Az új finn oktatási miniszter szerint elavult a felekezeti vallásoktatás modellje

Az új finn oktatási miniszter szerint elavult a felekezeti vallásoktatás modellje

Share this content.

Forrás: kirkkojakaupunki.fi, fordítás: MEE Ökumenikus és Külügyi Osztály
Helsinki – Az előző finn oktatási miniszter szülési szabadsága miatt Jussi Saramo vette át a tárcát egy körülbelül féléves időszakra. Ez alkalomból interjú készült vele az iskolai vallásoktatás tervezett reformjáról, amelynek előkészítése januárban kezdődik szakértői meghallgatásokkal, és a helyettes-miniszter egyik első feladata lesz.

A jelenlegi modell szerint az egyházhoz tartozó gyermekek mindegyike részesül az iskolában felekezeti oktatásban (a kisebbségi vallások esetén három fő a csoport létszámának minimuma), míg a többiek órarendjében világnézeti ismeretek tantárgy szerepel. A rendszer sajátossága, hogy a többségi (azaz evangélikus) hittanórán bárki részt vehet, de a világnézeti ismeretek tantárgyat egyháztag nem tanulhatja. [Az egyházi hittanoktatás – felekezeti jellege ellenére – független az adott egyháztól, a tanterv összeállítását teljes egészében a finn oktatási hivatal végzi. – A szerk.]

Régóta vita tárgya, hogy meg kell-e változtatni ezt a rendszert, és ha igen, miként. Jussi Saramo egyértelműen a reform szükségessége mellett foglal állást. Véleménye szerint ellentmondásos, hogy bár az iskola célkitűzése általában véve az, hogy különböző hátterű embereket felkészítsen a közös társadalmi együttélésre, a vallás és felekezet terén mégis fenntartja a csoportkülönbségeket. Ettől függetlenül véleménye szerint a vallásoktatásnak helye van az iskolában, mivel a sokféleség értékként való megélése és a tolerancia olyan alapkészségek, amelyekre mindenkinek szüksége van.

A vallásoktatás reformja azonban mindezidáig nehézkesnek bizonyult, mivel a különböző pártok eltérő véleményen vannak a kérdés tekintetében. Általánosítva elmondható, hogy míg a Finnország Centruma párt, valamint a jelenlegi ellenzéki (főként jobboldali) pártok ellenzik a változtatást, addig a Zöld Liga és a Finn Baloldali Szövetség (benne a jelenlegi oktatási miniszterekkel) azt szorgalmazzák, hogy bárki számára elérhető legyen a világnézeti ismeretek választása a vallásoktatás helyett, illetve hogy a hittant hosszú távon váltsa le egy általános, mindenki számára egységes világnézeti tárgy. 

Az egységes világnézeti oktatást érdekes módon különböző okokból mind az egyház, mind a vallásnélkülilek és ateisták érdekképviseleti szervezete aggályosnak tartja. Előbbi a tanulók vallásuknak megfelelő oktatáshoz való jogát hangsúlyozza, míg az utóbbiak csoportja attól tart, hogy bármely egységes világnézeti oktatás tulajdonképpen rejtett vallásoktatás lesz, még ha máshogy hívják is.

Az oktatási miniszter szerint első lépésként viszonylag egyszerűen meg lehetne nyitni a világnézeti ismeretek órán való részvétel lehetőségét mindenki előtt, bár sokan ezt is a vallásoktatás megszüntetését célzó törekvések első fázisaként értékelnék.

A cikkből kiderül még, hogy Saramo maga formálisan vallásos családból származik, egy ideig még képviselőtestületi tag is volt egy gyülekezetben, de aztán kilépett az egyházból, főként az attól való elidegenedése miatt. Elmondása szerint ugyanakkor problémásnak látja azt is, amikor például egy-egy kereszténydemokrata politikus nyilatkozatát követően tömegek válnak meg egyháztagságuktól. „Ilyenkor komolyan fontolgatom, hogy visszalépek” – nyilatkozta Jussi Saramo.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!