Az egyház a koronavírus idején – LVSZ pásztorlevél

Az egyház a koronavírus idején – LVSZ pásztorlevél

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás: Ökumenikus és Külügyi Osztály
Genf – „Ma újra pásztorlevelet írunk, mivel továbbra is figyelemmel követjük az LVSZ tagegyházainak visszajelzéseit és tanúságtételét a COVID-19 járvánnyal kapcsolatosan. Ismételten szeretnénk perspektívát mutatni, bátorságot nyújtani és reméljük, hogy ezzel támogatni tudjuk mind tagegyházaink helyi szolgálatát, mind egyházközösségünk közös tanúságtételét. „Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet” (1Péter 3,15)” – írták a Lutheránus Világszövetség vezetői, dr. Panti Filibus Musa érsek, LVSZ elnök és dr. Martin Junge LVSZ főtitkár a tagegyházaknak küldött levelükben.

„Krisztus feltámadásának ünnepét tudjuk magunk mögött, és ez megerősített hitünkben. A sír üres, Krisztus él! Ezekben az időkben, amikor sok ember életét a félelem és az aggodalom hatja át, a mi üzenetünk még mindig ugyanaz: Krisztus feltámadt! Bízunk benne, hogy a Szentlélek teremtő ereje újat hoz és az egyházat is megújítja. Továbbra is elhivatottak vagyunk a reménységről való bizonyságtételre” – írták továbbá, majd így folytatták:  

„Hálás köszönetünket fejezzük ki a tagegyházaknak az emberek mozgósításáért, hogy a nehézségek ellenére számos utat és lehetőséget találtak a közös imádságra, az istentiszteletek megtartására, egymás szolgálatára, a béke és az igazságosság védelmére a fizikai távolságtartás ellenére is. A világ minden tájáról, számos tagegyházból kaptunk lelkesítő híreket, amelyek bátorító példát mutatnak az evangélium állhatatos hirdetésére.  

Kérjük tagegyházainkat, hogy továbbra is terjesszék a biztos reménységet, amely mindannyiunkban ott lakozik. Krisztus valóban feltámadott!” 

Kérjük, támogassák a vírust korlátozó intézkedéseket!

„Minden tagegyháznak nagyon köszönjük, hogy támogatják a helyi hatóságok intézkedéseit, még akkor is, ha azok az egyház életére és tanúségtételére is kihatással vannak – vélték a vezetők. – A fizikai távolságtartás az emberek között, a nagyobb létszámú rendezvények mellőzése, az otthonmaradás, a rendszeres kézmosás mind olyan hatékony intézkedések, amelyek akadályozzák a vírus terjedését. Továbbra is kérjük az LVSZ tagegyházait, azok vezetőit, lelkészeit és minden tagját az illetékes nemzeti, regionális vagy szövetségi hatóságok utasításainak a betartására
 és az ezzel kapcsolatos korlátozások, intézkedések követésére.” 

Szolidaritás a szenvedőkkel  

„A vírus felszínre hozta, hogy milyen mértékű és milyen komoly egyenlőtlenség és igazságtalanság van a világban, a társadalmakban és közösségekben. Nagyon fájdalmas híreket kapunk arról, hogy emberek és egész közösségek éhínséggel küzdenek. Sok helyen a helyi gazdaság úgy épül fel, hogy az emberek naponta az utcán és piacokon keresik meg a mindennapi betevőjüket. A kijárási korlátozások miatt ezek az emberek nem tudják a mindennapi kenyérrevalót hazavinni. 

Kérjük az LVSZ tagegyházakat, hogy továbbra is maradjanak nyitottak embertársaink felé, osztozzanak a gyengék és sérültek fájdalmában és szenvedésében. Jézus azt tanította nekünk, hogy az ő arcát ismerjük fel mindazokban, akik ételért, vízért, ruházatért vagy szállásért fordulnak felénk. (Mt 25,3741) 

Az egyházaknak különösen jelentős a szerepe az azonnali segítségnyújtásban. Ezért az LVSZ egy COVID-19 segélyalapot hozott létre, hogy támogassa az egyházak lelkipásztori és diakóniai munkáját a járvány idején.

Felkérjük az LVSZ tagegyházakat és az LVSZ partnerszervezeteit, hogy ezen alap támogatásával adják jelét nemzetközi szolidaritásunknak, az összefogásnak és a felebarátért végzett szolgálatnak. 

