Az igazság szabaddá tesz

Az igazság szabaddá tesz

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Illisz L. László
„Jézus a benne hívő zsidókhoz fordult: »Ha kitartotok tanításomban, valóban tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.«” (Jn 8,31–32)

Ha kitartunk. Ha nem hagyjuk, hogy a bennünket körülvevő világ ránk szakadó mocska elborítsa azt, ami mellett érdemes kitartani. Ami értelmet, tartalmat adhat a lélekmorzsoló hétköznapnak; ami képessé tesz bennünket arra, hogy egymás szemébe nézve valóban meglássuk a má­ sikban esendő önmagunkat.

Ha egyetlen pillanatra sem veszítjük szem elől a tanítást, annak a tanítását, aki először gondolta komolyan azt, hogy mi magunk is többek leszünk azzal, ha képesek vagyunk szeretni a másikat. Ha tanítvánnyá leszünk.

Ha nem csupán né­ zünk, de valóban képesek is vagyunk figyelni a Mesterre, aki úgy vezet minket át életünk nehezen járható, tekervényes, szűk ösvényekkel átszőtt bozótosán, hogy egyetlen pillanatra sem érezzük céltalannak a küszködést.

Ha megismerjük. Ha nem csupán hallgatni, olvasni, tanulni tudjuk az Igét, hanem a szavak szö­ vevényében rá is ismerünk Jézusra, és ami ennél is fontosabb: ő is megismer bennünket. S így, együtt lépünk mindegyre közelebb az igazsághoz.

Az igazsághoz, amelynek egyik legfőbb tulajdonsága, hogy relatív. Mert ami nekem tény, az másnak csupán sokáig vitatható felvetés. Mondhatnánk, hogy a bizonyíték maga az igazság, de például egy peres eljárásban a bizonyíték csak ritkán mutat rá egyértelműen az igazságra, s az okos bíró még akkor sem feltétlenül hisz a megismerésnek, ha a saját szemével látja a bizonyítékot. A tudós pedig végképp kétkedve fogadja az igazságot, ő csak a megismerésben, a megismételhetőben, az ellenőrizhetőben hisz, mert ha nem így tenne, akkor sutba dobhatná minden tudományát.

Mi marad hát? Marad a bizonyosság, a hit bizonyításra nem szoruló igazsága.

Az igazság, amely nem mérlegel. Jézus Krisztus igazsága, amely egyértelmű tény minden tanítvány számára, és amely mellett érdemes mindvégig kitartani. És ha kitartunk, akkor megérthetjük, hogy szabad szolgává lennünk. Olyan szabad szolgává, aki – ebben a zűrzavaros, értékőrlő, lelket sorvasztó világban is – azt teheti, amit a szí­ve diktál.

X

Volt idő az életemben, amikor szellemi szolgaságban kellett élnem, és azóta tudom igazán értékelni azt, hogy a hit szabaddá tesz.

Az írás a Kossuth rádió Erős vár a mi Istenünk! címmel kéthetente jelentkező evangélikus félórájában elhangzott szöveg szerkesztett változata.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 25-26. számában jelent meg, 2017. július 2-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál, a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!