Skip to main content

Szerkesztőségi alapelvek

Az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet elsődleges és legfontosabb célja, hogy online és offline médiateret biztosítson a magyarországi evangélikusságnak. E feladat ellátásának szakmai támogatására, közös kiinduló- és hivatkozási pontként, a napi munkarend és a munkafolyamatok bemutatására született meg a Szerkesztőségi alapelvek – Evangélikus.hu és Evangélikus Élet összefoglaló.

Az Evangélikus.hu a fentiek mellett hármas szerepet tölt be: egyszerre szolgál a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) központi híroldalaként, az MEE hivatalos online bemutatkozó felületeként („céges honlap”), valamint igei tartalmaival lelki táplálékot igyekszik biztosítani az oldalra látogatók számára.

Fontosnak tartjuk az egyházunk közösségeivel, lelkészeivel, gyülekezeti, nevelési-oktatási és diakóniai intézményei munkatársaival való jó és eredményes munkakapcsolatot. Ezért a szerkesztőség mindent megtesz annak érdekében, hogy az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet anyagai az együttműködés és az együtt gondolkodás szellemében, a szerkesztőség biztosította szakmai tudásra támaszkodva, közös célunk folyamatos szem előtt tartásával szülessenek meg.

Az Evangélikus.hu portál és az Evangélikus Élet magazin szerkesztőségi alapelveit az MEE Sajtóbizottsága 6./2021.(07.) számú határozatában támogatta és az MEE Püspöki Tanácsa 2021. szeptember 9-én fogadta el.

1. A szerkesztőségi alapelveket összefoglaló dokumentum célja

A dokumentum célja, hogy az MEE Luther Kiadója részeként működő Evangélikus Információs Szolgálathoz (a továbbiakban: EISZ) tartozó, az MEE országos illetőségű, elsődleges online médiakommunikációs felületeként, hivatalos honlapjaként és hírportáljaként is működő Evangélikus.hu és az MEE országos illetőségű, elsődleges, hivatalos nyomtatott médiumaként működő Evangélikus Élet szerkesztői gyakorlatát rögzítse.

2. Milyen tartalmak kerülnek elsődlegesen az Evangélikus.hu oldalra és az Evangélikus Élet magazinba?

2.1. A mindenkori szerkesztőségi tartalmakról (a témán túlmenően ideértve a feldolgozás módját, az arra delegálható munkatárs személyét, az anyag hosszát és a publikálás dátumát) az EISZ főszerkesztője, az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet felelős szerkesztői (együtt a továbbiakban: a szerkesztőség) döntenek, szükség esetén bevonva az illetékes püspököt, az MEE Országos Irodájának (a továbbiakban: országos iroda) illetékes munkatársait és/vagy kommunikációs referensét. A szerkesztőség szakmai tapasztalatából és egyházismeretéből fakadóan szűri a tartalmakat. A szerkesztőség fenntartja magának a megjelentetés elbírálásának jogát.

2.2. Az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet országos, egyházkerületi és egyházmegyei szinten közli az MEE-vel kapcsolatos híreket, tudósításokat.

2.3. A helyi szintű és a világi médiában megjelent hírek a 4. és a 7. pontokban rögzített elvek szerint publikálhatók.

3. Hogyan kerül tartalom az Evangélikus.hu-ra és az Evangélikus Élet magazinba?

3.1. Az országos, egyházkerületi és egyházmegyei szintű hírekről az illetékes munkatársak (pl. püspöki titkárok, esperesek, projektgazdák) adnak információt a szerkesztőség számára. A feldolgozás a szerkesztőséggel való egyeztetés alapján és a szerkesztőség által adott paraméterek mentén történik.

3.2. Az országos iroda osztályai és az egyéb, országos illetőségű, médiakommunikációs tevékenységet (is) végző egységek az úgynevezett heti médiakommunikációs adatszolgáltatás űrlapján és/vagy az országos iroda kommunikációs referensén keresztül adhatják le a közlésre szánt híreket, információkat a szerkesztőség felé.

3.3. Az Evangélikus.hu-ra és az Evangélikus Élet magazinba kerülő összes anyag olvasószerkesztést követően jelenik meg.

3.4. A címadás és a lead írásának jogát a szerkesztőség fenntartja.

3.5. Az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet közötti anyagátvétel módját és idejét a szerkesztőség saját hatáskörben egyezteti.

4. Helyi szintű gyülekezeti és intézményi hírek kezelése

4.1. A nem a szerkesztőség felkérésére érkezett, helyi jelentőségű anyagok egyedi elbírálás, a szerkesztőség döntése alapján – szükség szerint szerkesztve, rövidítve stb. – kerülnek publikálásra, amelynél elsődlegesen a 2.1. pontban rögzített szempontok érvényesülnek.

4.2. A nem a szerkesztőség által javasolt, helyi jelentőségű anyagok feldolgozása előtt mindenképpen szükséges a szerkesztőséggel való egyeztetés, amely kiterjed a megjelentetés elbírálására, a tartalmi és formai követelményekre és a határidőkre.

