7506

 • Szeretettel ajánljuk a Híd magazint

  Budapest – Szeretettel ajánljuk a Híd magazint és a fókusztémáról, az apákról Szeverényi Jánossal készült hangzó interjút.

  Bővebben

 • Lenyugodni egy fesztiválon?

  A KözösPont Ökumenikus Ifjúsági Misszió régóta törekszik arra, hogy a fesztiválozás zajában egy olyan sátort biztosítson, ahol lehetőségünk van lelassulni, elcsendesedni, másokkal- és Istennel beszélgetni. Ha kíváncsi vagy, hogy mit is csinál több tucat keresztény fiatal ebben a zajos, esetleg „bűnös” környezetben, vagy téged is érdekel, hogyan lehet Isten igéjét közvetíteni egy fesztiválon, most megtudhatsz mindent! Bemutatkozik a KözösPont.

  Bővebben

 • Megtérni = embernek lenni

  A megtérés – értékrendcsere. Az önzés énközpontúságából a szeretet Krisztus-központúságára való visszatalálás. Azért van a megtérés körül annyi zűrzavar a fejünkben, mert nem értjük a szeretet és a hit összefüggését. Hinni akarunk szeretet nélkül, és szeretni akarunk hit nélkül. Szentek akarunk lenni úgy, hogy mindenáron hisszük, hogy különbek vagyunk, mint a másik, és sokszor úgy akarunk szeretni, hogy az Istenbe vetett hitet tagadjuk.

  Bővebben

 • Luther Márton a Luther-rózsa szimbolikájáról

  „Rózsákon jár Krisztus híve, ha keresztet hordoz szíve.”

  Bővebben

 • Mindenki szolgája – Mesteri Gáncs Aladár élete és szolgálata

  Dédnagyapám, mesteri Gáncs Aladár kistermetű, halkszavú, szelíd ember volt, aki kissé énekelve prédikált. Külső adottságait tekintve nem volt figyelmet felkeltő jelenség. Ráadásul nem is élt hosszú életet, mindössze negyvennégy évesen halt meg, fiatal özvegyet és három kis árva gyermeket hagyva maga után, akik közül a legidősebb is csupán tizenkét éves volt akkor – ő lett később a nagyanyám.

  Bővebben

 • Luther a megtérésről

  Luther nem egyik napról a másikra vált a rendi regulát kínosan betartó szerzetesből reformátorrá. Lelki fejlődését tekintve a 95 tétel megírása nem jelentett mérföldkövet. A Szentírás doktorának teológiai látását reformátorivá érlelő toronyszobaélmény a 95 tétel kiszögezésekor már a múlté. A világtörténelem és az egyháztörténet lapjain azonban mégis 1517. október 31. és a wittenbergi vártemplom kapujára kiszögezett 95 tétel jelenti a fordulópontot.

  Bővebben

 • Egy zsidó hippilány megtérése

  Facebookos bemutatkozása szerint Nathalie Zrihen Benmirjam egy „zsidó nő, akinek mindene a Messiása, Jézus, és aki odavan a férjéért és a családjáért”. Nathalie fiatal lány kora óta Angliában él. Magyarországon találkoztunk, ahol utcamissziós kampányban vett részt a Zsidók Jézusért szervezet önkénteseként. Megtérése nem zsidóságának megtagadása, hanem annak teljes megértése, kiteljesedése a Krisztusba vetett hit által.

  Bővebben

 • Összefogva, szeretetben

  Várpalota – „A kudarcok ellenére mindig azt éreztem, hogy Isten tart és átvisz a mélységek fölött az óvodában és a családban is” – vallja Lassu Tamásné, aki huszonhatodik éve vezeti a várpalotai Forrás Evangélikus Keresztyén Óvodát. Férjével, Lassu Tamással együtt vállvetve hordozzák hitben családjukat és szeretett városukat.

  Bővebben

 • Nálunk sosem volt kérdés Isten léte

  Budapest – Egy evangélikus mozgássérült testvérünk, Rusznák Emese hangoskönyvének felvétele után beszélgettünk Huszárik Katával a Magyar Evangélikus Rádiómisszió stúdiójában.

  Bővebben

 • Emberhalász leszel!

  Budapest – A Híd magazin 2017/3. számában dr. Garádi Péterrel Erdészné Kárpáti Judit beszélgetett. Az alábbiakban ezt az interjút olvashatják.

  Bővebben

 • Rajongás

  A címet látva az olvasóban sokféle kép jelenhet meg. Extázisban csápolók egy könnyűzenei koncerten, egymással tülekedő és visító tinilányok, amikor a bálványozott sztár kiszáll a limóból a szálloda előtt, a Fradi B közép, amikor még volt foci Magyarországon, az Isten elé helyezett egyke gyermek imádata, akinek a szülei már most, csecsemőkorában látatlanban odaadnák a Nobel-díjat, és így tovább.

  Bővebben

 • „Mindenkinek kellene legalább négy-öt gyerek…”

  Dr. Béres Tamás lelkésszel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének tanszékvezető tanárával, hétgyermekes édesapával Erdészné Kárpáti Judit beszélgetett.

