Van egy álmom a gyülekezetről

Van egy álmom a gyülekezetről

Share this content.

Szöveg: Polgárdi Sándor
Lovászpatona – Az 1200 körül épült templomban Farkas Ervin megválasztott lelkészt Polgárdi Sándor, a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese 2018. június 2-án beiktatta hivatalába.

A nyárias szombat délutánon megtelt az az Árpád-kori templom, mely egyházunk értékes letéteménye s egyben Isten kedves hajléka, ahol 1616 óta evangélikus lelkész szolgál. Ezen a napon az esperes az egyházközség történetének huszonötödik parókus lelkészét iktatta a gyülekezeti szolgálatba.

Ma kiemelkedő eseménynek tűnik, ha lelkészt választanak és iktatnak a gyülekezeti lelkészi munkába. Ez azt is jelenti, hogy a lelkipásztor munkája tekintetében önállóvá válik. Az ünnepi istentiszteleten Németh Szabolcs kántor, evangélikus lelkész szólaltatta meg a korálokat, valamint a gyülekezet énekkara is szolgált.

Az egyházmegyében örömmel fogadják a fiatal evangélikus lelkészek érkezését és szolgálatát. Polgárdi Sándor esperes Mt 28,19 verse alapján prédikált. Kiemelte, hogy hidak nélkül nem épülhet egyház. A teremtő Isten és a hívek közé a keresztfát mint összekötő hidat helyezte el. Ahogyan Jézus egykor kiküldte tanítványait, úgy ma is, s a missziói parancsnak máig ható üzenete a küldetést s a tanítványi helyzetet hozza homloktérbe.

Az esperes köszöntötte szolgatársát az Úrban és a gyülekezetet, amely bizalmába fogadta a lelkészt, Isten áldását kérve közös egyházépítő munkájukra. „Úgy folytassad igehirdetésedet s munkádat, mint Jézus tanítványa” – fogalmazott.

A beiktatott lelkész igehirdetésében Róm 1,16 – „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére...” – alapján szólt. „Amikor ide kerültem, azt mondták: Tisztelendő úr! Nagy feladat vár magára, meg kell szólítani a fiatalokat! Kedves Testvéreim! Igazuk volt. De nem csak a fiatalokat kell megszólítanom, megszólítanunk! Vannak idősek is távol a templomtól. Vannak betegek is távol a templomtól. Vannak a munka súlya alatt meggörnyedt, az élet nehézségeit cipelő, százfelé szakadni nem tudó fiatal szülők és testvérek is távol a templomtól! De lehet, hogy fordítani lehet ezen a mondaton: távol van a templom az emberektől! Csakhogy, kedves Testvéreim, mi nem a templom szolgálatára, hanem az evangélium terjesztésére, hirdetésére kaptunk meghívást! Martin Luther King híres beszéde nyomán hadd mondjam én is: »Van egy álmom...«. Van egy álmom egy gyülekezetről, amely nem siratja önmagát, hanem lehetőségei szerint éli meg nap mint nap az evangélium csodáját. Van egy álmom egy gyülekezetről, melyben közösen a megélt evangéliumból táplálkozva megyünk, és tesszük a dolgunkat!" – fogalmazott Farkas Ervin megválasztott lelkész.

Az iktatás után közgyűlés, majd úrvacsoraosztás következett az istentisztelet keretén belül. A helyi művelődési házban köszöntötték Farkas Ervin lelkészt, majd a jelenlévők szeretetvendégségen vettek részt.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!