves embert kritizálni mindig nehéz - különösen ha ez a kedves ember éppen egy gyámolításra szoruló kisfiút ölel magához, hogy vigaszt nyújtson számára bánatában. Ha létezik szituáció, amikor tanácsosabb letenni a fegyvert és elhallgatni az esetlegesen egyet nem értő véleményt, akkor ez biztosan ilyen.Mégis, a pápa kedves gesztusa többeknél kiverte a biztosítékot és azonnal felhörültek. A hír úgy terjed, hogy Ferenc megnyugtatta a ki (Megint Megmondom)

Biblia Politika Misztika - Lukácsi Katalin - Egyház, politika és demokrácia?

EGYHÁZ, POLITIKA ÉS DEMOKRÁCIA? Lukácsi Katalinnal beszélgettünk a kereszténydemokráciáról, Ferenc pápa hazai megítélésről, a katolikus egyházon belüli reformok szükségességéről, a megújulás leheteőségeiről, a keresztény-zsidó párbeszédről és az iszlámról. Természetesen nem hagyhatttuk ki azt sem, hogy vajon milyen lenne az egyházak és a politika ideális viszonya, hogyan politizáljanak az egyházak? És vajon mit jelent, létezik-e olyan, hogy kereszténydemokrácia? Köszönet a műsorunk létrejöttéért a Heti Tévének! (Tüköráltal – Perintfalvi Rita blogja)

Ezért mondott le XVI. Benedek pápa

Az egykori pápához legközelebb álló munkatársai és barátai elmondása alapján XVI. Benedek nem a kiszivárgott dokumentumok és a molesztálási botrány miatt döntött úgy, hogy lemond tisztségéről. 2013. február 11-én Benedek pápa hivatalosan is bejelentette, hogy lemond Róma püspökének tisztségéről, ezzel pápaságát utódjára bízva. 91. születésnapja alkalmából egy róla készült dokumentumfilmet mutattak be a Vatikánban, Benedict XVI: in Honor of Truth címmel amelyben tisztázzák lemondásának körülményeit is. Az alkotásban feltűnik Joseph Ratzinger testvére, Gerog is, valamint Federico Lombardi, a Szentszék egykori szóvivője, Georg Gänswein érsek, az egykori pápa személyi titkára és Christoph Schönborn bíboros, Bécs érseke, aki tanítványa is volt Ratzingernek. A filmben Stephan Horn, Benedek pápa egykori egyetemi asszisztense magyarázza el a lemondás okait. „Az orvos szerint egészségi állapota miatt nem tudo (777blog.hu)

Lélekmentő bozótharcosok

Az egész azzal kezdődött, hogy volt tizenegy átlagos ember és egy küldetés: elmenni és tanítvánnyá tenni minden népet. Halászok voltak, vámszedők, politikai aktivisták. Annyi teológiai végzettségük volt, amit három év alatt Jézus mellett össze tudtak szedni. Egyetlen eszközt kaptak a küldetéshez: erőt, amikor eljött hozzájuk a Szentlélek. Az első gyülekezet annak idején egy emberként igyekezett […] The post Lélekmentő bozótharcosok appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Mit csinál több tucat nyugdíjas a boxklubban?

Kiáltanak, ütnek, rúgnak, egyensúly gyakorlatokat végeznek és kiütéssel győznek a gyógyíthatatlan betegség felett! [...] Bővebben! (Szemlélek)

Bari vagy nem bari?

Az oktatás és a nevelés új útjait keresve rendeztek tudományos konferenciát a Kaposvári Egyetemen csütörtökön. A 11. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Tudományos Konferencia elnevezésű eseményre az ország minden tájáról érkeztek előadók, de a határon túlról is jöttek kutatók, hogy megismerjék és továbbadják a tudományterületük újdonságait. A konferencia nem kis feladatot tűzött ki maga elé célul. Összehozza a nevelés elméletét és gyakorlatát, hogy mindaz az ismeret, ami az egyetemeken, kutatóhelyeken ötletként megvalósul, az találkozhasson a gyakorlati élet szereplőivel, akik megismerhetik, kipróbálhatják az újszerű megközelítési módokat a mindennapi munkájuk során. A nevelés új útjait fürkészik a Kaposvári Egyetemen - sonline.hu Amikor azt mondják valamire, hogy ezer sebből vérzik, arra gondolok, hogy mégis létezik. Ezer sebe ellenére sem múlik ki. Ilyen az oktatás és nevelés. Sőt, ilyen az oktatá (reposzt.hu)

Isten és a Loch Ness-i szörny

Ateisták gyakran úgy gondolják, hogy az Isten létével kapcsolatos bizonyítás terhe a teisták vállát nyomja. Antony Flew 1976-ban „The Presumption of Atheism” (Az ateizmus vélelme) c. nagy hatású esszéjében adott például hangot annak a meggyőződésének, hogy az ateizmus az alapállapot, ezért csak erős ellenérvek alapján hihet valaki Isten létében. Flew szerint az ateizmus a biztos […] (Szabados Ádám blogja)

Isten valóban mindent tud rólad?

Motiváló írást publikált az amerikai Relevant Magazine: vajon valóban Isten mindent tud rólunk? Íme a válasz! Isten tényleg ismer téged? Isten megajándékozott a figyelmével. Isten kiválasztott téged. Néhány idézet azzal kapcsolatosan, hogy Isten ismer téged: „Engem pedig ismersz, Uram, és belém látsz. Próbára teheted a szívem, hisz a kezedben van. Válogasd ki őket, mint az áldozatra szánt juhokat, és tartsd meg őket az öldöklés napjára!” (Jeremiás 12,3) „A juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem” (János 10,27) „Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom, akkor majd úgy ismerek mindent, ahogy most engem ismernek.” (1Kor 13,12) Isten ismer téged, és tudja, mit teszel a legsötétebb megpróbáltatásaid idején is. Ezt az igazságot minden nap el kell ismételnem. Isten tud minden alkalomról, amikor a könyököm b (777blog.hu)

