Imádságra szólít a krízisbe jutott emberekért az Európai Evangéliumi Aliansz – A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnökségének állásfoglalása a migráció kapcsán

Imádságra szólít a krízisbe jutott emberekért az Európai Evangéliumi Aliansz – A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnökségének állásfoglalása a migráció kapcsán

Share this content.

Szöveg: Európai Evangéliumi Aliansz, Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöksége, nyilatkozat, menekült, krízis
Budapest – Az Európai Evangéliumi Aliansz felhívása alapján, 2017. június 25-én azért a mintegy 65 millió emberért imádkozunk, akik valamilyen krízishelyzet következtében (háború, éhínség, természeti katasztrófák) lakhelyüket elhagyni kényszerültek. A Magyar Evangéliumi Aliansz emellett közzétett egy olyan állásfoglalást, amelyben tudatják, hogy igyekeznek segíteni a lényegesebb pontok megvilágításában és a krisztusi lelkület és hozzáállás kialakításában.

Az Európai Evangéliumi Aliansz felhívása alapján kérjük azt, hogy a június 25-i vasárnap gyülekezeti alkalmain szánjunk néhány percet arra, hogy

 

 • -          imádkozzunk az üldözött keresztényekért

 • -          imádkozzunk azokért, akik a háború elől menekülnek

 • -          imádkozzunk azokért, akik éhínség és természeti katasztrófák nyomán kerekednek fel

 • -          imádkozzunk biztonságért, oltalomért, a szükségek betöltéséért

 • -          imádkozzunk a menekülő családokért, nőkért, idősekért, gyermekekért, a kiszolgáltatottakért

 • -          imádkozzunk a betegekért, a sebesültekért, az őket ápolókért és a halottaikat gyászolókért

 • -          imádkozzunk a börtönbe vetettekért vagy terroristák fogságában lévőkért

 • -          imádkozzunk a becsapottakért, az emberkereskedők áldozataiért

 • -          imádkozzunk a befogadókért, nagylelkűségért, bölcsességért, a megkülönböztetés lelkéért

 • -          imádkozzunk a gyülekezetek aktív szerepvállalásáért a krisztusi küldetés betöltésében

 • -          imádkozzunk azokért, akiket végül elutasítanak és visszaküldenek veszélyes országokba

 • -          imádkozzunk az országok békéjéért, a hazatérés és az újrakezdés lehetőségéért       

 

Az európai bevándorlás ügye rendkívül érzékeny és összetett kérdés, ami sok esetben még a keresztények között is megosztást okoz. A megnyilatkozások egymástól sokszor merőben eltérő végkicsengései egy-egy adott érték-, vagy érdekközösség sajátos szempontrendszerét tükrözik. Isten igéje arra biztat bennünket, hogy mindent megvizsgáljunk, ami gonosznak látszik, attól forduljunk el,  ami viszont jónak bizonyul, azt tartsuk meg. Legyünk bátrak és megalapozottak a jó hozzáállás kialakításában, hiszen „Nem a félelem lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét! (2 Tim 1, 7)

 

Mint Magyar Evangéliumi Aliansz, a magunk részéről szeretnénk egy olyan állásfoglalást közzétenni, amelyben – megértésünk szerint – igyekszünk segíteni a lényegesebb pontok megvilágításában, a krisztusi lelkület és hozzáállás kialakításában. 

 

A Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnökségének állásfoglalása a migráció kapcsán

 

„Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kiván az Úr tetőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.” (Mikeás 6, 8)

„Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait.” (Apcsel 17, 26)

Állásfoglalásunkkal meg szeretnénk szólítani az egész társadalmat, és evangéliumi irányt kívánunk mutatni Krisztus követőinek. A jelenlegi népvándorlás és az azzal összefüggő menekültkérdés világjelenség, ami most különös súllyal nehezedik Európára és jelentős hatást gyakorol társadalmunkra is. Krisztus követőiként nem lehetünk sem némák, sem tétlenek ez ügyben. 

 

Az okok és a következmények

 

A néptömegek útrakelésének elsődleges okaként az euro-amerikai civilizáció bűnei határozhatók meg, másodlagos oka pedig a klíma kedvezőtlen alakulása, mely részben szintén visszavezethető a telhetetlen és felelőtlen emberi tevékenységekre.

