Bibliaolvasó napló – Gondolatok az elmúlt hetek igéi kapcsán

Bibliaolvasó napló – Gondolatok az elmúlt hetek igéi kapcsán

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Szeverényi János
Szeverényi János missziói lelkész gondolatai az Evangélikus Élet magazinban.

Csipogó kis baglyok. Ő keres engem, vagy nekem kell őt keresni? Én találom ki Istent, vagy ő engem? Az én hitem teremti őt, vagy ő ad hitet nekem?

Egy bagolycsalád lakott udvarunk fenyőfáin. Heteken át hallgattuk a kicsik éhes, szülőket kereső vijjogását. A szülők csendben hordták nekik fél éjszaka a táplálékot. Nagyjából ez a helyzet velünk is. Legfeljebb csipogni tudunk, jelezve, hogy hiányzik valami, Urunk pedig napról napra gondoskodik rólunk. Ő az, aki megszólal, biztat, jelt ad.

„…ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az Úr…” (Jer 29,13–14) „Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel!” (Kol 3,2)

Hol lakik az Isten, hol van az ő temploma? Rómában, Genfben, Wittenbergben vagy Jeruzsálemben? Az Örökkévaló önmagában létező, elérhetetlen, definiálhatatlan, ábrázolhatatlan. Egyetlen vallásba, felekezetbe, teológiai rendszerbe sem fér bele, mert „a véges nem fogadhatja be a végtelent” – mondták a bölcsek. De kijelentette magát a tőle elszakadt, esélytelen helyzetbe került embervilágnak.

„A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. […] Jön a mi Istenünk, nem hallgat.” (Zsolt 50,1–3)

Megszólal a természetben, a lelkiismeretben, a történelemben; az összetört lélekben, az intenzív osztályon, a börtönök bezártságában, üldözések idején, az élő ige hirdetésekor. Bárhol, bármikor, bárhogyan. Még a kőtemplomokban is. Ő ma is úton van. Úton van szíved felé is. Fogadd örömmel! Tedd le terheidet, bűneidet! Fogadd el irgalmát, szeretetét! Ott lesz „szent templomában”, a te lényedben, testedben, szívedben. Kell ennél több?

„Az Úr azonban ott van szent templomában: csendesedjék el előtte az egész föld!” (Hab 2,20)

Egyes vezetők túldimenzionálják szerepüket. Uralkodnak, és kiskorúsítják a környezetükben élőket, a rájuk bízottakat. Jézus a jó pásztor. Azért jött, hogy erőnket meghaladó „ellenségeinktől” – bűntől, haláltól, ördögtől – megmentsen. A nyáj előtt jár „a halál árnyékának völgyében” (Zsolt 23,4) is. Ez a Pásztor nem uralkodik a juhokon, nem „hasznosítja”, nem elpusztítja őket, hanem életét adja értük.

„Egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket…” (Ez 34,23) „Jézus mondja: Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem…” (Jn 10,14)

Jób fájdalmára Isten válasza Krisztus keresztje. Némelyek szerint egy hívő nem lehet beteg, mindig mosolyog, a kísértés, a mélypontra kerülés távol áll tőle, és soha nem lehet üres a bankszámlája. Szerintem is igaz az, hogy ha egy alkoholbeteg megtér, azt észreveszi a mája, az idegrendszere, a családja, a munkahelye, a pénztárcája. Ugyanakkor földi utunkon átélhetünk betegséget, családi tragédiát, háborút, katasztrófát, üldözést.

Az Istentől, az élet forrásától elszakadó világ fájdalmára, pokoljárására Isten válasza Jézus. Jób szenvedésére Krisztus megváltó keresztje a válasz. A cél a végső hazatalálás, a „salom”, a béke, a teljesség.

„Miért is ad [Isten] világosságot a nyomorultnak, és életet a megkeseredett lelkűeknek, akik várják a halált, de hiába…?” (Jób 3,20–21) „Mivel [Jézus] maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” (Zsid 2,18)

A bűn olyan, mint a rák. A bűn nem elvont filozófiai vagy teológiai fogalom. Bűn az, ami kárt, fájdalmat, törést okoz. Megbontja a teremtési rendet, harmóniát. Olyan, mint a daganat. Elszívja az életet. Kezdeni kell vele valamit. Isten szeretete, fénye, igazsága és irgalma segít a szabadulásban. Isten haragja szeretetből van. Gyűlöli a bűnt, mert az fájdalmat, törést okoz, de a bűnöst halálosan szereti. Manapság a „bűnöst” képmutató módon utáljuk, kibeszéljük, lenézzük, a bűnnel azonban jó viszonyt ápolunk. Minden a szívben dől el.

„Ne segítsd a bűnöst azzal, hogy hamisan tanúskodsz mellette!” (2Móz 23,1b) „…mert szavaid alapján ítéltetsz majd igaznak, és szavaid alapján ítéltetsz majd bűnösnek.” (Mt 12,37)

A cikk az Evangélikus Élet magazin 84. évfolyam, 51–52. számában jelent meg 2019. december 29-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

Címkék: Szeverényi János -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!