Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 27750 || 1. oldal a 278-ből. || Következő oldal

Veres András szomorú az Európai Parlament hazánkat érintő döntése miatt

A Magyar Katolikus Püspöki Kar elnöke Poznanban vette védelmébe a magyar kormány tevékenységét. [...] Bővebben! (Szemlélek)

„Minden felekezet képviselője nagy egyéniség” -ma este folytatódik a Szólj be a papnak!

Ma este folytatódik a budapesti Zappa Caféban a „Szólj be a papnak” eseménysorozat, ahol Fábry Kornél katolikus pap, Gombkötő Beáta evangélikus lelkész és Boros Dávid baptista lelkipásztor válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, tabuk nélkül. Az eddigi tapasztalatokról Végh Zoltánnal, az esemény egyik főszervezőjével beszélgettünk. (777blog.hu)

Ők az FBI őrangyalai

Nincs fegyverük, ügynökként dolgoznak, s az az egyik legfontosabb feladatuk, hogy a szobájukban üljenek. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Segítsd meg, Uram, csak ne általam!

Kevés kiváltságos ember él ma Magyarországon olyan körülmények között, olyan helyen, ahol nem kell szembesülnie napi szinten a szegénységgel és nyomorral, nem beszélve a világban élő testvéreink napi szinten zajló küzdelmeiről. Ha mégis, ugyan ki és hogyan segíthetne rajtuk? A cikk eredetileg az s4c.news oldalon jelent meg, melyet most teljes terjedelmében közlünk. Keresztények közt gyakran forog a gondolat: ha nem tudsz egy kéregetőnek aprót/ételt adni, vagy másképp segíteni, legalább egy fohászt mondj el értük. Én is buzgón mondogattam, hogy „Segítsd meg, Uram, ezt az embert!” és örültem is mindig, hogy nem kell kétes helyeken pénztárcával bíbelődni, illetve nem kell az olyan jellegű kínos szituációkat megélni, mikor esetleg keveslik az adományt. Egy idő után viszont azt vettem észre, hogy akár azt is mondhatnám ilyenkor, hogy „Segítsd meg… csak ne általam.” Mi vagyunk Isten segítő keze (777blog.hu)

Béla "atya": Húsz éve kinevettem volna, ha valaki azt mondja, hogy diakónus leszek.

Újranyitotta a bezárt templomot, felkarolta és közösségé alakította a balajti cigányokat, akiket azóta is segít a négy gyermekes Béla "atya", a tanárból lett iskolaigazgató. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Egy konferencia a belső migrációról

(reposzt.hu)

09.16 Kimondhatatlan Ajándék

2Korintus 9,15 tovább (Velünk az Isten!)

09.16 Isten területe

"Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van..." (Mt 6,6). tovább (Velünk az Isten!)

09.17 Ábrahám Utóda

Galata 3,15-18 tovább (Velünk az Isten!)

09.17 Mi jó van a kísértésben?

"Nem egyéb, csak emberi kísértés esett rajtatok..." (1Kor 10,13). tovább (Velünk az Isten!)

- Kedd [2018.09.18.] Megtudtad-e már, hogy Jézusban az Isten a te Atyád szeretne lenni?

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Kedd [2018.09.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Jón 1,10 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": 5Móz 29,5 Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az ÚR elől menekül - mert Jónás elmondta nekik - és ezt mondták neki: Hogy tehettél ilyet?! kenyeret nem ettetek, bort és szeszes italt sem ittatok, hogy megtudjátok: én, az ÚR vagyok a ti Istenetek. És megfélemlének az emberek nagy félelemmel, és mondák néki: Mit cselekedtél? Mert megtudták azok az emberek, hogy az Úr színe elől fut, mivelhogy e (Bátorító blognapló)

- Kedd [2018.09.18.] "De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2018.09.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 2Tim 1,10 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) (Örömüzenet)

- Kedd [2018.09.18.] "Boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2018.09.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 1Sám 3,9 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Jn 2,24a Azért ezt mondta Éli Sámuelnek: Menj, feküdj le, és ha újból szólít, ezt mondd: Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek! Monda azért Éli Sámuelnek: Menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad: Szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Elméne azért Sámuel, és lefeküvék az ő helyére. (Útmutató)

Darvas Márton: “Az önkéntesség hozzátartozik a kereszténységhez”

Idén is megrendezésre kerül a 72 óra kompromisszum nélkül nevű önkéntes akció, amelynek fővédnöke Böjte Csaba testvér lesz. A programban 2018. október 11-14-ig lehet részt venni országszerte, amire már megindult a regisztráció, és amely idén újdonságokat is tartalmaz. Interjú Darvas Mártonnal, a 72 óra kompromisszum nélkül főkoordinátorával. Az idei lesz a tizenegyedik 72 óra kompromisszum nélkül. Honnan származik maga az ötlet, és mikor kezdődött? A kilencvenes évek végén indult a kezdeményezés pár katolikus egyházmegyéből Németországban és ott kezdődött el ezzel a névvel a rendezvény, majd 2000-ben vette föl mondhatni a mai formáját az akció. Ez volt az az év, amikor Svájcban a Nemzeti Ifjúsági Tanács, Ausztriában pedig a Katolikus Ifjúsági Mozgalom átvette a programot. Itthon 2006 táján jött az ötlet, hogy kellene valamit közösen csinálni a keresztény fiataloknak, ami bevonja és megmozgatja őket, és (777blog.hu)

