Az ige hirdetésének és befogadásának „képessége” – Interjú a Pax Tv ügyvezetőjével

Az ige hirdetésének és befogadásának „képessége” – Interjú a Pax Tv ügyvezetőjével

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: T. Pintér Károly, fotó: Magyari Márton, Kiss Tamás
„Nyugalmat sugárzunk” – állítja a Pax Tv szlogenje, de azt csak a naponta reggel kilenctől hajnali egy óráig közvetített adás nézői tudhatják, hogy ennek a nyugalomnak – békének – a fundamentuma ma már egyértelműen az a Jézus Krisztus, akinek evangéliumát a teljes műsoridőben igyekeznek hitelesen tolmácsolni. Gere Lilla ügyvezető igazgatót természetesen a televízió evangélikus vonatkozásairól is kérdeztük.

Rideg, lepusztult gyárépület tömbjei magasodnak a főváros III. kerületében, a Bogdáni út 1. szám rozsdás kapuja mögött. A Pax Televízióhoz háromemeletnyi lépcsősor leküzdése árán sikerül feljutnunk, hogy odabenn azután egy hamisítatlan tévéstúdió kulis - szái adjanak hátteret beszélgetésünkhöz.

– A Pax Tv – néhány kisebb szolgáltató mellett – régóta szerepel a Digi, a Vodafone és az Invitel csomagjában, ám a kábelen vagy egyéb módon műsort szolgáltatók némelyike száznál több televíziós csatornát kínál. Ön mivel érvelne amellett, hogy a Pax csatornahelyét is felvegyük a kedvenceink közé?

– A Pax Televízió mára egyértelműen keresztény televízió lett. És az egyetlen, amelynek programjában valamennyi keresztény felekezet megjelenik. Tehát miközben a teljes műsoridőben keresztény üzenetet sugárzunk, a műsorok között minden keresztény néző – legyen akár evangélikus, református, katolikus, akár kisegyházhoz tartozó – megtalálhatja saját felekezetének tartalmát is. Mindeközben persze imádkozunk azért, hogy a keresők, illetve az Istenben nem hívők számára is eszköz lehessünk Krisztusra találásukban.

– Emlékszem, 2001-es indulásakor valóban missziós lehetőségként tekintettünk a Pax Tv-re, és még azt is érteni véltük, hogy tulajdonosai nem tartottak igényt hivatalos együttműködésre az egyházakkal. Csakhamar kiderült azonban, hogy nem a keresztény az egyetlen vallás, amely teret kap a csatorna műsorában. A Pax Tv szép lassan szinkretista, majdhogynem new age-es adóként kezdett bevonulni a köztudatba.

– Igen, az én ismerőseim között is voltak számosan, akik emiatt szoktak le a Pax nézéséről. Tulajdonosunk, Ferenczy Károly úr ugyan eredetileg is keresztény kulturális értékek közvetítését tűzte ki célul, de a csatorna arculatának formálását másokra bízta…

– Mikor és minek köszönhetően sikerült visszatalálni az eredeti szándékhoz?

– A korábbi ügyvezető elhalálozása után keresett meg tavaly a tulajdonos vezérigazgató, hogy átvenném-e a munka koordinálását. Őszintén elmondtam, hogy ezt csak akkor tudom vállalni, ha a műsort megtisztíthatom a kereszténységgel össze nem egyeztethető műsorelemektől. Szabad kezet kaptam…

– Az ön személyében kit ért ez a megtiszteltetés?

– A Magyarországi Szabadkeresztény Gyülekezet – MSZKGY – pesterzsébeti közösségének szervező pásztora vagyok, amely közösségnek férjem, Gere József a pásztora. Azt talán az evangélikus olvasók is tudják, hogy a szabadkeresztény gyülekezetek mintegy száz évvel ezelőtt református, illetve baptista gyökerekből sarjadtak. Én magam korábban a világon mintegy kétszázezer tagot számláló felekezetközi női keresztény szervezet, az Aglow International magyarországi, majd európai vezetője voltam, és ebbéli tisztségemben szerkesztője a szervezet magyar nyelvű magazinjának. Persze az is önkéntes szolgálat volt…

– Hogyhogy „az is”? Feltételezem, hogy a Pax Tv ügyvezetése teljes embert kíván. Nem jár érte fizetség?

– Ezt a munkát én önkéntes szolgálatként végzem. De nem titok, hogy nálunk a műsorkészítő „beszállítók” sem kapnak honoráriumot. A státuszban lévő, tehát munkabérért dolgozó munkatársak száma öt-hat fő.

– Eleddig úgy tudtam, hogy a televíziózás felettébb költséges vállalkozás. Nem szeretnék üzleti titkokat feszegetni, de meg kell kérdeznem: miből tartják fenn magukat? Reklámokat ugyanis még nem láttam a Pax Tv adásaiban.

