128. tanévét zárta az Evangélikus Hittudományi Egyetem

128. tanévét zárta az Evangélikus Hittudományi Egyetem

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám, továbbá fotó: Labossa Péter
Budapest – Százötvenegy hallgatóval zárta tanévét az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE). Az ünnepi ülésen Csepregi Zoltán rektor tartott ünnepi beszédet, Réz-Nagy Zoltán egyetemi lelkész Isten igéjét hirdette, továbbá átadták a diplomákat és jubilánsokat köszöntöttek.

Az ünnepi istentiszteleten Jézus Intés vigyázásra című példázatának részlete (Lk 12,35–37) alapján prédikált Réz-Nagy Zoltán. Az EHE egyetemi lelkésze a sáfárság és a megfelelő pillanattal élés lehetőségeit emelte ki beszédében. Emlékeztetett: Luther Márton a wormsi birodalmi gyűlésen kiállásával „zavarba hozta ellenfeleit, bizakodóvá tette híveit”. A helytállás vonatkozásában az egyetemi lelkész továbbá Bölcs Frigyes Luther melletti elköteleződését és Erasmus reformátorunk melletti kiállását is példaként említette. „Mi ezeknek a döntéseknek is köszönhetjük létezésünket. Ehhez pedig az kell, hogy legyenek olyan emberek, akik felismerik, hogy eljött a pillanat, amikor nem lehet hallgatni, amikor éberségben és figyelemben kell amellett állni amit jónak és igaznak gondolunk” – hangsúlyozta Réz-Nagy Zoltán.

„Jézustól azt a példát látjuk, hogy nem marad kívül az eseményeken. Mer megérinteni leprásokat is, engedte, hogy megérintsék vérfolyásos asszonyok. Érzelmileg hagyta, hogy megérintsék mások történetei, nehéz sorsuk, aktuális bajaik.” A lelkész elmondta, hogy Jézus példázata a döntés elhalasztása ellen szól: „Jézus példázatbeli gazdája azokat a szolgákat dicséri meg, akik várakozást, az éberséget és a készenlétet választották.” A lelkész biztatott: „Legyetek hasonlók a példázat szolgáihoz. Mert ha ilyen módon okoztok örömöt, akkor méltók lesztek arra, hogy Isten országában vendégeskedhessetek majd.”

A hagyományoknak megfelelően az istentisztelet liturgiájában az EHE oktatói, Korányi András és Pángyánszky Ágnes lelkészek közreműködésével az általános könyörgő imádságot (oratio oecumenica) az egyetem lelkészi szolgálatra induló hatodéves hallgatói mondták.

A rektori beszéd az EHE pecsétjének szimbólumaira – napkorong, hajó és szőlőtő – épült. „A Szentháromság szereposztásában a Megváltó az, aki változást hoz, akinek személyében az élet áttör a halál kerítésén. A szőlőtő álljon itt mindazért a növekedésért és kiteljesedésért, amit az elmúlt tanév hozott az egyetem számára” – fogalmazott Csepregi Zoltán, aki beszámolt az EHE nemzetközi és hazai egyetemekkel folytatott együttműködéséről, valamint az EHE-n belül kimagasló szakmai munka mellett megvalósuló további egyetemi előadásokról is. A rektor a tanári kar munkájával kapcsolatban megjegyezte: „Részben a Zsinat által szorgalmazott személyi fejlesztéseknek, részben a Lelkészi Életpályamodell elindulásának, részben pedig a képzési profil kitágulásának köszönhetően oktatói karunk jelentősen kibővült, megfiatalodott és megerősödött mind teológiai, mind társtudományi területeken.” Az oktatói munka vonatkozásában a rektor a Luther Kiadónál 2019-ben megjelent Teológia és nyilvánosság című tanulmánykötetet is kiemelte, valamint jó eredményekről számolt be a doktori iskola működésével kapcsolatban is.

Az egyház 21-ik századi kihívásaira reflektálva a képzés oldaláról a rektor elmondta, hogy a 2018-2019-es tanév legnagyobb figyelmet kapott újdonsága, a másoddiplomás lelkészképzés a kezdeti kihívásokat leküzdve nagyon sikeres eredményeket mutathat fel. Emellett Csepregi Zoltán kiemelte: „A tanév legnagyobb újdonsága azonban kétségkívül a diakóniai képzések kidolgozása és elindulása volt.” A további képzési fejlesztéssel kapcsolatban a rektor bejelentette, hogy „ősztől a missziológiai képzés területén próbálunk ehhez hasonlóan szintet lépni, egy régi adósságot kiegyenlítve.” Csepregi Zoltán kitért a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium fiatal keresztény értelmiséget nevelő küldetésére is: „A szakkollégium jó eséllyel válik fontos műhelyévé az evangélikus értelmiségképzésnek és identitásformálásnak.”

