Andorka Eszter Program: Pályázati és ajánlási felhívás (2017)

Andorka Eszter Program: Pályázati és ajánlási felhívás (2017)

Share this content.

Forrás: Andorka Eszter Program
A Magyarországi Evangélikus Egyház emléket kíván állítani Andorka Eszter evangélikus lelkésznőnek, aki életét, Krisztus követőjeként, az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. A támogatás célja olyan kezdeményezések támogatása, amelyek az Andorka Eszter által mutatott példát folytatva tevékenykednek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért és tevékenységükkel elősegítik az egyház aktív társadalmi jelenlétét.

Az Andorka Eszter Program célkitűzése:

A Magyarországi Evangélikus Egyház emléket kíván állítani Andorka Eszter evangélikus lelkésznőnek, aki életét, Krisztus követőjeként, az elesettek megsegítésének szolgálatába állította. A támogatás célja olyan kezdeményezések támogatása, amelyek az Andorka Eszter által mutatott példát folytatva tevékenykednek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért és tevékenységükkel elősegítik az egyház aktív társadalmi jelenlétét.

 A támogatandó célcsoportok és témák sorában kiemelten szerepelnek: a) állami gondozottak (utógondozás is), b) fogyatékos emberek, c) romák, d) hajléktalanok, e) beteg emberek, f) menekültek, g) a környezetvédelmi, illetve öko-témák.

A támogatás formái:

A támogatandó kezdeményezések kiválasztása párhuzamosan kétféle úton történik:

  1. Egyszerű pályázat

A szemléletformálás jegyében a 33 év alatti korosztály projektterveinek támogatásával – legfeljebb évi két támogatott cél.

Benyújtandó:

pályázati adatlap

  1. Nyílt ajánlási rendszer

Folyamatban lévő tevékenységek támogatásával – legfeljebb évi két támogatott cél.

 Benyújtandó:

ajánlási adatlap

ajánlás elfogadására vonatkozó nyilatkozatétel

A két támogatási forma keretében évente kiosztható összeg 3.000.000,-Ft (hárommillió forint). A támogatás előfinanszírozott, önrész nem szükséges. Az elszámolás hivatalos pénzügyi bizonylatokkal történik, amelynek részleteiről a nyertes pályázókat tájékoztatjuk.

A pályázat és ajánlás benyújtási helye és határideje:

A pályázatokat a meghirdetett határidőn belül, a kuratórium által közzétett adatlap hiánytalan kitöltésével, a támogatás felhasználási tervének pontos leírásával, elektronikus vagy postai úton nyújtható be. A hiányos pályázatok nem vesznek részt az elbírálásban.

 Postára adás, illetve az elektronikus levél feladásának napja: 2017. június 15.

Postai cím: Magyarországi Evangélikus Egyház, Ülői út 24., 1085 Budapest, (a borítékon kérjük tüntesse fel: Andorka Eszter Program)

E-mail cím: andorkaprogram@lutheran.hu

Az eredményhirdetés határideje: 2017. június 30. Az eredményt a Andorka Eszter Program honlapján (www.andorkaprogram.lutheran.hu) tesszük közzé, a nyerteseket személyesen értesítjük.

A pályázatok és ajánlások értékelésének legfőbb szempontjai:

 a) Megvalósítja-e a program céljait;

b) A pályázók felső korhatára a 33 év, de előnyt élveznek a fiatal (18 év alatti) korcsoportok. Az ajánlás esetében nincs korhatári megkötés;

c) A pályázati programok teremtsenek találkozásai pontokat a megjelölt célcsoportokkal. Céljuk legyen az érzékenyítés, tevékenykedjenek az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért. A program legyen olyan tevékenység, amely a részvevők életét szellemileg, lelkileg, vagy kulturálisan gazdagítja.

d) A részletesen, reális költségvetéssel kidolgozott programok előnyt élveznek.

Egyéb információért lásd a 2/2016. (XII. 15.) országos szabályrendeletet az Andorka Eszter Programról ezen a linken.

A támogatásban részesülő pályázók kötelezettségei:

A támogatásban részesülő a támogatás felhasználásáról és a támogatással támogatott tevékenységről a felhasználási határidőt követő 30 napon belül köteles a kuratórium részére írásban tartalmi és pénzügyi beszámolót benyújtani, csatolva a felhasználásról szóló bizonylatokat és egyéb, a megvalósulást igazoló dokumentumokat, fotódokumentációt. A nyertes pályázó vállalja, hogy az Andorka Eszter Program részeként megszervezésre kerülő rendezvényen beszámol a támogatás felhasználásáról.

Az Andorka Eszter Program kuratóriuma

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!