Ajánló a Boldog, aki olvassa! bibliai kiadványhoz

Ajánló a Boldog, aki olvassa! bibliai kiadványhoz

Share this content.

Szöveg: Szakács Tamás (evangélikus lelkész, EBBE vezetőségi tag)
Budapest – A könyvecske eredete a 2008-as Biblia évére megy vissza, korábbi változatát ugyanis ökumenikus missziói anyagként ajándékoztunk a családoknak. Ötletgazdaként a mű megírásának feladata is rám hárult. Akkor még nem sejtettem, milyen "sikertörténete" lesz a műnek (pl. egyházunk presbiterképzésében is segédanyag lett). Egyesületünk vezetősége 2019-ben úgy döntött, érdemes lenne a kiadványt megjelentetni belmissziói kereteink között is. Ezt némi módosítással, javítással ― és bővítéssel valósítottuk meg: a presbiterképzési időszakban elkészített Apostolok cselekedetei ismertetése is helyet kapott benne.

Mit találunk a kiadványban? Az eredeti cél az volt, hogy átlagosan lehetőleg 1-1 oldal terjedelemben kerüljön sorra 1-1 bibliai könyv ismertetése. Előtte azonban általános bevezető is készült a Bibliához magához egészében, az Újszövetséghez külön is, és az evangéliumokhoz is. Ez sok időt emésztett fel, így hát 2008-ban csupán a négy evangélium ismertetése készült el ― a mostani kiadásban pedig már az Újszövetség öt történeti könyve található meg, az Apostolok cselekedeteivel kiegészülve. Az érthetőség kedvéért, amennyire lehetséges, igyekeztem mellőzni a tudományos teológiai kifejezéseket, de semmiképpen nem mellőztem a tudományos eredményeket és igényességet.

A kiadvány lehetőséget ad az olvasónak arra, hogy ismereteket szerezzen a Bibliáról. Akár csak műveltségét fejlesztendő, akár már meglévő érdeklődését kielégítendő, akár pontosabb ismereteket szerzendő, de kiadványunkból megismerhet sok háttér-információt arról, miképp is alakult ki az egyház Szentírása, a Biblia. Másodszor természetesen az is a célunk, hogy az olvasók elmélyíthessék bibliai ismereteiket, általa erősíthessék hitüket, épüljenek lélekben. Az Írás sok helyen tesz bizonyságot arról, hogy hitre van szükségünk az üdvösséghez, örökélethez. A legfiatalabb apostol is ennek szellemében vall evangéliuma végén: „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Ő nevében.” (Jn 20,31.)

A kiadvány missziói célból készült, így ajándékként igényelhető (a Missziói Központon keresztül: 1164 Bp., Batthányi Ilona u. 38-40.), mindemellett önkéntes adományokat is elfogadunk (a nyomdai költség példányonként 1000 Ft).

Abban a reményben adjuk közre kiadványunkat, hogy sokaknak segít a Bibliával való ismerkedésben, valamint Isten igéjében való elmélyülésben is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!