  Bővebben

 • Melanchthon, a reformáció titkára

  Philipp Melanchthon a wittenbergi reformáció második legfontosabb alakja. Lutheren kívül nincs más, aki nagyobb szerepet játszott volna az evangélikus hagyomány alakításában, mint ő. Három hitvallási irat szerzője, köztük az evangélikus identitást évszázadokra meghatározó Ágostai hitvallásé is. Ő írta az első lutheránus dogmatikát, és ő dolgozta ki a wittenbergi egyetem úttörő tanulmányi rendjét. Ezzel döntő mértékben járult hozzá a lelkészképzés szakmai-tudományos színvonalának megalapozásához. Korának szinte valamennyi fontos vallási megbeszélésén részt vett, és rendszerint ő szövegezte meg a wittenbergi teológusoktól kért szakvéleményeket. Ezért is nevezték a reformáció titkárának.

  Bővebben

 • Digitális (de)generáció?

  „Az internet gondolkodásképtelen ősembereket nevel a gyerekeinkből.” Ez a mondat egy gyermekkönyvkiadó szerkesztőségi ülésén hangzott el, egy olyan ember szájából, akinek több évtizedes tapasztalata van arról, milyen könyveket érdemes kiadni gyerekeknek, fiataloknak. Döbbenten hallgattam, amit mondott, s csak az rázott meg még jobban, hogy a szerkesztőségben mindenki igazat adott neki. Olyan (igaz, jobbára könyvészeti) szakemberek, akik elvben értenek a gyerekekhez. Bizony, sokszor mi, szülők is úgy érezzük, hogy egyfajta visszafejlődés történik. Mintha a digitális generációváltás valójában degeneráció, visszafejlődés lenne. Tényleg! Hogy is van ez?

  Bővebben

 • Egy „Hitvalló” hitvalló – Kutas Kálmán

  Az 1990-es évek közepén Boleratzky Lóránd evangélikus egyházjogász rám bízott egy kéziratot. Kutas Kálmán: Festusok és főpapok előtt – állt a kissé viharvert irattartón a kézzel írt cím. Belelapoztam: „Éjjelenként, kora hajnalban lejegyzem egy-két gondolatomat. Tollal, kézírással. Ma is szokásom (1964 márciusában írom le e lapokat), hogy rejtekhelyre dugom írásaimat, hajnalban felöltözködöm a sötétben, minden előre el van készítve, hogy erős világítás ne legyen az udvar felé, gyertyafény mellett készítek el és fogyasztok el egy csésze teát, ritkábban egy feketét, s kis világítás mellett írok… A leírt dolgokat megint elrejtem. Néha úgy, hogy alig találok rájuk.” – A fentieket a harmincnyolc gépelt, A/4-es oldal születéséről a szerző.

  Bővebben

 • „Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” (Mt 5,4)

  A boldogmondások azoknak a keresztyéneknek a jellemzőit írják le, akik e világ „sója és világossága”. A fenti ige szerint a gyászolóknak kellene boldognak lenniük? A missziós lelkület hátterében ennek az érzésnek kell lennie? Igen, de ehhez meg kell értenünk, hogy mi ez a sírás, mi ez a gyász! A görög szó olyan panaszkodást, sírást jelent, ami egy számunkra kellemetlen, nehéz helyzet miatt történik. Itt azért sírnak, mert látják a környezetükben a bűn miatti szenvedést. A sírók tehát az együttszenvedők.

  Bővebben

 • Kövessétek hitüket: Emlékezés Cseri Kálmánra

  „Örök hajlékodba fogadj be, Uram!” – énekelte 2017. március 3-án a nagy gyülekezet Cseri Kálmán temetésén. Testvérünk volt ő itt, tanítónk és lelkigondozónk. Sok ezer igehirdetés, számtalan kazetta (ma már interneten hallgatjuk), könyv, emlék tolul szívünkbe, emlékezetünkbe. Köszönjük, Istenünk, emberedet, akit adtál ennek a nyugtalan, nehéz kornak! 1962 óta hirdette az igét.

  Bővebben

 • Szószólóm lehetsz! – Beszélgetés Ittzés Istvánnal

  Ittzés István nyugalmazott evangélikus lelkésszel a Híd magazin legutóbbi számában olvashattak interjút. Az alábbiakban ezt közöljük az evangelikus.hu oldalán.

  Bővebben

 • Megkérdeztük Ulrich Parzanyt – a 2017. októberi országos evangelizáció igehirdetőjét

  Budapest – Ulrich Parzany lesz a 2017. októberben a Deák téren tartandó országos evangélizáció igehirdetője. A Híd magazin készített vele interjút.

  Bővebben

 • Szempontok az új reformációhoz

  A reformációt megtéréssel, megújulással ünnepeljük helyesen. A megújulás az egyházban azt jelenti, hogy igazodunk, megtérünk újra és újra Krisztushoz, az ő személyéhez, ajándékaihoz (tanítás, megváltás, élő közösség), stílusához. Az elmúlt évtizedekben láthattam élő gyülekezeteket. A megújuló közösségek karakterjegyeit gyűjtöttem egybe.

