Digitalizált evangélikus kincsek

Digitalizált evangélikus kincsek

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet magazin, szöveg: Boda Zsuzsa, fotó: Magyari Márton
Ma már bárki kényelmesen, akár az otthoni számítógépéről olvashat számos evangélikus könyvet, folyóiratot, böngészhet fotók között. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény régebbi és újabb digitalizálási munkáiról kérdeztük az intézmény igazgatóját, egyben a Magyar Evangélikus Digitális Tár szerkesztőjét, dr. Hubert Gabriellát.

Ha az érdeklődők felkeresik az interneten a Magyar Evangélikus Digitális Tár – MEDiT – honlapját a Medit.lutheran.hu címen, a főoldalon bemutatkozásként igen lenyűgöző számadatokkal találkozhatnak: „Adatbázisunkban 3376 könyv szerepel 5370 PDF-állománnyal, összesen 527 004 oldal.” Kérem, idézze fel, hogyan is indult ez a mára impozáns méretű digitális gyűjtemény.

– A reformáció kezdetének ötszázadik évfordulójára készülve a Magyarországi Evangélikus Egyház 2010-ben reformációi emlékbizottságot hozott létre. E bizottság támogatásával indult el egyházunkban a szóban forgó digitalizálási munka is. Az Evangélikus Országos Könyvtár és az Evangélikus Országos Levéltár anyagai közül olyan papíralapú dokumentumokat válogattunk ki digitalizálási szándékkal, amelyek közérdeklődésre tarthatnak számot, és már nem esnek szerzői jogi védelem alá. Így első renden folyóiratokat, teológiai könyveket, illetve egyetemes – ma úgy mondanánk: országos – egyházi és egyházkerületi jegyzőkönyveket digitalizáltunk. A munka technikai hátterét, a Medit.lutheran.hu honlapot is egyházunk internet-munkacsoportja fejlesztette ki Bogdányi Gábor vezetésével. A gyakorlati digitalizálásban pedig az Arcanum Adatbázis Kft. munkatársai voltak segítségünkre. Az általuk digitalizált anyag hozzáférhető az Országgyűlési Könyvtár által üzemelte-tett, Hungaricana.hu nevű közgyűjteményi portálon is.

Milyen rendszer szerint tették el-érhetővé a kész anyagokat a honlapon?

– Az első körben a teológia fő ágai szerint készítettük el a csoportosítást: ószövetségi, illetve újszövetségi tematika, egyháztörténet, rendszeres, illetve gyakorlati teológia, vallás- és társadalomtudomány, illetve evangélikus folyóiratok.

Idővel új kategóriák is bekerültek a tartalomjegyzékbe.

– Minden evangélikusokkal kapcsolatos anyagot gyűjtünk, és a honlapon hozzá-férhetők olyan dokumentumok is, amelyek eleve ide készültek. Az egyháztörténet kategóriájában Evangélikus lelkészek Magyarországon [ELEM] címmel található meg a dr. Csepregi Zoltán és dr. Kertész Botond egyháztörténészek által összeállított lelkészi adattár. Ez a rendkívül gazdag anyag a teljesség igényével közli a kezdetektől 1920-ig bezárólag a történeti Magyarországon szolgált evangélikus lelkészek névsorát és alapvető életrajzi adatait. Ezek az említett könyvek, tanulmányok ISBN-számokkal ellátott kiadványok, így automatikusan bekerültek az Országos Széchényi Könyvtár digitális adatbázisába.

Az Evangélikus Országos Levéltár anyagainak digitalizálásában egyházunk gyűjteményi tanácsa is részt vesz. Milyen jellegű dokumentumokkal foglalkozik?

– A gyűjteményi tanács – Kovács Eleonóra elnök vezetésével – két digitalizálási projektet koordinál. Az egyik a több gyűjteményt és egyházközséget érintő úgynevezett Őskereső projekt, amely például családfakutatáshoz is kiváló segítséget kínál. Ennek keretében valósult meg 2014-től az egyházközségi anyakönyvek, valamint egyházmegyei és vidéki levéltárakban fellelhető jegyzőkönyvek digitalizálása. 2019-től e levéltárak irat-anyagaiból már gazdasági iratok, személyi hagyatékok is sorra kerültek. Emellett idén a gyűjteményi tanács segítségével megkezdődött az Evangélikus Országos Levéltár legrégebbi anyagának, az úgynevezett AGE-iratoknak – Archivum Gene-ralis Ecclesiae – a tervszerű digitalizálása is. Ez utóbbi dokumentumok az említett Hungaricana.hu közgyűjteményi portálon is elérhetők lesznek.

Említette, hogy egyházunk reformációi emlékbizottságának támogatása tette lehetővé éveken keresztül ezt a széles körű munkát. Most, 2019-ben mivel folytatódik az értékek közkinccsé tétele?

– Tavaly új fejezet kezdődött a tevékenységünkben. Most az evangélikus gyülekezeti hírlevelek, újságok összegyűjtése a célunk. Ehhez a gyülekezetek honlapjait kezdtük el rendszeresen felkeresni és az ott található fájlokat átmenteni a MEDiT-be. Kérjük, hogy a gyülekezetek küldjék el a régi vagy az aktuális számokat. Minden korábbi lapszámnak is örülünk!

