Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 25726 || 1. oldal a 258-ből. || Következő oldal

Kiderült: egy papi közösség feloszlatásáért avatkozott be egy kánonjogi eljárásba Ferenc pápa

Rendszeres olvasóink talán emlékeznek rá, hogy egy január 31-ei bejegyzésünkben arról tudósítottunk, hogy Ferenc pápa - példátlan módon - a pápai előjogait használva avatkozik folyó kánonjogi ügyekbe. Minderről akkor egy amerikai kánonjogász professzor kifakadása kapcsán kezdtek el írni nyugati katolikus sajtóorgánumok. Kurt Martens, a Catholic University of America egyetem kánonjogász professzora egy december 12-ei Twitter-bejegyzésében egy latin nyelvű dokumentumrészletet közölt, amely igazolta, hogy a Szentatya a belső bizalmi körébe tartozó Beniamino Stella kérésére pápai határozattá emelte a Klérus Kongregációja egyik határozatát, megakadályozva ezzel, hogy a határozattal szemben folyó jogorvoslati eljárást az Apostoli Szignatúra végigvihesse. Mivel pápai határozattal szemben egyházi bíróság nem járhat el, az ügy felülvizsgálata megszűnt az Apostoli Szignatúrán, a fellebbezés lehetősége nélkül. Martens l (Katolikus Válasz)

- Csütörtök [2018.04.19.] "Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Csütörtök [2018.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 20,17 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 33,29 Nektek nem is kell majd harcolnotok, csak veszteg állnotok és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az ÚR. Ne félj, és ne rettegj, Júda és Jeruzsálem! Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az ÚR! Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor az országot sivárrá és kietlenné teszem, a sok utálatos dolog miatt, amit elkövettek. Nem kell néktek harczolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtato (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2018.04.19.] "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2018.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Ef 4,11 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhat (Örömüzenet)

- Csütörtök [2018.04.19.] "Ismeri az Úr a feddhetetlenek életét, és örökségük megmarad örökké!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2018.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 31,5 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Tim 2,19 Mint repdeső madársereg, úgy oltalmazza a Seregek Ura Jeruzsálemet: oltalmazza és megmenti, megvédi és megtartja. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve: „Ismeri az Úr az övéit, Mint repeső madarak, úgy oltalmazza a seregek Ura Jeruzsálemet, oltalmazván megszabadítja, kimélvén megmenti. Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentoma, melynek pecséte ez: Ismer (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Húsvét után 3. hét

„Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” (2Kor 5,17) Húsvét ünnepe után a 3. héten az Útmutató reggeli s heti igéi Isten első és új teremtéséért; a Szentlélekben való örömre bátorítanak. Jubilate! „Örvendj, egész föld, az Istennek!” (Zsolt 66,1) Az Úr Jézus, feltámadásával örökkévaló örömöt szerzett népének és részesít győzelmében: ujjongjatok! „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket minden lelki áldással a Krisztusban.” (Ef 1,3; LK) „Ujjongjatok az Úr előtt az egész földön! / Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel! / Vigadozva járuljatok színe elé!” (GyLK 739,1) Heti igénkről, dr. Luther így tanít: „A keresztyén ember új teremtés, Isten újjáalkotott műve. S már e földön elkezdi jövendő életét, amelyet most még csak hitében hordoz, de amely egykor teljessé és nyilvánvaló (Útmutató)

Praliné a léleknek – megjelent Hodász András atya első könyve

Praliné a léleknek címmel jelent meg Hodász András első könyve, amely a 777 bloggerének legérdekesebb írásait, KV videóiban szereplő válaszait tartalmazza. 2017 januárjában jelentettük be a 777 OFFLINE eseményén, hogy Hodász András atyának hamarosan önálló könyve jelenik meg, amely az oldalunkon publikált tartalmakra épül. A KV videósorozatunk az egyik legkedveltebb rovata lett a 777-nek, Hodász András atya válaszait több ezren figyelik hétről-hétre. A Lazi könyvkiadó gondozásában megjelent könyv címe “Praliné a léleknek” lett, a visszafogott cím azonban ne tévesszen meg senkit: tabudöntögető kérdésekre adott precíz válaszokkal találkozhat az olvasó, 130 oldalon keresztül! Hodász András atya első kötete az összes nagy könyváruházban megtalálható (hamarosan), a kiadó honlapján 2200 forintért lehet megvásárolni. The post Praliné a léleknek - megjelent Hodász András atya első könyve appeared first on (777blog.hu)

Elutasította a német püspöki kar interkommúnió tervét a Hittani Kongregáció

Az ausztriai Kath.net katolikus híroldal beszámolója szerint a Hittani Kongregáció - Ferenc pápa explicit jóváhagyásával - elutasította a német püspöki kar február 22-én kiadott tervét arról, hogy bizonyos esetekben katolikus hívek protestáns házastársai is magukhoz vehessék az Oltáriszentséget. Az interkommúnió tervezett lehetőségét Németországban a német püspöki kar szavazással fogadta el a februárban tartott rendes tavaszi nagygyűlésén. A tervezetről a püspöki kar elnöke és a pápa kilencfős tanácsadói testületének tagja, Reinhard Marx bíboros tájékoztatta a nyilvánosságot. A tervezettel szemben Gerhard Müller (a Hittani Kongregáció előző prefektusa) és Walter Brandmüller német bíborosok is felszólaltak. A Katolikus Válaszon Barsi Balázs atya fejtette ki róla a tervet helytelenítő véleményét. Április első napjaiban hét német püspök levélben kérte a Hittani Kongregációt, hogy utasítsa el a német p (Katolikus Válasz)

IMA-TRANSZILVANIKUM/IMA-HUNGARIKUM! - 2018. MÁJUS 3: NEMZETI IMANAP AZ EGYSÉGÉRT AZ USA-BAN

IMA-TRANSZILVANIKUM/IMA-HUNGARIKUM!2018. MÁJUS 3: NEMZETI IMANAP AZ EGYSÉGÉRT AZ USA-BAN AZ IMA NEMZETÉPÍTŐ EREJÉRŐL ÉS TÖRTÉNETÉRŐL 150 ÉVVEL MEGELŐZTÜK A VILÁGOTAZ IMA-HUNGARIKUMMAL/IMA-TRANSZILVANIKUMMAL!Minap Délvidéken, illetve Belső-Szerbiában jártam. Határunkon kilépve és visszajövet a kötelező határellenőrzésig araszolgatva, elgondolkodva szemléltem a műszaki védőzárat, amit déli határaink mentén emeltetett Kormányzatunk. Közben megfogalmazódott bennem: imából is, élő keresztyén hitből is lehet védőfalat emelni! Akár két irányban is: a külső-belső szellemi-vallási megüresedés ellen. Meg a hitetlenség és a szabadosság ellen jól felfogott önvédelmünk érdekében. A 21. század mintha visszaidézné a 16-17. századi törökvilágot Magyarországon. Akkor is, most is a fegyverek és a határzáró kerítés mellé imából, megújuló keresztyén hitből, erős nemzettudatból kellett/kellene emel (Békefy Lajos blogja)

„Én jó apuka szeretnék lenni”- egy 17 éves fiú tanúságtétele

Nemrég egy anyuka humoros és megható tanúságtételét osztottuk meg, amit a Gyümölcsoltó Boldogasszony napi életvédelmi imaesten osztott meg. Most a fia szintén nagyon mély szavait olvashatjátok. 17 éves, hét fiúgyermekes család második fiú gyermeke vagyok. Igen, fiú gyermeke. 4 éves koromban egyszer megkérdeztem édesanyámtól: „Miért vagyok éppen fiú?” Szerettem a lányok szép hosszú haját, szoknyáját, ahogy lengette a szél. Így mondtam édesanyámnak, hogy én lány szeretnék lenni. Ő megkérdezte: Miért? Azt válaszoltam, hogy: „Mert olyan szépek a lányok. Erre ő annyit mondott.: „Milyen jó akkor,hogy fiú vagy, és feleségül vehetsz egy ilyen szép lányt.” Valami miatt ez olyan hatással volt rám, hogy utána az életemben többé már nem akartam lány lenni. 8 éves koromban volt környezet órán egy kérdés, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel. Mindenki ilyesmiket válaszolt: „rendőr, rég (777blog.hu)

Túrókrém kókuszlisztes keksszel cukorbetegeknek

Azt hiszem úgy teljes a kép, ha nemcsak a sikereinkről, hanem a kudarcainkról is beszámolunk néha. Ez a kókuszlisztes keksz tökéletesen megfelel erre a célra. Íze semmi, viszont kifejezetten randa. Nem is írom meg, hogy hol találtam a receptet, mert én folyékony édesítőszert használtam, és nem vertem fel a habot. Bár szerintem az eredeti felállásban sem lett volna jobb. Úgy sejtem, hogy volt némi túlzás az eredeti fázisfotókban. Ettük, eszegettük, aztán pohárkrémben végezte. A túrót összekevertem joghurttal és Süssina édesítőszerrel. A pohár aljára került egy keksz, rá a krém, kis narancshéj por, és díszítésnek egy meggyszem és citromfű levél.Van jó kókuszlisztes receptetek? (A parókia konyhájából)

Ezt súgta a könnyeivel küzdő kisfiú Ferenc pápának

Róma egy külvárosi plébániáján járt Ferenc pápa múlt vasárnap. A szentmise előtt néhány gyermek kérdésére választ adott a Szentatya, de erre talán ő sem számított. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A legszebb írás a gyerekvállalásról!