Az LVSZ az egész világra kiterjedő egyházközösség nevében 2,5 millió menekültnek, üldözöttnek és az őket befogadó közösségeknek nyújt segítséget. Ezek az embertársaink a leggyengébbek és a leginkább védelemre szorulók. Kérjük, gondoljanak imádságban arra a több mint 9.000 segélyszervezeti munkatársra, akik extrém körülmények között szolgálnak, és kérjük, segítsék őket.”

Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiai. (Mt 5,9) 

„A növekvő erőszakról szóló beszámolók mélységesen nyugtalanítanak bennünket. Megrázóak az idegengyűlöletből fakadó támadások a külföldiek, vendégmunkások, hallgatók és migránsok ellen. Különösen elszomorítóak azok az ellenséges megnyilvánulások, amelyek Kínában az afrikaiakat érik, valamint a külföldiek és kisebbségek elleni támadások az egész világon. Aggodalommal tölt el bennünket, hogy egyes helyeken túlzottnak tűnő elnyomás is tapasztalható. Arra is van példa, hogy szomszédok egymásnak esnek amiatt, ha valakiről elterjed az a hír, hogy elkapta a vírusfertőzést. Ápolókat, orvosokat ellenségesen kezelnek, mert néhányan attól tartanak, hogy megfertőződnek – tették hozzá. – A félelem erőszakhoz vezethet és erősíti is azt. A stressz és a szorongás is növeli a tettlegesség veszélyét. Kérjük az LVSZ tagegyházait, hogy figyeljenek oda az idegengyűlöletre, idejében ismerjék fel a jeleit és bátran tegyenek lépéseket ellene. Kérjük, soha ne felejtsék azt, hogy ahol a negatív jellegű megnyilatkozásokat vagy a gyűlöletbeszédet tolerálják, ott hamar felüti fejét az erőszak is.  Ezért ne engedjék meg, hogy a másik emberről negatívan vagy gyűlölködve beszéljenek, az ilyen cselekedet ellen rögtön határozottan lépjenek fel. Gondoskodjanak róla, hogy az egyház üzenete mindig a béke üzenete legyen.”  

A nők elleni erőszak elutasítása és fellépés ellene 

„Azon nők helyzetére is fel szeretnénk hívni a figyelmet, akik bántalmazó kapcsolatban élnek.  Hálásan köszönjük azoknak az egyházvezetőknek a visszajelzéseit, akik felhívták az LVSZ iroda figyelmét erre a problémára. A meggyilkolt nők száma világszinten aggodalomra okot adó mértékben megemelkedett. A nemi alapú erőszakkal kapcsolatos esetek száma néhány rendelkezésre álló statisztika szerint akár 30%-al is növekedett. Az LVSZ már régóta elhivatott küzdelmet folytat a nők elleni erőszakkal szemben és azt egyértelműen bűnnek nyilvánítja. (Az egyházak „NEM”-et mondanak a nők elleni erőszakra.) Kérjük, hogy az LVSZ tagegyházak továbbra is folytassák az érzékenyítő munkát a nők elleni erőszak témakörében. Ha nevén tudjuk nevezni a problémát, megtettük az első lépést a megoldás felé. Sok országban működik női segélyvonal, amit a bántalmazott nők fel tudnak hívni, ha védelemre és segítségre van szükségük. Kérjük, tegyék nyilvánossá ezeket a telefonszámokat és értesítsék a gyülekezeteket és a női köröket erről. Folytassuk a felvilágosító munkát, biztosítsuk a megfelelő információs anyagokat.”

Isten terve folytatódik 

„Ezekben a nehéz időkben nem tudjuk pontosan, mit fog hozni a jövő. De tudjuk, kinek a kezében van. Ezért maradjunk hűek elhívásunkhoz. Isten terve folytatódik.  És ezért kell továbbra is tanúságot tennünk. Ennek reményében szeretnénk bátorítani tagegyházainkat a további tanúságtételre, Jézus Krisztus örömteli üzenetének a hirdetésére, embertársaink szolgálatára és kívánjuk, hogy úgy folyjon az igazság, mint egy bővízű patak (Ám 5,24).” – zárul a levél.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!