- Péntek [2018.04.20.] "Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az ÚR az Isten, nincs más!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Péntek [2018.04.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 20,29 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 32,15 Az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az ÚR harcolt Izráel ellenségei ellen. Amikor pusztává teszem Egyiptomot, és mindenestül elpusztul az ország, amikor megverem minden lakóját, akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR. És lőn az Istennek félelme az országok minden királyságain, mikor meghallották, hogy az Úr hadakozott vala az Izráel ellenségei ellen. Mikor Égyiptom földj (Bátorító blognapló)

- Péntek [2018.04.20.] Jézus "feltámadt a halottak közül, és előttetek megy! Íme, megmondtam nektek!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2018.04.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 26,31-32 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem r (Örömüzenet)

- Péntek [2018.04.20.] "Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten Fia, abban megmarad Isten, ő pedig Istenben!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2018.04.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 1Kir 8,27 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Jn 4,12 Hiszen az ég, sőt az egeknek egei sem fogadhatnak magukba téged, hát még ez a ház, amelyet én építettem!. Istent soha senki nem látta: ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ímé az ég, és az egeknek egei be nem foghatnak téged; mennyivel kevésbbé e ház, a melyet én építettem. Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és a (Útmutató)

Sajtosabb pogácsa

Már van egy sajtos pogácsa recept a blogon. Annyi a változás, hogy egy kis sajtot belegyúrtam a tésztába is. Ez 60 dkg lisztből készült. Recept itt. (A parókia konyhájából)

Seregély István: A következő pápa a harmadik világból érkezhet

Az egykori egri érsek a rendszerváltás után 15 évig vezette a hazai katolikus püspökök közösségét. Immár visszavonultan él, ám fiatalos lelkülettel építi, szolgálja továbbra is az egyházat. Kendőzetlen őszinteséggel nyilatkozott a SZEMléleknek. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Német püspöki konferencia: A pápa nem vetette el az interkommúnió-tervezetet

A német püspöki konferencia hivatalos honlapja, a katholisch.de tagadja, hogy "Ferenc pápa elvetette" a konferencia ötletét az interkommúnióra. A honlapon megjelent közlemény szerint "az erről szóló beszámolók tévesek". A közlemény ebben némiképp pontatlanul "cáfolja" az általa hivatkozott sajtóértesüléseket, mivel azok nem Ferenc pápa, hanem a Hittani Kongregáció elutasító leveléről szóltak, amelyet (a hírek szerint) azonban valóban Ferenc pápa is ellátott az aláírásával. A püspöki konferencia a mai közleményében arról is tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Ferenc pápa az ügyben személyes megbeszélésre hívta Rómába a konferencia elnökét, Reinhard Marx bíborost. A bíboros a meghívást nagy örömmel fogadta. A közlemény szerint egyelőre még nyitott kérdés, hogy a hét püspök közül, akik beadvánnyal éltek a Hittani Kongregáció felé, egy személy szintén elutazhat-e Rómába, hogy a megbeszélésen résztv (Katolikus Válasz)

„Apukám ateista volt. A mennybe került?”

Ferenc pápa átölelt egy gyermeket, aki sírva kérdezett meghalt édesapja sorsáról. A szentatya múlt vasárnap látogatott meg egy római plébániát, és a hívekkel való szokásos beszélgetés, a forum alkalmával a legszörnyűbb, az egyik lehető legfájdalmasabb kérdéssel került szembe. Egy kisfiú szegezte neki, váratlanul: „Apukám ateista volt. A mennybe került?” [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

04.18 A Pogányok Világossága

Ézsaiás 42,6-8 tovább (Velünk az Isten!)

04.19 Hegyes Nyíl

Ézsaiás 49,1-2 tovább (Velünk az Isten!)

Öt ok, amiért az emberek kilépnek az egyházból

Még a jól működő gyülekezetekben is törvényszerű, hogy bizonyos időszakokban néhányan kilépnek. Ha azonban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ma miért hagyják el egyházunkat olyan sokan, a legjobban tesszük, ha őket magukat kérdezzük. Most a válaszok közül ötöt mutatunk meg. (KötőSzó)

Titkos marad a német püspökök interkommúnió-tervét elutasító szentszéki határozat?

Ahogy tegnap beszámoltunk róla, több katolikus sajtóorgánum értesülése szerint is elutasította a Hittani Kongregáció a német püspöki kar interkommúnió-tervezetét, miután hét német püspök a Kongregációt a tervezet felülvizsgálatára kérte. A sajtóértesülések szerint az elutasítást közlő levelet, amelyet a Hittani Kongregáció prefektusa, Luis Ladaria érsek írt, maga Ferenc pápa is aláírta. Most azonban további részletek derültek ki a döntésről és annak körülményeiről. A National Catholic Register német forrásra hivatkozva azt írja, hogy az új prefektus, Ladaria érsek által leírtak "semmiben nem különböznek" a prefektuselőd Gerhard Müller bíboros által az ügy kapcsán nyilvánosan elmondottaktól. A katolikus híroldal ugyanakkor azt is közölte, hogy Ferenc pápa ismeretlen okból elrendelte a Kongregáció elutasító határozatának titokban tartását. Amennyiben ez igaz, az abban foglaltak nem kerülhetnek (legal (Katolikus Válasz)

Belehalunk?

Baleset, eufória, platinalemez - annyi minden sűrűsödött össze A Pál utcai fiúk 150. előadása környékén, hogy az kisebb csoda. Vagy nagyobb. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Lenni valakinek

A férjem nagyon jól megfogalmazta: azóta úgy érezzük, mintha belekerültünk volna az evangéliumba: eddig hallottunk róla, olvastuk, de nem voltunk a részesei. Zsolt által mi részesei lettünk ennek, élővé vált a hitünk. Mi is meg tudtuk változtatni egy ember életét, pedig ugyanott van, ugyanabban a zárkában, de a lelkében más van. Egy új családra lelt, emberekre, akik gondolnak rá, akik imáikban hordozzák őt. És rálelt Istenre, aki szereti őt. A BÖRTÖN ABLAKÁBA IS BESÜT A NAP - ÍGY KAP REMÉNYT EGY TÉNYLEGES ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT - 777.blog.hu Olyan világban élünk, amelyben az a feltűnő, meghökkentő, az átlagostól eltérő, ha a postaládánkban találunk egy olyan levelet, amelyet nem hivatalos szerv küldött. Megdöbbenésünk tovább fokozódhat, ha ráadásul egy kézzel írott levelet találunk. Jó néhány évvel ezelőtt történt már, hogy engem ilyen meglepetés ért. A távoli Amerikából érkezett a levél, ottani t (reposzt.hu)

