A segítségre szorulók oldalán állunk

A segítségre szorulók oldalán állunk

Share this content.

Forrás: Mi, evangélikusok
Egyház és diakónia. Amit a legtöbben szociális munkának ismernek, azt az egyházban többnyire diakóniaként emlegetjük. A görög diakonosz szó szolgát jelent. Alábbiakban egyházunk diakóniai szolgálatába tekinthetünk be.

Laborczi Géza lelkész, intézményvezető – Oltalom Szeretetszolgálat
Milyen megfontolásokból vállalkozhat egy egyházi közösség arra, hogy segítségére siet a különlegesen nehéz élethelyzetbe került embertársainak?

Húsz évvel ezelőtt az Oltalom Szeretetszolgálat megalapításával az országban elsőként egy település – Nyíregyháza – teljes hajléktalanellátását vállalta át a helyi evangélikus gyülekezet a Magyarországi Evangélikus Egyház támogatásával.

Az 1990-es évek második felében már elég pontosan lehetett látni, hogy a rendszerváltásnak komoly „vesztesei” vannak a magyar társadalomban. Nyilván a „nyertesek” eredményeit sem szabad elfelejteni. Ebben a helyzetben az volt az egyik fontos kérdés, hogy az egyháznak ebben a folyamatban a nyertesek vagy a vesztesek oldalán van-e a helye. Ott és akkor többen azt értettük meg, hogy az eredeti jézusi felfogás bennünket az elesettek, a kiszolgáltatottak, a vesztesek mellé állít. Jézus az irgalmas Istenről szólt, és követőit is a radikális irgalmasság útjára hívta.

Az Oltalom Szeretetszolgálat feladata, hogy a legjobb szakmai ellátást nyújtsa minden rászorulónak, gyülekezetünk pedig (a nyíregyháza-kertvárosi evangélikus gyülekezet) nyitva áll azok számára, akik az ellátáson túl gyógyító, befogadó közösséget keresnek, és akik válaszolni szeretnének Isten meghívására. Evangélikus elkötelezettséggel végezzük szolgálatunkat a közvetlen „életmentésben”: a nappali melegedőn, a népkonyhán, az éjjeli menedékhelyen, a szenvedélybetegek nappali ellátásában, az átmeneti szállón, a hajléktalan idősek otthonában. A családok átmeneti otthona, a családi bölcsőde a krízishelyzetbe került családokon és gyermekeken segít. A nevelőszülői hálózattal próbáljuk csökkenteni azok számát, akik családi háttér nélkül a szociális ellátórendszerben kötnek ki. Magas szintű ellátás, munkához, családhoz és közösséghez jutás segítése, emberhez méltó életkörülmények kialakítása a ránk bízottak számára – ezen munkálkodunk.

Sipos Ilona Magdolna intézményvezető – Élim Evangélikus Szeretetotthon
Minden ember egyedi, megismételhetetlen személyiséggel és elveszíthetetlen méltósággal bír. Az emberi élet Isten ajándéka, amely sérthetetlen. Minden ember Isten képmására teremtetett – vallják meggyőződéssel a nyíregyházi Élim Evangélikus Szeretetotthon dolgozói.

Az intézmény 1920. május 1-jén kezdte meg működését. Ma korszerű, a fogyatékkal élők számára komplex szolgáltatást nyújtó integrált intézményként végzi feladatát. Bentlakásos ellátásban ötven fő középsúlyos, súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült számára biztosít szeretetteljes ellátást. Az ország egész területéről fogad lakókat. Támogatott lakhatásban két telephelyen tizenhat fő van elhelyezve. Alapszolgáltatásként fogyatékos személyek nappali ellátása és támogató szolgálat működik. A kerekesszékes ellátottak szállítását liftes kisbusz könnyíti meg. Ez évben negyvenkét fő látja el a feladatokat a szeretetotthonban.

Az intézmény biztosítja a lakók gondozását-ápolását, egyéni fejlesztését az életkoruknak, egészségi, mentális és pszichés állapotuknak, a fogyatékosság mértékének megfelelően. Elvárás a munkatársak irányában a szeretetteljes légkör megteremtése, az okos szeretet, az együttérzés, a segítőkészség, a toleráns, empatikus és bátorító magatartás, a kreatív kezdeményezés. Az itt élők fejlesztése, foglalkoztatása, tartalmas időtöltésük biztosítása kiemelt feladat. 2020. május 1-jén a századik születésnapját ünnepli az intézmény. Az Élim jubileuma örömteli alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és hálával tekintsünk vissza az eltelt időre.