Müller bíboros a visszaélési botrányokról, az Egyház reformjáról és valódi küldetéséről

Gerhard Müller bíboros, a Hittani Kongregáció előző prefektusa szeptember 15-én a római SantAgnese in Agone templomban celebrált szentmisét. A bíboros a szentmisén mondott homíliájában az Egyház jelenlegi állapotára is reflektált. Az alábbiakban ezekből a gondolatokból idézünk néhány részletet. Az Egyházban napvilágra került visszaélési botrányokról: Az Egyház, melyet Isten alapított és emberek alkotják, az emberi oldaláról mély hitelességi válságon megy át. Ebben a drámai helyzetben előre sejtjük és féljük a botrányok és vezetői hibák lehetséges negatív következményeit. Önkéntelenül is a nyugati kereszténység XVI. században történt szakadására, vagy a felvilágosodás és a francia forradalom hajnalán a lelkiélet elvilágiasodására gondolunk. Nem a klerikalizmus, legyen bármi is az, hanem az igazságtól és az erkölcsi törvénytől való elfordulás az oka a romlásnak. A tanítás megromlása mindig m (Katolikus Válasz)

Félelem nélküli párbeszéd segítheti a migrációs krízis megoldását

A veszélyeket már jól ismerjük. De vajon milyen út vezet a békés rendezés felé? Erről tartottak konferenciát Budapesten, amelyen német és magyar politikai, állami és egyházi megszólalók keresték a közös előrelépés lehetőségét. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Dsida Jenő – Krisztus

Ha legközelebb Krisztus-portréval találkozunk, ez a vers azonnal eszünkbe fog jutni! Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, sohase tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jóllakottan derűsnek, ilyen kitelt arcúnak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbeesett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor, én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtak a számkivetettek útját, a nyomor, az éhség siralomvölgyeit s gyötrő aggodalmaid horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangod fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színehagyott ruhádon vastagon ült a nagy út pora, sovány, széltől-naptól cserzett arcodon bronzvörösre gyúlt a sárgaság s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szaká (777blog.hu)

Ha a lelkésznő válik

Mi zajlik le egy keresztyén ember fejében és lelkében, aki ráadásul lelkészi hivatásra készül, amikor rájön, hogy a házassága tönkrement? (KötőSzó)

“HALLGASS A SZÍVEDRE” – Avagy egy rossz tanács

A világ azt mondja, hogy nézz magadba a válaszokért. Isten azonban az ellenkezőjét állítja. Ha besétálsz egy háztartási boltba vagy egy ajándékboltba, hamar azzal szembesülsz, hogy körülvesznek a különböző fali díszek, poszterek, és egyéb csecsebecsék, arra biztatva téged, hogy hallgass a szívedre, maradj hű önmagadhoz, vagy ahogy Diana hercegnő mondta, „Csak azt tedd, amit a szíved diktál”. Úgy tűnik, hogy a “hallgass a szívedre”, vagy valami ehhez hasonló mondat a legalapvetőbb tanács, amit valakinek adunk, ha nem tudjuk, hogy mi mást mondhatnánk. (777blog.hu)

Én kíváncsi vagyok az igazi énedre! És kíváncsi vagyok Isten igazi énjére is!

A reggeli áhítat eredeti, írott szövege a Kossuth iskolában a 2018. szeptember 17-i alkalmon, ApCsel 17,23b alapján. (Egy evangélikus lelkész blogja)

"Az én történetem (nyomán)..." 1. rész - Dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök

Új szolgálati helyemen, a miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskolában a felsősök és gimnazisták számára az áhítat előtt hétről hétre vetíteni fogunk egy-egy rövid videót, amiben általam felkért emberek üzennek nekik a saját élettörténetük nyomán. (Egy evangélikus lelkész blogja)

Keresztények showműsora

„Biztos rossz helyre irányítottak a biztonsági őrök, én nem egy aréna koncertre jöttem, hanem egy keresztény ifjúsági találkozóra” - merengtem el, mikor elfoglaltam a helyem a MOM Sportban. Azonban a mellettem ülők Forráspont karszalagjai is árulkodtak arról, hogy mégis jó helyen vagyok. Foglalkozásomból adódóan a média és rendezvényszervezés világában napi szinten mozgok, így nem volt idegen a közeg. Megszokott volt a látvány egy showműsor alatt, egy forgatáson, egy színházi közegben, de véletlenül sem tudtam ebbe a színtérbe belehelyezni gondolati síkon azt, ami egy misén, zarándoklaton vagy akár egy imacsoportban zajlik. Őszintén, mikor megláttam hol zajlik az esemény - több száz lámpa, kamerák, óriás kivetítők stb. között - azonnal fenntartásokkal kezeltem a helyzetet… de rájöttem, rosszul tettem! Előítéletem a korábbi rossz élményeim miatt keletkezett, hiszen voltam több olyan eseményen (777blog.hu)

Világsikert hozott egy magyar film

A legjobb külföldi film kategóriájában megnyerte a keresztény filmek világfesztiválját a Pozsgai Zsolt által rendezett Megszállottak című alkotás. A film a szakmai zsűri fődíját is elhódította. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ne kérj szatyrot!

