Bibliaversenyeket rendeztek az egyházmegyék – Folyamatosan frissülő cikk!

Bibliaversenyeket rendeztek az egyházmegyék – Folyamatosan frissülő cikk!

Share this content.

Szöveg és fotó: Kustra Csaba, Pongrácz Máté, Lampért Gábor, Nagyné Györgyi Szilvia, Facebook / Iharosberényi, Szeged, Pablényi Edina, Győri Veronika, Kispest
Budapest – Országszerte bibliaismereti versenyeket rendeztek az egyházmegyékben. A bibliaverseny témája a Mózes első könyvében található József történetére épült. Az alkalmakról egy cikkben próbáljuk összeszedni a szerkesztőségünkbe érkező információkat.

Izgalmak Albertiben

A Dél-Pest Megyei Egyházmegye gyülekezeteinek hittanos csoportjai 124 fővel és kísérőikkel az alberti evangélikus templomban gyülekeztek össze 2016. március 19-én, szombaton, hogy ráhangolódjanak az előttük álló korcsoportonkénti versenyre. A nyitó és egyben ráhangolódó istentiszteletet Csadó Balázs lelkész valamint Győri Péter Benjámin esperes vezette.

A bibliaverseny megjelölt témája a Mózes első könyvében található József történetére épült, mely téma és életút, mind a reggeli áhítatban, mind a feladatlapok megoldásaiban végig kísérte a résztvevőket. A gyermekekre jellemző versenyszellem és izgalom átjárta az egész napot a templom melletti iskolában zajlott programokon. A végső eredményhirdetés szerint a pilisi és a szolnoki gyülekezetekből jutottak tovább azok a csoportok, akik országos megmérettetésen folytathatják tovább a versenyt.

Közös meggyőződésünk, hogy az Isten igéjével való foglalkozásnak – bármilyen formája is legyen – javára van minden embernek.

Köszönet Balog Eszter lelkésznek és a hozzá csatlakozó önkéntes segítőknek a nap előkészítésében, levezetésében, és hála az alberti gyülekezet vendégszeretetéért.

 

Budapesten Zuglóban zajlott a verseny

Komoly versengés zaljott Zuglóban is a csapatok között. A kispestiek eredményeiről Deák László így számolt be blogjukon:

https://evangelikuskispest.blogspot.hu/2016/03/hittanverseny-zugloban.html

 

235-en voltak a somogy-zalai vetélkedőn

 

Idén tavasszal Iharosberény csodaszép kastély iskolaépülete adott helyszínt a XXV. országos hittanverseny megyei fordulójának és az immár hagyományosnak nevezhető Somogy-zalai evangélikus gyermeknapnak. A hittanversenyre a házigazdákon kívül érkeztek csapatok Zalaegerszegről, Keszthelyről, Porrogszentkirályról, Csurgóról, Somogyszilből, Mernyéről és Polányból, Kaposvárról, Nagykanizsáról, Tabról, Balatonboglárról és Somogyvámosról.

A nap indításaként közös éneklésre került sor, amit a helyi lelkész Pfeifer Ottó vezetetett Arató Lóránd, tabi lelkész segítségével. A nyitóáhítatot Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes és férje, Kőszeghy Miklós tartották játékos formában. A gyermekek előtt megelevenedett egy morcos fáraó képe, aki sok segítséget kért a résztvevőktől kényelme kielégítésére.

Az áhítat után a gyerekek négy korcsoportban indul versenyezni. A legnagyobb létszámú korcsoport a 3-4. osztályos volt, ahol több mint 50 gyermek mérette meg magát négy fő csoportokban. A több hetes készülésnek, gyakorlásnak aztán meglett az eredménye. A Kaposvárról érkezők három kategóriában első helyezést értek el, 3-4. osztály, 5-6. osztály és 7-8. osztály kategóriában, az 1-2. osztályos kategóriában pedig a zalaegerszegi csapat diadalmaskodott.

