127. tanévét zárta az Evangélikus Hittudományi Egyetem

127. tanévét zárta az Evangélikus Hittudományi Egyetem

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Budapest – 135 hallgatóval zárta tanévét az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE). Az ünnepi ülésen Szabó Lajos leköszönő rektor tartott ünnepi beszédet, Korányi András Isten igéjét hirdette, továbbá átadták a diplomákat, doktori okleveleket és kitüntetéseket.

Az EHE-n a 2017-2018-as tanévben hatvan teológus-lelkész, huszonkét katekéta - lelkipásztori munkatárs, tizennégy osztatlan képzésen részt vevő hallgató, négy részismereti és három kántor szakos hallgató, valamint nyolc doktori képzésen részt vevő egyetemista és huszonnégy hittanár-nevelőtanár rövid ciklusú képzésen részt vevő hallgató tanult.

A tanévzáró istentisztelet liturgiájában Pángyánszky Ágnes, a Gyakorlati Intézet megbízott vezetője, Réz-Nagy Zoltán, az EHE lelkésze, valamint a végzős teológus-lelkész szakos hallgatók szolgáltak. Az istentisztelet igehirdetési szolgálatát Korányi András rektorhelyettes végezte. A lelkész, egyháztörténész beszédében többek között arra mutatot rá, hogy ne veszítsük el az elhívásból eredő lendületet: „Menjünk vissza a középponthoz” – fogalmazott a rektorhelyettes, arra figyelmeztetve, hogy önmagunk felfedezéséhez az eredőt, azaz a jézusi üzenetet kell újra és újra megtalálni. „Az egyház nem a tétlenkedés közössége!” – hívta fel a figyelmet Korányi András, aláhúzva, hogy bátorság szükséges ahhoz, hogy ki-ki a saját hivatását minél jobban, Isten dicsőségére végezze. Az egyházi és egyéni túltervezettséggel szemben az Istenre hagyatkozás fontosságáról beszélt a rektorhelyettes, aki igehirdetését Nikolaus Decius énekének részletével zárta: „Nagy hatalmad végtelen, hogy bármit rendelsz, meglegyen...”

Miért ne lennél képes rá? címmel tartotta leköszönő rektori beszédét Szabó Lajos. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanára huszonöt év tanszékvezetői, tizenhat év rektori és 4 év rektorhelyettesi szolgálatot követően a tanév végével nyugállományba vonul. Beszédében visszaemlékezett az induló évekre, azokra az évtizedekre, amikor oktatóként, majd intézményvezetőként szolgálta a teológiát és az egyházat. A rektor köszönetet mondott a pályatársaknak, munkatársaknak a közös szolgálatért. A végzős hallgatók felé fordulva elmondta: „Bátorítok minden végzős hallgatónkat arra, hogy felegyenesedve és lelkesen, vidáman és jó érzésekkel vállalkozzon arra, amire a mai napon átadott diploma feljogosítja. Ne legyenek nagyobbak a kétségek a reményeknél, az aggodalmak a lehetőségeknél, az elvárások a tényleges kompetenciáknál! A várakozás és a befogadás is szinkronban legyen! Mi ajánlunk titeket a mai napon, és ti is ajánlhatjátok magatokat mint »Krisztus szolgái«. Bár ez nem lesz ráírva a keménylapos diplomára, de a lényege és titka mégis ez: Krisztus szolgái vagytok.” (A rektori beszéd teljes terjedelmében külön cikkben az Evangélikus.hu oldalon elolvasható.)

Szabó Lajos az ünnepi ülésen bejelentette, hogy az országos presbitérium 45/1/2018. számú határozata alapján az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektori feladatainak ellátásával 2018. augusztus 1. napjától 2019. július 31. napjáig Csepregi Zoltán egyetemi tanárt, az Egyháztörténeti Tanszék tanszékvezető professzorát bízta meg.

Az ünnepi ülésen a teológia doktorává avatták Mézes Zsoltot és Verebics Éva Petrát. Béres Tamás egyetemi tanár beszámolt a lefolytatott doktori eljárásról, majd Seresné dr. Busi Etelka egyetemi docens Mézes Zsolt munkájáról tartott laudációt, míg Verebics Éva Petra laudációját Varga Gyöngyi tanszékvezető egyetemi docens mondta el. (A laudációk teljes terjedelmükben külön cikkben az Evangélikus.hu oldalon olvashatók.)

Az ünnepi ülésen került sor a kinevezési okirat átadására. Kodácsy-Simon Eszter egyetemi docensi kinevezést vett át, László Virgil pedig egyetemi adjunktusi kinevezést kapott. Szabó Lajos rektor bejelentette, hogy Magyarország köztársasági elnöke 2018. április 20. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki Kőszeghy Miklós egyetemi docenst.