Gregersen-Labossa György lelkész, intézményvezető – Evangélikus Nevelőszülői Hálózatok

Az evangélikus diakónia múltjában nagy szerepet töltöttek be az árvaházak. Hitük gyümölcseként egykori mecénások és gyülekezetek alapítottak ilyen intézményeket, hogy el ne kallódjanak a reánk bízott gyermekek. A diakóniának összetett ellátási formája volt és ma is az a veszélybe került, elhanyagolt gyermekek közötti szolgálat. Ha egy gyermek önhibáján kívül nem maradhat a saját szüleivel, az állami gyermekvédelemnek kell közbelépnie, így kerülnek ezek a gyerekek a képzett és hálózatban foglalkoztatott nevelőszülőhöz. A nevelőszülői hálózatban mindig csapatban dolgozunk, és a nevelőszülőkön kívül a tanácsadók (például egy helyi gyülekezet alkalmas tagja), az oktatási intézmény, az állami szervek és különféle támogató hivatások (fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, pszichológus, orvos, lelkész) vesznek részt.

A rendszerváltozás utáni diakóniai munkánk nagy adóssága volt, hogy a gyermekvédelem terén nem vagy csak alig történt szerepvállalás. Az utóbbi évek örömteli fejlesztésének köszönhetően immáron négy nevelőszülői hálózat működik az evangélikus diakóniában: Kelet-Magyarországon, Nyíregyházán az Oltalom Szeretetszolgálat Nevelőszülői Hálózat, Közép-Magyarországon a gödöllői Tessedik Sámuel Evangélikus Nevelőszülői Hálózat, Budapesten a Sion Nevelőszülői Hálózat, a Dunántúlon pedig szombathelyi központtal a Mózeskosár Evangélikus Nevelőszülői hálózat végzi szolgálatát – országosan közel kétszáz gyermekről gondoskodva.

Várjuk az új nevelőszülők jelentkezését gyülekezeteinkből is. Célunk, hogy országosan épüljön ki ez a szolgálati ág, és minél több gyülekezetet állítsunk a területükön élő családok mögé támaszként.

Asztalos Richárd evangélikus lelkész – Napocska és Holdacska Evangélikus Családi Bölcsőde
„Bízunk abban, hogy munkánk a családi nevelés kiegészítője, támogatója lehet” – vallják a debreceni Napocska és Holdacska Evangélikus Családi Bölcsőde alapítói. Régóta volt dédelgetett álmuk a debreceni evangélikusoknak, hogy a városban újra evangélikus oktatási, diakóniai tevékenység folyjon. 2020-ra ez valósággá vált.

A január 20-án elindult szolgáltatás kiemelt fontosságú közösségünk minden tagja számára. Szeretnénk, ha nemcsak egy intézmény lenne a sok közül, hanem olyan szolgáltatást igyekszünk nyújtani, amely egyházunk városi jó hírét öregbíti.

A bölcsődébe olyan, húszhetes kort betöltött gyermekeket várunk, akiket szüleik szeretnének biztonságban, jó körülmények között tudni és szerető gondoskodásban részesíteni. A kis létszám miatt lehetőségünk van arra, hogy a gyermekeket egyéni igényeknek, fejlettségüknek megfelelően fejlesszük. Egyházi jellegünknél fogva külön gondot fordítunk az elfogadó, befogadó légkör megteremtésére és az evangéliumi értékek átadására.

A családi bölcsődék csoportszobái gyülekezetünk egyik lelkészlakásában kaptak helyet, amely templomunkkal szemben helyezkedik el. Intézményünk természetesen nyitva áll a más felekezetű és nem megkeresztelt gyermekek előtt is, ugyanakkor titkon reménykedünk abban, hogy az udvarra belépve a szülők egy idő után gyermekükkel nemcsak jobbra, a bölcsőde épülete felé veszik az irányt, hanem balra fordulva, a templomunkba is betérnek.

 

A 16 oldalas, ingyenes "Mi, evangélikusok" című kiadvány célja az evangélikus sajtót kevésbé követő egyháztagoknak, oktatási intézmények érintettjeinek és további érdeklődőknek a megszólítása és elérése. A lap még a járványügyi helyzet előtt készült. Reménység szerint a veszélyhelyzetet követően egyházi eseményeken és gyülekezeti alkalmakon, oktatási és diakóniai intézményekben ingyenesen, nyomtatott formában mindenki megkaphatja a lapot.
A kiadványt az Evangélikus Információs Szolgálat munkatársai szerkesztették az 1%-os kampány keretén belül. Támogatta a Magyarországi Evangélikus Egyház.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!