Kiderült: egy papi közösség feloszlatásáért avatkozott be egy kánonjogi eljárásba Ferenc pápa

Rendszeres olvasóink talán emlékeznek rá, hogy egy január 31-ei bejegyzésünkben arról tudósítottunk, hogy Ferenc pápa - példátlan módon - a pápai előjogait használva avatkozik folyó kánonjogi ügyekbe. Minderről akkor egy amerikai kánonjogász professzor kifakadása kapcsán kezdtek el írni nyugati katolikus sajtóorgánumok. Kurt Martens, a Catholic University of America egyetem kánonjogász professzora egy december 12-ei Twitter-bejegyzésében egy latin nyelvű dokumentumrészletet közölt, amely igazolta, hogy a Szentatya a belső bizalmi körébe tartozó Beniamino Stella kérésére pápai határozattá emelte a Klérus Kongregációja egyik határozatát, megakadályozva ezzel, hogy a határozattal szemben folyó jogorvoslati eljárást az Apostoli Szignatúra végigvihesse. Mivel pápai határozattal szemben egyházi bíróság nem járhat el, az ügy felülvizsgálata megszűnt az Apostoli Szignatúrán, a fellebbezés lehetősége nélkül. Martens l (Katolikus Válasz)

- Csütörtök [2018.04.19.] "Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Csütörtök [2018.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 20,17 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 33,29 Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR! Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor az országot sivárrá és kietlenné teszem, a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek. Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtato (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2018.04.19.] "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2018.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Ef 4,11 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhat (Örömüzenet)

- Csütörtök [2018.04.19.] "Ismeri az Úr a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2018.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 31,5 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Tim 2,19 Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve: „Ismeri az Úr az övéit, Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismer (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Húsvét után 3. hét

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) Húsvét ünnepe után a 3. héten az Útmutató reggeli s heti igéi Isten első és új teremtéséért; a Szentlélekben való örömre bátorítanak. Jubilate! „Örvendj, egész föld, az Istennek!” (Zsolt 66,1) Az Úr Jézus, feltámadásával örökkévaló örömöt szerzett népének és részesít győzelmében: ujjongjatok! „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban.” (Ef 1,3; LK) „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! / Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! / Vigadozva járuljatok színe elé!” (GyLK 739,1) Heti igénkről, dr. Luther így tanít: „A keresztyén ember új teremtés, Isten újjáalkotott műve. S már e földön elkezdi jövendő életét, amelyet most még csak hitében hordoz, de amely egykor teljessé és nyilvánvaló (Útmutató)

Praliné a léleknek – megjelent Hodász András atya első könyve

Praliné a léleknek címmel jelent meg Hodász András első könyve, amely a 777 bloggerének legérdekesebb írásait, KV videóiban szereplő válaszait tartalmazza. 2017 januárjában jelentettük be a 777 OFFLINE eseményén, hogy Hodász András atyának hamarosan önálló könyve jelenik meg, amely az oldalunkon publikált tartalmakra épül. A KV videósorozatunk az egyik legkedveltebb rovata lett a 777-nek, Hodász András atya válaszait több ezren figyelik hétről-hétre. A Lazi könyvkiadó gondozásában megjelent könyv címe “Praliné a léleknek” lett, a visszafogott cím azonban ne tévesszen meg senkit: tabudöntögető kérdésekre adott precíz válaszokkal találkozhat az olvasó, 130 oldalon keresztül! Hodász András atya első kötete az összes nagy könyváruházban megtalálható (hamarosan), a kiadó honlapján 2200 forintért lehet megvásárolni. The post Praliné a léleknek - megjelent Hodász András atya első könyve appeared first on (777blog.hu)

Elutasította a német püspöki kar interkommúnió tervét a Hittani Kongregáció

Az ausztriai Kath.net katolikus híroldal beszámolója szerint a Hittani Kongregáció - Ferenc pápa explicit jóváhagyásával - elutasította a német püspöki kar február 22-én kiadott tervét arról, hogy bizonyos esetekben katolikus hívek protestáns házastársai is magukhoz vehessék az Oltáriszentséget. Az interkommúnió tervezett lehetőségét Németországban a német püspöki kar szavazással fogadta el a februárban tartott rendes tavaszi nagygyűlésén. A tervezetről a püspöki kar elnöke és a pápa kilencfős tanácsadói testületének tagja, Reinhard Marx bíboros tájékoztatta a nyilvánosságot. A tervezettel szemben Gerhard Müller (a Hittani Kongregáció előző prefektusa) és Walter Brandmüller német bíborosok is felszólaltak. A Katolikus Válaszon Barsi Balázs atya fejtette ki róla a tervet helytelenítő véleményét. Április első napjaiban hét német püspök levélben kérte a Hittani Kongregációt, hogy utasítsa el a német p (Katolikus Válasz)

IMA-TRANSZILVANIKUM/IMA-HUNGARIKUM! - 2018. MÁJUS 3: NEMZETI IMANAP AZ EGYSÉGÉRT AZ USA-BAN

IMA-TRANSZILVANIKUM/IMA-HUNGARIKUM!2018. MÁJUS 3: NEMZETI IMANAP AZ EGYSÉGÉRT AZ USA-BAN AZ IMA NEMZETÉPÍTŐ EREJÉRŐL ÉS TÖRTÉNETÉRŐL 150 ÉVVEL MEGELŐZTÜK A VILÁGOTAZ IMA-HUNGARIKUMMAL/IMA-TRANSZILVANIKUMMAL!Minap Délvidéken, illetve Belső-Szerbiában jártam. Határunkon kilépve és visszajövet a kötelező határellenőrzésig araszolgatva, elgondolkodva szemléltem a műszaki védőzárat, amit déli határaink mentén emeltetett Kormányzatunk. Közben megfogalmazódott bennem: imából is, élő keresztyén hitből is lehet védőfalat emelni! Akár két irányban is: a külső-belső szellemi-vallási megüresedés ellen. Meg a hitetlenség és a szabadosság ellen jól felfogott önvédelmünk érdekében. A 21. század mintha visszaidézné a 16-17. századi törökvilágot Magyarországon. Akkor is, most is a fegyverek és a határzáró kerítés mellé imából, megújuló keresztyén hitből, erős nemzettudatból kellett/kellene emel (Békefy Lajos blogja)

