„Hát részekre szakítható-e Krisztus?” – Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a keresztények egységéről szóló imahét

„Hát részekre szakítható-e Krisztus?” – Ökumenikus istentisztelettel vette kezdetét a keresztények egységéről szóló imahét

Share this content.

Budapest – A Kálvin téri református templomban gyűltek össze 2014. január 19-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) szervezésében az idei ökumenikus imahét megnyitó ünnepére a magyarországi egyházak képviselői. Fotókkal, videókkal! Forrás: MTI. Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna. Videó: Fodor László, Győri András Timótheus, Horváth Dániel Olivér, Pete Dániel

Az egybegyűlteket Páll László a vendéglátó Kálvin téri református egyházközség lelkipásztora köszöntötte. 

A liturgiai szolgálatban részt vett Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke és Fischl Vilmos evangélikus lelkész a MEÖT főtitkára, valamint a MEÖT tagegyházainak vezetői is: Kocsis Fülöp görög katolikus püspök, Papp János baptista egyházelnök, Csernák István metodista szuperintendens, Frank Hegedűs anglikán káplán, Kalota József ortodox érseki vikárius, Pataky Albert pünkösdi egyházelnök, Tarr Zoltán református zsinati tanácsos és Arsenios ortodox metropolita. 

Evangélikus egyházunk részéről Fabiny Tamás püspök és Gregersen-Labossa György lelkész, a Johannita Lovagrend káplánja szolgáltak. Az istentisztelet keretében Bogárdi Szabó István református püspök megáldotta a Kálvin téri megújult református templomot.

Erdő Péter katolikus bíboros Mk 9,33-41 alapján tartott szentbeszédet:

Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök 1 Kor 1,1-17 alapján hirdette az igét:

A rendezvényen megjelent, mások mellett Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára, Prőhle Gergely, evangélikus országos felügyelő, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, Szentes Tamás főpolgármester-helyettes és Bácskai János, a IX. kerület polgármestere.
Harmati Béla nyugalmazott evangélikus püspök mellett Keveházi László nyugalmazott evangélikus lelkészt is láthattuk az alkalmon.

Az istentiszteletet élőben is nyomon követhették a Duna Worldön.

Fotók:

Összefoglaló videónk:

Az MTI beszámolója:

Erdő Péter: szent dolog a keresztények egységének építése

Budapest - Szent dolog a keresztények egységének építése, és fontos, hogy „látható közösségeinket ne egymással szemben, hanem Krisztus kedvéért erősítsük" - mondta Erdő Péter bíboros, az ökumenikus imahét országos megnyitó istentiszteletén vasárnap Budapesten, a Kálvin téri református templomban.

Erdő Péter felhívta a figyelmet arra: „közös hivatásunk, hogy együttesen is tanúságot tegyünk a világban Krisztus örömhíréről. Tehát nem az emberi szervezés puszta logikája, hanem Krisztus ereje és evangéliuma késztet bennünket arra, hogy keressük a közösséget, keressük az együttes tanúságtételt is ebben a világban".

A bíboros a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) rendezvényén kiemelte: „nekünk, keresztényeknek, mindnyájunknak el kell mondanunk, hogy magával Krisztussal tartunk, hogy vele vagyunk közösségben. A keresztségben Krisztusba öltöztünk, a kegyelem állapotába kerültünk. Tagjává lettünk Isten megújuló népének".

Utalt arra: „Jézus kijelenti, hogy aki a tanítványok között első akar lenni, az legyen mindenkinek a szolgája, és másutt is arról beszél, hogy az elsőségnek, a vezetésnek az ő tanítványai körében szolgálatnak kell lennie. Tehát nem utasítja el teljesen, hogy ezen a világon látható, szervezett népet gyűjt egybe, "de ez a választott nép nagyon másmilyen, mint az evilági országok" - fogalmazott.

Megemlítette: „tanulhatunk a kultúrából, nem is tudjuk elfelejteni azt a kort, amelyben élünk, fogalmaink is azok, amelyek a világban használatosak. Mégis mindezt szerényen és kritikusan kell alkalmaznunk az egyházra. Tudnunk kell, hogy nem egyszerűen mi építünk vagy alkotunk egy hatékonyabb szervezetet, hanem bármit teszünk is szervezésben vagy technikában, végül mégiscsak a Szentlélek az, aki az egyházban működik, mi pedig csak nagyon alázatos eszközei lehetünk".

Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök, a MEÖT alelnöke igehirdetésében kiemelte: Pál apostol arra kérte a korinthusiakat, hogy jussanak egyetértésre, amivel nem uniformizálni akarta a már akkor is sokszínű kereszténységet, de hangsúlyozta, hogy a Jézushoz való feltétlen hűségben és a neki való engedelmességben egyeknek kell lenniük.

Megjegyezte: a Kálvin téri templomban az úrasztalához összegyűjtött ajándékok mind Jézusra utalnak, így a szent könyvek, az ikonok és a Szentlélek szimbólumát ábrázoló kép is Jézus igéjére hívja fel a figyelmet.

Az evangélikus elnök-püspök a kereszténységet Isten által „felülről szőtt köntösnek" nevezte, amelyet „Krisztus teste, az egyház hordoz" és amelyen ugyan vannak szakadások, de az imádságok, illetve a keresztség összekapcsolják a hívők közösségeit. Ha felfedezzük a csodálatos egységet, ami „Krisztusban a miénk", akkor a világ is el fogja hinni, hogy Krisztus Isten fia - tette hozzá.

Gáncs Péter úgy fogalmazott: a kereszténység nem öncél, „hanem azért vagyunk, hogy megmutassuk a világnak, hogy lehet sokféle embernek is együtt lenni, találkozni közös célokban”.

Az április 6-ai parlamenti választásokra utalva annak az óhajának adott hangot, hogy „bárcsak ne szakadna szét ez az ország, ne indulna romlásnak, hanem most, 25 év szabadság ajándéka után végre megtanulnánk mit jelent, hogy a másik is ember. Lehet politikai ellenfél, de nem ellenség, lehet, hogy másként lát gazdasági, politikai kérdéseket, de nem hazaáruló. Lehet vele vitatkozni, de nincs helye a verbális erőszaknak, a mocskolódásnak, a másik sárba tiprásának”. Isten csak oda tud áldást küldeni, ahol az atyafiak legalább az alapkérdésekben egyet tudnak érteni - mutatott rá.

Az idei ökumenikus imahét bibliai mottója Pál apostol Korinthusbeliekhez írt első leveléből származik: „Hát részekre szakítható-e Krisztus?" Az egyetemes imahét anyagát a kanadai ökumenikus csoport készítette, a végső szöveget pedig az Egyházak Világtanácsa Hit- és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács által felállított nemzetközi bizottság tagjai hozták létre.

Az ökumenikus imahetet 1908 óta rendezik meg, először még csak az anglikán és a katolikus egyház tagjai vettek részt rajta, akkor még csak az egyesült államokbeli Graymoorban tartották meg. Az ökumenikus imahétre 1968 óta készítenek imafüzeteket, amelyeket elküldenek a világ minden tájára, hogy a helyi nyelvekre lefordítsák. 

Az esemény mintegy két évtizedes hagyományra tekint vissza Magyarországon. Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek ökumenikus közösségben tartanak istentiszteleteket és imádkoznak a keresztények egységéért, így az előttünk álló hét minden estéjén is így lesz.

Csatolt állományok: IMAHÉT-liturgia-2014.doc -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!