A hittanverseny alatt a gyermekfoglalkozásra érkezők Schweigert Andrea óvónő és a kaposvári szülők segítségével kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol sok szép tavaszi díszt, ajándékot készíthettek.

A délután folyamán, az ebéd és sok-sok helyi evangélikus által készített sütemény elfogyasztása után az iskola parkjában hatalmas játékra került sor. A fociba nemcsak gyermekek, de szülők és lelkészek is beszálltak, többen az udvarban álló hatalmas fákat próbálták körbefogni, mások pedig az iharosberényi gyülekezeti tagok hintóin múlatták az időt.

A délután további programjaként a Ziránó Bábszínház előadását nézhette meg a gyereksereg. Az evangélikus kötődésű bábszínészek nagyszerű délutánt varázsoltak a résztvevők számára. Végül a nap zárásaként eredményhirdetésre került sor, majd Pfeifer Ottó úti áldásával indultak haza Somogy-Zala evangélikus családjai.

Az idei évben rekordszámú, 235 résztvevő látogatott el az egyházmegye rendezvényére. Igazi lelket emelő érzés volt látni, hogy a sok-sok kis Somogy-Zalai gyülekezet mégis milyen erővel tud megjelenni a XXI. században. Istennek érte a hála és köszönet.

Képeket a kaposvári, a tabi és az iharosberényi közösségek Facebook oldaláról vettünk. A tabiak beszámolója blogjukon is olvasható.

Marcaltőn rendezték a Veszprémi Evangélikus Egyházmegyei fordulót

 

A Malomsoki Evangélikus Egyházközség, idén második alkalommal szervezte meg az országos evangélikus hittanverseny egyházmegyei fordulóját Veszprém megyében, melynek központi témája József története volt. A nívós eseménynek a, Pápától 20 km-re fekvő Marcaltőn, a Kmety György Evangélikus Általános Iskola és Óvoda adott helyet. Az oktatási nevelési intézmény a Malomsoki Evangélikus Egyházközség fenntartása alatt áll.

A versenyzők 9 órától érkeztek a verseny helyszínére, a megye több részéről: Pápa, Pápakovácsi, Bakonytamási, Bakonyszentlászló, Sikátor, Zirc, Révfülöp, Kővágóörs, Taliándörögd, Szergény, Marcalgergelyi, Kemeneshőgyész, Magyargencs, Ihászi, Malomsok.

A nap nyitó áhítattal kezdődött az iskola tornatermében, ahol száz főt meghaladó versenyző, és kísérőik töltötték meg a teret. Az esemény színvonalát emelte énekkel, és hangszeres kísérettel a malomsoki Szivárvány zenekar, amely a keresztény könnyűzenei műfajban, dicsőíti Istent.

A nyitó áhítaton Németh Katalin lelkésznő szólt az egybegyűltekhez. A lelkésznő József történetéről beszélt, ami a verseny fókuszában is állt. A ma emberének is példát állít ez a felcseperedő kisfiú, József története ­ fontos, hogy mi áll a szívünkben. A negatív érzelmek helyett a jónak kell erősebbnek lennie. Mi is kiválasztottak vagyunk, Józsefhez hasonlóan, hisz eljöttünk megmérettetni tudásunkat, Istenről gondolkodni, róla vallást tenni. A mai nap sem a versenyről, szól elsősorban, hanem a középpontban Istent hirdetjük, róla teszünk tanúságot – mondta a lelkésznő.

Az áhítat után a diákok korosztályok szerint tantermekbe vonultak, ahol számot adtak tudásukról. A verseny végeztével, az ebéd következett, amelyet a marcaltői önkormányzat adományozott.

Az eredményhirdetésen az első helyezett csoport egy tortával lett gazdagabb. A versenyzők emléklapot kaptak. A helyi malomsoki gyülekezet csapata mellett, Kemeneshőgyész-Magyargencs csapata, Bakonytamási és Veszprémvarsány csapata, valamint Marcalgergelyi diákjai is szép eredményt értek el.

