Egy kis gyülekezet nagy álma – Ötszörös hálaadás Meszlenben

Egy kis gyülekezet nagy álma – Ötszörös hálaadás Meszlenben

Share this content.

Szöveg és fotó: Adámi Mária
Meszlen – Temploma, oltára, orgonája és gyülekezeti háza felújításáért, illetve az ifjúsági tábor huszonötödik jubileumáért adott hálát 2019. június 30-án, vasárnap a Nemescsó-Meszlen-Acsád- Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközséghez tartozó meszleni gyülekezet.

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét.

A liturgiában Rostáné Piri Magda, a vasi egyházmegye esperese mellett Kalincsák Balázs és Kalincsák Balázsné Varga Katalin helyi lelkészek vettek részt. Az úrvacsoraosztásban pedig Szarka István fejér-komáromi esperes, valamint a Meszlenből származó Németh Katalin és Györgyi Zsolt lelkészek is segédkeztek.

Az alkalmon elhangzó ifjúsági énekek hangszeres kíséretét a gyülekezet fiataljai adták, Kalincsák Balázs vezetésével.

Egy kis gyülekezet nagy álma valósult meg – kezdte prédikációját Szemerei János. Ezután a meghívón is szereplő Zsolt 127,1–2 alapján kifejtette: Istennek kiemelt figyelme van a kicsik, a rászorulók iránt. „Kis közösségekben minden apró áldozatra, minden ötletre, minden támogatásra szükség van. De fontos meglátnunk, hogy emögött Isten munkája és erőfeszítése rajzolódik ki… Ami itt az elvárásokon felül megvalósult, azt Isten kezéből kapott ajándékként vegyük és úgy adjunk érte hálát” – fogalmazott a püspök. Majd az indulása 25. évfordulóját ünneplő táborra utalva hozzátette: hálásak lehetünk azért is, hogy a megújult épületeket olyasmire használják, ami Isten országát építi.

Ezt követően a kerület lelkészi vezetője felszentelte a felújított templomépületet, a finn testvérgyülekezettől ajándékba kapott orgonát és a rendbehozott gyülekezeti házat. Rostáné Piri Magda esperes pedig a restaurált oltárra kérte Isten áldását.

Az istentisztelethez kapcsolódó közgyűlésen Tima Sándor meszleni felügyelő beszámolt az elvégzett munkákról. Elmondta, hogy részben európai uniós forrásból, részben a Magyarországi Evangélikus Egyház és a Vasi Egyházmegye támogatásával, részben pedig önerőből sikerült finanszírozniuk a szükséges renoválásokat, melyek összköltsége több, mint ötvennyolcmillió forint volt. Ebből a gyülekezeti önrész mintegy tizenegymillió forintot tett ki, de a hívek társadalmi munkával is hozzájárultak a felújításhoz.

Sor került többek között a templom tetőszerkezetének és tornyának javítására, illetve a külső-belső festésre; a gyülekezeti ház tetőcseréjére, szigetelésére és energetikai korszerűsítésére, a melléképület helyreállítására. Az oltár restaurálásához egyházunk Gyűjteményi Tanácsa is hozzájárult kétmillió forinttal. Az orgona a finnországi Hirvensalmi gyülekezetének adományaként került a meszleni templomba.

Ezek után köszöntők hangzottak el. Jókívánságaikat fejezték ki többek között Rostáné Piri Magda és Szarka István esperesek, Jukka-Pekka Sepperi, a finn testvérgyülekezet lelkésze, Sztrókay Attila, a társult egyházközség felügyelője, valamint Joób Olivér és Keveházi László nyugalmazott lelkészek.

A hálaadó ünnepség táborzárással, majd az udvaron felállított sátor alatt tartott szeretetvendégséggel ért véget.

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!