„Ha csak egyetlen tanácsot adhatnék a barátaimnak, ez lenne az: vállalj gyereket. Legalább egyet. De ha lehetséges, legyen két, három, négy gyereked.” A gyerekek jobb emberré tesznek minket. Amit egy gyermek tesz veled, azt semmilyen más tapasztalat nem pótolhatja. Egy világ körüli utazás átalakít, a sikeres karrier előnyös, a függetlenség kellemes. Mégis, semmi nem változtat meg maradandóan annyira, mint egy gyermek. Ne higgy annak a közkeletű nézetnek, hogy a gyerekvállalással a szegénység is együtt jár. A gyerekek hatására gazdaságilag tudatosabbá válsz, és kétszer is meggondolod a fogyasztási szokásaidat: A ruháidat innentől a Hádában vásárolod, és nem a Calvin Kleinban, mivel végül is ezek csak ruhák. És a tavalyi teniszcipőd, mely viszonylag új és kényelmes, még öt évig hordható. Végtére is más lesz a prioritás… Több akarattal és odaadással mész dolgozni, hisz egy apróság teljesen rád van (777blog.hu)

Feltáruló, vad Balaton

Szoktuk mondani, hogy „…na, ezt is a legjobb kedvében teremtette a Jóisten!” Nos, ha valamire igaz ez, akkor a Balatonra százszorosan. Már látható a mozikban a tóról és páratlan természeti csodáiról készült, több mint egy órás természetfilm, mely eddig alig látott perspektívákból és bámulatba ejtő részletességgel mutatja be a Balaton nyaralók előtt ismeretlen arcát. Kritika. (KötőSzó)

A Naprendszeren túlról érkezett dallam

Mit kezd egy fizikus-zeneszerző a Naprendszeren túlról érkező adatokkal? [...] Bővebben! (Szemlélek)

Mi lenne, ha találkoznál az igazi Jézussal?

Úgy tűnik, a BBC munkatársai is olvasnak SZEMléleket. :) [...] Bővebben! (Szemlélek)

Kinek az érdeke?

Jól tudjuk a világtörténelemből, hogy a változásoknak mindig volt egy ideológiai máza, amely arra volt hivatott, hogy elfedje a valós okokat. Az üzenet, a kód mindig erkölcsi, a valós indok azonban mindig politikai és gazdasági. Ha a világ bizonyos körei nem kihasználni, hanem megoldani akarnák a problémát, sokkal közelebb kerülhetnénk a megoldáshoz. Ha ezek a szereplők nem a pénzügyi és/vagy politikai haszonszerzési lehetőséget látnák a migráció jelenségében, sokkal tisztább lehetne a kép. Amint Európa népe megtalálja a választ a legősibb és legfontosabb kérdésre: cui prodest (kinek az érdeke?), abban a pillanatban megtalálhatja a megoldást is. A népességrobbanás okairól és következményeiről mandiner "aki ma Európában a bevándorlást megoldásnak tartja, az vagy nincs az ENSZ adatainak birtokában, vagy szándékosan figyelmen kívül hagyja azokat. Esetleg teljesen más Európában gondolkodik. Teljesen világos, ho (reposzt.hu)

"Az Apostoli Szentszék, mint az igazság katedrája" - Athanasius Schneider püspök előadása az április 7-ei római konferencián

Az alábbiakban a teljes leiratát közöljük Athanasius Schneider püspök előadásának, amelyet április 7-én Rómában tartott a "Katolikus Egyház: Merre tartasz?" című konferencián. Kapcsolódó cikkeink:- "Ezért tanúsítjuk és megvalljuk..." - Az április 7-ei római konferencia zárónyilatkozata- "Konzultáció a hívekkel doktrinális kérdésekben" - Walter Brandmüller bíboros előadása az április 7-ei római konferencián Az Apostoli Szentszék, mint az igazság katedrája Athanasius Schneider püspök Róma, 2018. április 7. A konstantinápolyi negyedik egyetemes zsinat azt tanította: "Az Apostoli Szentszékben a katolikus vallást mindig szeplőtlenül megőrizték, és a szent tanítást hirdették. [...] Benne a keresztény vallás minden igaz erejét megtaláljuk" (Hormiszdasz pápa leiratából, amelyet a IV. Konstantinápolyi Zsinat atyái jóváhagytak). Az I. Vatikáni Zsinat pedig azt tanította: "Szent Péter Széke mindig minden tévedéstől (Katolikus Válasz)

- Szerda [2018.04.18.] "Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szerda [2018.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 20,15 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,20 és megszólalt: Figyeljetek, egész Júda és Jeruzsálem lakói, meg te, Jósáfát király! Ezt mondja nektek az ÚR: Ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a nagy tömegtől, mert nem a ti háborútok ez, hanem Istené. Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Majd én igazságot teszek kövér bárány és sovány bárány között. És monda: Mindnyájan, a kik Júdában és Jeruzsálemben lakoztok, és te Jósafát király, halljátok meg szómat! Így szól az Úr n (Bátorító blognapló)

- Szerda [2018.04.18.] "De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szerda [2018.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 17,24 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki (Örömüzenet)

- Szerda [2018.04.18.] "Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2018.04.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 127,3 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 19,13 Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; Ekkor kis gyermekeket hozának hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék; Lám, a gyermekek az Úr ajándékai, Akkor gyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét és imádkozzék fölöttük. "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Feles (Útmutató)

Hassunk egymásra!- kerekasztal beszélgetés Vecsei H. Miklóssal és Holló Andrással

Az Ad Absurdum kerekasztal beszélgetésén jártunk, ahol a két meghívottnak Holló Andrásnak és Vecsei H. Miklósnak egyik fő üzenete: Hassunk egymásra! Nekik ez sikerült is a röpke egy órás beszélgetés során. Íme néhány a gondolatmorzsáikból a teljesség igénye nélkül, az előadás felvétele részletekben lesz megosztva itt. Mi a véleményed? Az a véleményem, amit Jézus mond. Annyira egyszerű, és élvezetes, és boldogsággal teli. A másikról szól, de közben száz százalékban én vagyok. Hívó szó: Derű Amikor az ember akkor is boldog, ha szomorú. Amikor a legjobb és a legrosszabb összeolvad. Nincs nagy különbség aközött, amikor a nagymama elmeséli hogy, hogy házasodott össze a nagypapával és aközött, hogy halt meg a nagypapa. Valahogy ez a kettő összeér. Hamvas Béla annyira jól fogalmaz: ő akkor értette meg mi az, amikor rájött, hogy a szenvedő Krisztus a kereszten, és a ragyogó Krisztus egy és ugyanaz. Hivatás Én (777blog.hu)

Emanuele: "Majdnem biztos voltam, hogy az édesapám a mennybe került, csak megerősítést akartam a Szentségestől"

