500+, avagy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni az egyházon

500+, avagy a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni az egyházon

Share this content.

Szöveg: Pap Kinga Marjatta, fotó: Balicza Máté
Budapest – A reformáció ünnepi évében az Északi Evangélikus Egyházkerület közgyűlése ismét Márton-napon gyűlt össze: a választási felkészülés, az egyházkerület és egyházunk közös jövőjét formáló együttgondolkodás összekapcsolódott a reformációi emlékév ünnepélyes lezárásával.

Az ülés Szabó András esperes nyitó áhítatával kezdődött az egyházkerület székházában. A Nógrádi Egyházmegye esperese Máté 16,18 alapján tartott áhítatában a kősziklára épített egyházról szólt, melyet Jézus Krisztus épít. Az épület alapja az Isten által bennünk munkált és tőle ajándékként kapott helyes hit és vallástétel. Krisztus egyháza a pokol kapujával szemben, tehát veszélyes helyen található – ha azonban az egyház egyház marad, nem bír vele senki, szögezte le az esperes.

Ezután Fabiny Tamás püspök adott teológiai alapozást a gyakorlatias napirendi pontokhoz, megfogalmazva az október 31-et követő megpihenés és a továbblépés szükségességét. „Az ötszáz éves évfordulóktól és projektektől függetlenül fontos lenne a reformáció kezdeti kérdéseivel foglalkozni: küzdeni az Istennel, az Istenért, az istenkérdést közel hozni az emberek számára – október 32-én is” – hangsúlyozta az egyházkerület lelkészi vezetője.

A Fábri György egyházkerületi felügyelő elnökletével zajló ülésen az egyházkerület küldöttei áttekintették a közelgő egyházi választásokkal kapcsolatos feladatokat és határidőket. Számos hozzászólás jelezte, milyen fontos lenne, hogy ne csak folyamatos szavazás valósuljon meg a következő másfél évben, hanem az egyház felfrissítésének alkalma legyen a választás. Ennek jegyében már most érdemes új szolgálattevők, adott esetben a jelenlegi gyakorlattal szembemenve, kompetens nők és fiatalok megszólításán is gondolkozni. Fontos igényként merült fel az új tisztséget vállalók lelki megalapozása. Ehhez a személyes beszélgetésen és a gyülekezet által célzottan szervezett alkalmakon kívül jól használhatók a korábbi kiadványok (például a Tarts Uram, a kezedben – Személyes szavak presbiterekhez és A közösségépítő lelkész c. gyakorlatias kötetek). A hajdú-szabolcsi gyakorlatban előzetes elkötelezést várnak a jelöltektől, hogy a hatéves ciklus alatt legalább két alkalommal részt vesznek csendeshéten, konferencián, munkatársképző alkalmon.

Fábri György felügyelő beszámolt az egyházi struktúra egyszerűsítését előkészítő bizottság terveiről. Szóba került a lelkészi életpálya-modell és a lelkészképzés megújítása is: ez utóbbi egyrészt a kései elhívást kapottak számára reális megoldást jelentő képzési formák nyújtása, másrészt a küszöbön álló lelkészhiány szempontjából is aktuális. A lelkészi minőségbiztosítás kérdésében Benczúr László tiszteletbeli felügyelő fogalmazott meg konkrét javaslatot: a különböző szakmai kamarák példája nyomán egyházunk is állíthatna kerületi „biztosokat”, olyan lelkészeket, akik az adott területen megbízottként vizsgálhatják a lelkészek és a gyülekezetek együttműködését.

A közgyűlés több szempontból foglalkozott a Borsod–Hevesi Egyházmegye helyzetével, mely a jelenlegi összetételű közgyűlés 2012 őszi alakuló ülése óta napirenden van. Az elemzések egyrészről elhúzódó válságtüneteket, személyi feszültségeket és anyagi ellehetetlenülést jeleznek, másrészről azonban épülésről is szólnak a híradások: vannak aktív gyülekezetek, több településen megkezdte munkáját az evangélikus szeretetszolgálat. A bemutatott népmozgalmi adatok és földrajzi elemzések fontos érveket szólaltattak meg az egyházmegye szervezeti kereteinek megváltoztatása ellenében. A közgyűlés javaslata alapján az egyházkerület elnöksége közvetlen párbeszédet folytat a gyülekezetekkel a realisztikus jövőkép közös kimunkálása végett. Mekis Ádám esperes ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a fogyatkozásból adódó problémák idővel minden egyházmegyében elő fognak jönni. Az agglomeráció az egyetlen kivétel, ahol fordított helyzet figyelhető meg.

Örvendetes hír ezen a téren, hogy 2017. november 29-én, 18 órakor sor kerül a budakeszi templom alapkőletételére. 2018. február 28-án pedig konferenciát terveznek az agglomerációs területeken szolgálók számára Piliscsabán, jelezte Kézdy Péter házigazda, a Béthel Evangélikus Missziói Otthon megválasztott vezetője. A növekvő területek ellátásához kapcsolódóan rövid tájékoztatás hangzott el a gyülekezetplántálás kérdésében (jelenleg Szentendrén sikerült ebből a forrásból megerősíteni a lelkészi munkát).

A közgyűlés végén bemutatkozott Anne Morawski, az amerikai evangélikus egyház nyugdíjas lelkésze, aki 34 éves lelkészi szolgálat után érkezett önkéntesként Magyarországra. A jelenleg dabasi központtal működő lelkész felkérésre is vállal angol nyelvű lelkészi szolgálatot.

Az ülés hivatalos lezárását követően a közgyűlés tagjai részt vettek egyházunk reformációi emlékévének záróünnepén a Deák téri evangélikus templomban. Szabóné Mátrai Marianna előadásának végkicsengését október 31-en túl és a választási év küszöbén az egyházkerületben is megszívlelhetjük: Legyen kedvünk ehhez az evangélikus egyházhoz!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!