– Ezen azért szeretnék változtatni. Pillanatnyilag azonban a műsorszolgáltatóktól – néhány országos sugárzású és sok helyi kis kábeltévétől – befolyó összegek jelentik a fix bevételt. Köszönettel szoktuk fogadni a nézői adományokat. Ezek összege két-háromszázezer forint havonta, és a különböző pályázatokon elnyerhető forrásokból is inkább csak csurran-cseppen. Anyagi helyzetünket talán érzékelteti, hogy eddig még „nézettségmérésre” sem futotta. Szerencsére a hirdetőket mindenekelőtt az érdekli, hogy hány háztartásban vagyunk foghatók, és a jelenlegi egymillió-hétszázezres szám rövidesen további egymillió-kétszázezer háztartással fog bővülni. Január elsejével ugyanis a Telekom is visszateszi kínálatába Pax Tv-t.

– A napi tizenhat órányi adásban milyen arányt képviselnek a saját gyártású műsorok?

– A Pax Tv programjának gerincét az istentisztelet-közvetítések képezik. Ha a különböző felekezetek filmeseitől kapott anyagokat nem számítjuk, akkor nagyjából tíz százalékra tehető a saját gyártásban készülő műsor.

– A korábbi – mondjuk így: „eklektikus” – tematika megreformálásán túl ügyvezetőként milyen koncepciót próbál megvalósítani?

– Jó néhány évvel ezelőtt „csapódtunk” férjemmel együtt a Pax Tv-hez. Amikor elkezdtem bedolgozni az Igazgyöngy című keresztény női műsorral, még világosabbá vált előttem, milyen fontos, hogy „felekezetközien gondolkozzunk”, és értékeljük a más felekezethez tartozók hitét, vallásgyakorlatát. Szóval, amikor felkértek erre a tisztségre, a szívem már elő volt készítve arra, hogy ökumenikus televíziót álmodjak, amelyben prioritása a Szentírás tiszta tanításának van. Nekem nagyon fontos a személyes hitem. Hálás vagyok Istennek, hogy rátalálhattam, s hogy immár éveim számával igazoltan is buzdíthatok másokat a Biblia olvasására, s benne a szerető Isten felfedezésére.

– Tekintettel arra, hogy ma már nem is egy televízió kötődik közvetlenül is a római katolikus egyházhoz, nem lehetne a Pax Tv-ből még egyértelműbben protestáns tévécsatorna?

– Túl azon, hogy a tulajdonos maga is római katolikus – és kifejezett kérése volt, hogy legyen helye szentmise-közvetítésnek –, én magam sem szeretném „eltüntetni” hazánk legnagyobb felekezetét a palettáról. Rengeteg katolikus nézője van – protestáns műsorainknak is.

– Honlapjukon olvasom, hogy a Pax Televízió „a történelmi keresztény egyházak hathatós közreműködésével” igyekszik megvalósítani a céljait. Miben áll ez a „hathatós közreműködés”?

– Húsz évvel ezelőtt az alapító tulajdonos partnerként a történelmi egyházakra gondolt elsősorban, de a kisebb evangéliumi felekezetek fedezték fel inkább a Pax Tv által kínált lehetőséget az evangélium hirdetésére. A történelmi egyházaktól egy fillér támogatást nem kapunk, ám szinte minden felekezetből vannak lelkes segítőink. Evangélikus részről hadd nevesítsem a Zákeus Médiacentrum, illetőleg az Evangélikus Információs Szolgálat operatőr-szerkesztőjét, Győri András Timótheust, aki a kezdetektől rendszeresen eljuttatja hozzánk minőségi anyagait. Deák László evangélikus lelkész nálunk műsorvezetőként is bizonyította tehetségét és elhivatottságát, de kaptunk már értékes gondolatokat Fabiny Tamás püspök úrtól és számos más lutheránus szolgatárstól is.

– Értsem úgy, hogy mi, evangélikusok különösen is magunkénak érezhetjük a Pax Tv-t?

– Azt hittem, már régóta így érzik! Sok kedves testvérem, barátom van az evangélikusok között.

– Szlogenjük nem új keletű, miként az a szóvicc sem, hogy a csatorna nemcsak nyugalmat sugároz, de unalmat is. Múlt időbe tehető-e már ez a vitriolos vád?

– Még nem teljesen, de számos új programmal igyekszünk minél előbb kiváltani a régebbi, megörökölt műsorainkat. Keményen dolgozunk azon, hogy az evangélium „tálalásában” is megújuljunk. Jó példa erre a modern kortárs dicsőítés növekvő műsorideje vagy az a két új főzőműsor, amelyekben nemcsak receptek, de hitvallások is elhangzanak – az egyikben egy budapesti indiai étterem pakisztáni, ám keresztény szakácsának a szájából.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 45–46. számában jelent meg 2020. november 22-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!