Adventi naptár – 2020: Advent harmadik szombatja

Adventi naptár – 2020: Advent harmadik szombatja

Share this content.

Összeállítás: Evangélikus.hu, Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen. 

Mikor jóra fordította Sion sorsát az ÚR,

olyanok voltunk, mint az álmodók. 

Akkor megtelt a szánk nevetéssel,

és örömkiáltás volt nyelvünkön.

Ezt mondták akkor a népek:

Hatalmas dolgot tett ezekkel az ÚR! (Zsolt 126,1-2)

Mert én új eget és új földet teremtek,

a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. 

Ezért örvendjetek és vigadjatok mindörökké annak, amit teremtek.

Mert Jeruzsálemet vigasságra teremtem, népét pedig örömre. (Ézs 65,17-18)

Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR,

ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3) 

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem, URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Ó, Dávid kulcsa és Izráel házának uralkodója, amit Te kinyitsz, senki nem tud becsukni, és amit becsuksz, senki nem tudja kinyitni. Szabadíts meg minket, akik a sötétség, és a halál árnyékának rabjai vagyunk. Ámen.  

Az adventi koszorún meggyújtva az első, második és harmadik gyertyáígy imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni, mert te adsz fényt azoknak, akik sötétségben ülnek. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre. 

 

MEDITÁCIÓ 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 

(Evangélikus Énekeskönyv, 133. ének) 

1.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,

Hadd szabaduljon Izrael?

Ím, fogságból kél sóhaja,

Mert távol Isten szent Fia.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

5.

Ó, jöjj, Kulcs Dávid törzséből,

A mennynek kapuját nyisd föl!

Az üdvösségre tárj utat,

Ne legyen részünk kárhozat!

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

XII. századi latin ének (Veni, veni Emmanuel) 

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörölj rajtunk. 

Igeolvasás Lukács evangéliumából. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála. 

Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Megtelt Erzsébet Szentlélekkel, és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, ujjongva mozdult meg a magzat méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. (Lk 1,39-45) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

VERS

Kosztolányi Dezső: Karácsony

Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.

Fenyőszagú a lég és a sarokba
ezüsttükörből bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,

És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Ó, Dávid kulcsa és Izráel házának uralkodója, amit Te kinyitsz, senki nem tud becsukni, és amit becsuksz, senki nem tudja kinyitni; teremtményeid közül ki gondolta volna, hogy jelenléted már Mária méhében is reményt, örömet, és békét hoz nekünk? Most, hogy megdöntötted a Sátán hatalmát, és üres sírod elnyelte a halált, olyan reménységünk van benned, amely elkísér bennünket az idők végezetéig. Kérünk Téged, tedd szívünket nyitottá igédre. Nyisd meg szánkat is, és töltsd meg az evangélium szólásával. Nyisd meg fülünket, hogy meghalljuk hívásodat. Zárd be bennünk mindazt, ami bűnös és szívünkben rejtőzik. Zárd be ajkainkat és kösd meg nyelvünket, hogy ne szóljuk a gyűlölet szavait. Járd be és zavard össze az ellenség útját, hogy cselszövései ne tántorítsanak bennünket el tőled. Ő, Urunk, nyisd meg a mennyek királyságának kapuját, és mentsd meg azokat akik a sötétségben és a halál árnyékában raboskodnak. Ó, Urunk, zárd be az időt, és gyere el hamar. Ezt kérjük tőled imádságunkban, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.  

Szent Isten, szent és kegyelmes Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen. 

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen. 

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Ámen. 

 
Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!