35 éve tart a finn–magyar barátság Rákosmentén – Kolumbáriumot szenteltek a Bakancsos utcában

35 éve tart a finn–magyar barátság Rákosmentén – Kolumbáriumot szenteltek a Bakancsos utcában

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – 2018. június 17-én ünnepi istentiszteletet tartott a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség. Az ünnepi alkalmon részt vettek a gyülekezet finn testvérgyülekezeteinek, Raumának és Noormarkkunak a tagjai is. Gáncs Péter nyugalmazott püspök szolgálatával felszentelték a gyülekezet által a templom mellé építtetett kolumbáriumot, és közösen nyírfákat ültettek a kertbe.

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség már a rendszerváltás előtt kapcsolatokat alakított ki finn testvérgyülekezetekkel. Először 1983-ban Raumával, aztán pedig 1989-ben Noormarkku gyülekezetével. Akkor még a korábbi lelkész, Kósa László, nyugdíjba vonulása óta pedig Nagyné Szeker Éva tartja a kapcsolatot a gyülekezetek lelkészeivel. Az egyik évben a magyarok mennek Finnországba, a másik évben pedig a finnek jönnek Magyarországra. Idén a finneken volt a sor. Mivel az eddigi években inkább Budapestet ismerték meg, felmerült az igény egy vidéki túrára. A révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ jó szálláshelynek bizonyult, ahonnan bejárhatták a környéket, így voltak többek között Hézíven, Keszthelyen, Tihanyban. Ide is jópár rákoskeresztúri kísérte el őket, a szombati napon azonban az itthon maradtak is csatlakozhattak a finn barátokhoz, akik a Terror Háza Múzeum meglátogatása után a gyerekvasúttal kirándultak egyet a budai hegyekben, majd libegőztek is.

A közös együttlétek elmaradhatatlan része volt mindig a közös áhítat, az étkezések előtti imádság vagy ének. Vasárnap pedig igazi ünnepi istentisztelet következett, amelyen a finn vendégek részt vehettek a gyülekezet idei nagy örömében: Gáncs Péter nyugalmazott püspök szolgálatával felszentelték a gyülekezet által a templom mellé építtetett kolumbáriumot, és közösen nyírfákat ültettek a kertbe, hogy szimbolizálják ezekkel az együtt növekvő növényekkel a finnek és a magyarok közötti kapcsolatokat is.

Sámel László, a rákoskeresztúri gyülekezet új felügyelője az istentisztelet kezdetén köszöntő szavaiban üdvözölte az egybegyűlteket, többek között a finn vendégeket is. Az alkalmon zenei szolgálatot a Rotunda Énekegyüttes vállalta Tóthné Mózer Annamária vezetésével.

Az oltári szolgálatban Nagyné Szeker Éva és Kovács Áron segédkeztek. Igét hirdetett Gáncs Péter nyugalmazott püspök.

Az igehirdető Jn 8,1–11 és Lk 21 igéi alapján az újrakezdés esélyéről és öröméről beszélt. Felvetette a kérdést: vajon a házasságtörő asszony ellen összejött tömeg kezéből miért hullottak a földre a kövek? Jézus szavak nélkül, illetve kevés szóval kommunikált. Nem ment szembe a mózesi törvényekkel, mégis irgalmas volt. Lehajolt a porból vétetett és porba zuhanó emberhez. Mert tudta, hogy akit porig aláztak, azért a porig kell lehajolni. Nem tudjuk, mit írt a porba, de a kivégzőosztag valamit megsejtett ebből. Az evangélium élő szavát. Isten ujja egy mozdulattal letörölhet, feloldoz, kegyelmet hirdet. A vádlókból vádlottak lehetnek, akiknek hátrálniuk kell, mert egyikük sem bűntelen. A görbe tükörben saját arcuk tűnik fel. A kinyújtott vádló ujjuk mellett három másik ujjuk önmagukra mutat. Jézus a bűnt sosem bagatellizálta el, elítélte a bűnt, de ahogyan a gyónáskor mondjuk, megmentette a bűnöst élete árán, életét adva érte. Az emmausi tanítványokhoz csatlakozva átforrósítja azok szívét, visszaadja a hitüket, reménységüket. Velünk marad még a halál közelében is. Az alkonyt hajnallá tudja változtatni, igaz barátunkként. Tudjuk, hogy Megváltónk él, és megáll a porunk felett, mert ő a világ világossága - zárta gondolatait a püspök, aki szolgálatát a kolumbárium felszentelésével folytatta.

Zászkaliczky Pál korábbi gyülekezeti felügyelő elmondta, hogy a rákoskeresztúri gyülekezethez tartozott a Bakancsos úton egy temető, amelyet azonban felszámoltak a korábbi rendszerben. 2011-ben azonban felvetették egy kolumbárium létesítésének ötletét, akkoriban még egy földbe süllyesztett terem volt a terv. Masznyik Csaba építészmérnök 2012-ben el is készítette a terveket és a látványrajzot, de jogi nehézségek miatt csak 2015-ben kezdhették el a munkát. Kiderült ugyanis, hogy a templom melletti terület papíron nem tartozik az egyház tulajdonába, ezért tárgyalni kellett egy telekcseréről az önkormányzattal. 2016 májusában döntés született a megvalósításról, de a kivitelezés végül késett, így a 2017-es átadás helyett csak idén kerülhetett sor a szentelésre.

A szentelés szolgálata után a finn gyülekezet képviselői, Markku Mikkola, Pirkko Isosaari és Kristiina Johansson szóltak a finn–magyar barátságról, majd ajándékokat adtak át a magyaroknak.

Az alkalmat megtisztelte jelenlétével Riz Levente polgármester is, aki méltatta a Rákoskeresztúron lévő erős keresztény gyülekezeteket, amelyeknek véleménye szerint jó közösségépítő hatásuk van. Hangsúlyozta, hogy bár az európai elit keresztényellenes, Magyarország mégis kitart keresztény gyökerei mellett, és templomokat épít, gyülekezeti vállalkozásokba kezd. Bár a kereszténységet támadások érik szerte a világban, a keresztények a szeretet parancsát követve befogadóak, és az értékek és a lelkiség mellett teszik le voksukat.

Gáncs Péter püspök köszöntőjében elmondta, hogy ősi tradíciót hordoz és harmonikus egységet alkot a templom mellett lévő gyülekezeti terem, parókia és most már a kolumbárium is, hiszen nemcsak az élő gyülekezetnek központja így ez, hanem a már előrementek seregének is misztikus közössége. Isten vándorló népe életében az urnatemető átszállóhely Isten országa felé - tette hozzá.

Az alkalom végén a gyülekezet tagjai megtekinthették az új kolumbáriumot, köszönetet mondtak az építőknek és a kivitelezőknek is a munkáért. Végül a finnek megvendégelésével és a Podmancizky-kastélyban szlovák néptáncbemutatóval zárult a rákoskeresztúriak mozgalmas ünnepe.

Hivatkozások: A rakosmente.hu cikke. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!