Közvetlenül a Ferenc pápával történt találkozása után a TV200 televíziós csatornának nyilatkozott Emanuele, az a kisfiú, akinek nemrég elhunyt az édesapja. A fiú azt kérdezte a pápától a találkozásuk során, hogy az édesapja, bár ateista volt, már a mennyben van-e. "Feltettem neki a kérdést, amit a mikrofonba szerettem volna mondani." - mondta Emanuele az interjúban. "És ő megkérdezte tőlem: elmondhatom ezt másoknak is?. Én igent válaszoltam, ő pedig leegyszerűsítve elmondta azt, néhol lerövidítette, és nem pontosan ugyanazokat a szavakat használta." A fiú szerint a lényeg ugyanaz maradt. Mivel a pápa szavai megnyugtatták őt az édesapja sorsa felől, Emanuele az interjúban azt mondta: "Majdnem biztos voltam benne, hogy [az édesapám] a mennybe került, csak megerősítést akartam a Szentségestől." "És a pápa megerősített?" - kérdezett vissza a riporter. "Igen, így van." - felelte a fiú. Kapcsolódó cikkeink:- Ferenc pápa (Katolikus Válasz)

Kreatív evangélizáció szerte e világon

Egyik célunk a Postit!-tel, hogy olyan történeteket osszunk meg szerte a világból a diákmozgalmak és diákkörök életéből, melyek inspiráló hatással lehetnek ránk is. Íme 5 kreatív evangélizációs projekt Panamából, Brazíliából, Albániából, Spanyolországból és Ghánából. 1) CEC Panama: ünnepeld az identitásod 2017-ben a CEC Panama mozgalomból néhány diák Nargana szigetére utazott, hogy kétnapos műhelymunkát tartson egy […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Közlemény: visszaélnek a SZEMlélek tartalmaival

Két politikai orientációjú honlap szerkesztőségünk engedélye nélkül eltorzítva átemelte egyik írásunkat, az egyik felület a forrást is valótlanul jelölte meg. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A megtérés ajándéka – baráti levél Balog Zoltánnak

Kényszerítsék-e ki a keresztények felebarátaik szívének odafordulását Isten felé, vagy más utat jelölt volna ki követőinek Jézus? [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ez a sajt nem sajt 4. Medvehagymás sölyt

A sölyt (paneer) nagyon népszerű nálunk. Történetéről a recept végén olvashatnak. Most nem ecettel, hanem citromlével készült. Lilahagymásat, petrezselymeset, fokhagymásat készítettem már. Barna kenyérrel a legfinomabb.Hozzávalók:2 liter házi tej2 csapott evőkanál só33 ml citromlézúzott zöldbors1 csokor medvehagymaolajElkészítés:A tejet felforraljuk, beleöntjük a sót és a citromlét. Kicsit főzzük, amíg összekap. Hozzáadjuk a zöldborsot, az olajon megdinsztelt, apróra vágott medvehagymát, levesszűrő szitán lecsepegtetjük. Gyorsan kell vele dolgozni, mert hamar összeáll. Ha kihűlt, már ehetjük is. Legalább 25 éve hordunk házi tejet. Nemcsak isszuk, hanem fel is dolgozzuk a tejet. Joghurtot, túrót és ezt a hamis sajtot is szoktam készíteni. Amikor befejezték a tejtermelést a gazdaságban, elkértem a receptet. Nagyvonalúan csak sajtnak nevezik, de valójában nem az, mert nincs benne oltó. Egy ehhez hasonló tejterméket (A parókia konyhájából)

A börtön ablakába is besüt a nap – így kap reményt egy tényleges életfogytiglanra ítélt

Budapest közelében lévő kertvárosi házba lépek be megilletődötten. Rögtön három pici szempár néz rám kíváncsiskodva, miközben a háziasszony leírhatatlan energiával terel a nappaliba. A zsibongó gyerekek a galéria felé veszik az irányt, tekintetem a kanapé előtt lévő asztalra terelődik, ahol megszámlálhatatlanul sok kézzel írt levél és egy fénykép található. Barátságos, kifejezetten intelligens tekintetű férfi mosolyog rám a fotóról, mellette pedig igényes, szépen írt üzenetek százai. Börtönből írt levelek ezek, melyeknek írója jelen állás szerint élete végéig a rácsok mögött marad. „Életre ítélték”, ahogy a tényleges életfogytiglani büntetésüket töltő rabok szokták találóan mondani. De ez az élet mégis reményt és szeretetet kapott az elmúlt másfél évben: mindenki lemondott róla, kivéve egy családot, mely a Mécses Szeretetszolgálaton keresztül kezdett el levelezni vele. Honnan jött (777blog.hu)

Így ismerheted fel, ha Isten papnak hív!

A #papoktitkosélete új részében Hodász András atya a (papi) hivatásról értekezik! (Fotó: mno.hu) The post Így ismerheted fel, ha Isten papnak hív! appeared first on 777. (777blog.hu)

Levente Péterék elárulták a titkot

Döbrentey Ildikó és párja fél évszázada létezik egy izgalmas életformában. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Antióchia

Vasárnap este befejeződött a Szent Imre Antióchia ifjúsági közösség félévente megrendezett Nagyhétvégéje. Épp egy éve már írtam egy itt tapasztalt élményemről és most is csupán szeretném a részvételem után bennem kavargó érzések hatására keletkezett gondolataimat megosztani veletek. Az Antióchia egy Amerikában atyák és pszichológusok által megálmodott és kidolgozott, majd Ausztráliában létrehozott és onnan hozzánk importált fiataloknak szóló közösségi franchise. Hogy enyhítsem ennek a talán túlságosan is idegen szónak az élét, ez a közösség tulajdonképpen ad egy fix keretet a felső gimnazista illetve fiatal felnőtt korúak számára, hogy a lelki fejlődését ki-ki a maga módján teljesebben megélhesse, vagy egyáltalán csak elindulhasson az úton. Itt alapvetően fiatalok szolgálnak fiataloknak, hogy a kamaszkorból a keresztényi felnőtt életbe segítsék át egymást, így könnyebben válva önálló és tevéke (777blog.hu)

04.16 Szolga

Ézsaiás 42,1-4 tovább (Velünk az Isten!)

04.17 Kiválasztott

Ézsaiás 42,1.5-6; 1Péter 2,6 tovább (Velünk az Isten!)

Megmozgatni a lelkeket és a lábakat

A Szélrózsa országos evangélikus ifjúsági találkozó büki nagyszínpadán július 26-án a Blahalouisianát hallhatjuk. A zenekar énekesét, Schoblocher Barbarát és a basszusgitáros Jancsó Gábort kérdeztük a zenészek felelősségéről, az ikonná válásról és a háromszavas albumcímek hátteréről. (KötőSzó)

Dr. Fazekas Rita: Aki pornót néz, a prostitúciót támogatja

Eszközként használt, meggyalázott nők társadalomba való visszailleszkedését segíti a Névtelen Utak Alapítvány. Munkatársuk szerint sokan segíthetik a szolgálatukat. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Kelbimbó saláta

Férjem mindig is szerette a főzelékeket, és ez a saláta nagy kedvenc. Most, hogy egészségügyi okokból is meg kell válogatnia, hogy mit eszik, még gyakrabban kerül az asztalra. Kb 30 dkg kelbimbót enyhén sós, ecetes, köménymagos vízben felteszünk főni. Nem kell megpuhítani. Ha kicsit hűlt, akkor egy nagy fej lila hagymát szeletelünk bele, és hidegen fogyasztjuk. Jó magában is egy kis barna kenyérrel, vagy húsok mellé. (A parókia konyhájából)

Mi történik velünk az átváltoztatás pillanatában?

A szentmise: dráma három felvonásban (3. rész) Az 1. rész itt, a 2. rész itt olvasható Az átváltoztatás pillanatában a pap kimondja a kenyér fölött: „Ez az én testem” és a bor fölött: „Ez az én vérem”. Ekkor történik az átlényegülés. Ahogy valamilyen öltözékben jelensz meg - ami a személyiséged szempontjából esetleges, hiszen át is […] (Christianae)

Gyermek, gyermek, gyermek..

