4000

 • Eladnád a lelked az ördög ügyvédjének? – Kritika A hely című filmről

  Hajlandó volna alkut kötni az ördög ügyvédjével? Eladná a lelkét egy áhított célért? Határhelyzetekben úgy tűnik, a válasz nem egyértelmű. Paolo Genovese olasz filmrendező 2016-os nagy sikerű, formabontó Teljesen idegenek című filmjével vált ismertté. A rendező újabb, pszichológiai-filozófiai kérdéseket feszegető alkotása A hely címmel került a mozikba. Kritika.

  Bővebben

 • Időutazás Kárpátalján

  Időutazás! Ezt ígérte-ajánlotta az apuka, amikor az általam a Deák Téri Evangélikus Gimnázium diákjainak tervezett utazás helyszínének Erdély helyett Kárpátalját javasolta. Időutazás! – mondta újra. Azt hittem, tudom, miről beszél. Láttam már ökrös szekeret, lovas kocsit, házi barkácsban átalakított Daciát.

  Bővebben

 • Szomorú évforduló: 70 éve államosították az egyházi iskolákat

  70 éve, 1948. június 16-án fogadta el a magyar országgyűlés az egyházi iskolák államosításáról szóló törvényt.

  Bővebben

 • Akadálymentesítés minden szinten – Az Andorka Eszter program gyümölcsei

  A hátrányos helyzetű emberek sorsának jobbra fordulása iránt elkötelezett, tizenöt évvel ezelőtt fiatalon elhunyt Andorka Eszter evangélikus lelkésznőről elnevezett program 2017-ben támogatott projektjeit május 27-én mutatták be a Deák Téri Evangélikus Egyházközség gyülekezeti termében. Egyúttal bejelentették a 2018-ban odaítélt támogatásokat, amelyeknek célja az elesettek felkarolása, az előítéletek leküzdése és az egyház aktív társadalmi jelenlétének segítése.

  Bővebben

 • Holokauszt-túlélőkkel találkoztak Berlinben

  Holokauszt-túlélőknek rendeztek találkozót Berlinben. Lebovits Imre és családja is részt vett ezen a találkozón. Élményeit az alábbi beszámolóban osztotta meg szerkesztőségünkkel.

  Bővebben

 • A vendéglátó Atya vendégszeretetéből élünk

  A nyári szünet előtt a Biblia szociális tanításaiból kapunk útravalót: „A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek – tudtukon kívül – angyalokat vendégeltek meg.” (Zsid 13,2)

  Bővebben

 • Múlt századi merengő – Június: Miska bácsik

  A templomdomb rézsűjén heverve unottan szedem a kamillát. Kitárt tenyerem négy ujja közé szorult virágfejeket letépve, méla undorral dobom a kantába. A néhány maroknyi, imént még viruló sziromlevelek fonnyadó kupaca elszomorít.

  Bővebben

 • Fabiny Tamás és Prőhle Gergely Arany Jánosról

  Budapest – Mit jelent ma Arany János lírája? Fabiny Tamás elnök-püspök és Prőhle Gergely országos felügyelő válaszolnak.

  Bővebben

 • Kifutó modell?

  A címben feltett kérdést Paul M. Zulehner bécsi teológus provokatív könyvcíme, az Auslaufmodell (Patmos Verlag, 2015) ihlette, amely az egyház jövőjét vizsgálja Európában.

  Bővebben

 • Régi korok megújult hangjai – A győri Öregtemplom orgonája

  Győr – Világi Dávid történész, levéltáros, a győri Ráth Mátyás Evangélikus Gyűjtemény vezetője írásából a győri Öregtemplom orgonájának történetét ismerhetjük meg.

  Bővebben

 • Egy újszerű Jézus-film

  Nagy izgalom és érdeklődés övezte a Mária Magdolna című film megjelenését, hiszen a Bibliának egy olyan alakját helyezte az események középpontjába, akit rengeteg félreértés és legenda övez. Kétségtelen, hogy újszerű az evangéliumi eseményeket Mária Magdolna szemén keresztül bemutatni.

  Bővebben

 • Gyerek a szekrényben

  Életem egyik legnagyobb tévedésére egy szekrényben ülve jöttem rá. Tízéves voltam, és olyan sokat betegeskedtem, hogy az orvos azt javasolta a szüleimnek: vetessék ki a mandulámat. Otthon a család sokáig tanakodott, mi legyen velem.

  Bővebben

 • Tükör által kristálytisztán – Avagy: eleget gyönyörködöm a gyermekeimben?

  Nem felejtem a pillanatot: a fürdőszobában guggolok, velem szemben Lilla, és amíg én szárazra törlöm, ő mélyen a szemembe néz. „Hogy figyel engem!” – suhan át az agyamon, de aztán leesik a tantusz: pupilláimban tükröződő önmagát szemléli…

  Bővebben

 • Szeverényi János jegyzetlapjaiból

  A Szentlélek az utcán is szól. Igazságérzetem nem hagyott nyugodni, és kissé indulatosan mentem egy értekezletre néhány hete. A metróból kilépve a járólapra írt Melanchthon-idézetre néztem… A nagy református püspök, Ravasz László gondolata is megszívlelendő.