Csak gyülekezeti újságok jöhetnek szóba?

– Természetesen nem. Jó példa erre a nagytarcsai gyűjtemény. Néhány hónappal ezelőtt ugyanis hiánypótló jelleggel felkerült a MEDiT-re a Sztehlo Gábor által alapított hajdani nagytarcsai népfőiskola összegyűjtött dokumentumanyaga is. Minden gyülekezetből örömmel várjuk a további, eddig még közzé nem tett evangélikus kincseket.

A digitalizált dokumentumokat le is lehet tölteni?

– Igen, a kétrétegű, teljes szövegű keresést is lehetővé tevő pdf-formátumban tárolt anyagok a MEDiT-en nemcsak lapozhatók, hanem le is tölthetők. Így bárki – ingyen – saját evangélikus könyvtárat hozhat létre a számítógépén. Ezt mi missziónak tekintjük.

Csak írott dokumentumokat digitalizálnak?

– A reformációi projekt utolsó fázisában elkészítettünk egy arcképcsarnokot is: ez az Evangélikus Országos Múzeumban, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnáziumban és a Soproni Evangélikus Egyház-község Gyűjteményeiben található festmények digitalizált változatát tartalmazza. A fotótárban pedig Evangélikus Országos Levéltárunk körülbelül négyezer-ötszáz beszkennelt fotója között lehet kutakodni. Mindkét kollekció a Hungaricana.hu portál képcsarnokában érhető el.

Egyházunk Üllői úti székházában működik a gyűjteményi tanács digitalizáló műhelye. Itt kaptak helyet a Forum Hungaricum munkatársai is.

– A kulturális szféra örömére is a kormány többéves előkészítő munka után létrehozta a Közgyűjteményi digitalizálási stratégia 2017–2025 elnevezésű programot, amelynek célja, hogy a közgyűjteményekben fellelhető kulturális kincseket ne csak megőrizze, hanem a digitalizálás módszerével minél szélesebb körben ingyen hozzáférhetővé tegye. A folyamat felgyorsítása érdekében fel-állították a könyvtár- és információtudomány úgynevezett nemzeti aggregátorait. Ezek olyan intézmények, amelyek meghatározott szempontrendszer szerint a különböző forrásokat összegyűjtik, és valamilyen felületen megjelenítik az egy-máshoz kapcsolódó digitalizált kulturális örökségi elemeket. A Forum Hungaricum Nonprofit Kft. is ilyen nemzeti aggregátor-ként működik. Ezzel a vállalkozással már dolgoztunk együtt korábban – például a miskolci evangélikus gyűjtemény feltér-képezésében segített nekünk. Jelenleg a kft. kiemelt feladata, hogy a kisebb egy-házi intézmények digitalizálását segítse. Ennek keretében az evangélikus munkát 2018 óta számítógéppel, szkennerrel és humán erőforrással támogatja, nekünk csak a megfelelő helyiséget kell hozzá biztosítanunk.

Milyen dokumentumokat digitalizált a Forum Hungaricum, és hol lehet ezekhez hozzáférni?

– Például az 1943-ban készített evangélikustemplom-felmérés jegyzőkönyveit. Ez négyszázhetvenhét – kézzel vagy írógéppel kitöltött – űrlapból álló gyűjtemény. Ezenfelül az ő munkájuk révén készült el az amerikai magyar evangélikusok Erős Vár című lapjának, a pesti evangélikusok korábbi újságjának, az Evangélikus Családi Lapnak vagy a 20. század első felében megjelent ifjúsági lapnak, az Ifju Éveknek a digitalizált változata. Az elkészült dokumentumokat a közeljövőben tesszük fel a MEDiT-re, de a Forum Hun-garicum adatbázisában, a Magyar Nemzeti Digitális Archívumban – Mandadb.hu – is elérhetők. Ezáltal az Evangélikus Országos Gyűjtemény digitalizált anyagai közül jó néhány az Európai Unió digitális könyvtárában, az Europeana.eu felületen is hozzáférhető. Valamennyi digitalizált anyagunkat tehát igyekszünk más hon-lapokon is közzétenni: minél több helyen elérhetők, annál nagyobb a valószínűsége a digitalizált példányok fennmaradásának. Számunkra azonban a legnagyobb garancia, hogy gondos kezek működtetik az egyházi szervert, így remélhetőleg anyagaink nem vesznek el.

A Magyarországi Evangélikus Egyház méretéhez képest ezek szerint igen széles körben tudhatnak a kincseinkről.

– Mivel mi eléggé korán kezdtük el a digitalizálást, a többi hazai egyházhoz képest élen járunk e téren. Ennek köszönhetően a nemzeti projekt beindulásakor bőven volt is mit felajánlanunk, átadnunk ezeknek a nagy honlapoknak.

– Végezetül kérem, sorolja fel, hogy evangélikus részről kik segítik a Forum Hungaricanum munkáját.

– A kapcsolattartó és projektvezető az Evangélikus Országos Könyvtár vezetője, Balogh Kriszta, a tartalmi rész összeállításában az Evangélikus Országos Levél-tár vezetője, Czenthe Miklós és jómagam segítünk.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 25–26. számában jelent meg 2019. június 30-án.
Az 
Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!