Ma 490 éves az Ágostai Hitvallás!

Ma 490 éves az Ágostai Hitvallás!

Share this content.

Forrás: garainyh.blog.hu, szöveg: Garai András
1530. június 25-én (szombaton), az ágostai birodalmi gyűlésen olvasták fel a Confessio Augustana latin nevet viselő 28 hitcikkből álló iratot. Az Ágostai Hitvallás emléknapjának evangéliuma áll előttünk ez évben az Útmutató reggeli igeszakaszában, s ebben Urunk így bátorít: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32)

Az Előszó (amely nem Philipp Melanchthontól származik) felett álló zsoltárvers (amely az első hivatalos kiadás címlapján olvasható és az ünnep vezérigéje lett), erről tesz bizonyságot: „Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.” (Zsolt 119,46) De miről is szól a világ evangélikusságának egyik legfőbb, mértékadó hitvallása?

A német birodalmi gyűlésen a lutheri reformáció oldalán álló rendek, választófejedelmek, városok azzal a céllal nyújtották be, olvasták fel, és adták át német és latin nyelvű kéziratban V. Károly német-római császárnak, hogy világossá tegyék; „igehirdetőink és a magunk hitvallását a vallás kérdésében: így tanítottak nálunk mindeddig a Szentírás és Isten tiszta igéje alapján.” 

Első rész:

 1. Istenről
 2. Az eredeti bűnről
 3. Az Isten Fiáról
 4. A megigazulásról
 5. Az egyházi szolgálatról
 6. Az új engedelmességről
 7. Az egyházról
 8. Mi az egyház?
 9. A keresztségről
 10. Az úrvacsoráról
 11. A gyónásról
 12. A bűnbánatról
 13. A szentségekkel élésről
 14. Az egyházi rendről
 15. Az egyházi szokásokról
 16. A közügyekről
 17. Krisztus ítéletre való visszajöveteléről
 18. A szabad akaratról
 19. A bűn okáról
 20. A hitről és a jó cselekedetekről
 21. A szentek tiszteletéről

Második rész:

 

22. A két színről

23. A papok házasságáról

24. A miséről

25. A gyónásról

26. Az ételek közötti különbségtételekről

27. A szerzetesi fogadalmakról

28. Az egyházi hatalomról

 

A 2008-ban Reuss András és Bódi Emese fordításában megjelent legújabb kiadást a Magyar Evangélikus Digitális Tárban találják meg.

További rendszeres teológiai művek a MEDiT oldalán.

Címkék: Ágostai Hitvallás -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!