Adventi naptár – 2020: Advent utolsó napja

Adventi naptár – 2020: Advent utolsó napja

Share this content.

Összeállítás: Evangélikus.hu, Horváth-Bolla Zsuzsanna
2020-ban igazi kis adventi naptárt adunk olvasóink elé. Minden nap imádságokkal, igékkel, versekkel készülünk karácsonyra. Fontos a lelki felkészülés különösen ezekben a nehéz napokban, hetekben, amikor kegyetlen járvány sújtja az emberiséget. Jézus Krisztus azonban azért született erre a világra, hogy nekünk menedéket, váltságot és új életet adjon. Isten velünk van!

BEVEZETÉS 

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.  Ámen. 

Szent, szent, szent a Seregek URa, dicsősége betölti az egész földet! (Ézs 6,3b)

És amikor átvette a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány előtt - mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze, tele füstölőszerrel: a szentek imádságai ezek -,  és új éneket énekeltek ekképpen:

Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet,

és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél

és véreddel vásároltad meg őket Istennek minden törzsből és nyelvből,

minden nemzetből és népből; 

és királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek,

és uralkodni fognak a földön. (Jel 5,8-10)

Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő! (Jel 4,8b)           

Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. (Zsolt 51,17)

Istenem, ments meg engem, URam, siess segítségemre! (Zsolt 70,2) 

Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

Ó, Immánuel, Urunk és királyunk, a népek felkentje és Megváltója: jöjj és szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk. Ámen.  

Az adventi koszorún mind a négy gyertyát meggyújtva így imádkozunk:

Jézus Krisztus, Te vagy a világ világossága, amelyet semmilyen sötétség nem tud elfedni; Te teszel láthatóvá mindeneket. Őrizz meg minket a bűntől és egyengesd útjainkat, hogy felkészültek lehessünk eljöveteledre.  

 

MEDITÁCIÓ 

Az Úr mindenk időben szólt, a prófétáin és törvényein keresztül. Az Ő ideje szerint meg is kezdte beváltani a régen megígért szavakat, hogy megáldja és ne megátkozza népét. A csend ideje után Gábrielt küldte el azzal a feladattal, hogy kihirdesse először egy új, régóta várt próféta születésének hírét, Keresztelő Jánosét, aki a Messiás útját hivatott előkészíteni. Gábriel még ennél is nagyobb hírt hozott Máriának, arról, hogy velünk az Isten, Immánuel fog hamarosan megszületni, akinek Jézus lesz a neve.  

Isten beteljesíti ígéreteit és a várakozás megérkezés lesz. A megérkezésből pedig könyörgés és közbenjárás értünk, amely soha nem szűnik meg: Jöjj, Urunk Jézus, szabadíts meg bennünket! Hozzád vágyunk, és a veled való örök megnyugvásra, hogy szemtől szembe lehessünk Veled, mennyei királyságodban.  

Töltsünk el néhány percet csendességben és elmélkedjünk mindarról, amit ezen az adventi útunkon megtapasztaltunk, és lássuk meg, hova érkeztünk. Örvendezzünk, mert a holnapi nap azé, hogy az angyal kihirdeti a mi Urunk születését, és minden reményünket és félelmünket letehetjük a rongyokba csavart újszülött gyermek elé.  

Az Úr áldja meg még egyszer a csendességnek ezt az idejét, mielőtt az örökre megtöretnék. Töltse be várakozással, megérkezéssel és könyörgéssel szívünket és létezésünket, és tudjuk, hogy a Szentlélek közbenjár értünk, kimondhatatlan imádságokkal erősíti fohászkodásainkat.  

 

SZENTÍRÁS 

Urunk, könyörölj rajtunk. 

Igeolvasás Lukács evangéliumából. Első fejezet.  

Az Úrnak legyen hála. 

Apja, Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált:  

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét,

és váltságot szerzett neki.

Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának,

Dávidnak házából, 

ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:

hogy megszabadít ellenségeinktől,

és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; 

hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal,

és megemlékezzék szent szövetségéről,

arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak;

és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva,

félelem nélkül szolgáljunk neki,

szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.

Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel,

mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait,

hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére,

bűneik bocsánata által,

Istenünk könyörülő irgalmáért,

amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból;

 hogy világítson azoknak,

akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak,

hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. (Lk 1,67-79) 

Sokszor és sokféleképpen beszélt az Úr népéhez prófétái által.

De most az utolsó napokban Fia által szólt hozzánk. 

 

VERS

Babits Mihály: Csillag után

Ülök életunt szobámban,
hideg teát kavarok…
Körülöttem fájás-félés
ködhálója kavarog.
Kikelek tikkadt helyemből,
kinyitom az ablakot
s megpillantok odakint egy
igéretes csillagot.
Ó ha most mindent itt hagynék,
mennék a csillag után,
mint rég a három királyok
betlehemi éjszakán!
Gépkocsin, vagy teveháton –
olyan mindegy, hogy hogyan!
Aranyat, tömjént és mirrhát
vinnék, vinnék boldogan.
Mennék száz országon át, míg
utamat szelné a vám.
„Aranyad tilos kivinni!”
szólna ott a vámos rám.
„Tömjéned meg, ami csak van,
az mind kell, az itteni
hazai hatalmak fényét
méltón dicsőíteni.”
Százszor megállítanának, –
örülnék, ha átcsuszom:
arany nélkül, tömjén nélkül
érnék hozzád, Jézusom!
Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal
keserüszagu mirrhámmal
kenném véres lábadat.

 

IMÁDSÁGOK 

Uram irgalmazz. Krisztus kegyelmezz. Uram irgalmazz.

Uram, hallgasd meg imádságomat és jusson el hozzád kiáltásom.  

Ó, Immánuel, Urunk és királyunk, a népek felkentje és Megváltója: jöjj és szabadíts meg minket, Urunk, Istenünk. Jöjj, Urunk, Jézus, mert mi méltatlanok vagyunk, de te felkészítettél minket és erőt adtál nekünk, hogy megújulva üdvözölhessünk téged. Jöjj, Urunk, Jézus, és törölj le minden könnyet szemeinkből. Jöjj, Urunk, Jézus, megjelenésed után sóvárgunk, és letesszük eléd minden reményünket és félelmünket. Halld meg gyermekeid meg nem szűnő könyörgéseit, és változtasd azokat örökké tartó dícséretekké mennyei trónod előtt, amikor majd szemtől szembe láthatunk téged. Jöjj, Urunk, Jézus! Erre kérünk téged imádságunkban, Úr Jézus, Isten, aki velünk vagy. Ámen.  

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

Szenteltessék meg a te neved.

Jöjjön el a te országod.

Legyen meg a Te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.

És bocsáss meg a mi vétkeinkért,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.

Ne vígy minket a kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól.

Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. 

Szent Isten, szent és kegyelmes Atyánk,

Könyörülj rajtunk és hallgass meg minket. Ámen. 

 

BEFEJEZÉS 

Áldjuk az Urat.

Hála legyen az Úrnak.

Ámen. 

Az Úr áldjon meg és őrizzen meg minket. Az Úr világosítsa meg arcát rajtunk és könyörüljön rajtunk. Az Úr forditsa arcát felénk és adjon nekünk békességet. Ámen.

Címkék: advent - adventi naptár - naptár -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!