  Bővebben

 • Anyák napja és „májushúsz”

  „Befogad és kitaszít a világ.” (François Villon: Ellentétek balladája) Amikor hitoktatni kezdtem, huszonegy évesen, egy rendszerváltás után éppen csak éledező országban, nem jutott volna eszembe ez az idézet a munkámról. Lelkes és elsodorhatatlan voltam. Na jó, ez alig változott, csak ma nagyobb imaerő kell mindehhez.

  Bővebben

 • Minden jó adomány

  „Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka.” (Jak 1,17; Károli-fordítás)

  Bővebben

 • Mi történik, ha gyermeket vállal egy lelkész?

  Egy gyermek érkezése nemcsak testi és lelki felkészülést igényel a szülőktől, hanem megváltoztatja a család pénzügyi helyzetét is. Míg az állami támogatások rendszere viszonylag ismert, addig sokszor kerül elő a kérdés, hogy kapnak-e gyedet, gyest a lelkészek is? Ki látja el a szolgálatot a településen, ha a lelkésznő szülési szabadságra megy? Illetve lelkésszé avatható-e egy végzett teológushallgató, ha éppen babát vár? Ezeket a kérdéseket jártuk körül lelkészekkel, édesanyákkal és édesapákkal.

  Bővebben

 • Ki a kereszt teológusa?

  Az Evangélikus Élet egyáltalán nem bulvárlap, most mégis egy igazi botrányt, ráadásul az egyházat érintő világbotrányt kell az olvasóval megosztanom. Ne gondoljon senki anyagi vagy erkölcsi visszaélésekre vagy valamilyen pikáns politikai tartalomra. A kereszt botrányáról szeretnék szólni. Arról, amelyről Pál apostol így ír: „…a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. […] Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? […] miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük…” (1Kor 1,18–23)

  Bővebben

 • A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának tanúságtétele

  Budapest – A Magyarországi Evangélikus Egyház X. zsinatának 18. ülésszakán, 2018. május 25-én a zsinati tagok elfogadták A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának tanúságtétele a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját követően – Anno Domini 2018 című szöveget, amelyet az ülésen dr. Hafenscher Károly terjesztett elő. Az alábbiakban ezt a tanúságtételt olvashatják.

  Bővebben

 • Iskolai hittanoktatásról feketén-fehéren

  A nemzeti köznevelésről szóló törvény 2013. szeptember 1-jétől az általános iskolák első és ötödik évfolyamán és a hat évfolyamos gimnáziumokban a hetedik évfolyamon kötelezően választható tantárgyként bevezette az etikát, illetve a hit- és erkölcstant. E rendelkezés sok vitát váltott ki a közéletben, de még egyházon belül is, hiszen a megnövekedett óraszámok, feladatok olykor rendkívüli terhet róttak lelkészeinkre, hitoktatóinkra. A nehézségek mellett azonban sokan meglátták a feladat pozitív oldalát, hozadékát is, és a gyülekezetplántálást már a legkisebbeknél elkezdték, így gyarapítva aztán testvérekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel is egy-egy közösséget. Összeállításunkban az iskolai hittanoktatásban részt vevő evangélikus lelkészek véleményéből kötöttünk csokrot.

  Bővebben

 • Szeverényi János jegyzetlapjaiból

  Az asszonyverés szünetel. Erdélyi lelkipásztortól hallottam a falujában élő cigányok fogadalmi szokásáról. A pap előtt ígéretet tesz valaki, hogy például két hónapig nem fogyaszt alkoholt. Ilyenkor az egész család, több esetben a rokonság elmegy a templomba. Ezt az ígéretet aztán halálosan komolyan veszi és betartja a családfő. Egy férfi azt ígérte, hogy két hónapig nem fogja verni a feleségét. Az asszony azóta is hálás a lelkipásztornak, hiszen az ő segítségével kapott nyolc hét békességet.

  Bővebben

 • Megvettek kilóra a lovak

  Erős fenntartásaim voltak a Nemzeti Lovas Színház János vitéz című előadása előtt. Pintér Tibor a bulvársajtó kedvelt figurája, megosztó személyiség. Vannak ugyanis, akik sztárként tekintenek rá, őrjöngésig rajonganak érte, és vannak, akiknek feláll a szőr a hátukon, ha csak meglátják őt, sikítva menekülnek. Milyen lesz mégis a darab, amelyben játszik? Milyen lehet lóháton vágtázva énekelni? Egy életre szóló élmény.