„Én jó apuka szeretnék lenni”- egy 17 éves fiú tanúságtétele

Nemrég egy anyuka humoros és megható tanúságtételét osztottuk meg, amit a Gyümölcsoltó Boldogasszony napi életvédelmi imaesten osztott meg. Most a fia szintén nagyon mély szavait olvashatjátok. 17 éves, hét fiúgyermekes család második fiú gyermeke vagyok. Igen, fiú gyermeke. 4 éves koromban egyszer megkérdeztem édesanyámtól: „Miért vagyok éppen fiú?” Szerettem a lányok szép hosszú haját, szoknyáját, ahogy lengette a szél. Így mondtam édesanyámnak, hogy én lány szeretnék lenni. Ő megkérdezte: Miért? Azt válaszoltam, hogy: „Mert olyan szépek a lányok. Erre ő annyit mondott.: „Milyen jó akkor,hogy fiú vagy, és feleségül vehetsz egy ilyen szép lányt.” Valami miatt ez olyan hatással volt rám, hogy utána az életemben többé már nem akartam lány lenni. 8 éves koromban volt környezet órán egy kérdés, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel. Mindenki ilyesmiket válaszolt: „rendőr, rég (777blog.hu)

Túrókrém kókuszlisztes keksszel cukorbetegeknek

Azt hiszem úgy teljes a kép, ha nemcsak a sikereinkről, hanem a kudarcainkról is beszámolunk néha. Ez a kókuszlisztes keksz tökéletesen megfelel erre a célra. Íze semmi, viszont kifejezetten randa. Nem is írom meg, hogy hol találtam a receptet, mert én folyékony édesítőszert használtam, és nem vertem fel a habot. Bár szerintem az eredeti felállásban sem lett volna jobb. Úgy sejtem, hogy volt némi túlzás az eredeti fázisfotókban. Ettük, eszegettük, aztán pohárkrémben végezte. A túrót összekevertem joghurttal és Süssina édesítőszerrel. A pohár aljára került egy keksz, rá a krém, kis narancshéj por, és díszítésnek egy meggyszem és citromfű levél.Van jó kókuszlisztes receptetek? (A parókia konyhájából)

Ezt súgta a könnyeivel küzdő kisfiú Ferenc pápának

Róma egy külvárosi plébániáján járt Ferenc pápa múlt vasárnap. A szentmise előtt néhány gyermek kérdésére választ adott a Szentatya, de erre talán ő sem számított. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A legszebb írás a gyerekvállalásról!

„Ha csak egyetlen tanácsot adhatnék a barátaimnak, ez lenne az: vállalj gyereket. Legalább egyet. De ha lehetséges, legyen két, három, négy gyereked.” A gyerekek jobb emberré tesznek minket. Amit egy gyermek tesz veled, azt semmilyen más tapasztalat nem pótolhatja. Egy világ körüli utazás átalakít, a sikeres karrier előnyös, a függetlenség kellemes. Mégis, semmi nem változtat meg maradandóan annyira, mint egy gyermek. Ne higgy annak a közkeletű nézetnek, hogy a gyerekvállalással a szegénység is együtt jár. A gyerekek hatására gazdaságilag tudatosabbá válsz, és kétszer is meggondolod a fogyasztási szokásaidat: A ruháidat innentől a Hádában vásárolod, és nem a Calvin Kleinban, mivel végül is ezek csak ruhák. És a tavalyi teniszcipőd, mely viszonylag új és kényelmes, még öt évig hordható. Végtére is más lesz a prioritás… Több akarattal és odaadással mész dolgozni, hisz egy apróság teljesen rád van (777blog.hu)

Feltáruló, vad Balaton

Szoktuk mondani, hogy „…na, ezt is a legjobb kedvében teremtette a Jóisten!” Nos, ha valamire igaz ez, akkor a Balatonra százszorosan. Már látható a mozikban a tóról és páratlan természeti csodáiról készült, több mint egy órás természetfilm, mely eddig alig látott perspektívákból és bámulatba ejtő részletességgel mutatja be a Balaton nyaralók előtt ismeretlen arcát. Kritika. (KötőSzó)

A Naprendszeren túlról érkezett dallam

Mit kezd egy fizikus-zeneszerző a Naprendszeren túlról érkező adatokkal? [...] Bővebben! (Szemlélek)

Mi lenne, ha találkoznál az igazi Jézussal?

Úgy tűnik, a BBC munkatársai is olvasnak SZEMléleket. :) [...] Bővebben! (Szemlélek)

Kinek az érdeke?

Jól tudjuk a világtörténelemből, hogy a változásoknak mindig volt egy ideológiai máza, amely arra volt hivatott, hogy elfedje a valós okokat. Az üzenet, a kód mindig erkölcsi, a valós indok azonban mindig politikai és gazdasági. Ha a világ bizonyos körei nem kihasználni, hanem megoldani akarnák a problémát, sokkal közelebb kerülhetnénk a megoldáshoz. Ha ezek a szereplők nem a pénzügyi és/vagy politikai haszonszerzési lehetőséget látnák a migráció jelenségében, sokkal tisztább lehetne a kép. Amint Európa népe megtalálja a választ a legősibb és legfontosabb kérdésre: cui prodest (kinek az érdeke?), abban a pillanatban megtalálhatja a megoldást is. A népességrobbanás okairól és következményeiről mandiner "aki ma Európában a bevándorlást megoldásnak tartja, az vagy nincs az ENSZ adatainak birtokában, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyja azokat. Esetleg teljesen más Európában gondolkodik. Teljesen világos, ho (reposzt.hu)