4.3. A szerkesztőség felkérésére, a szerkesztőséggel való egyeztetés alapján és a szerkesztőség által adott paraméterek mentén érkezett, helyi jelentőségű anyagok publikálásra kerülhetnek a portálon. A közlés időpontja a szerkesztőség hatásköre.

5. Jó példák bemutatása

5.1. Az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet feladatának tekinti a helyi jó gyakorlatok (pl. helyi szintű kezdeményezések, helyi alkalmak és események, helyben elnyert pályázatok) bemutatását, ezzel segítve a gyülekezetek, intézmények és közösségek munkáját.

5.2. A 4.1. ponttal összhangban a jó példák bemutatásának feladatát elsődlegesen nem helyi szintű anyagok publikálásával, hanem saját készítésű tematikus anyagok, nagyobb összeállítások formájában teljesíti.

6. Országos illetékességű egyéb egységek anyagainak átvétele

6.1. Az országos illetékességű médiakommunikációs tevékenységet (is) végző egységeknek a 3.2. pont szerint leadott anyagai szerkesztőségi döntést követően kerülnek átvételre.

6.2. Az országos illetékességű médiakommunikációs tevékenységet (is) végző egységek nem honlapon – hanem pl. a közösségi médiában, printben, a YouTube-on, a Kötőszó blogon stb. – megjelent anyagainak átvételére, megosztására az illetékes felelős szerkesztővel való egyeztetést követően kerülhet sor.

7. Világi médiumban megjelent anyagok átvétele

7.1. A szerkesztőség folyamatosan szemlézi a világi online médiában megjelenő, evangélikus érintettségű anyagokat.

7.2. Ezek megjelentetése szerkesztőségi döntés alapján, saját anyagként feldolgozva történik.

8. Testvéregyházakat érintő anyagok átvétele, hírek kezelése

8.1. A szerkesztőség folyamatosan szemlézi a testvéregyházakat érintő online anyagokat.

8.2. Ezek megjelentetése szerkesztőségi döntés alapján történik.

9. Ökumenikus szervezeteket érintő anyagok átvétele

9.1. A szerkesztőség folyamatosan szemlézi a magyar ökumenikus szervezetek online médiában megjelenő anyagait.

9.2. Ezek megjelentetése szerkesztőségi döntés alapján történik.

9.3. A kiemelten kezelendő ökumenikus szervezetekről az országos iroda ökumenikus és külügyi osztálya ad tájékoztatást a szerkesztőség számára.

10. Külföldi anyagok átvétele, hírek kezelése

10.1. Az országos iroda ökumenikus és külügyi osztálya havonta szemlézi az online médiában megjelenő releváns evangélikus tartalmakat.

10.2. A szemlézett anyagok megjelentetése szerkesztőségi döntés alapján történik.

10.3. A kiemelten kezelendő külföldi szervezetekről az országos iroda ökumenikus és külügyi osztálya ad tájékoztatást a szerkesztőség számára.

11. Pályázati, támogatási hírek kezelése

11.1. Az országos iroda osztályai követik és frissítik a nem egyházi forrásból megvalósuló pályázatokat, támogatásokat, szükség esetén információkkal látják el a szerkesztőséget.

11.2. A nem egyházi forrásból megvalósuló pályázatokkal, támogatásokkal kapcsolatos hírek megjelentetése szerkesztőségi döntés alapján, a médiamegjelenési kötelezettséget figyelembe véve történik.

12. Hírlevél

12.1. Az e-mailben közvetített hírlevél célja az MEE médiakommunikációs palettájának színesítése, az Evangélikus.hu és az Evangélikus Élet anyagainak megosztásával további közönség elérése.

12.2. A hírlevélbe a szerkesztőség saját hatáskörben válogat tartalmat az Evangélikus.hu, az Evangélikus Élet magazin, a Kötőszó blog, az MEE YouTube- és közösségimédia-csatornáinak anyagaiból, valamint az országos jelentőségű hírekből, eseményekből, közérdekű információkból.

12.3. A hírlevél fejlesztése (a feliratkozószám növelése, tartalmi, illetve technikai fejlesztés stb.) a szerkesztőség folyamatos feladata.

13. Utánközlés

13.1. Az Evangélikus.hu oldalról vagy az Evangélikus Élet magazinból átvenni kívánt cikknek csak a bevezetője és az első bekezdése vehető át, amelyek alatt el kell helyezni az Evangélikus.hu adott cikkére mutató és az odajutást lehetővé tevő linket vagy az Evangélikus Élet magazin nyomtatott forrására vonatkozó pontos utalást.

13.2. A forrás feltüntetése Evangélikus.hu vagy Evangélikus Élet formában szerepeljen.

13.3. Képek és videófelvételek átvétele minden esetben írásbeli engedélyhez kötött.

13.4. Nyomtatott újságban való utánközlés minden esetben írásbeli engedélyhez kötött.

14. A szerkesztőség elérhetősége

14.1. Az Evangélikus.hu munkatársainak elérhetősége itt található.

14.2. Az Evangélikus Élet munkatársainak elérhetősége itt található.

A szerkesztőség mindenkor fenntartja annak lehetőségét, hogy a beérkező hírek és egyéb tartalmak, javaslatok kapcsán a fentiektől eltérően, egyedi szempontokat figyelembe véve döntsön.