„Csak együtt jutunk a mennybe” – Istentisztelettel vette kezdetét az LVSZ tanácsülése

„Csak együtt jutunk a mennybe” – Istentisztelettel vette kezdetét az LVSZ tanácsülése

Share this content.

Genf – Dr. Fabiny Tamás, a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) alelnöke a diakóniai szolgálatban folytatott erőfeszítéseket, az elkötelezett igehirdetést és az egyet nem értés esetén is tapasztalható összetartást kiemelve üdvözölte a szövetség tanácstagjait azon a nyitó istentiszteleten, amelyet 2013. június 13-án tartottak Genfben. Fabiny a nyitóalkalmon a 107. zsoltár igéjéről prédikált. Az úrvacsorás istentisztelet szolgálatában Marcia Blase, a Brazil Evangélikus-Lutheránus Egyház lelkésznője segédkezett. Forrás: LWI, fotó: M. Haas, szöveg: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Mint ahogyan arról honlapunkon már beszámoltunk, a tanács június 13. és 18. között ülésezik Genfben, az Ökumenikus Centrumban, ahol a mai világban való Krisztus-követésre való elhívás lesz a téma.

Prédikációjában a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke a zsoltár első kilenc versét dolgozta fel, amelyekben az éhező és szomjazó emberek a sivatagban eltévednek, és nem találnak városra.

Fabiny feltette a kérdést: vajon ma kik lehetnek ezek az eltévedtek? Minden bizonnyal a több millió menekült, akik éhezve és szomjazva kényszerülnek elhagyni hazájukat, és ha szerencséjük van, akkor egy menekülttáborba befogadják őket. A romák, a hajléktalanok és a bántalmazott nők és gyerekek életét kell az egyházak diakóniai szolgálatának kísérnie. Fabiny utalt az új korszak szekularizált társadalmára is: sok eltévedt ember ugyanis nem az anyagi javak hiánya miatt szenved, hanem a spirituális éhségtől. Az egyházaknak fel kell tenniük a kérdést, vajon e téren eleget tettek-e már.

„(Az egyházak) felelőssége nem kevesebb, mint hogy Isten szavát közöttük is hirdessük és Isten életet adó erejéről bizonyságot tegyünk” - így vallott a közép- és kelet-európai régió alelnöke. Az egyházaknak elkötelezetten kell hirdetniük az evangéliumot.

A zsoltár hetedik versére tekintve - amelyben Isten a vándorlókat egy lakott városhoz vezeti - a püspök arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyházaknak különböző nézeteik ellenére is össze kell tartaniuk. A lakott várost az ökumené (oikoumene - az egész lakott világ) képeként is lehet interpretálni. Egy város, amelyben a polgárok szomszédokként találkozhatnak egymással, függetlenül attól, hogy melyik úton és melyik sivatagon át érkeztek oda. 

„Szerencsések vagyunk, hogy ennek a városnak azonos jogállású polgárai vagyunk (...). És együtt akarunk maradni, nemcsak itt, ebben a világi városunkban, hanem együtt akarunk a mennybe is eljutni” - tette hozzá Fabiny.

A püspök emlékeztetett Luther Márton Invocavit-prédikációira is. Luther akkor a testvérek türelmére és támogatására szólított fel. Így lehet eljutni ugyanis a mennybe - együtt a többi testvérrel, még akkor is, ha különbözőségek vannak közöttünk. A tanácshoz fordulva pedig így zárta gondolatait Fabiny püspök: „Luther szavainak megfelelően tehát csak együtt juthatunk a mennybe. Lehet és kell is, hogy vitáink legyenek egymással, de a mennybe csak együtt jutunk be!”

A 107. zsoltár további verseit fogják a további napokon feldolgozni az áhítatokon és a bibliatanulmányok során.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!