"Az Apostoli Szentszék, mint az igazság katedrája" - Athanasius Schneider püspök előadása az április 7-ei római konferencián

Az alábbiakban a teljes leiratát közöljük Athanasius Schneider püspök előadásának, amelyet április 7-én Rómában tartott a "Katolikus Egyház: Merre tartasz?" című konferencián. Kapcsolódó cikkeink:- "Ezért tanúsítjuk és megvalljuk..." - Az április 7-ei római konferencia zárónyilatkozata- "Konzultáció a hívekkel doktrinális kérdésekben" - Walter Brandmüller bíboros előadása az április 7-ei római konferencián Az Apostoli Szentszék, mint az igazság katedrája Athanasius Schneider püspök Róma, 2018. április 7. A konstantinápolyi negyedik egyetemes zsinat azt tanította: "Az Apostoli Szentszékben a katolikus vallást mindig szeplőtlenül megőrizték, és a szent tanítást hirdették. [...] Benne a keresztény vallás minden igaz erejét megtaláljuk" (Hormiszdasz pápa leiratából, amelyet a IV. Konstantinápolyi Zsinat atyái jóváhagytak). Az I. Vatikáni Zsinat pedig azt tanította: "Szent Péter Széke mindig minden tévedéstől (Katolikus Válasz)

- Szerda [2018.04.18.] "Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szerda [2018.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 20,15 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,20 és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az ÚR: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr n (Bátorító blognapló)

- Szerda [2018.04.18.] "De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szerda [2018.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 17,24 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki (Örömüzenet)

- Szerda [2018.04.18.] "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2018.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 127,3 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 19,13 Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; Lám, a gyermekek az Úr ajándékai, Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék fölöttük. "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Feles (Útmutató)

Hassunk egymásra!- kerekasztal beszélgetés Vecsei H. Miklóssal és Holló Andrással

Az Ad Absurdum kerekasztal beszélgetésén jártunk, ahol a két meghívottnak Holló Andrásnak és Vecsei H. Miklósnak egyik fő üzenete: Hassunk egymásra! Nekik ez sikerült is a röpke egy órás beszélgetés során. Íme néhány a gondolatmorzsáikból a teljesség igénye nélkül, az előadás felvétele részletekben lesz megosztva itt. Mi a véleményed? Az a véleményem, amit Jézus mond. Annyira egyszerű, és élvezetes, és boldogsággal teli. A másikról szól, de közben száz százalékban én vagyok. Hívó szó: Derű Amikor az ember akkor is boldog, ha szomorú. Amikor a legjobb és a legrosszabb összeolvad. Nincs nagy különbség aközött, amikor a nagymama elmeséli hogy, hogy házasodott össze a nagypapával és aközött, hogy halt meg a nagypapa. Valahogy ez a kettő összeér. Hamvas Béla annyira jól fogalmaz: ő akkor értette meg mi az, amikor rájött, hogy a szenvedő Krisztus a kereszten, és a ragyogó Krisztus egy és ugyanaz. Hivatás Én (777blog.hu)

Emanuele: "Majdnem biztos voltam, hogy az édesapám a mennybe került, csak megerősítést akartam a Szentségestől"

Közvetlenül a Ferenc pápával történt találkozása után a TV200 televíziós csatornának nyilatkozott Emanuele, az a kisfiú, akinek nemrég elhunyt az édesapja. A fiú azt kérdezte a pápától a találkozásuk során, hogy az édesapja, bár ateista volt, már a mennyben van-e. "Feltettem neki a kérdést, amit a mikrofonba szerettem volna mondani." - mondta Emanuele az interjúban. "És ő megkérdezte tőlem: elmondhatom ezt másoknak is?. Én igent válaszoltam, ő pedig leegyszerűsítve elmondta azt, néhol lerövidítette, és nem pontosan ugyanazokat a szavakat használta." A fiú szerint a lényeg ugyanaz maradt. Mivel a pápa szavai megnyugtatták őt az édesapja sorsa felől, Emanuele az interjúban azt mondta: "Majdnem biztos voltam benne, hogy [az édesapám] a mennybe került, csak megerősítést akartam a Szentségestől." "És a pápa megerősített?" - kérdezett vissza a riporter. "Igen, így van." - felelte a fiú. Kapcsolódó cikkeink:- Ferenc pápa (Katolikus Válasz)

Kreatív evangélizáció szerte e világon

Egyik célunk a Postit!-tel, hogy olyan történeteket osszunk meg szerte a világból a diákmozgalmak és diákkörök életéből, melyek inspiráló hatással lehetnek ránk is. Íme 5 kreatív evangélizációs projekt Panamából, Brazíliából, Albániából, Spanyolországból és Ghánából. 1) CEC Panama: ünnepeld az identitásod 2017-ben a CEC Panama mozgalomból néhány diák Nargana szigetére utazott, hogy kétnapos műhelymunkát tartson egy […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Közlemény: visszaélnek a SZEMlélek tartalmaival

Két politikai orientációjú honlap szerkesztőségünk engedélye nélkül eltorzítva átemelte egyik írásunkat, az egyik felület a forrást is valótlanul jelölte meg. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A megtérés ajándéka – baráti levél Balog Zoltánnak

Kényszerítsék-e ki a keresztények felebarátaik szívének odafordulását Isten felé, vagy más utat jelölt volna ki követőinek Jézus? [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ez a sajt nem sajt 4. Medvehagymás sölyt

