Bátorítás bizonyságtételre – Beiktatták Kovács Lászlót Baján

Bátorítás bizonyságtételre – Beiktatták Kovács Lászlót Baján

Share this content.

Szöveg: dr. Sramó András, fotó: Fehér Vilmos
Baja – Ez év tavaszán Unyi Anikó lelkésznő férjhez ment, majd a tanév végeztével elköltözött Bajáról. Közreműködésével már májusban voltak jelentkezők, akik közül Kovács László soproni iskolalelkésszel folytak egyre komolyabb beszélgetések, találkozások, melyek eredményeképpen július 1-jén a bajai gyülekezet 11. meghívott lelkészeként szolgálatba is állt.

Beiktatására augusztus 25-én, a bajai nyár utolsó forró szombatdélelőttjén került sor. A bevonulást húsz lelkész és pap kezdte. Az ünnep rangját emelte, hogy Kondor Péter, a Déli Egyházkerület idén megválasztott püspöke először látogatott el a gyülekezetbe. A beiktatás szertartását Lupták György, a Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye esperese végezte.

A beiktatást megtisztelte jelenlétével Fercsák Róbert polgármester és Vedelek Norbert alpolgármester is. Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője levélben küldte el köszöntését.

A püspök Ézs 57,15 alapján tartott igehirdetést. Beszédében a bizonyságtétel fontosságára hívta fel a figyelmet egy olyan Istenről, aki a magasságban és szentségben lakik, de megszólítja a megtört és alázatos szívűt is. Mindezt Isten személyesen úgy teszi, hogy mindenkit egyénileg, minden különbözőségünkkel együtt szólít meg, ugyanakkor ő is személy, aki Jézus Krisztusban ismertette meg magát. Kiemelte, hogy nemcsak az Istenről kell beszélgetnünk, hanem vele is: ezt a közösséget ajánlotta az iktatásra váró lelkész és a gyülekezet figyelmébe.

Az igehirdetés után Koós Boglárka Telemann A-dúr szonatináját adta elő hegedűn, zongorán kísérte őt Pethő Attila.

Az iktatás után Kovács László igehirdetése következett. „Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.” (Mk 1,17–18) Az újonnan beiktatott lelkész a Baján könnyen érthető történetet példázatként használva mutatott rá az elhívás és a küldetés kapcsolatára, mely szerint Isten teremtő szava szól, és az megtörténik, nincs visszakérdezés, feltételek megfogalmazása. Az igehirdetés második részében az „emberhalászat” legfontosabb és nélkülözhetetlen eszközeinek az igehirdetést és a szentségekkel való élést nevezte. Az igehirdetést úrvacsora követte.

Az istentisztelet utáni ünnepi közgyűlésen dr. Sramó András gyülekezeti felügyelő köszöntötte a jelenlévőket. A köszöntések sorát Halasi László hartai lelkész kezdte az egyházmegye nevében, őt követően Fercsák Róbert, Baja város polgármestere adta át a város ajándékát.

Dr. Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke hármas csokorban nyújtotta át az üdvözletet: az egyház egységét jelző zsinatét, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központét és végül a barátét.

Bán Béla református lelkipásztor a 69. zsoltár alapján a templom közösségéért érzett féltő és buzgó szeretetről beszélt. Koczor György zalaistvándi lelkész abban a minőségében szólalt fel, hogy ő vette át a Dunántúli Harangszó szerkesztését Kovács Lászlótól.

Schindler Mátyás, a Barátok templomának plébánosa úgy fogalmazta meg a lelkészi küldetést, mint akik a krisztusi ideák alapján egy ideális világot igyekeznek berendezni. Dr. Sramó András, a gyülekezet felügyelője a Láthatóan evangélikus programra hivatkozva egy láthatósági mellényt adott át az új lelkésznek.

A köszöntések sorát Kondor Péter püspök zárta, majd Kovács László köszönte meg a vendégek jelenlétét.

Az ünnepi közgyűlést szeretetvendégség követte állófogadás formájában, melyet a gyülekezeti teremben és a parókia kertjében rendeztek meg a gyülekezet szorgos tagjai.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!