  Bővebben

 • „Hagyjad az Úrra a te utadat!” – Dr. Sólyom Jenő professzor élete

  Sólyom Jenő 1904. július 25-én született Kolozsváron. Gimnáziumba járt, amikor a trianoni békediktátum miatt iskolaigazgató édesapja elveszítette állását és szolgálati lakását, ezért Budapestre kellett költözniük. Itt érettségizett 1922-ben, majd Budapesten, Sopronban s Bázelben folytatott teológiai tanulmányokat.

  Bővebben

 • Keresztség – naponkénti megtérés – Kilenc és fél tétel a bűnbánatról

  Az egyházak feladata: igaz bűnbánatra buzdítani, hogy az emberek megtérjenek és éljenek.

  Bővebben

 • Vallási fogyasztóvédelem

  Segítő kérdések, avagy néhány szempont a vizsgálódáshoz: jó közösséghez készülök-e csatlakozni?

  Bővebben

 • Keresztelő hetvenhét évesen – „Hogyan történhet meg mindez?” (Jn 3,9)

  Taliándörögdön, az evangélikus istentisztelet keretében, a hetvenhét éves Homonnayné Hetényi Eszter keresztelőjét tartották 2016. július 17-én. Veress István lelkész több alkalommal órákon keresztül beszélgetett vele, a Hitünk alapjai sorozaton való részvétele pedig jó szolgálatot tett keresztelői előkészítőként. Erre az ünnepre a taliándörögdiek minden felkérés nélkül szeretetvendégséggel készültek. A bizonyságtétel alatt megindultságuk miatt sokan sírtak. (Garádi Péter)

  Bővebben

 • Ami a muszlimokat Krisztushoz vonzza

  Két kutató is van most mellettem, akik az iszlámmal foglalkoznak. Egyikük narratív kritikai modellt alkalmaz a Korán értelmezésében. Az idős professzor hosszú ideig élt arab környezetben, folyékonyan beszél arabul, ismeri a nyelv finomságait, a szintaxis és a diskurzus szintjén egyaránt képes elemezni a Koránt. A másik kutató inkább apologetikai szemszögből foglalkozik az iszlámmal, tőle személyesebb történeteket hallottam arról, hogy mi vonzza mostanában a muzulmán embereket Krisztushoz. Tapasztalatai szerint három oka van annak, hogy egyre nagyobb számban fordulnak a muszlimok a keresztyénség felé.

  Bővebben

 • A Görgeyek és a reformáció

  Albertné Görgey Zsuzsanna a magyarországi életvédők egyike. Görgei Artúr leszármazottja családjuk protestáns keresztyén gyökereiről ad képet nekünk.

  Bővebben

 • Engedd el a korlátot!

  Idős nénit vittünk le az emeletről. Hárman fogtuk a széket, amiben ült. Minden lépést ki kellett számítani, nehogy kibillenjen az egyensúlyból. Erőlködtünk, izzadtunk rendesen. Egyszer csak Dédi váratlanul elkapta a lépcsőházi korlátot, mivel bizonytalannak érezte a helyzetét, de éppen ettől a mozdulattól esett ki majdnem a székből. Meg kellett kérni, hogy engedje el a korlátot.

  Bővebben

 • A rabszolgák köztünk élnek

  A prostituáltak többnyire munkára kényszerített, rendszeresen bántalmazott fiatal lányok. A Névtelen Utak Alapítvány 2012 óta foglalkozik az emberkereskedelem, és azon belül is a prostitúció áldozatainak teljes körű rehabilitációjával és társadalmi reintegrációjával. Az Alapítvány egyik vezetőjével Erdészné Kárpáti Judit beszélgetett a Lélekhangoló című rádióműsorban. A beszélgetőpartner kilétét biztonsági okokból nem hozhatjuk nyilvánosságra.

  Bővebben

 • Magyarként Angliában – Magyar örökség

  Pátkai Róbert evangélikus lelkész, az 1956-os forradalomban való részvétele miatt hagyta el Magyarországot huszonhat évesen. Angliában telepedett le. Megszervezte az Angliai Magyar Evangélikus Egyházat, melyet negyven éven keresztül gondozott angol nyelvű szolgálata mellett. 1964–88-ig a londoni Cityben működő angol nyelvű evangélikus gyülekezet lelkésze, majd 1977-től huszonkét évig az Egyesült Angol nyelvű Egyház püspöke volt. Írásában a világban szétszórt magyarságról emlékezik meg.

  Bővebben

 • A Biblia Istene és a népek hazája

  Az egyik legegyetemesebb emberi érzés a hazaszeretet. De a Biblia látószögéből nézve, mint minden, ez is rettenetesen kicsorbult. Valaha alapvető erkölcsi kategória volt a honvédelem. Egy minden tekintetben felhígult világban elborzadva láthatjuk, csak a határtalanul anyagiakra koncentráló, jólétre számító élet a cél. Minden más háttérbe szorult. Már nem számít a szülőföld, csak az, hol lehet jobban élni minél kevesebb munkából.

  Bővebben

Oldalak

Feliratkozás 7506 csatornájára