A sölyt (paneer) nagyon népszerű nálunk. Történetéről a recept végén olvashatnak. Most nem ecettel, hanem citromlével készült. Lilahagymásat, petrezselymeset, fokhagymásat készítettem már. Barna kenyérrel a legfinomabb.Hozzávalók:2 liter házi tej2 csapott evőkanál só33 ml citromlézúzott zöldbors1 csokor medvehagymaolajElkészítés:A tejet felforraljuk, beleöntjük a sót és a citromlét. Kicsit főzzük, amíg összekap. Hozzáadjuk a zöldborsot, az olajon megdinsztelt, apróra vágott medvehagymát, levesszűrő szitán lecsepegtetjük. Gyorsan kell vele dolgozni, mert hamar összeáll. Ha kihűlt, már ehetjük is. Legalább 25 éve hordunk házi tejet. Nemcsak isszuk, hanem fel is dolgozzuk a tejet. Joghurtot, túrót és ezt a hamis sajtot is szoktam készíteni. Amikor befejezték a tejtermelést a gazdaságban, elkértem a receptet. Nagyvonalúan csak sajtnak nevezik, de valójában nem az, mert nincs benne oltó. Egy ehhez hasonló tejterméket (A parókia konyhájából)

A börtön ablakába is besüt a nap – így kap reményt egy tényleges életfogytiglanra ítélt

Budapest közelében lévő kertvárosi házba lépek be megilletődötten. Rögtön három pici szempár néz rám kíváncsiskodva, miközben a háziasszony leírhatatlan energiával terel a nappaliba. A zsibongó gyerekek a galéria felé veszik az irányt, tekintetem a kanapé előtt lévő asztalra terelődik, ahol megszámlálhatatlanul sok kézzel írt levél és egy fénykép található. Barátságos, kifejezetten intelligens tekintetű férfi mosolyog rám a fotóról, mellette pedig igényes, szépen írt üzenetek százai. Börtönből írt levelek ezek, melyeknek írója jelen állás szerint élete végéig a rácsok mögött marad. „Életre ítélték”, ahogy a tényleges életfogytiglani büntetésüket töltő rabok szokták találóan mondani. De ez az élet mégis reményt és szeretetet kapott az elmúlt másfél évben: mindenki lemondott róla, kivéve egy családot, mely a Mécses Szeretetszolgálaton keresztül kezdett el levelezni vele. Honnan jött (777blog.hu)

Így ismerheted fel, ha Isten papnak hív!

A #papoktitkosélete új részében Hodász András atya a (papi) hivatásról értekezik! (Fotó: mno.hu) The post Így ismerheted fel, ha Isten papnak hív! appeared first on 777. (777blog.hu)

Levente Péterék elárulták a titkot

Döbrentey Ildikó és párja fél évszázada létezik egy izgalmas életformában. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Antióchia

Vasárnap este befejeződött a Szent Imre Antióchia ifjúsági közösség félévente megrendezett Nagyhétvégéje. Épp egy éve már írtam egy itt tapasztalt élményemről és most is csupán szeretném a részvételem után bennem kavargó érzések hatására keletkezett gondolataimat megosztani veletek. Az Antióchia egy Amerikában atyák és pszichológusok által megálmodott és kidolgozott, majd Ausztráliában létrehozott és onnan hozzánk importált fiataloknak szóló közösségi franchise. Hogy enyhítsem ennek a talán túlságosan is idegen szónak az élét, ez a közösség tulajdonképpen ad egy fix keretet a felső gimnazista illetve fiatal felnőtt korúak számára, hogy a lelki fejlődését ki-ki a maga módján teljesebben megélhesse, vagy egyáltalán csak elindulhasson az úton. Itt alapvetően fiatalok szolgálnak fiataloknak, hogy a kamaszkorból a keresztényi felnőtt életbe segítsék át egymást, így könnyebben válva önálló és tevéke (777blog.hu)

04.16 Szolga

Ézsaiás 42,1-4 tovább (Velünk az Isten!)

04.17 Kiválasztott

Ézsaiás 42,1.5-6; 1Péter 2,6 tovább (Velünk az Isten!)

Megmozgatni a lelkeket és a lábakat

A Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó büki nagyszínpadán július 26-án a Blahalouisianát hallhatjuk. A zenekar énekesét, Schoblocher Barbarát és a basszusgitáros Jancsó Gábort kérdeztük a zenészek felelősségéről, az ikonná válásról és a háromszavas albumcímek hátteréről. (KötőSzó)

Dr. Fazekas Rita: Aki pornót néz, a prostitúciót támogatja

Eszközként használt, meggyalázott nők társadalomba való visszailleszkedését segíti a Névtelen Utak Alapítvány. Munkatársuk szerint sokan segíthetik a szolgálatukat. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Kelbimbó saláta

Férjem mindig is szerette a főzelékeket, és ez a saláta nagy kedvenc. Most, hogy egészségügyi okokból is meg kell válogatnia, hogy mit eszik, még gyakrabban kerül az asztalra. Kb 30 dkg kelbimbót enyhén sós, ecetes, köménymagos vízben felteszünk főni. Nem kell megpuhítani. Ha kicsit hűlt, akkor egy nagy fej lila hagymát szeletelünk bele, és hidegen fogyasztjuk. Jó magában is egy kis barna kenyérrel, vagy húsok mellé. (A parókia konyhájából)

Mi történik velünk az átváltoztatás pillanatában?

A szentmise: dráma három felvonásban (3. rész) Az 1. rész itt, a 2. rész itt olvasható Az átváltoztatás pillanatában a pap kimondja a kenyér fölött: „Ez az én testem” és a bor fölött: „Ez az én vérem”. Ekkor történik az átlényegülés. Ahogy valamilyen öltözékben jelensz meg - ami a személyiséged szempontjából esetleges, hiszen át is […] (Christianae)

Gyermek, gyermek, gyermek..