  Bővebben

 • „Mindenben meggazdagodtatok őbenne” – A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium első éve

  A kollégiumi lét egy életre meghatározó lehet a felsőoktatási tanulmányaink során, főleg, ha még szakkollégiumok keretében is bővíthetjük tudásunkat. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem kollégiumában 2016 decemberében alakult meg a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium. Oktatási céljai között egyszerre van jelen a magas színvonalú, tudományos értékű képzés, kutatás, valamint a szaktudományok művelésében élenjáró egyetemi hallgatók egyházi kötődésének erősítése, tanulmányaik segítése. Ezt szeretnénk most bemutatni olvasóinknak, a diákoknak pedig kedvet csinálni a csatlakozáshoz.

  Bővebben

 • Két Molnár, két stílus

  A híres író a színműveiben kiválóan rajzolta meg az emberi konfliktusokat, gyöngeségeket, mindezt mesteri történetszövéssel és remek humorral, így aztán a színrevitel sikere garantált. Ezért az a színház, amelyik Molnár Ferenc-művet választ, szinte biztosra megy. Kérdés: mer-e kockáztatni és újítani? Márciusban két Molnár-premier is volt a fővárosban. A két előadás teljesen eltérő stílusú, mégis – vagy pont ezért – mindkettőt érdemes megnézni.

  Bővebben

 • Modern mese a roma szakkollégiumból

  Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren innen is meg túl is élt két fiatal. A fiú innen. Persze nem volt ez mindig így, mert a nyíregyházi Evangélikus Roma Szakkollégiumban még egyszerre voltak innen, és jó pajtások is voltak, csak – ahogy az már lenni szokott – tanulmányaik végeztével a saját útjukra tértek. Előbb a leány. Diplomával a kézben a közeli kisvárosban lett jó állása, aztán még vőlegénye is. Majd a fiú is mozdult – na, ő kacskaringósabban, mert erősen szerette a tudományos munkát, míg csak lehetett, ragaszkodott a tanuláshoz, két mesterképzést is elvégzett az egyetemen, de már akkor Debrecenben.

  Bővebben

 • Menj, s nézd meg… – Pünkösdi látogatás az észak-iraki keresztényeknél

  Erbíl – A Magyarországi Evangélikus Egyház tavalyi adventi adománygyűjtése a közel-keleti konfliktus áldozatai és az üldözött keresztények javára tizenötmillió forintos eredménnyel zárult. Az adakozók iránti felelősség okán és a támogatottak helyzetének minél jobb megismerése végett Fabiny Tamás elnök-püspökkel és az Ökumenikus Segélyszervezet vezetőivel a pünkösd előtti héten az iraki Erbílbe utaztunk, ahol a szervezet irodája is működik. Innen kiindulva látogattuk meg a háború sújtotta településeket, a támogatásunkkal megvalósult felújításokat. – Prőhle Gergely országos felügyelő beszámolója.

  Bővebben

 • Andreas

  Ma egy közeli ismerősömet mutatom be a kedves olvasóknak. A püspöki szolgálatba lépésemet követően került hozzám közel. Azóta gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk. A reggeli munkakezdéskor mindig rám pillant. Komoly tekintetével végigmér, aztán munka közben is csendesen figyeli minden mozdulatomat, hallgatja minden szavamat. Andreas hivatalunk számtalan fontos megbeszélésének, kerületi programjaink tervezésének, a győri lelkészi szolgálatok beosztásának, lelkipásztori beszélgetéseknek, sőt még a parókusi vizsgáknak is tanúja. Andreas előtt nincs és nem is lehet titkunk, mert ő mindig itt tartózkodik a püspöki dolgozószobában.

  Bővebben

 • Mi pünkösd lényege? Mi az igazság?

  Neked mit jelent pünkösd? Munkaszüneti nap, hosszú hétvége… És mi a lényege? Vagy az ünnepnek lényeg sem kell, elég, ha csak nem kell menni dolgozni vagy iskolába? Erre keressük a választ.

  Bővebben

 • Úton a Lélekkel

  Sokféleképpen bontakozik ki előttünk pünkösd eseménye, jelentősége. Lukács szemléletes leírásában magunk előtt látjuk a kétezer éves jeruzsálemi történetet, Isten népének történetében felidézzük azokat a nagy megvilágosodásokat, ébredéseket, amelyek sokszor teljesen váratlanul ragyogtatták fel az evangéliumi hit erejét, de gyülekezeti életünk rendjében is állandó helye van pünkösdnek: a megígért Lélek kiáradására emlékezve megünnepeljük az első keresztény igehirdetést, az egyház születését.

  Bővebben

 • Pénzt vagy időt adjunk az egyháznak?

  A vasárnapi perselypénz és az egyházfenntartói járulék összegének csökkenése vagy épp növekedése biztos fokmérője egy gyülekezet iránti elkötelezettségnek. Legalábbis volt eddig. Ugyanis bár a legtöbb közösségben a rendszeres adományok összege csökken, ma már ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy többen fordítanának hátat a templomnak, hanem inkább az adományozási szokások átalakulását jelzi.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 4000 csatornájára