A legrombolóbb bűnös érzés, amely, nálunk is eluralkodott egész generációkon: a „kicsi vagy kocsi” mentalitás volt. Lényegében ugyanannak a gondolatnak a megnyilvánulása a „létező szocializmus” kies valóságából, ami a huszadik század elején Franciaországban zengett: kevesebb gyermek, jobb anyagi helyzet. Nagy tévedés volt ez, talán a fehér ember legnagyobb tévedése Európában. Száz éve is látszott, hogy nekünk gyermekre, sok gyermekre van szükségünk. Ez az egyetlen „termelésünk”, amibe senki nem szólhat bele. Fantasztikus hivatás: gyermeket nevelni. De nem „lemondással”, épp ellenkezőleg: habzsolva az életet. Mert a nő, ha anya is (de ha bármilyen okból nem is adatott meg, mégis a lelkében ott ez a bűvös kód) biztosan otthonosabban érzi magát a világban, mint egyedül vagy csak velünk. Praktikusabb, realistább, konkrétabb, de ugyanakkor fogékonyabb az igazi érzelmekre, fájdal (reposzt.hu)

Keresztények a lázadások korában

A társadalomban zajló folyamatokról írva engem elsősorban mindig az érdekel, hogy keresztény emberekként hogyan viszonyuljunk azokhoz. Az első azonban a megértés és csak utána következik a reakció. Mikor Peter Druckert a vezetők legfontosabb feladatáról kérdezték, azt válaszolta: a vezetésben első és legfontosabb a valóság leírása (description of reality). Ha helytelen a vezető valóságértékelése, az iránymutatása […] (Szabados Ádám blogja)

Az ateista apa a mennyben van? - Megint torzítják Ferenc pápa szavait

"Ferenc pápa egy gyászoló fiúnak: Az ateista édesapád a mennyben van" - tudósítottunk Ferenc pápa vasárnapi kijelentéséről, majdnem egészében a Catholic Herald cikkét átvéve. Ahogy írtuk, a tudósítás szerint Ferenc pápa a következőket mondta vigasztalásképpen egy Emanuele nevű kisfiúnak, arra a kérdésére, hogy a nemrég elhunyt édesapja, aki ateista volt, vajon a mennyben van-e: Isten szíve egy apa szíve, a te édesapád jó ember volt, ő a mennyben van Vele, légy biztos ebben. Isten szíve egy apa szíve, és vajon Isten elhagyna valaha is egy nemhívő apát, aki megkeresztelte a gyermekeit? Isten bizonyosan büszke volt az édesapádra, mivel könnyebb hívőnek lenni és megkeresztelni a gyermekeidet, mint nemhívőnek lenni és megkeresztelni a gyermekeidet. Imádkozz az édesapádhoz, beszélgess az édesapáddal. Ez a válasz. A fenti idézet angol változatát a Catholic Herald a La Stampa "Vatican Insider" rovatának angol nyelvű ki (Katolikus Válasz)

- Kedd [2018.04.17.] "...hanem Istenüket, az URat fogják szolgálni, és Dávidot, a királyukat, akit adok nekik!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Kedd [2018.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 19,9 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,24 Ezt parancsolta nekik: Így járjatok el az ÚR félelmében, hűséggel és tiszta szívvel: Én, az ÚR, Istenük leszek, szolgám, Dávid pedig fejedelmük lesz. Én, az ÚR, megmondtam! És meghagyá nékik, mondván: Így cselekedjetek az Úrnak félelmében hűséggel és tökéletes szívvel. Én pedig, az Úr, leszek nékik Istenök, és az én szolgám, Dávid, fejedelem közöttök. Én, az Úr mondottam. Ezt parancsolta nekik: „A k (Bátorító blognapló)

- Kedd [2018.04.17.] "Menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2018.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mt 9,35-36 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Örömüzenet)

- Kedd [2018.04.17.] "Új parancsolatot adok nektek: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2018.04.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 58,7 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Jn 4,19 vidd be házadba a szegény hajléktalant, Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. és a szegény bujdosókat házadba bevigyed, Mi szeressük őt; mert ő előbb szeretett minket! és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett minket. "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" * "Oszd meg kenyeredet az éhezővel, ... ha meztelen embert látsz, ruházd f (Útmutató)

Fábry Kornél atya frappáns gondolata a cölibátusról

Teltház előtt tartották a Szólj be a papnak! rendezvénysorozat hétfő esti eseményét, amely az “Egyház és a szex” témakörét járta körül. Rengeteg kérdés érkezett a cölibátusról, ennek kapcsán markáns véleményt fogalmazott meg Fábry Kornél atya Fábry Kornél atya mellett Michels Antal római katolikus pap, Boros Dávid baptista lelkipásztor, valamint Gombkötő Beáta evangélikus lelkipásztor vett részt a Szólj be a papnak! eseményén. A cölibátus szükségességét firtató kérdésre így reagált Fábry Kornél: “Én úgy tapasztalom, hogy mi papok vagyunk azok, akik legritkább panaszkodunk a cölibátus kapcsán. Hogy kik panaszkodnak emiatt? A 40-es nők…” A cölibátus kapcsán kifejtette, hogy egy pap munkabeosztása, feladata egész egyszerűen nem összeegyeztethető egy családdal. Abban az esetben, ha komolyan felvetődne az Egyházon belül a cölibátus választhatóvá tétele, akkor Fábry Kornél a nő (777blog.hu)

A NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK ÚJ EGYHÁZI KORSZAKA: AZ OROSZ PÁTRIÁRKA FELHÍVTA A PÁPÁT

A NEMZETKÖZI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉNEK ÚJ EGYHÁZI KORSZAKA AZ OROSZ PÁTRIÁRKA FELHÍVTA A PÁPÁT SZÍRIA ÜGYÉBEN - ÉS MIRE JUTOTTAK?Hírkommentár: Dr. Békefy Lajos(Forrás:mospat.ru; asianews.it; vaticannews.va) Az Orosz Ortodox Egyház feje, Kirill pátriárka április 14-én, szombaton telefonbeszélgetést folytatott a római katolikus egyházfővel, Ferenc pápával Szíria ügyében - adta tudtul a patriarkátus moszkvai külügyi hivatalának honlapja, a mospat.ru április 14-én este. Nem sokkal ezt követően az orosz egyházfő telefonon tájékoztatást adott a pápával folytatott beszélgetéséről Bartholomeosz konstantinápolyi közel-keleti pátriárkának, Theodorosz alexandriai, János antiókiai és Theofilosz jeruzsálemi ortodox pátriárkának. A példaértékű telefonbeszélgetésnek az volt a fő témája, hogy a keresztyének nem nézhetik kívülállóként azt, ami Szíriában ezekben a napokban történik. Szíria és a Közel-Kelet volt (Békefy Lajos blogja)

“Édesapád a mennyben van” – gyászoló fiút vigasztalt Ferenc pápa

Hosszasan vigasztalt egy zokogó kisfiút Ferenc pápa, aki Róma egyik külvárosában tett látogatást: a fiatalember elmesélte az egyházfőnek, hogy ateista édesapja elhunyt, ezért amiatt aggódik, hogy esetleg a pokolba kerülhetett. A Catholic Herald cikkét a Katolikus Válasz fordította le, ezt szemlézzük. Róma Corviale elnevezésű kerületét meglátogatva Ferenc pápa vasárnap gyerekek egy csoportjának kérdéseire válaszolt. A gyerekek közül egy Emanuele nevű fiú a pápával való találkozás közben könnyekre fakadt. Miután Ferenc pápa hosszasan megölelte a fiút, megkérdezte tőle, hogy mi bántja. Emanuele azt suttogta a pápa fülébe, hogy az édesapja, aki ateista volt, nemrég meghalt, ő pedig amiatt aggódik, hogy esetleg a pokolba kerülhetett. Ferenc pápa erre megkérdezte Emanuele-t, hogy hangosan is elmondhatja-e az összegyűlt tömegnek, hogy a fiú mit mondott neki. Miután a fiú ebbe beleegyezett, a pápa láthatóan megrendülten úg (777blog.hu)

Ferenc pápa egy gyászoló fiúnak: Az ateista édesapád a mennyben van

Ferenc pápa azzal a kijelentéssel vigasztalt meg egy gyászoló gyermeket, hogy az ateista édesapja a mennyben van. Róma Corviale elnevezésű kerületét meglátogatva Ferenc pápa vasárnap gyerekek egy csoportjának kérdéseire válaszolt. A gyerekek közül egy Emanuele nevű fiú a pápával való találkozás közben könnyekre fakadt. Miután Ferenc pápa hosszasan megölelte a fiút, megkérdezte tőle, hogy mi bántja. Emanuele azt suttogta a pápa fülébe, hogy az édesapja, aki ateista volt, nemrég meghalt, ő pedig amiatt aggódik, hogy esetleg a pokolba kerülhetett. Ferenc pápa erre megkérdezte Emanuele-t, hogy hangosan is elmondhatja-e az összegyűlt tömegnek, hogy a fiú mit mondott neki. Miután a fiú ebbe beleegyezett, a pápa úgy folytatta: "Bárcsak mi is úgy tudnánk sírni, mint Emanuele, amikor fájdalom van a szívünkben." A pápa ezután kijelentette, hogy bár Emanuele édesapja ateista volt, "megkeresztelte a négy gyermekét, és jó ember (Katolikus Válasz)

