Adventi naptár – 2020: Advent negyedik vasárnapja

Adventi naptár – 2020: Advent negyedik vasárnapja

Share this content.

Összeállítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen. 

 Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet (Ézs 6,3b)

Én vagyok az Alfa és az Ómega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható.

Ne félj, én vagyok az első és az utolsó,  és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után. (Jel 1,8; 17b-19)

Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten,

aki volt, és aki van, és aki eljövendő! (Jel 4,8b)           

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem, URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Ó, Naptámadat, az örökkévaló ragyogása: jöjj és világosítd meg azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Ámen.  

Az adventi koszorún mind a négy gyertyát meggyújtva így imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni. Te teszel láthatóvá mindeneket. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre.  

MEDITÁCIÓ 

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel 

(Evangélikus Énekeskönyv, 133. ének) 

1.

Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel,

Hadd szabaduljon Izrael?

Ím, fogságból kél sóhaja,

Mert távol Isten szent Fia.

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

6

Ó, jöjj, ó, jöjj, Naptámadat,

És hozd vigasztalásodat,

Űzd el a sötét éj ködét,

És vesd el minden félelmét!

Meglásd, meglásd, ó, Izrael,

Megszületik Immánuel! 

XII. századi latin ének (Veni, veni Emmanuel) 

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörölj rajtunk. 

Igeolvasás Lukács evangéliumából. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála. 

Mária pedig ezt mondta:

Magasztalja lelkem az Urat, és az én lelkem ujjong Isten,

az én Megtartóm előtt, mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára:

és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,

mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, 

irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. 

Hatalmas dolgot cselekedett karjával,

szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.

Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. 

Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. 

Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, 

amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.

Mária Erzsébettel maradt három hónapig, azután visszatért otthonába. (Lk 1,46-56) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

VERS

Szabolcska Mihály: Adventi ének

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mitfélne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi sziklavárunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

Õ lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már pártfogója,
Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsirni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Ó, Naptámadat, az örökkévaló ragyogása: Te vagy az urak Ura és a népek világossága. Támadj fel, és világíts, míg az éjszaka hosszúra nő. Támadj fel, világíts, nehogy néped elgyengüljön a végső virrasztásban, mielőtt eljön a nap, mert mi még a Gecsemáné kertben sem tudtunk imádságban és virrasztásban kitartani. De most nem elárultatásodra, hanem szabadításunkra várunk. Most hozzád kívánkozunk, nem az elveszettség keserűségében, hanem a várakozásban, hogy veled lehessünk. Adj nekünk türelmet Urunk, és erőt, hogy hűséges virrasztók legyünk az időkön keresztül, amíg a napkelet elérkezik királyságoddal. Úristen, kegyelmeddel jöjj és világosítd meg azokat, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Erre kérünk Téged, Jézus Krisztus fenséges nevében. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen.  

Szent Isten, szent és kegyelmes Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen.

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen. 

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg minket. Az Úr világosítsa meg arcát rajtunk és könyörüljön rajtunk. Az Úr fordítsa arcát felénk és adjon nekünk békességet. Ámen.

Címkék: advent - naptár - adventi naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!