 1. A gyarmatosítás, a világháborúk, a tömeggyilkosságok és – a megvallatlan, rendezetlen bűnők szellemi örökül hagyása; 
 2. a rossz lelkiismeret Isten nélküli feloldási kísérlete a humanista szemléletű, ún. „politikai korrektség” ideológiája által;
 3. individualista indítékokból a saját magzatok százmillióinak abortálása – ezáltal jött létre a népesség drámai csökkenése is, ami például a munkaerőhiányt is előidézte;
 4. kényelemszeretetből a modern kori rabszolgák tömegeinek importálása az alacsony presztízsű munkákra, főként a korábbi gyarmatokról; 
 5. a konfliktusok szándékos előidézése a világon, a kapitalizmus piaci éhségének kiszolgálása katonai és titkosszolgálati eszközökkel – a demokrácia exportálásának és az emberi jogok kiterjesztésének leple alatt;
 6. az Istentől való elhajlás, és az európai társadalmakat évezredek óta mozgató és szabályozó zsidó–keresztyén értékek megtagadása;
 7. a természet egyesúlyának megbontása, súlyos éghajlati válság okozása (a profit növelése érdekében és jóléti társadalom létrehozására és fenntartására).
   

Mit vall és tesz a Magyaroszági Evangéliumi Aliansz?

 

 1. Elismerjük, hogy mi, európai népek, méltók vagyunk az Isten ítéletére. Bűnbánatot tartunk a nyugati posztkeresztyén világ nevében, és könyörgünk Istenhez bocsánatért, az elmúlt századokban népeink által elkövetett bűnök miatt. Ezt a gyakorlatot ajánljuk testvéreinknek is. 

 2. Elismerjük Isten jogát ahhoz, hogy a megváltás személyessége mellett az emberiséget népekként, nemzetekként kezeli, ítéli, gondozza, mind az Ószövetség és az Újszövetség időszakában, mind ahogy napjainkban is. Ezért nem látjuk jónak a népek összemosására irányuló törekvéseket – inkább a nemzetek békességét támogatjuk és az evangélium hirdetését minden nép számára. 

 3. Valljuk, hogy Istentől származik minden hatalom. Az államok és kormányok felelőssége gondoskodni a rájuk bízott népek és határaik védelméről, a társadalmuk egészséges működéséről. Krisztus testének, az Eklézsiának a szerepe elsősorban az evangélium hirdetése és megélése, az embereknek az üdvösség útjára való segítése.  Isten igéjének igazsága, a Biblia erkölcsi, társadalmi értékrendjének nyilvános képviselete hatást gyakorolhat a törvényhozókra és az állampolgárokra egyaránt.

 4. Támogatjuk a háborúk által sújtott embertásaink megsegítését, első rendben eredeti lakhelyükön, vagy az ahhoz földrajzilag, kulturálisan és vallásilag legközelebb eső területen, hogy a helyzet rendezését követően saját szülőföldjükre minél könnyebben visszatérhessenek. Helytelennek tartjuk a menekülőknek, vagy a jobb életkörülményre vágyóknak különféle hamis ígéretekkel való hitegetését és Európába csalogatását. Tapasztaljuk, hogy a vallási és kulturális különbözőségek az erőltetett együttélésben rendkívüli veszélyhelyzeteket hoznak létre. Ezekről a kérdésekről szélesebb körben is egyeztettünk és állásfoglalásunkat az üldözött Krisztus-hívőkkel közösen alakítottuk ki.

 5. Ezzel együtt aktívan részt veszünk a hozzánk érkező menekültek fizikai és lelki megsegítésében – bármilyen nemzethez és valláshoz tartoznak is. Hittestvéreinkkel különösen igyekszünk jót tenni. Ebben a szolgálatban a Magyar Evangéliumi Aliansz együttműködik több egyházzal és missziós szervezettel, továbbá kéri a menekülttáborokhoz közel lévő gyülekezeteket, hogy hittel és szeretettel munkálkodjanak a menekültek között. 

 6. Támogatjuk a teremtett világ és a népek értékeinek megőrzésére, valamint a természeti kincsek, erőforrások igazságos és méltányos megosztására, gazdaságos hasznosítására irányuló törekvéseket.

 

Budapest, 2017. júniusa

a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) elnöksége

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!