A 2021. esztendő igéje

A 2021. esztendő igéje

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gregersen-Labossa György
„Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!” (Lk 6,36)

Isten irgalmának és könyörületességének jele, hogy új évet kezdhetünk, és az év igéjének világossága ragyog ránk. Jézus a Hegyi beszédben magasra állítja a mércét, mert az ellenség szeretetére tanítja övéit, amelyet Isten hozzánk való indulatából eredeztet. Az Atya irgalmas és könyörületes, és „jóságos a hálátlanok és gonoszok iránt”. Isten irgalmas az ellenségével, igen, velem szemben is…

Az evangélium tanúsága szerint a názáreti Jézushoz nagy néptömeg özönlött, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított. Jézus ereje, dünamisza gyógyított, ami nem egyszerűen a testi bajok orvoslása, hanem a személyiség egészének és központjának, a „szívnek” a gyámolítása volt.

Isten könyörülete és irgalma Jézus Krisztusban van, a megfeszített és feltámadott Úrban, aki jön felénk, megérint és meggyógyít – 2021-ben ez a legfontosabb, amit hirdetnünk kell, hogy ne csak (túl)éljünk, hanem létezzünk. A kegyelem ideje még tart, és az irgalom még árad a világban, így érvényben van Jézus felszólítása tanítványainak és egyházának: „Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas!”

Ma sokat hallunk a világban szolidaritásról, sőt a vajúdó világgal és a szenvedő emberekkel való kompasszióról, azaz együtt szenvedésről. Persze a politikai beszédtérben zajló, sokszor felszínes fecsegések közepette nehéz az őszinte és hiteles üzenetet kiszűrni, és még keresztyén körökbe is beszűrődik gyakran egy-egy hamiskás hang. Társadalommérnökök hagymázas elképzelései szárnyat kapnak a világhálón, majd egyszer csak a jól bevált recept alapján – „a cél szentesíti az eszközt” – indul a „mozgalom” a szolidaritás, igazságosság, egyenjogúság és hasonló jelszavakat harsogva, olykor erőszakkal és rombolással, istentelenül; a földi nyomorúság pedig nőttön nő.

A könyörületesség cselekvést is jelent. Az irgalmas samaritánus példázatában Jézus éppen arra tanította az őt faggató törvénytudót, hogy a felebarátiság könyörület, és túlmutat azon, hogy a ránk szoruló ember kicsoda – akár az ellenségünk is lehet. Ott és akkor ránk szorul, és egyedül irgalmunk menti meg.

Az ellenség szeretete? Hát ez mit jelent az ordas világban? Fogat fogért, szemet szemért – ennek van értelme! Do ut des – ha te jó vagy, én is jó vagyok, tanítják a kifinomult ízlésű pogányok, de mily messze került már világunk e polgári erény gyakorlásától is! Élni és élni hagyni – mily csodálatos protestáns eszmény a gazdaságban vagy éppen a teremtettségben! Éppen ellenkezőjét éljük önsorsrontással, mert a holt víznek nincs kapcsolata a forrással, létünknek az élet Forrásával. Az emberi jóindulat, filantrópia, humánus gondolkodás szép értékek, de „harci helyzetben” mind elillan, mint a pára, és marad az irgalmatlan, pőre valóság.

Jézus a kereszten könyörög az őt kivégzőkért, könyörög értünk, és Isten könyörületének jele, hogy engedte szent fiát szenvedve meghalni, és rázúdult a világ nyomorúsága. Elvégeztetett. Az erő, amely Jézusból áradt, nagypéntek és húsvét után a Szentlélek által folyamatosan adatik, és Isten irgalmának tanújává és cselekvőjévé nemesíti az előtte leborulót.

Misericordia – könyörület, vagyis „érző szív a nyomorúsághoz”; az Atya jóságos még a hálátlanok és gonoszok iránt is. Krisztus óta szívének megindulása és irgalma nem marad távol tőlünk, mert a prófécia beteljesedett (Ézs 63,15). Felfoghatatlan misztérium és erő. A nyomorúság, miseria a testi-lelki rossz és szenvedés összessége, amely a küzdő egyház életét is érinti. A diakónia pedig, amelyet nagypéntek és húsvét után tennünk kell, vagyis az irgalmasság cselekedete, az Atya indokolatlan könyörületességének továbbadása.

A világ és közvetlen környezetünk tele van nyomorúsággal, amely enyhülésre és gyógyításra vár. A legapróbb evangélikus gyülekezet is az irgalom műhelye, ahol túláradóan kapunk, hogy adhassunk. Jézus ereje kiárad, gyógyít, és bevon minket gyógyító és irgalmas munkájába.

Legyetek irgalmasok! Emeljétek fel az elesettet! A gyűlölettel szemben és az ellenség szeretetéhez az irgalmasság lelkét, a Szentlelket kérjétek, Jézus erejét, mert nélküle az előttünk álló évben gyengék és irgalmatlanok leszünk.

A szerző a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottságának elnöke.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 86. évfolyam, 1–2. számában jelent meg 2021. január 10-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!