Az idegen befogadása: vallási vezetők nyilatkozata

Az idegen befogadása: vallási vezetők nyilatkozata

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu
„A hitem azt tanítja, hogy az együttérzés, a könyörület, a szeretet és a vendégszeretet mindenkit megillet, így a hazámban született személyt, de a külföldit is, a közösségem tagját, de a jövevényt is.”

2013. február és április között vallási alapú humanitárius szervezetek és tudományos intézetek összefogásával készült el „Az idegen befogadása: vallási vezetők nyilatkozata” című dokumentum. Ez arra bátorítja az összes vallás vezetőit, hogy „fogadják be az idegent” méltósággal, tisztelettel és szeretetteljes támogatással. A világ vallási közösségei a nyilatkozatot és az azt alátámasztó egyéb dokumentumokat gyakorlati eszközként is felhasználhatják arra, hogy elősegítsék a menekültek és az otthonukból elüldözött más személyek közösségi befogadását. Az itt közölt irat néhány évvel ezelőtt már megjelent magyarul pdf-formátumban a reformatus.hu-n, de visszhang nélkül maradt. Úgy ítéltük meg, ideje újra elővenni.

Az idegen befogadása: vallási vezetők nyilatkozata

A hitem egyik alapértéke az idegenek, a menekültek, az országukon belül új lakóhelyre kényszerült személyek, a tőlünk különbözők befogadása. Úgy bánok velük, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak mások. Arra fogok bátorítani másokat, így a vallási közösségem vezetőit is, hogy ők is így járjanak el.

A világ több más vallási vezetőjével és szervezetével, illetve lelkiismereti alapú közösségeivel együtt megerősítem a következőket:

Vállalom, hogy befogadom az idegent.

A hitem azt tanítja, hogy az együttérzés, a könyörület, a szeretet és a vendégszeretet mindenkit megillet, így a hazámban született személyt, de a külföldit is, a közösségem tagját, de a jövevényt is.

Nem feledkezem meg arról, és figyelmeztetem a közösségem tagjait is arra, hogy mindannyian „idegenek” vagyunk valahol, továbbá, hogy úgy kell bánnunk az idegennel a közösségünkben, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak mások. Vállalom azt is, hogy fellépek az intolerancia ellen.

Emlékezni fogok, és másokat is emlékeztetek a közösségemben arra, hogy senki sem hagyja el a hazáját ok nélkül: van, aki üldöztetés, erőszak vagy kizsákmányolás miatt menekül el, mások természeti katasztrófák miatt kelnek útra, megint másokat pedig a szeretet motivál, mert jobb életet akarnak biztosítani a családjuknak.

Elismerem, hogy mindenkinek joga van az emberi méltósághoz, és arra, hogy emberi lényként megadják neki a kellő tiszteletet. Az országom területén élő valamennyi emberre, így az idegenekre is vonatoznak a törvények. Senkivel szemben sem lehetünk ellenségesek, és senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés.

Tudom, hogy az idegen befogadásához gyakran bátorság kell, de az idegen megismerésének reménye és az új ismerőssel járó öröm sokkal többet jelent, mint a befogadással járó kockázat és nehézségek. Segítem azokat, akik elég bátrak ahhoz, hogy megismerjék az idegent.

Vendégnek tekintem az idegent, mert ez áldást jelent a közösségemre, a családomra, az idegenre és rám is.

Tiszteletben tartom azt a tényt, hogy az idegen a közösségemétől vagy az enyémtől eltérő vallást követ, illetve nézeteket vall.

Tiszteletben tartom az idegen jogát arra, hogy a saját vallását szabadon gyakorolhassa. Törekedni fogok arra, hogy legyen olyan hely, ahol ezt korlátozások nélkül megteheti.

Csak úgy beszélek a saját hitemről, hogy azzal nem alacsonyítom le és nem gúnyolom ki mások vallását.

Kapcsolatot fogok teremteni az idegennel, és személyes példámmal arra fogok másokat bátorítani, hogy ők is ugyanezt tegyék.

Nem csak az idegen pozitív fogadtatásáért fogok mindent megtenni, hanem oda is fogok figyelni a mondanivalójára, és a közösséget is megpróbálom rábírni arra, hogy megértse és befogadja a jövevényt.

Kiállok azért, hogy a társadalmi igazságosság elve az idegenre is vonatkozzon, úgy, ahogy a közösségem többi tagjáért is kiállok.

Nem fordítom el a fejem, ha azt tapasztalom, hogy a közösségem tettekben vagy szavakban ellenséges az idegennel, hanem megpróbálok párbeszédet kialakítani és békét teremteni.

Nem hallgatok akkor, ha azt hallom, hogy mások – beleértve a vallási közösségem vezetőit is – rosszat mondanak az idegenekről vagy anélkül ítélik meg őket, hogy előbb megismernék, kik is ők valójában, és akkor is felszólalok, ha azt látom, hogy kirekesztik vagy elnyomják az idegeneket, illetve méltánytalanul bánnak velük.

Arra biztatom majd a vallási közösségem, hogy más vallási közösségekkel és szervezetekkel együttműködésben tegyenek azért, hogy az idegenek minél hatékonyabb segítséget kapjanak.

Vállalom, hogy befogadom az idegent.

Tovább a KötőSzó blogra.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!