A résztvevők jól érezték magukat, feltöltődve távoztak Marcaltőről, a jövő évi viszontlátás reményében.

A nap záróáhítattal fejeződött be. Az úti áldást Polgárdi Sándor pápai esperes adta.

A malonsoki gyülekezet további képei a Facebookon.

 

Bács-Kiskun megyében Kiskőrösön versenyeztek

Képeinken egy soltvadkerti és egy szegedi boldog csapat.

 

A kecskeméti gyerekek képeit itt találjuk meg. 

 

Nyüzsi a Székácsban

A székácsos diákok háziversenyét ebben az évben is – sok éves hagyományt követve – kibővítettük Orosháza város iskoláiból jelentkezett csapatok részvételével. Így február 29. és március 1-jén, az első fordulóban négy korcsoportban közel 170 diák versenyzett. Szigethy Szilárd iskolalelkész az ószövetségi József életútjának fontos üzenetével bátorította a versenyző csapatokat: „…. az Úr Józseffel volt, hűséges maradt hozzá…” 1Móz 39,21 

A versenyfeladatok megoldását követően nagy izgalommal várták a gyerekek az ünnepi torta megérkezését. Szintén kedves szokásunknak tettünk eleget akkor, amikor sok csillogó szempár kíséretében vágtuk fel a 90 szeletes tortákat. Jó hangulatú, tartalmas két délutánt töltöttünk együtt, ahonnan a gyerekek emléklappal, ajándékokkal távozhattak a zsűri értékelését követően. Mindkét nap ökumenikus zsűri végezte a versenyfeladatok javítását: Lászlóné Házi Magdolna pusztaföldvári lelkésznő, Szalkay Róbert és Szalkay Róbertné református lelkipásztorok, Iványi László esperes plébános kísérte figyelemmel a gyermekek munkáit, illetve evangélikus gyülekezetünk és iskolánk hitoktatói segítettek a feladatok értékelésében.

Ezen előzmnyek után 2016. március 19-én összesen 12 csapat versenyzett a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban: nyolc gyülekezeti és négy székácsos. Sajnos több csapat a megbetegedések miatt nem teljes létszámmal képviseltette magát, de ők is derekasan helytálltak.

A program az orosházi evangélikus gyülekezet diákzenekarának (Voice of the Glory) szolgálatával vette kezdetét. Ekkor még kicsit bátortalanul kapcsolódtak be a színvonalasan hangszerelt ifjúsági énekekbe a versenyre érkezettek, de a záró részben már igazi mosolygós, felszabadult öröménekléstől zengett az iskola díszterme.

Szigethy Szilárd iskolalelkész napindító áhítatát követően elvonultak a csapatok feladatlapjaik megírására. Nagyon fegyelmezett munkával, jó időbeosztással dolgoztak a gyerekek, így a meglepetés pizza előtt húsvéti, tavaszi dekorációkat is készíthettek az ahhoz kedvet érzők.

A gyülekezeti csapatok számára a javító zsűri értékelésével eredményt hirdettünk. Az iskolai csapatoknak emléklappal köszöntük meg a munkát. Távozás előtt minden versenyző választhatott magának egy apró, igével ellátott ajándékot. Iskolalelkészünk imádsággal, úti áldással bocsátotta el a XXV. Országos Evangélikus Hittanverseny második fordulójára érkezett csapatokat és kísérőiket.

Jól előkészített, családias hangulatú délelőttért adhatunk hálát. Sajnáljuk, hogy a Békés Megyei Evangélikus Egyhámegyéhez tartozó gyülekezetek részéről nem fogadhattunk más jelentkezőket, hiszen minden csapat orosházi volt.

Az evangélikus iskolák csapatversenyében induló székácsos diákok izgalommal várják a budapesti javítás eredményét! Vajon lesznek-e képviselők idén is iskolánkból az országos fordulón?

Fotók a verenyekről az iskola honlapján tekinthetőek meg.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!