Barátság, az asztalközösség lelkisége

Keresztelő János a Jordán folyónál a farizeusok számára egyértelművé teszi, hogy ott áll közöttük, akit ők még nem ismernek, de nagyobb nála, és arra sem méltó, hogy a saruszíját megoldja (1 Jn 1,26). Vajon miként nézhet ki egy ilyen kaliberű ember, akiről János beszél? [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

“Legyetek pótolhatatlanok!” – apaságra buzdít Lackfi János

Lackfi János az egyik legnépszerűbb magyar kortárs költő: munkásságát megszámlálhatatlan díjjal tüntették már ki. A hat gyermekes édesapa hitéről már korábbi cikkeinkben is foglalkoztunk, ezúttal azonban az apaság öröméről tett egy személyes vallomást. “Egyetlen hely volt az életemben, ahol pótolhatatlannak éreztem magamat mindannyiszor: amikor a gyermekeim születtek, és én ott tartottam őket a kezemben, miközben feleségem pihent kimerülten. Úgy éreztem, hogy biztos lenne olyan, aki szakszerűbben tartaná vagy aki ezt tanulta, de én rám van szükségük, hiszen én vagyok az apjuk. Legyetek ti is pótolhatatlanok!” Ezzel az érzéssel is foglalkozik írásaiban Vágvölgyi Gergely, aki nemrég tudta meg, hogy édesapa lesz: Apa leszek! - Örülj, hogy apa vagy! The post “Legyetek pótolhatatlanok!” - apaságra buzdít Lackfi János appeared first on 777. (777blog.hu)

04.14 Örökkévaló Isten

Ézsaiás 40,18-31 tovább (Velünk az Isten!)

04.15 Izráel Szentje

Ézsaiás 41,14-16IZRÁEL SZENTJE Istennek egyetlen neve sem olyan jellemző Ézsaiás próféciájára, mint "az Izráel Szentje". Először abban az üzenetben halljuk, amelyet Ézsaiás Ezékiásnak küldött, amikor Szanhérib, Asszíria királya fenyegette Jeruzsálemet, 2Kir 19,22. Harmincszor találjuk Ézsaiásnál, és csak néhányszor máshol a Szentírásban. Egy olyan nemzetben, amely a bálványimádáshoz vonzódott, Isten szentségének hangsúlyozása szükséges volt. Fejezetünkben Ézsaiás háromszor hivatkozik "Izráel Szentjére", 14.,16., 20. v. tovább (Velünk az Isten!)

Vér és harc vagy képviselet?

Egyenesen kell beszélni. Mi politikát csinálunk. Harcosok vagyunk, ez nem szégyen. Egy nehéz műfajt űzünk. Ironizálhatnék a konzikkal, hogy mi is eltartott ujjal közlekedünk, csak nem borospohár van a kezünkben: a mi ujjunk azért van eltartva, hogy ne húzzuk meg véletlenül a ravaszt, hogy nehogy véletlenül elsüljön a fegyver. De ha kell, akkor késlekedés nélkül lövünk. Mások is ugyanezt teszik, csak ők erről azt hazudják, hogy ez újságírás. Színt kell vallani, ennyire egyszerű.Ha kell, késlekedés nélkül lövünk - G. Fodor Gábor a Mandinernek Régóta szeretnénk egy kijelölt gyalogátkelőt a templom és az iskola közé. Egyelőre reggel és délután elég kockázatos az átkelés az úttesten. Ez a 64-es nemzetközi főút. Vagy egy jó szándékú sofőr, vagy a két jármű közötti pillanatnyi szünet kell ahhoz, hogy átkelhessünk. Jó pár éve egy asztalhoz ültünk a közútkezelő, az önkormányzat, az enyingi rendőrőr (reposzt.hu)

5 idézet a ma 91 éves XVI. Benedektől

Ferenc pápa elődje nagy idők tanúja, számos meghatározó teológiai mű írója. Ezúttal tömörségükben is sokat mondó gondolatait ajánljuk olvasóink figyelmébe. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Jézusnak adatott minden hatalom

NEKEM ADATOTT MINDEN HATALOM MENNYEN ÉS FÖLDÖN!A felvétel 2018. április 15-én készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.Bibliai textus: "A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet..." (Máté 28,16-20) (Mészáros Kálmán blogja)

- Hétfő [2018.04.16.] "Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Hétfő [2018.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 19,7 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,27 Most azért rettegjetek az ÚRtól, és vigyázzatok, hogy mit tesztek, mert Istenünk, az ÚR nem tűri a hamisságot, a személyválogatást és a vesztegetés elfogadását! A mező fája megadja gyümölcsét, a föld is megadja termését, biztonságban élnek földjükön. Majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR, amikor darabokra töröm igájukat, és kiszabadítom őket azok kezéből, akiket szolgálnak. Azért az Úr félelme legyen rajtatok, vigyázzatok ar (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2018.04.16.] "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Hétfő [2018.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 10,9 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. (Örömüzenet)

- Hétfő [2018.04.16.] A Mindenható "szemmel tartja az ember útját, és látja minden lépését!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2018.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Péld 5,21 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 10,14 Hiszen az Úr látja az ember útjait, Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem, Mert az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, Én vagyok a jó pásztor; és ismerem az enyéimet, és engem isismernek az enyéim, Mindenkinek útját tisztán látja az Úr, Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem, "Az ÚR Jézus Krisztus: ISTEN!" (Útmutató)

Vigyorog a Sátán! – Lélekemelő #3

Ördögi körök, szekértáborok mellett szelídség, irgalmasság is szóba kerül Varga László kaposvári püspök heti buzdító gondolatai között. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Odaadó gondoskodás

A kép forrása itt találhatóIgehirdetés Jer 3,14-18 alapjánElső osztályos voltam. A lányok között a legalacsonyabb. Bár tudom, hogy ezt már nehéz elhinni… Volt bennem már egy nagy adag életrevalóság, de roppant könnyen el is tudtam bizonytalanodni. Pláne akkor, amikor a nagyobbakkal is együtt voltunk. Mint ebben az ominózus esetben is, amikor ebédelni indultunk a falu akkori étkezdéjébe. Hogy hogyan történt, nem tudom, de az egyenetlen talajon egyszer csak elestem, és elterültem a földön. Ahogyan meglátta ezt egy nagyobb fiú, viccesen megkérdezte: „Mit keresel, Juci?” Erre én lefelé görbülő szájjal, a szavakat szlengesen összemosva így válaszoltam: „Haggy’má!” (Ami „Hagyjál már békén!” lett volna szabatosan.) A „Haggy’má!” kifejezésemre azonban jött a humorosnak vélt válasz: „A Juci hagymát keres!” Erre mindenki nevetni kezdett, én meg inkább a bőgést (Egy evangélikus lelkész blogja)

A törvény mélye - út a Tóra lelkéhez (3)

"Ne vegyek fel kétféle szövésű ruhát? Ez valami vicc? Már hogyne vennék! Nehogy már a huszonegyedik században ilyesmiket kérjen tőlünk az Isten!" Azt hiszem mindannyian hallottunk már ehhez hasonló mondatokat, melyek az ószövetségi törvények illetéktelenségére és ódivatúságára kívánják felhívni a figyelmet. Ne tagadjuk, első és második olvasatra is számos parancsolat merőben idegenül hat, jobb esetben furcsa, rosszabb esetben taszító. Világos, hogy nehezen értjük meg azt a logikát és helyzetet, amely a szöveg mélyén rejtőzik.Az előző részekben megkíséreltem a Tóra kapcsán két egyszerű dologra felhívni a figyelmet. A tisztánlátás végett ismét megemlítem őket, mert fontos kiindulópontot képeznek a Tóra lelkéhez való utunk során:(1) a Tóra elsősorban nem törvényeket, hanem a Törvényadót (azaz Jahvét) jelenti ki(2) a Tóra olyan, mint egy árnyék: körvonalazza az igazság formáját, mely végül reálisan me (Megint Megmondom)

Szomorkodni jól

„Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez.” (2Kor 7,10) Sok a szomorú ember körülöttünk. Talán mi magunk is ebben az állapotban vagyunk, amikor e sorokat olvassuk. Ugyanis sok elszomorító dolog vesz körül. Megszoktuk, elfogadtuk normálisnak, a világ részeként. Azt is, hogy a népünk nem hallgat […] The post Szomorkodni jól appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

A választások egyik missziós tanulsága: mit tudunk a fiatalokról?

