Beiktatták Csővár 32. parókus lelkészét

Beiktatták Csővár 32. parókus lelkészét

Share this content.

Szöveg: Korenné Turán Gyöngyi
Csővár – 2018. július 1-jén, vasárnap beiktatták Csőváron parókusi szolgálatába Czöndör István lelkészt. Az ünnepi istentiszteleten dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, az iktatás szolgálatát Mekis Ádám, az Észak-Pest megyei Evangélikus Egyházmegye esperese végezte. Énekkel szolgált a penci és csővári énekkar Lestyánné Babinszki Zsuzsanna és Dianné Mangó Ildikó kántorok dirigálásával, valamint a gyermekekből és az ifjúságból álló gitárcsoport Jansik Tamás vezetésével.

A Csővári Evangélikus Egyházközség és a Penci Leányegyház hívei megtöltötték a templomot. Sokan részt vettek az ünnepi eseményen a környék evangélikus gyülekezeteiből és a lelkész korábbi szolgálati helyéről. A római katolikus egyház képviseletében megjelent dr. Varga Lajos segédpüspök, az evangélikus egyházból pedig még huszonhat lelkész vett részt ezen a jelentős szertartáson. 

Az ünnepi közgyűlésen a gyülekezet korábbi két lelkésze, dr. Korányi András, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettese és dr. Fischl Vilmos, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára is köszöntötte a beiktatott lelkészt. 

Nemecz Pálné polgármester asszony köszöntőjében kiemelte, hogy azt szeretné, ha a településen lakók egy közösségként élnék mindennapjaikat, hiszen a falu lakóinak nagy része evangélikus. Kifejezte azt a reményét is, hogy a gyülekezet tagjainak száma növekedni fog a jövőben.

A személyesen és levélben köszöntők az Úr áldását kérték Czöndör István csővári-penci szolgálatára és családjára, többek között Gáncs Péter nyugalmazott püspök, dr. Hafenscher Károly, a Magyarországi Evangélikus Egyház zsinati elnöke, valamint Tamássy Zoltán és Tamássy Éva, a gyülekezetek korábbi lelkészei Clevelandből. 

A gyülekezet felügyelője a közgyűlés zárásakor meghívott mindenkit az önkormányzat dísztermében tartandó agapéra, szeretetvendégségre. A tavasszal beiktatott presbitérium tagjai aktívan részt vettek az esemény előkészületeiben és lebonyolításában.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!