Augusztus hónap igéje

Augusztus hónap igéje

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Balicza Iván, kép: Hyatt Moore: Kálvária
„Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1Jn 4,16b)

Aki győzni akar, annak nem szabad szeretni.” Sharon Stone amerikai filmszínésznő szájából hangzott el ez a mondat, és bizonyára sokan vannak, akik egyetértenek vele. Hiszen aki szeret, az nem tud kemény és elszánt lenni, nem tudja a maga érdekeit másokkal szemben érvényre juttatni. Aki szeret, az hajlamos a másik ember szempontjait is figyelembe venni, megszánni. Így tényleg nem lehet győzni.

De nézzük meg másik oldalról a dolgot. Lehet-e szeretet nélkül élni? Lehet-e úgy élni, ha valaki nem szeret? Persze hogy lehet. Csak nem érdemes. A szeretet és a szeretetre való képesség hiánya megnyomorítja, tönkreteszi az életet. Számomra ennek megrázó példája József Attila, aki így írt a Kiáltozás című versében:

Jaj, szeressetek szilajon,
hessentsétek el nagy bajom!
Eszméim közt, mint a majom
a rácsok közt le és föl,
vicsorgok és ugrándozom,
mert semmit nem hiszek s nagyon
félek a büntetéstől.

Szeretet nélkül kínzó hiány, beteljesületlen vágy, a helyünk nem lelése ezen a világon és félelem az élet.

Ezért jó hír, evangélium augusztus havi igénk: „Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” Ennél tömörebben nem lehet elmondani, hogy kicsoda Isten, és mi a szeretet. Isten szeretet. Ám az ember még ezt a nagyszerű, érthető, világos kijelentést is ki tudja forgatni. Unokáimmal játszva, képeskönyvet nézegetve vettem sokszor észre, hogy szinte mindig fordítva, fejjel lefelé veszik a kezükbe a könyvet. Amikor megfordítom, kikapja a kezemből, „nem”, mondja, és újra fejjel lefelé tartja. Az jutott eszembe, hogy így vagyunk mi, felnőttek Isten üzenetével.

Kell Isten szeretete, de fordítva, nem úgy, ahogyan ő adja, hanem ahogyan mi akarjuk. Mi azt szeretnénk, hogy Isten úgy bánjon velünk, mint egy lágyszívű édesapa az elkényeztetett gyermekével: teljesítse minden kívánságunkat, és őrizzen meg minden bajtól és veszedelemtől. Adjon egészséget, biztosítsa a nyugodt, anyagiakban gazdag életet.

Nem így szeret az Isten! Isten szeretete az, hogy ő az egyszülött Fiát, Jézust adta. Jézus nem emelkedett dolgokat érzett irántunk, hanem odaadta értünk harminchárom évét, a fiatalságát, mindenét – értünk, akik mindezt a bűneinkkel háláltuk meg, akik őt odaszögeztük a keresztre. Amit ő tett, abban mutatkozott meg, mit is jelent az valójában, hogy Isten szeret. Ez a szeretet pedig nem győzni akar, hanem megváltani, életet adni.

Isten szeretete: odaadás.

Aki így, Jézus Krisztusban látja meg Isten szeretetét, annak az életében megváltozik az értékrend. Minden azonnal más értelmet kap, ha odamérjük Isten szeretetéhez. Az megérti, többé már nem gyerekként, fejjel lefelé látja, mit jelent, hogy az Isten szeretet. Annak a számára ez a szeretet lesz a legfontosabb, olyan kincs, amelyet soha többé nem szeretne elveszíteni.

Istenben lenni azt jelenti: ebben az isteni odaadó szeretetben bízni, hinni, élni. Ha Isten szeretetében élünk, akkor mi magunk is képessé leszünk a szeretetre. Mindenki azt hiszi magáról, hogy ő képes a szeretetre, de ez nem így van. Az emberi szeretetnek határai, korlátai vannak. Nem lenne szabad becsapnunk magunkat olyan kijelentésekkel, hogy „én mindenkit szeretek”, vagy hogy „én jó ember vagyok”. Inkább őszintének kellene lennünk, és bevallanunk: „Én mindenkit szeretek, kivéve a nagyszájú és pletykás szomszédot, kivéve a neveletlen és szemtelen fiatalokat, kivéve az undok eladót, kivéve az igazságtalan tanárt, kivéve az engem lenéző főnököt”, és folytathatjuk egészen odáig, hogy „kivéve a gyevi bírót”.

Ettől a korláttól szabadít meg Isten szeretete. Mert Jézus mindezeket a kivételeket is szereti, és ha benne élünk, bennünk is elkezd változni valami. Mert úgy van, ahogyan Angelus Silesius költő írta:
„Ember, amit szeretsz, azzá lesz változásod:
istenné, ha hiszed, s földdé, ha azt imádod.”

Az életünk onnan belülről működik, ahol a hitünk van. Amilyen a hitünk, olyan lesz az életünk. Ha magunkban, a magunk jóságában, képességeinkben, szeretetünkben hiszünk, akkor az eredmény „kici és occó” lesz. Ha Isten szeretetében maradunk, akkor növekvő és értékes lesz.
 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 29–30. számában jelent meg 2018. július 29-én.
Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!