Jó két évtizede missziológiai trend Magyarországon, hogy ha a fiatalokat meg akarjuk szólítani, posztmodernül és progresszíven kell gondolkodnunk és kommunikálnunk. Abból indulunk ki, hogy vannak a régivágású, konzervatív vagy szocialista idősebbek, meg a nyugatias, liberális, progresszív fiatalok. Ha haladni akarunk a korral, akkor az utóbbiakat kell megnyernünk, utóbbiakhoz kell alkalmazkodnunk, hiszen ők a jövő nemzedéke. […] (Szabados Ádám blogja)

Keresztyén vagy nem keresztyén?

A Fidesznek a migráció témájával ráadásul ügyesen sikerült rákapcsolódnia a Magyarország „a keresztény Európa pajzsa/védőbástyája” jól ismert toposzára is, amivel eredményesen mozgósított vidéki, vallásosabb, általában alacsonyabb politikai aktivitású társadalmi csoportokat is. Ebből a választói klaszterből 200 000 új szavazót merített a Fidesz és általuk tudott nyerni listán minden megyében meggyőző fölénnyel, egyúttal be is söpörte három kivétellel a vidéki egyéni választókörzeteket. A végeredmény ismeretében tehát kijelenthetjük, hogy e narratíva és a kapcsolódó üzenetek úgy mentek át a magyar társadalmon, mint kés a vajon. Orbán Viktor és a marketing: a kormánypárti kétharmad kommunikációs okai - Marketingszöveg Megjelent egy igen figyelemreméltó elemzés Berze Mártontól a Marketingszövegen, amelyet a Mandiner is szemléz. A szakember arra kereste a választ, hogy kommunikációs sze (reposzt.hu)

Did you know, hogy néz ki egy angol Szabad-Napok?

IFES nagytestvér, jóvoltából négy diák elment tanulmányi kirándulásra evangélizációs események hetét hospitálni. Ketten Aberystwthbe, ketten Falmouthba. Ezekről az élményeikről számoltak be a legutóbbi diákkörvezetői találkozón, amiből a legfinomabb falatokból nektek is jut. (Eszti, Aberystwth) - Már második nap azt éreztem, mint aki hazaérkezett! Pedig volt -12fok is, és naponta 3 évszaknyi időjárás természete bontakozott ki, […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Húsvét u. 2.

A jó pásztor vasárnapja: Az ÚR szeretetével tele van a föld! Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27-28) Nyájának megmentett juha vagy-e már? A XXIII. Zsoltár Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. - De te is ott vagy a nyájban? Pásztorod a Jézus? Hozzá tartozol? (Bátorító blognapló)

HÚSVÉT U. 2.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió SZEBB HON FELÉ… Krisztus népe, kicsiny csapat, harcra képtelen; lelki pusztán a Szent Lélek, biztos védelem! Nyomában a Sátán hada száguld, ölni kész; de lelkét nem érheti el, tűz-tengerbe vész! Hívők és nem hívők között áll az arcvonal; elcsábítva, a Sátánhoz pártolnak sokan. Mivel ők csak abban hisznek, ami látható; olyan fegyverben bíznak, mely kézbe fogható. Ők, a győzők reményében vívnak ellenük; megvetik Isten igéjét, győzelmi jelük! Krisztus népe bátran vonul, nincs ott félelem; Isten Lelke: elöl, hátul, biztos védelem! Nem kétséges, melyik tábor győz, a harc során; Jézus legyőzte az ellent, fent a Golgotán! Szebb hon felé örvendezve vonulj kis sereg; melyet eddig, hitben láttál, szemed látja meg! Pecznyík Pál Megjegyzés: A vers a szerző által internetes közlésre, számomra engedélyezet (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.04.15.] "Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Vasárnap [2018.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 14,13 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,30 Levertek Gerár környékén minden várost, mert az ÚRtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük. Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az ÚR. És Gérár környékén elpusztítának minden várost, mert az Úrtól való rettegés szállotta meg őket. És a városokat mind feldúlták, mivelhogy sok ragadomány (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.04.15.] "A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2018.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: Jn 10,11.27-28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Jn 10,12 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a „Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket (Örömüzenet)

2018.04.15. "Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan pásztorolnak titeket!"

Az igehirdetés alapigéje: Jer 3,15-17 Vedd és olvasd: http://abibliamindenkie.hu/uj/JER/3/#15 (Örömüzenet)

HÚSVÉT U. 2.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Az Úr jó pásztorként a halálból örök életre vezet Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 10,11-16 http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/10/#11 1Pt 2,21-25 http://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/2/#21 Ez 34,10-16.31 http://abibliamindenkie.hu/uj/EZK/34/#10 Zsolt 119,165-176 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/119/#165 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk! (Örömüzenet)

HÚSVÉT U. 2.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Krisztus mondja: Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. (Jn 10,11.27-28) http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/10/#11 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek334.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek261.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Vasárnap [2018.04.15.] "Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2018.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 6,3-4 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Róm 8,26 Kegyelmezz, Uram, mert elcsüggedtem, Lelkem is csupa reszketés, és te, Uram, meddig késel? Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Könyörülj rajtam Uram, mert ellankadtam: Lelkem is igen megháborodott, és te, oh Uram, míglen? Hasonlatosképen pedig a Lélek is segíts (Útmutató)

Kicsit kékebb, kicsit tömény, de a miénk!

Egyszer régen, a 2000es évek elején, diákkörösök kimondták, hogy: Jééé, x éve vagyok keresztény, de még nem olvastam végig a Bibliát! Vagy mások: Hupsz, ezt a könyvet, én mindig átlapozom. Lehet, hogy nem kéne? Schváb Zotyó, Vincze Kornél és még sokan mások, nem hagyták csak úgy szunnyadni ezt az éhséget! Egy igen igényes, alapos, […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Katolikusok és a migráció: vannak-e jogos félelmek?

Az alábbiakban William Kilpatrick véleménycikkét közöljük rövidített és szerkesztett formában, amelynek eredetije a Crisis katolikus oldalon jelent meg. Az eredeti cikk szerzője éveken át a Boston College tanára volt. Számos könyv szerzője, amelyek a kultúrák és vallások témáját dolgozzák fel; ilyen könyvei közé tartozik a "Why Johnny Can’t Tell Right From Wrong", a "Christianity, Islam and Atheism: The Struggle for the Soul of the West" és a "The Politically Incorrect Guide to Jihad". Kilpatrick több katolikus oldal vendégszerzője, a cikkei megjelentek már a Catholic World Report, a National Catholic Register, az Aleteia, és a First Things oldalakon is. Ferenc pápa az évek során több beszédében és nyilatkozatában is korholta az európaiakat a bevándorlóktól való félelmeikért. Legutóbb március elején tért vissza ehhez a témához, "bevándorlásellenes" pártok választási sikere után Olaszországban. A Reuters tudósítás (Katolikus Válasz)

Hangolódó #89 | Választások után

Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de lehet, hogy nincs hozzá kedved. Talán nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat, és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondolatokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnap eseménye felé tekintve. Mai válogatásunkat Földi Gábor, az Index kult rovatának szerzője készítette a választások utáni hangulatról. Hétfőn az ország egy része nagyon csalódott volt. [...] Bővebben! (KötőSzó)

04.13 Tanácsadó

Ézsaiás 40,12-17 tovább (Velünk az Isten!)