A legrombolóbb bűnös érzés, amely, nálunk is eluralkodott egész generációkon: a „kicsi vagy kocsi” mentalitás volt. Lényegében ugyanannak a gondolatnak a megnyilvánulása a „létező szocializmus” kies valóságából, ami a huszadik század elején Franciaországban zengett: kevesebb gyermek, jobb anyagi helyzet. Nagy tévedés volt ez, talán a fehér ember legnagyobb tévedése Európában. Száz éve is látszott, hogy nekünk gyermekre, sok gyermekre van szükségünk. Ez az egyetlen „termelésünk”, amibe senki nem szólhat bele. Fantasztikus hivatás: gyermeket nevelni. De nem „lemondással”, épp ellenkezőleg: habzsolva az életet. Mert a nő, ha anya is (de ha bármilyen okból nem is adatott meg, mégis a lelkében ott ez a bűvös kód) biztosan otthonosabban érzi magát a világban, mint egyedül vagy csak velünk. Praktikusabb, realistább, konkrétabb, de ugyanakkor fogékonyabb az igazi érzelmekre, fájdal (reposzt.hu)

Keresztények a lázadások korában

A társadalomban zajló folyamatokról írva engem elsősorban mindig az érdekel, hogy keresztény emberekként hogyan viszonyuljunk azokhoz. Az első azonban a megértés és csak utána következik a reakció. Mikor Peter Druckert a vezetők legfontosabb feladatáról kérdezték, azt válaszolta: a vezetésben első és legfontosabb a valóság leírása (description of reality). Ha helytelen a vezető valóságértékelése, az iránymutatása […] (Szabados Ádám blogja)

Az ateista apa a mennyben van? - Megint torzítják Ferenc pápa szavait

"Ferenc pápa egy gyászoló fiúnak: Az ateista édesapád a mennyben van" - tudósítottunk Ferenc pápa vasárnapi kijelentéséről, majdnem egészében a Catholic Herald cikkét átvéve. Ahogy írtuk, a tudósítás szerint Ferenc pápa a következőket mondta vigasztalásképpen egy Emanuele nevű kisfiúnak, arra a kérdésére, hogy a nemrég elhunyt édesapja, aki ateista volt, vajon a mennyben van-e: Isten szíve egy apa szíve, a te édesapád jó ember volt, ő a mennyben van Vele, légy biztos ebben. Isten szíve egy apa szíve, és vajon Isten elhagyna valaha is egy nemhívő apát, aki megkeresztelte a gyermekeit? Isten bizonyosan büszke volt az édesapádra, mivel könnyebb hívőnek lenni és megkeresztelni a gyermekeidet, mint nemhívőnek lenni és megkeresztelni a gyermekeidet. Imádkozz az édesapádhoz, beszélgess az édesapáddal. Ez a válasz. A fenti idézet angol változatát a Catholic Herald a La Stampa "Vatican Insider" rovatának angol nyelvű ki (Katolikus Válasz)

- Kedd [2018.04.17.] "...hanem Istenüket, az URat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit adok nekik!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Kedd [2018.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 19,9 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,24 Ezt parancsolta nekik: Így járjatok el az ÚR félelmében, hűséggel és tiszta szívvel: Én, az ÚR, Istenük leszek, szolgám, Dávid pedig fejedelmük lesz. Én, az ÚR, megmondtam! És meghagyá nékik, mondván: Így cselekedjetek az Úrnak félelmében hűséggel és tökéletes szívvel. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam. Ezt parancsolta nekik: „A k (Bátorító blognapló)

- Kedd [2018.04.17.] "Menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2018.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 9,35-36 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Örömüzenet)

- Kedd [2018.04.17.] "Új parancsolatot adok nektek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2018.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 58,7 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Jn 4,19 vidd be házadba a szegény hajléktalant, Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket! és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket. "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Oszd meg kenyeredet az éhezővel, ... ha meztelen embert látsz, ruházd f (Útmutató)

Fábry Kornél atya frappáns gondolata a cölibátusról

Teltház előtt tartották a Szólj be a papnak! rendezvénysorozat hétfő esti eseményét, amely az “Egyház és a szex” témakörét járta körül. Rengeteg kérdés érkezett a cölibátusról, ennek kapcsán markáns véleményt fogalmazott meg Fábry Kornél atya Fábry Kornél atya mellett Michels Antal római katolikus pap, Boros Dávid baptista lelkipásztor, valamint Gombkötő Beáta evangélikus lelkipásztor vett részt a Szólj be a papnak! eseményén. A cölibátus szükségességét firtató kérdésre így reagált Fábry Kornél: “Én úgy tapasztalom, hogy mi papok vagyunk azok, akik legritkább panaszkodunk a cölibátus kapcsán. Hogy kik panaszkodnak emiatt? A 40-es nők…” A cölibátus kapcsán kifejtette, hogy egy pap munkabeosztása, feladata egész egyszerűen nem összeegyeztethető egy családdal. Abban az esetben, ha komolyan felvetődne az Egyházon belül a cölibátus választhatóvá tétele, akkor Fábry Kornél a nő (777blog.hu)

A NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK ÚJ EGYHÁZI KORSZAKA: AZ OROSZ PÁTRIÁRKA FELHÍVTA A PÁPÁT

A NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK ÚJ EGYHÁZI KORSZAKA AZ OROSZ PÁTRIÁRKA FELHÍVTA A PÁPÁT SZÍRIA ÜGYÉBEN - ÉS MIRE JUTOTTAK?Hírkommentár: Dr. Békefy Lajos(Forrás:mospat.ru; asianews.it; vaticannews.va) Az Orosz Ortodox Egyház feje, Kirill pátriárka április 14-én, szombaton telefonbeszélgetést folytatott a római katolikus egyházfővel, Ferenc pápával Szíria ügyében - adta tudtul a patriarkátus moszkvai külügyi hivatalának honlapja, a mospat.ru április 14-én este. Nem sokkal ezt követően az orosz egyházfő telefonon tájékoztatást adott a pápával folytatott beszélgetéséről Bartholomeosz konstantinápolyi közel-keleti pátriárkának, Theodorosz alexandriai, János antiókiai és Theofilosz jeruzsálemi ortodox pátriárkának. A példaértékű telefonbeszélgetésnek az volt a fő témája, hogy a keresztyének nem nézhetik kívülállóként azt, ami Szíriában ezekben a napokban történik. Szíria és a Közel-Kelet volt (Békefy Lajos blogja)

