Szemben a hamis ideológiával

Szemben a hamis ideológiával

Share this content.

Forrás: Köztes blog, szöveg: dr. Orosz Gábor Viktor
Adolf Hitler hatalomra jutásával egy időben Dietrich Bonhoffer evangélikus lelkész és teológus (1906–1945) csatlakozik az egyházon belüli ellenzékhez. Szembefordul az egyház és az állam feltétlen együttműködésének igényével, és az elsők között ismeri fel a zsidókérdést. Ebben az időben, nyolcvanöt évvel ezelőtt fogalmazta meg híres mondatát, miszerint késznek kell lennünk „nemcsak a kerék alá került áldozatokhoz csatlakozni, hanem önmagunkat a kerék küllői közé vetni”.

Dietrich Bonhoeffer 1936-os katekizmusának (Konfirmanden-Unterrichtsplan. Zweiter Katechismus-Versuch) egyik érdekessége, hogy arra a kérdésre, melyek a legfontosabb hitvallásai egyházunknak, a következő a válasz: „A Kis és Nagy káté, az Ágostai hitvallás, a Schmalkaldeni cikkek és a barmeni zsinat nyilatkozata.”

Ez utóbbit sem a Magyarországi Református Egyház, sem pedig a Magyarországi Evangélikus Egyház nem sorolja hitvallási irataihoz, ám mindkét felekezetnek közös kincse, amely gyakori alapja és kiindulópontja az egyház és állam kapcsolatát értelmező megnyilvánulásaiknak.

A Barmeni teológiai nyilatkozatot 1934. május 31-jén fogadta el a barmeni zsinat – ami egyebek mellett példája a protestáns belső ökumené korai megélésének – a Hitvalló Egyház alapiratának. Ebben a zsinat szembehelyezkedik a náci ideológiával, a hatalomgyakorlásban megvalósult egyeduralommal (Führerprinzip), annak egyházon belüli megvalósulásával (Reichsbischof), a politikai messianizmussal, valamint az antiszemitizmussal. A Német Keresztényekkel szemben vallják, hogy „az egyházhoz tartozás nem függ sem a vértől, sem a fajtól, hanem egyedül a Szentlélektől és a keresztségtől”. Megfogalmazták, hogy a jelenlegi birodalmi egyházkormányzat pusztítja az egyházat az idegen előfeltételek érvényesítésével. Két részletet emelünk ki most a hitvallásból, az első:
„Elvetjük azt a hamis tanítást, hogy az egyháznak igehirdetése forrásaként Istennek ezen az egy igéjén kívül és e mellett még más eseményeket és hatalmasságokat, alakulatokat és igazságokat is Isten kijelentésének lehetne és kellene ismerni.”

A fenti idézetben a teológiai gondolkodás igecentrikussága és elsőbbsége mutatkozik meg szemben a korabeli általános vélekedéssel, amelyet Adolf Hitler démoni messianizmusa határozott meg.  Igaz ez a háború, az erőszak és a gyilkosság sajátos kivételeinek értelmezésére is, amely a náci ideológiában megjelent.

A teljes cikk itt érhető el.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!