Evangélikus Missziói Központ

Feliratkozás Evangélikus Missziói Központ hírcsatorna csatornájára
Frissítve: 53 perc 47 másodperc

Döntés, felelősség, áldás

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Kulcsár Tibor és Szeverényi János

A műsor először arról gondolkodtat el, hogy milyen módon teljesültek Isten ígéretei Ábrahám első fiának, a Hágártól született Izmaelnek az életében. Milyen következményekkel járt Ábrahám és Sára döntése, hogy nem várnak Istenre az utódjuk érkezésével? Kulcsár Tibor gondolatai.
Vatai Gyula volt börtönparancsnok szavai szintén a felelősség kérdésére mutat rá: valami módon "őrizői" vagyunk a testvéreinknek. A bűnöket ott lehet letenni, ahol elfogadják a bocsánatkérést, fogalmaz a börtönmissziós.

Jézus kezében megnyugodni

2021, január 15 - 01:00

Készítette: Horváth József 

Mindenki különféle tapasztalatokkal, tanulságokkal és – sok esetben sajnos – veszteségekkel lép túl a koronavírus okozta betegségen. Pezenhófer Brigitta és Stampf Ildikó karanténjukról és a mások felé való felelősségről szólnak, míg Magyar Sándorné Hegyi Mária főként szeretett férje elveszítésének megéléséről. Mindhármuk szavait meghatározza a bajokat is átvészelő, reményteli istenhitük. Három szombathelyi testvérünket a Mária Rádió riportere, Horváth József kérdezte.

A rászorultságban derül ki, ki áll mellettünk

2021, január 7 - 01:00

Készítette: Koltay Veronika

Továbbra is mindennapjainkat meghatározó, számos kérdést és félelmet is generáló téma a koronavírus járvány. A „Találkoztam a koronavírussal” című sorozat részeként készült interjúban Kerényi Kata, a Mária Rádió Savaria önkéntese elmondja, mit élt át, milyen felfedezésekkel gazdagodott kéthetes önkéntes karanténjában.

„Isten csalja a legtöbb mosolyt az arcunkra"

2021, január 1 - 01:00

Készítette: Bolla Zsuzsanna

Tomka Anna számára munka, hobbi és szenvedély biogazdaságuk vezetése. Gyerekkori álma valósult meg, amikor 2016-ban megvásárolták Szennán a jókora gyümölcsöst, ahol a versenyszférában eltöltött tizenhat év után kezdték meg a munkát és tanultak bele a gazdálkodásba.
Isten áldása van a gyümölcsösön és az életükön, és Ő adja az újabb és újabb találkozásokat, ötleteket, vallja Anna.

Kontrasztos karácsony

2020, december 21 - 01:00

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit

„A sok emberi nyomorúsággal és a sötétséggel szemben szólal meg az evangélium” – fogalmaz Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök, akivel a 2020-as, korlátozott módon lezajló ünnepben is ott rejlő áldott lehetőségekről és örömről beszélgettünk.
Hiszen a karácsony nem is annyira „Csendes éj”-ről szól, mint inkább arról, hogy megszólal az Isten, vendégünk szavai szerint.

Széljegyzet – avagy róluk ki készít majd sikerfilmet?

2020, november 26 - 14:51

Dr. Széchey Rita írásában orvosi megközelítésben reflektál a gyermekeket érintő érzékenyítő törekvésekre és a nemváltást célzó kezelések, műtétek veszélyeire.

Az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület elnökének körlevele és hitvallása

2020, november 23 - 01:00

Részlet Garádi Péter alább közölt körleveléből, amely után a személyes hitvallása olvasható:

„Kedves Testvérem, aki olvasod ezeket a sorokat! Ha úgy gondolod, hogy az alábbi/mellékelt Személyes hitvallás szorongató időben írás tartalmával egyetértesz, mert ez neked is személyes hitvallásod, akkor kérlek, fejezd ki ezt szóbeli, írásbeli megszólalásoddal, aláírásoddal és azzal, hogy gyülekezetedben, rokonságodban, tágabb környezetedben másoknak is felhívod a figyelmét arra, hogy hitvallásos időket élünk, amikor Isten minden keresztyénnek az eddig tapasztaltnál nagyobb felelősséget és több szolgálatot adott. ...” 

„Hitre jutottam”

2020, október 8 - 02:00

Készítette: Horváth-Bolla Zsuzsanna

Balczó Mátyás író, újságíró a szentgotthárdi evangélikus gyülekezet presbitere. Az idáig vezető útról, a mélyre zuhanások miértjeiről, Isten számára való hasznosságról és hitünk megvallásáról gondolkodtat el a vele készült interjúban.
Szeverényi János áhítata is a hívők világunkban betöltött szerepét érinti: hirdessük Isten szeretetét és helyesen értelmezett törvényét.

Megmagyarázhatatlan békesség – fájdalmak között is

2020, október 8 - 02:00

Dobóné Somogyi Eszter szociális munkásként drogos hajléktalanok között dolgozott tíz éven át Budapest utcáin. Férjhez ment Dobó Dániel evangélikus lelkészhez, vidékre kerültek, édesanya lett. Elindította a nagy sikerrel működő esztiteka.blog.hu-t, majd novellaírásba kezdett, és hamarosan elkészül első regénye is. Kisebbik gyermekük otthoni ellátása mellett a miadéle.com oldal koordinátora, valamint vállalkozások közösségi oldalait kezeli, és megjelenést biztosít számukra saját felületein. Hivatásáról, házasságáról és gyermekeiről megosztott történetei Isten jóságos vezetéséről, egy „karnyújtásnyira” lévő kegyelméről szólnak.

