Beiktatták Selmeczi Lajos Péter lelkészt Mezőberényben

Beiktatták Selmeczi Lajos Péter lelkészt Mezőberényben

Share this content.

Szöveg: Valentínyi Mária, fotó: Lestyán Ádámné
Mezőberény – Egy lelkipásztor parókus lelkésszé választása és beiktatása minden gyülekezet életében felemelő pillanat, a gondviselő Isten kegyelmének, szeretetének megtapasztalása. Ilyen örömteli alkalmon vehetett részt 2019. október 5-én minden gyülekezeti tag és vendég, aki a mezőberényi II. Kerületi Evangélikus Egyházközség templomába érkezett. Ünnepi istentisztelet keretében iktatták be Selmeczi Lajos Pétert, a gyülekezet július 7-én megválasztott lelkészét tisztségébe.

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál...” (Róm 8,28a)

A beiktató istentiszteleten Nagy Zoltán esperes szolgálatát hallhattuk. Igehirdetésében Jónás példázatáról beszélt. „Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, melyet én mondok neked!” (Jónás 3,1-2) 

Az új indulás egyben új lehetőség és új kihívás is. A felmerülő problémák, akadályok keltette kétség leküzdéséhez, a szolgálat elvégzéséhez erőt kapunk az Úr Istentől, ha meghalljuk igéjét és figyelünk  hívására. A prédikálni nem akaró Jónás meghallja Isten hívását, erőt kap, és bár kelletlenül, de elvégzi a feladatát. Egyben óvva int, hogy közös feladatunk nem az ítélet, hanem a kegyelem evangéliumának hirdetése  szereteten alapuló, boldog, befogadó nyitottsággal. Az esperes kifejezte reményét afelett, hogy a lelkész és a gyülekezet gyümölcsözően együtt fog munkálkodni és mindenekelőtt Krisztus megváltó kegyelmét hirdeti.

A lelkészi meghívólevél átadását követően sor került a beiktatásra és az áldásvételre. Az egyházmegye lelkészei egy-egy igével kérték Isten áldását újonnan beiktatott lelkésztársukra, és szép hagyományt őrizve áldásénekkel köszöntötték őt.

Ezt követően a beiktatott lelkész, Selmeczi Lajos Péter szolgálatát és bizonyságtételét követhettük figyelemmel. Az ige Máté evangéliumból szólt hozzánk. „Lelkemet adom neki, és igaz ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem kiáltoz, senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepedt nádszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem olt ki, még győzelemre nem viszi az igaz ítéletet.” (Máté 12,18-20)

Selmeczi Lajos Péter arról szólt, hogy ez az alkalom új korszak kezdete a gyülekezet és a lelkész személyes életében egyaránt. Lehetőséget nyújt a változásra, ha együtt tudunk figyelni Jézusra. Ő az, akitől távol áll a zajos fellépés, csendben, állhatatosan karolja fel a megfáradtakat. Így teljesedik be Ézsiás próféciája. Jézus megkerülhetetlenül jelen van életünkben. Őseink ideérkezésekor is ez volt az igazság és ma is. Nincs más lehetőség, hozzá tartozunk. A „tót kegyesség” és a lelkész elhivatottsága Jézus kegyelme nélkül nem működik. Ő kész segíteni a közös úton. Jézus tanítványai vagyunk, hordozzuk mindennapi terheinket, de győzelemre vezet utunk, ha az Úr lelkével cselekszünk. Isten lelke nem kioltani akar, hanem megtartani. Ő az egyedüli megoldás otthonunk és közösségeink számára. 

Az istentiszteletet követően Lestyán Ádám, a gyülekezet felügyelője nyitotta meg a díszközgyűlést. Az első napirendi pontban a beiktatás tényének rögzítésére került sor. Majd a köszöntő beszédek következtek.

Elsőként Nagy Zoltán esperes mondott köszöntő szavakat. A testvérgyülekezet lelkésze, Lázárné Skorka Katalin támogató testvéri szolgálatáról biztosította lelkésztársát. A református gyülekezet jókívánságait Papp Tiborné lelkipásztor közvetítette. A gyülekezet nyugdíjba vonult lelkésze, Fejér Sándor István kérte Isten áldását utóda szolgálatára. Id. Selmeczi Lajos fiát köszöntő szavaival az elhívás és engedelmesség példáját emelte ki. Siklósi István polgármester biztosította a lelkészt a berényiek befogadó nyitottságáról. A Szlovák Egyesület nevében Borgula Györgyné, a Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium képviseletében dr. Rückné Mező Györgyi igazgató mondott köszöntőt. Fabiny Tamás elnök-püspök és Kondor Péter püspök levélben küldték el köszöntő gondolataikat. Lestyán Ádám felügyelő a gyülekezet nevében kívánt eredményekben gazdag, boldog szolgálati éveket.

Selmeczi Lajos a köszöntésekre adott válaszában hangsúlyozta összetartozásunkat, hiszen egy gyökérből fakad lényünk, és a háttérben álló összekötő erő vitathatatlan. Reményét fejezte ki, hogy ez az alkalom egy hosszú időre megmaradó, kiteljesedő együttműködés kezdete, melyen az Úristen áldása van. Ezt az üzenetet szeretné közvetíteni a gyülekezeten túl mind több városlakó felé.

Istennek adunk hálát ezen ünnepélyes alkalomért és kérjük áldását Selmeczi Lajos gyülekezetünkben végzendő szolgálatára. 

A szerző a gyülekezet presbitere.

További képek láthatóak még a gyülekezet honlapján.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!