Ünnepi istentisztelet volt Nyíregyházán

Ünnepi istentisztelet volt Nyíregyházán

Share this content.

Szöveg: Kiss Máté, fotó: Csűry Csaba
Nyíregyháza – Ünnepi istentisztelet keretében dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke lelkésszé szentelte Kiss Mátét, és beiktatta tisztségébe a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye elnökségét.

Egyszerre két jelentős ünnepi eseménynek is otthont adott június 23-án 12 órakor a nyíregyházi evangélikus Nagytemplom. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás elnök-püspök először lelkésszé szentelte, az Úr szolgálatába állította Kiss Máté okleveles teológust, majd beiktatta tisztségébe a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye újonnan megválasztott elnökségét, Zsarnai Krisztián esperest, aki ezzel második ciklusát kezdi meg, és id. Veczán Lászlót, az egyházmegye új felügyelőjét.

Az ordináció oltári szolgálatában az elnök-püspök mellett dr. Szabó Lajos, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora és Zsarnai Krisztián esperes segédkeztek. Az egyházmegyei elnökség beiktatási szolgálata során a hagyományoknak megfelelően Adámi László nyíregyházi parókus lelkész és Sinkó Gábor beosztott iskolalelkész szolgáltak még. Az igehirdetés alapigéje Mt 6,33 volt: „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”

Az ünnepi szolgálat után egyházmegyei közgyűléssel folytatódott az alkalom, ahol többen köszöntötték a szolgálatba állított lelkészt és az új elnökséget. A köszöntések sorát Benczúr László tiszteletbeli egyházkerületi felügyelő kezdte, dr. Fábri György köszöntését is tolmácsolva, aki ugyan jelen volt az alkalmon, de betegsége miatt nem tudott köszönteni. Ezután dr. Szabó Lajos rektor folytatta a köszöntéseket, majd Somos Péter, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség felolvasója és Kiss Máté hébertanára következett a sorban, végül pedig dr. Kovács László Attila nyíregyházi igazgató lelkész zárta a templomi köszöntéseket, melyek a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola dísztermében folytatódtak. Adámi László az Evangélikus Közösség az Evangéliumért (EKE) szervezet nevében köszöntötte Kiss Máté lelkészt, ezután pedig Szabó András, a Nógrádi Evangélikus Egyházmegye esperese, Kiss Máté hatodéves mentora folytatta a sort, végül Buday Barnabás, a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye esperese, Kiss Máté leendő principálisa zárta a köszöntéseket. A díszteremben egy állófogadással zárult az ünnepi alkalom.

Isten gazdag áldását kívánjuk az új lelkész, Kiss Máté indulására, aki a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközség beosztott lelkészeként kezdi meg szolgálatát, és kérjük a mindenható Istent, hogy vezesse az újonnan megválasztott és beiktatott egyházmegyei elnökséget is. Mindenért pedig legyen dicsőség a Szentháromság, egy igaz Istennek.

 

Kiss Máté

Tatán született, gyerekként Szombathelyre költöztek, itt nőtt fel. Érettségit az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában szerzett. Ezután a Benedek Elek Pedagógia Főiskolára járt Sopronban, szociálpedagógus szakra másfél évet. Később gazdasági területen dolgozott hat évet, független privát és vállalati pénzügyi tanácsadóként. Ezután egy évet tanult az ELTE Savaria Egyetemi Központ sportkommunikátor szakán. Ezt követően elvégezte a Baptista Teológiai Akadémia BA teológusképzés missziói és szociális lelkigondozói szakjait, majd ugyanitt az MA teológusképzés lelkipásztori és társadalmi szolgálat szakpárt is. Ezután sikeresen teljesítette az EHE által támasztott felekezetközi különbözeti szigorlati vizsgákat és a hatodéves gyakorlati évet.

Hívő, evangélikus családban nőtt fel, édesapja, Kiss Péter Komáromban, apai nagyapja, Kiss István pedig Őrimagyarósdon szolgált lelkészként odaadóan az evangélikus egyházban.

Tizenhét évesen érte utol Jézus Krisztus kegyelme egy ifjúsági táborban, Biatorbágyon a Magyar Belmisszió Biatorbágy ifjúsági hetén, ahol erre a felkínált kegyelemre válaszolva elfogadta Jézus Krisztust megváltójának. Ezután egy lelki érés indult el az életében, melyben nagy szerepet játszottak az EKE közösségének ifjúsági alkalmai, különösen is egy hitmélyítő hét, ahol ifjúsági szolgálatra kapott elhívást megváltó Urától. Ennek hatására elindult az ifjúsági szolgálatban, és párhuzamosan elvégezte az EKE bibliaiskoláját. Speciális, teljes idős szolgálatra való elhívást először szociális-lelki szolgálatra kapott, így Szombathelyről elköltözve Nyírtelekre feleségével együtt a Filadelfia Evangélikus Egyházközségben szolgált közel hat évet Györfi Mihály lelkipásztor mellett. Szolgálata főként a hátrányos helyzetű roma fiatalok között volt, de egy évet lelkészi munkatársként is szolgált. Több sikeres pályázat tervezésében, megírásában, lebonyolításában is részt vett. Itt kapott aztán lelkészi elhívást az Úrtól, aki abban is megerősítette, hogy lelkészi szolgálatát egyházában, az evangélikus egyházban végezze. Ebben a folyamatban segítségére volt Fabiny Tamás püspök is.

Nyírteleki szolgálata után még egy évet dolgozott a Nyíregyházi Evangélikus Egyházközségben adminisztrátori és lelkészsegítői szerepkörben, ahol főleg Zsarnai Krisztián esperes szolgálatában segédkezett. Innen került Vanyarca a hatodévre, ahol gyülekezetei munkatársként Szabó András esperessel együtt helyettesítették a galgagutai és a terényi egyházközségekben folyó szolgálatokat. Szolgálatát júliustól a Fancsal-Hernádvécsei Evangélikus Egyházközségben kezdi meg.

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!