“Édesapád a mennyben van” – gyászoló fiút vigasztalt Ferenc pápa

Hosszasan vigasztalt egy zokogó kisfiút Ferenc pápa, aki Róma egyik külvárosában tett látogatást: a fiatalember elmesélte az egyházfőnek, hogy ateista édesapja elhunyt, ezért amiatt aggódik, hogy esetleg a pokolba kerülhetett. A Catholic Herald cikkét a Katolikus Válasz fordította le, ezt szemlézzük. Róma Corviale elnevezésű kerületét meglátogatva Ferenc pápa vasárnap gyerekek egy csoportjának kérdéseire válaszolt. A gyerekek közül egy Emanuele nevű fiú a pápával való találkozás közben könnyekre fakadt. Miután Ferenc pápa hosszasan megölelte a fiút, megkérdezte tőle, hogy mi bántja. Emanuele azt suttogta a pápa fülébe, hogy az édesapja, aki ateista volt, nemrég meghalt, ő pedig amiatt aggódik, hogy esetleg a pokolba kerülhetett. Ferenc pápa erre megkérdezte Emanuele-t, hogy hangosan is elmondhatja-e az összegyűlt tömegnek, hogy a fiú mit mondott neki. Miután a fiú ebbe beleegyezett, a pápa láthatóan megrendülten úg (777blog.hu)

Ferenc pápa egy gyászoló fiúnak: Az ateista édesapád a mennyben van

Ferenc pápa azzal a kijelentéssel vigasztalt meg egy gyászoló gyermeket, hogy az ateista édesapja a mennyben van. Róma Corviale elnevezésű kerületét meglátogatva Ferenc pápa vasárnap gyerekek egy csoportjának kérdéseire válaszolt. A gyerekek közül egy Emanuele nevű fiú a pápával való találkozás közben könnyekre fakadt. Miután Ferenc pápa hosszasan megölelte a fiút, megkérdezte tőle, hogy mi bántja. Emanuele azt suttogta a pápa fülébe, hogy az édesapja, aki ateista volt, nemrég meghalt, ő pedig amiatt aggódik, hogy esetleg a pokolba kerülhetett. Ferenc pápa erre megkérdezte Emanuele-t, hogy hangosan is elmondhatja-e az összegyűlt tömegnek, hogy a fiú mit mondott neki. Miután a fiú ebbe beleegyezett, a pápa úgy folytatta: "Bárcsak mi is úgy tudnánk sírni, mint Emanuele, amikor fájdalom van a szívünkben." A pápa ezután kijelentette, hogy bár Emanuele édesapja ateista volt, "megkeresztelte a négy gyermekét, és jó ember (Katolikus Válasz)

Barátság, az asztalközösség lelkisége

Keresztelő János a Jordán folyónál a farizeusok számára egyértelművé teszi, hogy ott áll közöttük, akit ők még nem ismernek, de nagyobb nála, és arra sem méltó, hogy a saruszíját megoldja (1 Jn 1,26). Vajon miként nézhet ki egy ilyen kaliberű ember, akiről János beszél? [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

“Legyetek pótolhatatlanok!” – apaságra buzdít Lackfi János

Lackfi János az egyik legnépszerűbb magyar kortárs költő: munkásságát megszámlálhatatlan díjjal tüntették már ki. A hat gyermekes édesapa hitéről már korábbi cikkeinkben is foglalkoztunk, ezúttal azonban az apaság öröméről tett egy személyes vallomást. “Egyetlen hely volt az életemben, ahol pótolhatatlannak éreztem magamat mindannyiszor: amikor a gyermekeim születtek, és én ott tartottam őket a kezemben, miközben feleségem pihent kimerülten. Úgy éreztem, hogy biztos lenne olyan, aki szakszerűbben tartaná vagy aki ezt tanulta, de én rám van szükségük, hiszen én vagyok az apjuk. Legyetek ti is pótolhatatlanok!” Ezzel az érzéssel is foglalkozik írásaiban Vágvölgyi Gergely, aki nemrég tudta meg, hogy édesapa lesz: Apa leszek! - Örülj, hogy apa vagy! The post “Legyetek pótolhatatlanok!” - apaságra buzdít Lackfi János appeared first on 777. (777blog.hu)

04.14 Örökkévaló Isten

Ézsaiás 40,18-31 tovább (Velünk az Isten!)

04.15 Izráel Szentje

Ézsaiás 41,14-16IZRÁEL SZENTJE Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v. tovább (Velünk az Isten!)

Vér és harc vagy képviselet?

Egyenesen kell beszélni. Mi politikát csinálunk. Harcosok vagyunk, ez nem szégyen. Egy nehéz műfajt űzünk. Ironizálhatnék a konzikkal, hogy mi is eltartott ujjal közlekedünk, csak nem borospohár van a kezünkben: a mi ujjunk azért van eltartva, hogy ne húzzuk meg véletlenül a ravaszt, hogy nehogy véletlenül elsüljön a fegyver. De ha kell, akkor késlekedés nélkül lövünk. Mások is ugyanezt teszik, csak ők erről azt hazudják, hogy ez újságírás. Színt kell vallani, ennyire egyszerű.Ha kell, késlekedés nélkül lövünk - G. Fodor Gábor a Mandinernek Régóta szeretnénk egy kijelölt gyalogátkelőt a templom és az iskola közé. Egyelőre reggel és délután elég kockázatos az átkelés az úttesten. Ez a 64-es nemzetközi főút. Vagy egy jó szándékú sofőr, vagy a két jármű közötti pillanatnyi szünet kell ahhoz, hogy átkelhessünk. Jó pár éve egy asztalhoz ültünk a közútkezelő, az önkormányzat, az enyingi rendőrőr (reposzt.hu)

5 idézet a ma 91 éves XVI. Benedektől

Ferenc pápa elődje nagy idők tanúja, számos meghatározó teológiai mű írója. Ezúttal tömörségükben is sokat mondó gondolatait ajánljuk olvasóink figyelmébe. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Jézusnak adatott minden hatalom

NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖLDÖN!A felvétel 2018. április 15-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.Bibliai textus: "A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..." (Máté 28,16-20) (Mészáros Kálmán blogja)

- Hétfő [2018.04.16.] "Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Hétfő [2018.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 19,7 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,27 Most azért rettegjetek az ÚRtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk, az ÚR nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását! A mező fája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok ar (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2018.04.16.] "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Hétfő [2018.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 10,9 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Örömüzenet)

1. oldal a 258-ből. || Következő oldal