Börtönmissziós szervezetek tartottak közgyűlést és konferenciát

Börtönmissziós szervezetek tartottak közgyűlést és konferenciát

Share this content.

Budapest – 2013. november 28-án a Lágymányosi Ökumenikus Központban közös közgyűlést és konferenciát tartott a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete. Szöveg és fotó: Galambos Ádám

A magyarországi börtönökben immáron több mint húsz éve zajló börtönmissziós szolgálat idei eredményeiről tartott beszámolót és a missziós szolgálatot végzők számára konferenciát a két szervezet. Az egybegyűlteket dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára köszöntötte. Ezt követően Magyari Márton, a Magyar Testvéri Börtöntársaság ügyvezető igazgatója tartott áhítatot. Magyari Márton felhívta arra a figyelmet, hogy „hitünkön keresztül árad Isten szeretete. Ő bennünk van és mi is őbenne, mert magát adta értünk. Ezáltal mi is szolgáló testvérek lehetünk. Nekünk kell börtönön belül és azon kívül is bizonyságot tennünk arról, hogy az Atya elküldte Fiát.”

Roszík Gábor evangélikus lelkész, mindkét szervezet elnöke a közgyűlés keretein belül emlékeztetett arra, hogy 2012-ben, az előző összejövetel keretében a Parlamentben ünnepelhették a Magyar Testvéri Börtöntársaság húsz éves megalapulását. „Az idei év az előzőekhez képest nehezebb időszak volt, ugyanis számos olyan támogatás hiányában kellett a szolgálatot végeznünk, amik korábban gördülékennyé tették a működést. Pályázatok hiányában a szervezet a Magyarországi Evangélikus Egyház, az Őskeresztény Apostoli Egyház és a Tessedik Sámuel Alapítvány támogatásából tartja fenn magát” – fogalmazott az elnök.
Roszík Gábor a tavalyi évi szolgálattal kapcsolatban kiemelte az ötödik alkalommal megrendezett bibliavetélkedőt, melyen 2012-ben közel ezer fogvatartott vett részt. A börtönviselt szülők gyermekeinek karácsonyi ajándékozása, az Angyalfa program keretében hétszáz gyermeknek került ajándék a karácsonyfája alá. „Fontosnak tartjuk, hogy ezek a hátrányos helyzetű gyermekek ne csak karácsonyi csomagot kapjanak, hanem személyes találkozás formájában is tudjunk velük kapcsolatot tartani. Így tavalyi évben lehetőségünk volt jó pár gyermekkel Mátraszentimrén táborozni” – mondta Roszík Gábor. Az elnök örömmel számolt be arról, hogy külföldi börtönmissziós szervezetekkel összefogásban két Európai Uniós pályázatot is elnyertek, így jövő évben két új Apac körletet hozhatnak létre, továbbá a Zákeus programot magasabb szinten folytathatják.

Magyari Márton beszámolójában a Váci BVI-ben működő keresztény szellemiségű Apac körletről számolt be valamint képes prezentációt vetített a gyermektáborról. (Utóbbiról korábbi interjúnkat itt találja.) Az ügyvezető igazgató előadásában kitért arra, hogy a Magyar Testvéri Börtöntársaság keretein belül jelenleg közel háromszáz missziós önkéntes tud az ország valamelyik büntetés-végrehajtási intézetében szolgálatot végezni.

Mészáros László dandártábornok, főtanácsos a missziónk során felmerülő biztonsági kérdések, helyes eljárások címmel tartott előadást. Mészáros László a börtön személyzetével való együttműködésre hívta fel beszédében a figyelmet. A dandártábornok előadásában a bűn, bűnhődés és büntetés viszonyából indult ki, majd a fogvatartott, személyzet és missziósok viszonyáról beszélt. Mészáros László emlékeztetett rá, hogy a missziósokkal való együttműködés 1989-ben indult, a börtönökben végzett lelkészi szolgálatnak pedig 2010-ben ünnepelték tíz éves évfordulóját.

Az előadást követően került sor a Charles W. Colson-díj átadására. A börtönisszió elindítójáról elnevezett díjat a börtöntársaság tavaly alapította és 2013-ban a szervezet Tamásy Lászlónénak és Lukácsi Gábornak ítélte oda.

A tanácskozás dr. Sárik Eszter Katalin kriminológus előadásával folytatódott. A fiatalkorú bűnelkövetők megítélésével és helyzetével foglalkozó előadásban a kriminológus kitért arra, hogy „bár az igazságszolgáltatás oldaláról az elmúlt években a színvonal javult, mégis, kérdés maradt, hogy fiatalkorúak vonatkozásában mennyire veszik figyelembe a fiatalkorú lelki állapotát.” Sárik Eszter meglátása szerint a fiatalkorú elkövetőknél különösen is káros az ügyek kivizsgálásának akár évekig történő elhúzódása által keltett pszichés bizonytalanság. „A gyermekbarát igazságszolgáltatás vonatkozásában a nyelvi megértés mellett nagy igény van arra, hogy mindez empatikus magatartással legyen ötvözve. Azonban azt sem szabad elfelejteni, hogy az igazságszolgáltatás mindig egy történet végét jelenti” – fogalmazott az előadó. Sárik Eszter fiatalkorú elkövetők között végzett kutatásának eredményeiről szóló beszámolójában kitért arra, hogy a komolyabb bűncselekményt elkövetők esetében az apa hiánya nagyon nagy százalékban megfigyelhető. Ezen kívül az iskolai rendszerből való kikerülés hordoz magán hasonló veszélyt. „A társadalom az alkohol és drog összefüggésére gondol amikor kiskorú áltat elkövetett bűncselekményről hall. A kutatások kimutatják, hogy említett pszichoaktív szerek az emberölést elkövető kiskorúaknál azonban csak 30%-nál mutatható ki. Sokkal jobban meghatározza ezt a korosztályt az a közeg ami körülveszi őket, mint gondolnánk” – fogalmazott Sárik Eszter.

Ezt követően Frankó Judit projektasszisztens, a Magyar Bűnmegelőzési és Börtönmissziós Alapítvány beszámolója, majd kérdések zárták a tanácsokozást.

A Magyar Testvéri Börtöntársaság és a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete közös összejöveteléből kiderült: szükség van a börtönmissziós szolgálatra, az együttműködésre és a közösségre.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!