Adventi naptár – 2020: Advent negyedik hétfője

Adventi naptár – 2020: Advent negyedik hétfője

Share this content.

Összeállítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen.           

 Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet. (Ézs 6,3b)

Méltó vagy, Urunk és Istenünk,

hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom,

mert te teremtettél mindent,

és minden a te akaratodból lett és teremtetett. (Jel 4,11)

Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten,

aki volt, és aki van, és aki eljövendő! (Jel 4,8b)           

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem, URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Ó, nemzetek királya, az uralkodó, akire vágyunk, sarokköve minden ember egyesítésének: jöjj, és szabadíts meg minket, akiket agyagból formáltál. Ámen.  

Az adventi koszorún mind a négy gyertyát meggyújtva így imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni. Te teszel láthatóvá mindeneket. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre.  

 

MEDITÁCIÓ 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 

(Evangélikus Énekeskönyv, 133. ének) 

1.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,

Hadd szabaduljon Izrael?

Ím, fogságból kél sóhaja,

Mert távol Isten szent Fia.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

7.

Ó, jöjj, királyi Sarjadék!

Az üdvöt néped várja rég.

A menny honába tárj utat,

Ne légyen része kárhozat!

Meglásd, meglásd, ó, Izráel,

Hogy eljövend Immánuel! 

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörölj rajtunk.

Igeolvasás Lukács evangéliumából. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála.

Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: Nem, hanem János legyen a neve. Mire ezt mondták neki: De hiszen senki sincs a te rokonságodban, akit így hívnának.” Ekkor intettek az apjának, hogy minek akarja neveztetni. Ő táblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Erre mindenki elcsodálkozott. És egyszerre csak megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. (Lk. 1,57-66) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

VERS

Nemes Nagy Ágnes: Karácsony

Fehér föld, szürke ég, a láthatáron
narancsszín fények égtek hűvösen.
Pár varjú szállt fejem felett kerengve
s el nem repültek volna űzve sem.

Csak álltam szürkén, szürke ég alatt.
– S egyszerre, mint gyors, villanó varázs
egy kicsi szó hullott elém: karácsony,
mint koldus kézbe illatos kalács.

Csodáltam. És a számon hála buggyant,
nem láttam többet kósza varjakat:
olyan szelíd volt, mint a gyermek álma,
s olyan meleg volt, mint a nyári nap.

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Ó, nemzetek Királya, az Uralkodó, akire népek vágynak, sarokkő, aki egyesítesz minden embert: építsd hitünket a te szikla-alapodon. Add, hogy az emberi kiralyságok a Te mennyei királyságodat mutassák, amely békében és egyenlőségben bővelkedik. Irányítsd szívünket te szereteteddel, hogy kezeink munkája Téged dicsőítsen, ahogy megéljük elhivatásunkat, amelyet kijelöltél számunkra. Tölts meg bennünket királyságod utáni vágyakozással, amely azon a félelmetes és nagyszerű utolsó napon jön el, hogy ez a vágyakozásunk és mennyei otthonunk kézzelfoghatóvá váljék, amikor minden ember nevében könyörgünk hozzád. Nemzetek Királya, jöjj és szabadíts meg bennünket, akiket porból formáltál. Erre kérünk Téged, Jézus Krisztus fenséges nevében. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.  

Szent Isten, szent és kegyelmes Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen. 

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen.

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg minket. Az Úr világosítsa meg arcát rajtunk és könyörüljön rajtunk. Az Úr forditsa arcát felénk és adjon nekünk békességet. Ámen. 

Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!