Az ünnepi ülésen Csepregi Zoltán több bejelentést is tett. Az EHE szenátusa 2019. augusztus 1-től további négy évre rektorhelyettesnek választotta Béres Tamás egyetemi tanárt, a Rendszeres Teológiai Tanszék vezetőjét. Az EHE legfőbb döntéshozó szerve a Gyakorlati Teológiai Tanszék egyetemi tanári munkakörébe meghívta Hafenscher Károly egyetemi docenst és felterjeszti egyetemi tanári kinevezésre. A Szenátus 2019. augusztus 1-től további négy évre a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium igazgatójává választotta Szabó B. András adjunktust. A szenátus Diakóniai Képzési Központ létrehozásáról döntött. Csepregi Zoltán az ünnepi ülésen adjunktusi kinevezést adott át Pángyánszky Ágnesnek, a Gyakorlati Intézet vezetőjének.

Csepregi Zoltán a jubileumi oklevelek átadása kapcsán megemlékezett arról, hogy megközelítőleg hatvan évvel ezelőtt az akkori államhatalom politikai okokból kényszernyugdíjazta Karner Károly és Wiczián Dezső teológiai tanárokat, míg Sólyom Jenő teológiai tanárt a katedrától szintén eltiltotta, aki azt követően levéltárosi megbízással dolgozott. A jubilánsok nevében Bárdossy Tibor gyémántokleveles jubiláns teológus mondott beszédet.

A Sólyom Jenő Alapítvány jelentését Korányi András ismertette. A brassói Fekete templom – Reformáció és renováció című kötetéért a Sólyom Jenő-díjat a kuratórium Ziegler Ágnesnek adta. Laudációt Regősné Zászkaliczky Zsuzsanna, az Evangélikus Országos Gyűjtemény közművelődési igazgatóhelyettese mondott. A Sólyom Jenő-emlékplakettet a kuratórium Oltalom a zivatarban – Gyülekezet a világvárossá fejlődő Budapesten című egyháztörténeti munkájáért Zászkaliczky Péter nyugalmazott lelkésznek adományozta. Laudációt Kertész Botond, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos főmunkatársa mondott.

Az Evangélikus Biblikus Szabadegyetem 2018–2019-es évéről Korányi András számolt be. A professzor elmondta, hogy közel száz hallgató vett részt az idei képzésen.

A tanévzáró istentiszteleten Fekete Anikó közreműködésével az EHE énekkara és Finta Gergely orgonaművész működött közre.

A 2018–2019-es tanévben diplomát kapott hallgatók:

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzésen oklevelet szerzett:
Baranyay Bence, Horváth-Hegyi Ádám, Komáromi Benedek, Lukács Máté András, Németh Kitti, Rosenbergerné Babka Anna, Rosta Izabella, Sinkó-Szabó Lilla, Szemerei G. Benjámin, Vincze Délia

Hittanár-nevelő tanár mesterképzésen oklevelet szerzett:
Deák Ágota Mariann, Benéné Halász Alexandra Ildikó, Pápai-Tóth Orsolya, Tornyai Dóra

Hittanár-nevelő tanár mesterképzésen sikeresen záróvizsgát tett:
Bajuszné Orodán Krisztina

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon oklevelet szerzett:
Bakondiné Garádi Zita, Endreffyné Sikter Anna, Kotyinszkiné Gajdos Szilvia

Katekéta-lelkipásztori munkatárs alapszakon sikeresen záróvizsgát tett és erről igazolást szerzett:
Dobai-Porpáczy Szilvia

Részismereti képzést sikeresen befejezte és erről igazolást vehet át:
Dr. Szabó Emese

Bibliai nyelvek részismereti képzését sikeresen befejezte:
Cziczkáné Huzián Orsolya Katalin, Csermely Péter, Haba Gábor, Hadady Farkas Balázs, Hegedüs Szilvia, Lóczy Tibor, Madarász Géza, Marton László, Oberling Zsanett, Dr. Sárik Eszter Katalin, Szigethyné Szenteczki Katalin Zita

 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem jubilánsai:

Vasoklevél (65 éve, 1954-ben végzett):
Dóka Zoltánné Lakos Magda, Dr. Karner Ágoston, Pátkai János Róbert, Pintérné Nagy Erzsébet, Sárkányné Horváth Erzsébet

Gyémántoklevél (60 éve, 1959-ben végzett):
Bárdossy Tibor, D. Dr. Harmati Béla, Labossa László, Zászkaliczky Pál

Aranyoklevél (50 éve, 1969-ben végzett):
ifj. dr. Görög Tibor, Kiss Szabolcs Zsolt, Krähling Dániel, Solymár Gábor Tamás, Szalay Tamás József, Dr. Vankó Zsuzsanna

Emléklap (40 éve, 1979-ben végzett):
Donáth László, Győri Gábor Ádám, Kis János, Kiss Miklós, Ottlyk Márta, Pintér János, Selmeczi Lajos, Szabó Pál Csaba

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!