Jézus legyőzi a tényeket

2020, október 8 - 02:00

„Sötétség, vihar, hullámok, félelem – ezek a tények. Jézus jelenléte azonban mindezeken túl – úgy, hogy ő akár a vízen sétál oda a távolból – valóságosan tapasztalható."
Az idei országos evangelizáción dr. Bácskai Károly igehirdetése segített átgondolnunk egy jól ismert bibliai történet mai aktualitását.
A folytatásban két interjúrészletben Mirák Katalin és Neuberger Ildikó szól Jézus közelségének életünk mélységeiben való megtapasztalásáról.

Arccal vagy háttal?

2020, október 8 - 02:00

Az idei országos evangelizáción a Jeremiás könyve 7,16–28 igerész alapján hirdette az igét az evangélikus missziói lelkész, Szeverényi János.
A hűtlen, neki hátat fordító gyermekét, népét is mentő szeretettel szerető Isten intéz hozzánk kemény szavakat is. Mivel életbevágó, hogy arccal vagy háttal fordulunk felé... 

Istennek van ereje a teljes szabadításhoz

2020, október 8 - 02:00

Semes-Bogya Tibor Ferenc a hagyományos őszi országos evangelizáció október 10-i alkalmán tett tanúságot Isten őt egészen megújító kegyelméről. Elmondta, hogyan talált új életet, szabadulást Krisztusnál a magány, az alkoholizmus és a hajléktalanság évei után, és hogyan segít ő most hajléktalan embertársainak az Üdvhadsereg címzetes kapitányaként, lelkészeként.

Isteni sugallatok

2020, október 8 - 02:00

A 2020. évi országos evangelizáción az egyik tanúságtevőnek Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész kérték fel a szervezők. Elmondta, hogy ateista családból származik, később vált számára fontossá az Istennel való kapcsolat. Megosztotta a hallgatósággal, hogy Isten miként ültette a szívébe egy ökumenikus fatemplom építésének az álmát az Őrség kapujában, a Magyarföld nevű kis faluban.

Ne féljünk annyira a haláltól!

2020, október 8 - 02:00

Készítette: Deák László


Dr. Csókay András idegsebész Deák László kérdéseire válaszolva tanúskodik Istenbe vetett hite alakulásáról. Egészen máig tartó diákszerelme, pályamódosítása, élete szakmai kihívásainak és drámáinak átélése mind Istennel való szoros kapcsolata által válhatott áldássá számára. Istentől kapott úttörő ötletekről és a háttérima erejéről is hallhatunk a bangladesi sziámi ikrek 2019 augusztusában végzett szétválasztó műtétjét vezető orvostól.

A tanúságtétel a Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium évkezdő munkatársi csendesnapján hangzott el a kispesti evangélikus templomban.

Számomra a remény egy személy: Jézus

2020, október 8 - 02:00

Készítette: Erdészné Kárpáti Judit


Győriné Széchey Rita számos mélységet és talpraállást élt meg kora gyerekkorától. Először ikertestvérével édesanyjukat veszítették el váratlanul. Az örökölt ritka genetikai betegség folytán testvérétől is búcsúznia kellett, majd 2013-ban saját élete is egy hajszálon függött. Az orvos-író, aki elsősorban feleségnek, édesanyának vallja magát, érzékenyen, hittel átszőve fogalmazza meg történeteit minden korosztály számára.
Ritát családról, hitről, könyvei, írásai születéséről kérdezünk a Lélekhangolóban.

Egyházmegyei Ifjúsági Nap

2020, augusztus 18 - 02:12

Szeretettel hívja a Pesti Evangélikus Egyházmegye a 12-18 éves fiatalokat az Egyházmegyei Ifjúsági Napra

Időpont: szeptember 26., 9.30–16 óra

 

Ars Sacra Fesztivál 2020 Cinkotán

2020, augusztus 18 - 02:12

Keresztyénként élni a mai világban: szeretettel és hittel a határon innen és túl

A XIV. Ars Sacra Fesztivál estjének adott helyet a Cinkotai Tájház 2020. szeptember 12-én. Átélhették a jelenlévők, hogy a népdalokba, versekbe, az emberi történetekbe és az ihletett gondolatokba rejtett bölcsesség, szeretet Isten jelenlétéről beszél a világunkban.

 

Országos evangelizáció 2020

2020, augusztus 18 - 02:12

Az idei évben is megrendezésre kerül az országos evangelizáció a Deák téri templomban.
Időpont: október 10. 9.40–12.45

Kérjük testvéreink imádságát az evangelizáció áldásaiért, és hogy Isten tartsa meg országunkat, népünket és egyházát az Ő Igéje által.

Ez az a nap! – online közvetítés

2020, július 22 - 12:13

Honlapunkon újranézhető az Ez az a nap! 2020. július 18-ai öt órás online közvetítése a Puskás Arénából és a közreműködők videó-bejelentkezéseiből.  

Kiút a megtört életből

2020, június 15 - 02:00

Készítette: Deák László

Semes-Bogya Tibor Ferenc a nevelőotthonból a lelkészi szolgálatig vezető kanyargós útjáról és Krisztus mentő szeretetéről tesz tanúságot az interjúban.
Miután ő is megtapasztalta az új életre találást az alkoholizmus és hajléktalanság évei után, az elesettek, hajléktalanok felé szolgáló Üdvhadsereg egyház munkatársaként és címzetes kapitányaként hirdeti az evangéliumot, cselekvő módon.

Oldalak