Megjelent Gáncs Péter püspök Forrásközelben című kötete

Megjelent Gáncs Péter püspök Forrásközelben című kötete

Share this content.

Luther Kiadó
A Magyarországi Evangélikus Egyház és a Luther Kiadó ezzel a kötettel is igyekszik megbecsülni azokat az értékeket, amelyeket a 2018-ban nyugdíjba vonuló püspök egyházunk egész közösségének ajándékozott.

2006 februárjában indult az Evangélikus Élet című – akkor még – hetilap „püspökpublicisztikai” rovata, az Égtájoló. A másik három magyar evangélikus egyházkerület püspöke – Szebik Imre, majd Fabiny Tamás (északi), Ittzés János, majd Szemerei János (nyugati-dunántúli), Adorjáni Dezső (erdélyi) – mellett ebben a rovatban jelentek meg Gáncs Péternek, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökének jelen kötetbe gyűjtött írásai.

Prőhle Gergely: Verbális pásztorbot

Egy püspök szolgálata sokrétű feladat, melynek maradéktalanul eleget tenni komoly fizikai és szellemi igénybevételt jelent. A legfontosabb ezek közül persze az igehirdetés. A prédikáció tartalmi mélysége, magasztos volta és a mondanivaló közérthetőségének igénye gyakran kerül ellentmondásba egymással. Gáncs Péter szolgálatában azonban ez a dilemma szinte sosem merült fel.

Igehirdetéseinek súlya nem a megszólalás veretes drámaisága által vált nyilvánvalóvá, hanem annak a mély hitnek és meggyőződésnek lett a következménye, hogy az igehirdető a legdrámaibb pillanatokban is az örömhírről, az evangéliumról beszél. Ebből az alapállásból a legváratlanabb képzettársítások, a legmerészebb gondolati ívek és humorszilánkok is egy irányba mutatnak, s válnak a lelkészi, püspöki szolgálat maradandó eredményévé – nem pusztán a nyomtatott papíron, hanem lelkek sokaságában is. A püspöki publicisztikáról azt hihetnénk, hogy csak a szolgálat egyfajta mellékterméke, hiszen itt hétköznapibb dolgok adják az írások apropóját, még ha gyakran el is jut a szerző egy-egy igei esszenciáig. Az írások közéletisége is jelzi, hogy Péter püspök egy nagyon is köztünk járó ember, akinek verbális pásztorbotja reménység szerint még sokáig terelget minket egyre kalandosabbá váló tájainkon.

Gáncs Péter: Forrásközelben
Szerkesztette: Kendeh K. Péter
Luther Kiadó, 2018
ISBN
978-963-380-138-3
A kiadvány oldala a Luther Kiadó webáruházában.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!