„Bizalmas ügyek” – Lelkészek és felügyelők találkozója az Északi Egyházkerületben

„Bizalmas ügyek” – Lelkészek és felügyelők találkozója az Északi Egyházkerületben

Share this content.

Szöveg és fotó: Lukács Máté András, fotó: Sánta József
Miskolc – Bizalmas ügyek címmel került megrendezésre másodjára, hagyományt folytató alkalomként 2018. február 3-án az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezeti elnökségeinek találkozója. Aszód után az eseménynek a farsangi dekorációba öltözött miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium adott otthont. A találkozónak négy fő témája volt: gazdálkodás, politika, struktúra és a lelkészi életpályamodell.

Fabiny Tamás püspök köszöntése után a házigazda Vigh Roland igazgató mutatta be röviden intézményét, ahol 3 éves kortól 20 éves korig folyik a tanítás, és újabban speciális képzésként vezették be a Sakkpalota- és a Lego-módszert. 

A rendezvény Krámer György országos irodaigazgató áhítatával folytatódott a Zsid 10,35 verse alapján: Ne veszítsétek el tehát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van.” Arról beszélt, hogy a Biblia szereplőinek is szembesülniük kellett a politika, a gazdálkodás, a struktúra és az életpálya kérdéseivel. Egyik szereplő se ad tökéletes mintát, receptet ezekre vonatkozóan. De nem is a körülmények adják az üzenetet, hanem az egyén és a közösség kapcsolata Istennel. A történetek lényege, hogy a főszereplőkkel és velük együtt velünk is Isten akar találkozni, ezért minden kérdést ennek a kapcsolatnak kell alárendelni. 

A négy fő témát Fábri György felügyelő előadása vezette be Mi zajlik az egyházban? címmel. Előadásában többek között szó esett az evangélikus felsőoktatás fejlesztéséről szóló határozatról, a lelkészi életpályamodell céljáról, az egyházunkban történő demográfiai változásokról, gazdálkodási modellváltási alternatívákról, az új egyszázalékos stratégiáról, valamint az egyház önazonosságának kereséséről a társadalomban. 

A délelőtt a négy téma alapján négy szekcióban folytatódott, melyeken az előzetes jelentkezések alapján vettek részt a jelenlévők. 

A gazdasági szekcióban Buday-Malik Adrienn zsinati nem lelkészi küldött előadását lehetett meghallgatni Bak Péter másodfelügyelő moderálásával. A szekción arról folyt az eszmecsere, hogy a jobb gazdálkodáshoz nyílt és világos kommunikáció kell, figyelembe kell venni a fenntarthatóságot, tisztázni kell a függőségeket, össze kell hangolni az önkéntességet és a professzionalizmust, és egyre inkább önállóan kell gazdálkodni a jövőre nézve.

A politikai szekció elődadója Prőhle Gergely országos felügyelő volt, a beszélgetést Balicza Iván nyugalmazott lelkész vezette. Prőhle Gergely bevezetőjében a globális felelősségérzetről beszélt, hogy a keresztény embernek igényesen reagálnia kell az őt körülvevő hírekre. A résztvevők arról vitáztak, hogyan lehet ezt egyházi, hívő emberként végezni. Abban mind megegyeztek, hogy nem leegyszerűsítve, hanem tájékozódva, intelligensen, toleránsan, biblikusan, teológiai megalapozottsággal kell a keresztény értékek mellett állást foglalni. 

A struktúrát tárgyaló szekciót a moderátor, Benczúr László tiszteletbeli felügyelő vezette fel a hét diakónus kiválasztásáról szóló Apostolok cselekedeteibeli történettel. Beszédében arról szólt, hogy már az ősgyülekezetben is szükség volt a munkamegosztásra, így ma is szükség van arra, hogy a lelkészeket a gyülekezet jobban tehermentesítse. Fábri György felügyelő, a szekció előadója felvázolta a gyülekezeti, közép- és felső szinteken szükséges és várható változásokat. 

A lelkészi életpályamodellről értekező szekció előadója Fabiny Tamás püspök, a beszélgetés vezetője Bence Imre esperes volt. A résztvevők a lelkészi életpályamodell három lábáról beszélgettek. 1) Képzés: folyamatos képzésre van szüksége a lelkészeknek a teológia elvégzése után is. 2) Visszajelzés, visszacsatolás: a lelkészek számára létre kell hozni egy olyan rendszert, amelyben visszajelzéseket adhatnak, segítséget kérhetnek szakmai, családi, anyagi, lelki, fizikai elakadások esetén. 3) A lelkészi „minimálbér” megteremtése, mely anyagi biztonságot jelentene a lelkészek számra. A szekcióban jelen voltak Kendeh Péter és Joób Máté lelkészek is, a lelkészi életpályamodell tartalmi kidolgozói.

A szekciók után ebéd, majd egyházkerületi fórum következett, ahol a moderátorok ismertették a szekciók összegzését, majd kérdésekre, közös gondolkodásra volt lehetőség. 

Az esemény a miskolci belvárosi evangélikus templomban záró úrvacsorás istentisztelettel fejeződött be. A liturgiát Sándor Frigyes miskolci lelkész vezette, Fabiny Tamás püspök prédikált. A napnak egy keretet adva, a reggeli textusban továbbhaladva a Zsid 10,39 - „De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” - alapján szólt az igehirdetés, melyben a meghátráláson, az előrehaladáson és a küldetésen volt a fókusz. A bibliai történetekben számos példát látunk a meghátrálás embereire, mutatott rá a püspök. De nekünk Lutherhez hasonlóan előre kell mennünk küldetésünket betöltve, hogy ne a meghátrálás, hanem az apostolság emberei legyünk, hirdette prédikációjában Fabiny Tamás. Az istentisztelet és egyben a találkozó végén úrvacsorai közösségben vettek részt a gyülekezeti elnökség tagjai és a jelenlévők.

A templomból kilépve a hóforgatagban, búcsúzások közepette mindenki a kocsijához igyekezett, hogy aztán hazatérve hasznosítsa, forgassa tovább a nap eseményeit, tanulságait. 

A szerző teológushallgató.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!