Skip to main content

Egyházi és civil szja 1% felajánlása

Kiknek lehet felajánlani az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadó 1+1%-át? Hogyan lehet rendelkezni a felajánlásról? Hol lehet leadni a rendelkezést? Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat és határidőket.

A vallási közösségek és civil szervezetek olyan társadalmi szolgálatokat végeznek, amelyekkel sok esetben az állam feladatait vállalják át, illetve növelik az állami szolgáltatások minőségét. Az „alulról jövő”, önkéntes vagy világnézeti meggyőződésből fakadó kezdeményezések nagyon fontos értéket képviselnek a társadalom számára, ezért az állam úgy gondoskodik fennmaradásukról és működésükről, hogy az adófizető állampolgárok közvetlenül a maguk által választott egyháznak, szervezetnek tudják felajánlani személyi jövedelemadójuk 1%-át. Az 1% éppen ezért nagyon fontos demokratikus intézmény Magyarországon is.


Kiknek lehet felajánlani az 1+1%-ot?

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

  • A felajánlására jogosult, kedvezményezett civilszervezetek listája itt érhető el.
  • A felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.

Miért fontos a Magyarországi Evangélikus Egyház számára felajánlani az egyházi 1%-ot?

A Magyarországi Evangélikus Egyház működéséhez szükséges források egy jelentős részét az egyházi 1%-ok felajánlása teszi ki. Többek között ebből finanszírozzák az országos szervezet teljes működtetését, számos beruházást és felújítást, különböző képzéseket, 1%-os forrásokból támogatják a lelkészi életpályamodellt és a hitoktatási feladatokat, valamint számos országos, egyházkerületi és egyházmegyei rendezvényt is. Az evangélikus egyháznak adott felajánlással ezeket a munkákat támogathatja Ön is!

mee1szazalek2023 alapkreativ 16 9 vegleges 3

Miért fontos az evangélikus alapítványok számára felajánlani a civil 1%-ot?

Számos evangélikus egyházközségnek, óvodának, iskolának és diakóniai, szeretetszolgálati intézménynek saját alapítványa van, amely alkalmas a civil szervezeteknek felajánlható 1% fogadására. Egyebek mellett kulturális és közösségi programok szervezését, hittantáborokat, az épületek karbantartását, ünnepekkor a gyermekek és ellátottak megajándékozását, időskorúak gondozását, családlátogatásokat, tehetséggondozást finanszíroznak az 1% segítségével. Az evangélikus hátterű alapítványoknak történő felajánlással Ön helyi célok megvalósulását támogathatja.

Hogyan lehet rendelkezni az 1+1% felajánlásáról?

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be:

  • az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
  • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
  • külön, a 23EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Papíralapon benyújthatópostán keresztül, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain

  • a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve,
  • az e-SZJA-felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott nyilatkozaton,
  • a 23EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a nyilatkozaton, továbbá
  • május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának.

Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, csatolni kell a meghatalmazást is.

mee1szazalek2023 alapkreativ 16 9 vegleges 7

Mikor kell rendelkezni az 1+1% felajánlásáról?

Egyéni vállalkozóknak személyijövedelemadó-bevallásukat 2024 februárjának végéig kell eljuttatniuk a NAV-hoz.

Magánszemélyek az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogyan nyújtják be 2023. évi személyijövedelemadó-bevallásukat – a bevallással együtt vagy attól elkülönülten legkésőbb 2024. május 21-éig rendelkezhetnek. A 2024. május 21-ei határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha valaki május 21. után rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen, és a késedelem igazolási kérelemmel sem menthető ki.

Szükséges-e újra nyilatkozni a technikai számmal rendelkező vallási közösségek számára történő felajánlásról?

A vallási közösség technikai számára szóló, formailag érvényes 2023-as vagy korábbi nyilatkozatokat 2024-ben is figyelembe veszi a NAV, amennyiben újabb nyilatkozat nem kerül beadásra, vagy nem vonják vissza a korábbi nyilatkozatot.

mee1szazalek2023 alapkreativ 16 9 vegleges 5

Szükséges-e újra nyilatkozni a civil szervezetek számára történő felajánlásról?

A civil kedvezményezettek és a kiemelt költségvetési előirányzat javára továbbra is évenként kell nyilatkozni, mivel ezeket az 1%-os felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az szja 1+1%-ról szóló nyilatkozat során meg kell adni személyes adatokat?

Az szja 1+1%-áról rendelkező dönthet úgy, hogy a NAV közölje nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel. Ezeknek az adatoknak a megadása és az adatkezelési hozzájárulás önkéntes, tehát nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

Hányan szokták felajánlani a személyi jövedelemadójuk 1%-át a Magyarországi Evangélikus Egyháznak?

Örvendetes, hogy 2023-ban ismét növekedést mutatott mind a felajánlók száma, mind a felajánlott összeg az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2023. szeptember 15-én tette közzé honlapján a 2023. évi szja 1+1%-os felajánlásban részesült technikai számos kedvezményezettek listáját. A közlemény szerint a Magyarországi Evangélikus Egyház számára felajánlott összeg 743 049 745 forint. Egyházunk számára összesen 92 581 fő ajánlotta fel idén adója egy százalékát.

2022-ben – a szeptember 9-i állapot szerint – 86 598 fő ajánlott fel 607 349 077 forintot a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) számára, tehát a NAV által kiadott, a 2023. szeptember 8-i állapotot tartalmazó közlemény alapján a felajánlók száma a legutóbbi felajánlási időszakban 5 983 fővel, a felajánlott összeg 135 700 668 forinttal nőtt. 

Kérjük, támogassa 2024-ben is az szja 1+1%-kal a Magyarországi Evangélikus Egyházat és az evangélikus szeretetotthonok, nevelési-oktatási intézmények vagy gyülekezetek munkáját!

mee1szazalek2023 alapkreativ 16 9 vegleges 9

Forrás és további részletes információk a NAV vonatkozó oldalán érhetők el.

Hol találok szabadon felhasználható grafikai anyagokat?

A Magyarországi Evangélikus Egyház figyelemfelhívó kampányához kapcsolódó szabadon letölthető online és nyomtatott grafikai anyagokat innen lehet letölteni.