Ferenc pápasága: Az utóbbi évtizedek legnagyobb visszaesése az USA templomlátogatási statisztikáiban

Ferenc pápa pontifikátusa alatt hat százalékpontnyit esett a heti rendszerességgel templomba járó katolikusok aránya az Egyesült Államokban. Évtizedek óta ez a legnagyobb visszaesés az ország templomlátogatási statisztikáiban. A Gallup közvéleménykutató cég április 9-én nyilvánosságra hozott felmérése alapján 2014 és 2017 között a katolikusnak kereszteltek átlagosan 39 százaléka járt vasárnaponként szentmisére az Egyesült Államokban. Jelentős visszaesést jelent ez a 2005-2008-as évek eredményeihez képest, amikoris (XVI. Benedek pontifikátusa alatt) a katolikusoknak még 45%-a járt heti rendszerességgel szentmisére (Magyarországon ez az arány 10% körüli) A 2000 év 2010 közötti időszakban a heti rendszerességgel szentmisére járók aránya stabilan 45% körüli volt. Ugyanez az arány a II. Vatikáni Zsinat alatt (1962-1965) és az azt követő időkben folyamatosan csökkent az egyházbeli újítások okozta zavar miatt. Miu (Katolikus Válasz)

Széles margó Istennek, avagy vállalkozás keresztény módra

Nemrég még a keresztény zenei elismerésről, a Szikra-díjról számolhattam be, a minap pedig már a II. Országos Keresztény Vállalkozói Konferencián vettem részt. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Egy pápai bizottság nőkről szóló szinódust kér Ferenc pápától

A Latin-Amerikai Pápai Bizottság arra kéri Ferenc pápát, hogy hívjon össze egy szinódust a nők egyházbeli szerepének témájában. A kérést a bizottság egy tizenöt bekezdéses közleményben fogalmazta meg, egy hónappal ezelőtt. A közleményt Vatikánváros napilapja, a L’Osservatore Romano április 11-én publikálta. Közleményében a pápai bizottság hangsúlyozza, hogy a katolikus egyház "mentes kell, hogy legyen az előítéletekről, a sztereotípiáktól, és a diszkriminációktól", amelyek a nőket érik. A bizottság szerint emiatt "lelkipásztori megtérésre" van szükség, azért, hogy az Egyház bocsánatot kérjen "minden olyan helyzetért", amelyben a keresztény közösségek "bűnrészesek voltak, és ma is bűnrészesek a nők méltóságával szembeni tettekben". A bizottsági dokumentum a helyi plébániákat is bátorságra ösztönzi, hogy "ítéljék el a diszkrimináció és elnyomás, az erőszak és kizsákmányolás minden form (Katolikus Válasz)

Ne legyen jaj a legyőzötteknek!

A Fidesz nyert kétharmaddal. Harmadszor is. Demokrációban illik elfogadni az eredményt, de sokan gyászolnak most, ahogy 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban gyászoltak a polgári oldal hívei is. Soha nem fogom elfelejteni a bevörösödött térképet Horn Gyula sajtótájékoztatójával, 2002 estéjét Kovács Lászlóval, 2006 csalódását és az öszödi beszéd utáni heteket. Ott voltam a Kossuth téren a 2002-es […] (Szabados Ádám blogja)

Dobszay Benedek: Szomorú hír a Lánchíd Rádió elhallgatása

A magyar ferences szerzetesek vezetője közleményben mond köszönetet a szeretet üzenetét közvetítő műsorokért. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A valóság, mint gyorsvonat

Akárhogy csűrik-csavarják az ellenzéki lapok, a Fidesz nem csak a vidékiek és szegények körében a legnépszerűbb. Hanem Budapest egészében, a gazdag városokban, az értelmiségiek kertvárosaiban, a nyugati határszélen, a főváros körüli agglomerációban és a 12. kerületben is. És a nők és - meglepetés - a fiatalok körében is a Fidesz a legnépszerűbb. Nem az ország hülye, hanem a vidékiző balliberálisok - mandiner.hu Lassan egy hete vége az országgyűlési választásoknak, de még mindig elképedve figyelem azt az óvodás szintű viselkedést, amit az ellenzéki véleményformálóknak kikiáltott megmondó emberek, politológusok, újságírók és bloggerek, mikroszkóppal sem látható, teljesen jelentéktelen és hangsúlytalan politikusok az április 8-i eredmények láttán előadnak - tisztelet persze a kevés kivételnek. Persze, hibás itt mindenki, csak ők nem. Nyilvánvalóan elcsalták a szavazatokat, a választási (reposzt.hu)

- Szombat [2018.04.14.] Isten nyája az ő házában talál otthonra most és örökké!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szombat [2018.04.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 2Krón 6,33 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 34,31 te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem. Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek! - így szól az én Uram, az ÚR. Te hallgasd meg a mennyből, a te lakóhelyedből, és add meg az id (Bátorító blognapló)

- Szombat [2018.04.14.] "És mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek Szentje!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2018.04.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 1Pt 1,3 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: ApCsel 8,35 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, Fülöp beszélni kezdett, és az Írásnak ebből a helyéből kiindulva (Örömüzenet)

- Szombat [2018.04.14.] "Jézus mondta: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2018.04.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 50,10b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Kol 1,13 Aki sötétségben jár, és nem ragyog rá fény, bízzon az Úr nevében, Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába, ő, a ki sötétségben jár és nincs fényesség néki, bízzék az Úr nevében, A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; Ha meg sötétségben jár és nincs világoss (Útmutató)

Kelkáposzta főzelék fasírttal

Minden kis tepsiben volt valami, amikor kedvet kaptam egy kis fasírthoz. Egészségesebb, ha nem zsiradékban készül, ezért gondoltam egyet, és a kis tortaformába tettem, és a sütőben sütöttem ki. Miért ne? Szép is lett meg jó is.A főzelékhez egy nagy fej kelkáposztát leveleire szedtem, megormóztam, a leveleket kisebbre vágtam. Néhány szem krumplival, fokhagymával, köménymaggal, sóval feltettem főni. Amikor már puha volt, akkor gyengén berántottam paprikás rántással.A fasírtba fél kg húshoz 2 tojást, 3 gerezd zúzott fokhagymát, 1 evőkanál piros paprikát, 2 szelet kenyeret, sót, borsot keverek össze. (A parókia konyhájából)

NYOLCVAN JELES MAGYAR HETVENES ÜNNEPÉLYES KÖSZÖNTÉSE A DUNA PALOTÁBAN

BÉKEFY LAJOS: "A HAZA MINDIG PIROS-FEHÉR-ZÖLD" Méltó és ünnepélyes keretek között került sor a Duna Palota Széchenyi termében 2018. április 12-én. A NAPÚT ÉVKÖNYV 2018 irodalmi, művészeti, környezeti folyóirat idei első száma 170 oldalas kötetének a bemutatására. Ez tartalmazza az 1948-ban született nyolcvan magyar író, költő, színész nyelvész, zenetudós, előadóművész, informatikus, tudománytörténész, zenész, festő, szobrász, atomfizikus, matematikus, sportember, tanár, lelkipásztor anyaországbeli, a határon túli nagy hazában és a tengerentúl élő alkotók, híresség portréját, vallomását, önarcképét. Szondi György, a folyóirat főszerkesztője, illetve az immáron 21. éve megtartott ünnepélyes est egyik szervezője nyitotta meg az alkalmat. Elmondta: idén 80 hetvenéves magyar alkotó tehetség bemutatásával folytatták a jó hagyományt. A magyar kiválóságok között az idei tiszteletadó kötetben sokak (Békefy Lajos blogja)

Anya, el kell mennem!

A “mamahotel”, mint jelenség egyre elterjedtebb: a fiatalok nehezen repülnek ki a családi fészekből, gyakran 30 éves kor felett teszik csak meg. Bármit is teszek, bárhová megyek, te mindig ott leszel bennem. De fel kell nőnöm, ideje, hogy elmenjek. Talán még nem érted, talán számtalan éjszakát fogsz végig sírni az üres bölcső láttán, szívszorító, síró hangon fogsz engem felhívni, a sírástól gombóccal a torkodban, amiért nem vagyok ott veled, de anya, tényleg el kell mennem. Meg kell tanulnom színek szerint szétválogatni a szennyes ruhát a mosáshoz, rá kell ébrednem, hogy a szennyes nem tűnik el magától, hogy finom a tiszta mosdó illata, különösen akkor, amikor én takarítottam ki. Meg kell tanulnom főzni a spagettin és a kolbászon kívül mást is, ebben az internet segítségemre lesz. Meg kell tanulnom, hogy a fizetésemnek ki kell tartania harminc napig, és hogy a szórakozás, és a sör nem alapvető szükséglet (777blog.hu)

Lám, a pápa meg egy pár láma!

Ferenc pápa általános audiencián fogadta a lámákat és gazdáikat, akik nagy utat tettek meg. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Mi a jó vezető feladata és mi nem?