A rektor az egyetem nevében köszönetét fejezte ki sok éves oktatói szolgálatáért Galli István címzetes adjunktus és Petri Andrásné oktató felé.

Az ünnepi ülésen a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében beszédet mondott Szemeri János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. Az EHE soros felügyelő püspöke köszönetet mondott a színvonalas oktatásért, valamint egyházunk nevében megköszönte azt a példaadó szolgálatot, melyet a nyugdíjba vonuló Szabó Lajos rektor évtizedeken keresztül a teológián végzett.

Köszöntő beszédet mondott továbbá Kustár Zoltán, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora, és Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora is. A református rektorok az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel kialakított partnerségről beszéltek, valamint arról a személyes kapcsolatról, mely a tanári karok között kialakult. A rektorok beszédükben Szabó Lajost is köszöntötték.

A jubilánsok nevében Fehér Károly vas okleveles jubiláns tartott ünnepi beszédet.

Az ünnepi ülésen Kendeh K. Péter, a Luther Kiadó igazgatója ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a Gyakorlati Teológiai Kutatócsoport közreműködésével megjelent Szavak és hallgatások az imádságban című kötetet. A több mint négyszáz oldalas, hiánypótló teológiai tanulmánykötet Szabó Lajos szerkesztésében, a Luther Kiadó gondozásában jelent meg.

A Sólyom Jenő Alapítvány jelentését és a 2018. évi Dr. Sólyom Jenő-díj odaítélésének indoklását Csepregi Zoltán professzor ismertette. A díjban idén Tóthné Szlavkovszky Mariann és Krisch András részesültek. A Sólyom Jenő Alapítvány kuratóriumának határozata alapján Bonnyai Sándor-ösztöndíjban Mórotz Réka Rebeka és Bősze Veronika részesült. Juhász Zoltán, a Melanchthon Szakkollégium tanulmányi elnökhelyettese példaadó és aktív munkájáért jutalomban részesült.

Az Evangélikus Biblikus Szabadegyetem 2017-2018-as tevékenységéről Korányi András rektorhelyettes tartott beszámolót, melynek végén az oktatók és hallgatók köszöntötték Szabó Lajos rektort és Szabóné Mátrai Mariannát.

A tanévzáró istentiszteletet és ünnepi ülést Finta Gergely orgonaművész közreműködésével az EHE énekkara és a Közel Zenekar zenei szolgálata gazdagította.

A 2017-2018-as tanévben az EHE-n diplomát kaptak:

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzésen oklevelet szerzett Endreffy Máté, Felegyi-Németh Mária, Heisz Flóra, Magyar Tamás Norbert, Manhardtné Szlovák Katalin és Sánta József.

Lelkészi különbözeti képesítő vizsgát tett, és a hatodéves képzést befejezte Kiss Máté.

Kántor alapszakon oklevelet szerzett Kutschi Renáta.

Hittanár-nevelőtanár mesterképzésen oklevelet szerzett Harangozó Katalin, Lázárné Skorka Katalin, Pintérné Váray Rita Katalin és Szikora Mihályné.

Katekéta - lelkipásztori munkatárs alapszakon oklevelet szerzett Horváth Zoltán, Kőszeghy Miklós, Láng Kitti Emese és Sztyéhlik Csaba.

Teológia osztott mesterképzésen, szociáletika specializáción oklevelet szerzett Kis István.

Sikeres záróvizsgát tett katekéta - lelkipásztori munkatárs szakon, és erről igazolást vesz át Bátori Andrea és Uri Márta.

Sikeres záróvizsgát tett továbbá Hricó Iván.

Sikeres záróvizsgát tett hittanár-nevelőtanár szakon Kalincsák Balázsné Varga Katalin és Károlyfalvi Zsolt Elemér.

Részismereti képzését sikeresen befejezte Mácsok Márta.

Jubilánsok:

Vas oklevél (65 éve, 1953-ban végzett): Cserháti Sándor, Fehér Károly, Gémes István, Kinczler Irén, Kovács Pál, Madocsai Miklós, Pintér János, Pintér Károly, Szita Istvánné Bérczi Margit, Takácsné Kovácsházi Zelma és Zsigmondy Árpád.

Arany oklevél (50 éve, 1968-ban végzett): Weltler Sándor Jenő.

Emléklap (40 éve, 1978-ban végzett): Adámi László, Deméné Smidéliusz Katalin, Deme Zoltán, Gyarmati István, Koháry Ferenc, Roszik Gábor, Smidéliuszné Drobina Erzsébet, Sztojanovics András és Zügn Tamás.

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!