Az Egyházak Világtanácsának karácsonyi üzenete 2017-ben

Az Egyházak Világtanácsának karácsonyi üzenete 2017-ben

Share this content.

Forrás: oikoumene.org, fordítás: Horváth-Bolla Zsuzsanna, illusztráció: Richard Ochieng, St. Clement Orthodox Primary School, Kenya
Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában. (Lk 2,10–11)

Az Egyházak Világtanácsának (EVT) alapküldetése alapján valljuk, hogy az Úr Jézus Kisztus a Szentírás alapján Isten és Üdvözítő. Bibliai igénkben az evangélium szavaira utalunk, az angyaléra, amelyet minden alkalommal, amikor a karácsonyt ünnepeljük, felolvasunk és hallunk. Ezek a mennyei követ által elmondott szavak „minden nép” számára érvényesek. Lukács, az evangélium szerzője Urunk és Üdvözítőnk történetének további leírásában azt mondja róla, hogy „az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” (Lukács 4,18–19) Kiválasztotta apostolait és a Szentlélek által megbízást adott nekik, hogy „tanúi legyenek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig.” (ApCsel 1,2;8)

Ebben az évben az egyházak szerte a világon a reformáció 500. évfordulójára emlékeztek, egy olyan eseményre, amely azóta jelentős hatással volt a világ egyházaira. Ez az utakat kettészelő esemény arról is elgondolkodtatott, hogy erősítsük meg és ünnepeljük azt, hogy ugyanannak az evangéliumnak a részesei vagyunk, ugyanannak az örömüzenetnek, amely a mi Urunktól és Üdvözítőnktől származik. A legjobban ezt azzal mutathatjuk be, ha komolyan gondoljuk küldetésünket és missziónkat, és a szabadító és gyógyító hitünket továbbadjuk, és a jövőben is hirdetjük Isten meg nem érdemelt kegyelmét. A reménység éve, az új kezdet éve – ez mindig az evangélium üzenete.

2018-ban az Egyházak Világtanácsa a Szentháromság Istenről tett közös szolgálatunk és bizonyságtételünk első hetven évét ünnepli. Ő az, aki megelevenít, megvált és kiküld a szolgálatra és tanúságtételre. Nem várhatunk addig, amíg minden dolgoban egyetértés születik. Ökumenikus szolgálatunkra, diakóniai munkánkra mindennap szükség van. Arra lettünk elhívva, hogy átengedjük magunkat a Szentlélek munkájának. Ő az, aki a 2018 márciusára a tanzániai Arushába tervezett, világmisszióról és evangelizációról szóló EVT-konferenciát is ösztönzi. Arra lettünk elhívva, hogy gyógyítsuk a csonkát, felemeljük az elnyomottat és hirdessük a bűnökből való megváltást, amelyet csakis Jézus Kirsztusban kaphatunk.

Ne féljetek! Arra lettünk elhívva, hogy reménységet kínáljunk, de ne csak felületesen. Most még nem jött el az idő arra, hogy kijelenthessük, hogy a bűn a mai világban már túlhaladott volna. Naponként ennek ellentétét éljük át ugyanis mindenfelé. Most jött el az idő, hogy a bűnöktől való megváltással éljünk és hibás magatartásunk és bűneink minden negatív következményét leküzdjük. Látjuk a klímaváltozásban, az erőszakos konfliktusokban, a gazdasági igazságtalanságban, sőt még a vallási életben is megjelenő visszaélésekben ezeket a következményeket. Most van itt az idő, hogy Urunkba és Üdvözítőnkbe vetett közös hitünket megvalljuk. Ezt tesszük, ha az igazságosság és béke zarándokútját közösen folytatjuk, és az örömüzenetet „minden népnek” továbbadjuk: Ne féljetek!

Áldott karácsonyi ünnepet és kegyelemmel teljes új évet kívánok Önöknek 2018-ban:

Dr. Olav Fykse Tveit norvég evangélikus lelkész, az Egyházak Világtanácsának főtitkára.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!