Néhány évvel ezelőtt egy török faluban a helyiek horrorfilmbe illő jelenetnek lehettek szemtanúi. Végignézték, ahogyan egy legelésző nyájból kiváló bárány a közeli sziklafalról a mélybe veti magát, majd 1500 társa követi őt. Ahogy a helyiek leértek a sziklafal aljához, egy hatalmas gyapjúhegyet találtak: négyszáz bárány odaveszett, de gyapjukkal megmentették a többi, utánuk érkező állatot. Tragikomikus eset: vajon mi történhetett? Mit hallhatott onnan lentről az az egy szerencsétlen, ami után levetette magát a mélybe és maga után vonzotta a többit is? Hol volt a pásztor, akinek vigyáznia kellett volna rájuk?Szöveg: Kovács Barbara Jó pásztor vasárnapjához közeledve az öngyilkos bárányok története és a tény, hogy a Biblia nyájhoz hasonlítja az embereket, elgondolkodtat. Vajon mi is természetünkből adódóan ennyire önpusztítóak, önző indíttatásunk miatt magunkra és másokra ennyire károsak lennénk? Mi is (KötőSzó)

Mindenki Téged keres…

“Nem tudok a hitemről beszélni”-től, a “Múlt héten összefutottam a buszon egy volt gimis osztálytársammal, és megkérdeztem tőle, hogy szerinte mi az üdvösség.”-ig Füller Noémi bevetésen - Szerintem az embernek két megtérése van. Az egyik az az első. Mikor először találkozik Istennel személyes formában. A második meg, mikor találkozik a nagy MEKDSZ-szel. Ekkor a saját […] (A MEKDSZ mi vagyunk)

Ti vagytok erre a tanúk!

Jézus mondja: „Ti vagytok erre a tanúk”. Te és én: mi. Név szerint és névtelenül. Erre a sok mindenre, mely Jeruzsálemben történt. Teérted, énértem. Sokakért, akik hisznek Benne. Miért tette? Mert szeret minket. De nem azért szeret, mert hiszünk, hanem azért, hogy higgyünk és így örök életünk legyen. Szeretetének számos jele van: a kenyér és a bor, a kereszt, az üres sír. Íme, most mi voltunk erre a tanúk! Tanúk, akik estéről estére összegyűltek a hideg templomba próbálni, akik nem sajnálták az időt és az energiát, hogy megtanulják a szövegüket. Mindezt iskola, munka, gyermek és unokák mellett. Tanúk, akik éjszakába nyúlóan készítették a díszleteket, próbálták az énekeket. Tanúk, akik nagypénteken az evangélikus templomban szolgálva élhették át Jézus Krisztus halálát és feltámadását. Tanúk, akik eljöttek, hogy részesei legyenek a csodának. Akik látták, és hallották Jézus tanítását, gy (Pilisi blog)

Húsvéti gondolatok Barsi Balázs atyával - Húsvét 3. vasárnapja (VIDEÓ)

Barsi Balázs atya húsvéti videóüzeneteinek újabb, Húsvét 3. vasárnapjához kapcsolódó részét örömmel tesszük közzé. A rövid, 5 perces videók felvételéért és szerkesztéséért Andrónyi Kolost és Nagy-Bozsoky Józsefet illeti köszönet. Balázs atyának a Katolikus Válaszon megjelent írásait, valamint a sorozat előző részeit az olvasók itt tekinthetik meg. (Katolikus Válasz)

Újabb mérföldkő a kínai kereszténység elnyomásában

A múlt héten lépett életbe az a szabályozás, miszerint a kínai kormány törvény alapján tiltotta be a Biblia online történő forgalmazását. A rendelkezés összhangban áll a kormányzat immáron évek óta tartó, fokozatosan erősödő ellenállásával, ami a keresztény mozgalmak gyarapodásának és erősödésének szeretne gátat szabni - írja a The Nwe York Times. Az online kiskereskedelmek korlátozása azért is tekinthető jelentős megszorításnak, mert Kínában nagyon elterjedt az online vásárlás, ezért a Biblia forgalmazására ezen a felületen már nem lesz lehetőség. A hírek szerint a továbbiakban kizárólag „illusztrált, rövid ismertetők és röplapok” terjeszthetők legálisan, míg Bibliához csupán a templomokban lehet hozzájutni, ami egyfajta „szürke zónát” jelent az irányítás szempontjából, ugyanis a Vatikán és a kínai kormányzat már évek óta folytat tárgyalásokat a kínai keresztények hovat (777blog.hu)

Mint karó a növény mellett

A teremtés Uránál jobban senki sem tudja, hogy ki hogyan van összerakva, mire képes, mennyit bír. Ő képes angyalokat küldeni, ha arra van szükség, vagy természeti erőket, esetleg erős belső meggyőződést. Mégis úgy találta jónak, hogy ember legyen embernek támasza. Így ismerjük meg igazán önmagunkat, egymást - de legfőképpen az Ő atyai szívét. Gyámolító, segítő […] The post Mint karó a növény mellett appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Hallgasd meg, hogy ülnek a madarak a dróton!

Mi történik, ha a dróton ülő madarakat lekottázza valaki? Hallgasd meg, és megtudod! [...] Bővebben! (Szemlélek)

Mutatóujj

Értelmetlen és kicsinyes bosszú volt a Jobbik részéről, hogy megpróbálta "visszahívni" Morvai Krisztinát az Európai Parlamentből. Az EP-képviselőknek ugyanis úgynevezett szabad mandátumuk van, maguk dönthetnek arról, hogy ki kívánják-e tölteni ciklusukat. Morvai kijelentette: 2019 júliusáig tisztségében marad. Mindez pozitív hazánk szempontjából, hiszen a képviselőnő - a Jobbikkal ellentétben - következetes bevándorlás-ellenes állásponttal rendelkezik, kiáll a kvótákkal szemben. ÉRTELMETLEN JOBBIKOS BOSSZÚ MORVAI "VISSZAHÍVÁSA" - figyelo.hu A bűneset leírásában van egy jelenet, amikor az Úr Isten számonkérésére (-Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél?) a magát kellemetlenül érző emberpár kifogásokat keres. Szinte látom magam előtt a mutatóujjakat: először Ádámé mutat Évára (-Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról...), aztán Éváé a kígyóra (-A kígyó (reposzt.hu)

Down-szindrómás fiú vigasztalja Jézust a keresztúton

Az egész világon terjed az a videó, melyben Mexikóban egy Down-szindrómás kisfiú odamegy a keresztúton Jézust alakító színészhez, hogy megvigasztalja. A felvonulás idén, 2018. március 30-án, Nagypénteken történt a mexikói Monclovában, a fiú neve pedig Juan Pablo. „Mit keres egy zöld mezes gyerek a monclovai Keresztút egy jelentében?” - hirdeti a videó spanyol leírása Facebook-on. „Emlékeztet minket a legfenségesebb szeretetre, arra, hogy kegyelemmel viseltessünk mások iránt. Ártatlansága, túláradó szeretete és Down-szindrómája hív ma próbára minket. A kisfiút Juan Pablo-nak hívják, a neve pedig szinonima lehetne a jó reményre. Tanítsuk arra gyerekeinket, hogy minél együttérzőbbek legyenek!” A fordítás születésekor a videót már 3.9 millióan nézték meg, 42 ezren reagáltak rá és 86 ezren osztották meg. Az utóbbi években, a pro-life mozgalom részeként központba került a Down-szindrómások tá (777blog.hu)

- Péntek [2018.04.13.] "Légy erős és bátor, ne félj, és ne rettegj!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Péntek [2018.04.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": 1Krón 28,20 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Ez 35,4 Ezek után Dávid azt mondta fiának, Salamonnak: Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az ÚRisten, az én istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az ÚR háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát. Városaidat romba döntöm, te pedig pusztává leszel, és megtudod, hogy én vagyok az ÚR. Monda ezek után Dávid Salamonnak, az ő fiának: Légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit ne f (Bátorító blognapló)

- Péntek [2018.04.13.] "Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2018.04.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 1Pt 1,3 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Pt 2,10 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik szá (Örömüzenet)

- Péntek [2018.04.13.] "Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2018.04.13.]*** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 2Sám 15,26 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 21,15 itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát! Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! Ímhol vagyok, cselekedjék velem úgy, a mint néki tetszik. Monda néki: Igen, Uram; te tudod, hogy szeretlek téged! Monda néki: Legeltesd az én bárányaimat! itt vagyok, tegyen velem, amint jónak látja.” „Igen, Uram - felelt (Útmutató)

1. oldal a 258-ből. || Következő oldal