Várhatóan szeptember végén hozzák nyilvánosságra azt a jogszabálytervezetet, amelytől a forgalmazott műanyag zacskók jelentős csökkenését várja az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM); a szaktárca hosszú távon a műanyag zacskók forgalmazásának teljes tiltását tervezi.Magyarország is a műanyag zacskók betiltását tervezi, és emelkedő termékdíjakat - greenfo/MTI, 2018. szeptember 16. Néhány éve már nem hallani a „Ne kérj szatyrot!” kampányokról. Helyette sokkal többet az óceánokon úszó szemétszigetekről. Újabban pedig a hazai vizeink (természetes és palackozott) műanyag szennyezettségéről jönnek ijesztő adatok. Egyrészt a szemmel látható pet palack hegyekről, (lásd például: Tiszai PET Kupa) másrészt a szabad szem elől szemérmesen elbújó méretű részecskékről. Az 1970-es években kezdték el vizsgálni a Nap ultraibolya hatására apró részekre bomló műanyag darabkákat. Az 5 mm-né (reposzt.hu)

- Hétfő [2018.09.17.] Hiszek egy Istenben; mennynek és földnek teremtőjében!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Hétfő [2018.09.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Jón 1,9 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": 5Móz 31,23 Ő így felelt nekik: Héber vagyok. Az URat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Majd megbízást adott Isten Józsuénak, Nún fiának, és ezt mondta: Légy erős és bátor, mert te viszed be Izráel fiait arra a földre, amelyet esküvel ígértem meg nekik. Én veled leszek! És monda nékik: Héber vagyok én, és az Urat, az egek Istenét félem én, a ki a tengert és a szárazt (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2018.09.17.] Jézus "az igaz Isten és az örök élet!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Hétfő [2018.09.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 2Tim 1,10 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) (Örömüzenet)

- Hétfő [2018.09.17.] "Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2018.09.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ez 37,23 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jel 1,5-6 Megszabadítom őket minden vétküktől, amelyet elkövettek, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. aki szeret minket, és vére által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká Isten, az ő Atyja előtt: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. és megtartom őket minden oly lakóhelyöktől, a melyekben vétkeztek, és megtisztítom őket, és leszn (Útmutató)

Carlo Maria Viganò érsek vallomása - Első rész

A következőkben az Egyesült Államok 2011-2016 között szolgáló pápai nunciusa, Carlo Maria Viganò érsek augusztus 22-ei keltezésű vallomását közöljük magyar nyelven, két részletben. Az érsek által is két részre tagolt, 11 oldal terjedelmű vallomást augusztus 25-én hozta nyilvánosságra több katolikus híroldal olasz és angol nyelven. Az alábbiakban a vallomás első felét adjuk közre. A magyar nyelvű fordítást Nagy Péter felsőszeli plébános atya készítette a dokumentum eredeti, olasz nyelvű változata alapján. A szöveg korrektúrázását a szerkesztőink végezték, a formázásban pedig ezt a változatot vettük alapul. Kapcsolódó cikkeink:- Kitálalt a korábbi pápai nuncius: Ferenc pápa fedezte McCarrick bíboros szexuális visszaéléseit- Ami Viganò érsek vallomásáról eddig tudható (cikklistánk)- Viganò érsek vallomásának eddigi hatása (cikklistánk) Mons. Carlo Maria Viganò apostoli nuncius, (Katolikus Válasz)

Keresztény vagyok egy nem keresztény világban

Egy keresztény gyakran megkapja kollégái, barátai kérdéseit, vagy csak furcsa pillantásait: szinte mindannyiunknak van olyan emléke, amely során gyakorlatilag földönkívülinek néztek bennünket hitünk miatt. Illetve egészen pontosan azért, mert rosszul tudták azt, hogy miben és miért hiszünk! Sárközi Andrea a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet blogján írt a témában egy egészen kiváló írást, amelyet örömmel osztunk meg! Megállok a zebránál, s látom, hogy a szemközti oldalon áll egy édesapa a kislányával. Megállnak ők is, de valahányszor az emberek mellettük elindulnak, hogy gyorsan, két autó között, átrobogjanak a piroson, a kislány is mindig önkéntelenül elindulna. Nem vagyok álszent: általában én is átszaladok, sőt, néha észre sem veszem, hogy lámpa van, de ilyen helyzetekben azért nem tudok nem megállni. Látom, hogy a kislány elindul, az apuka ilyenkor jobban megszorítja a kezét, suttog valamit a fülé (777blog.hu)

7. parancsolat: Ne paráználkodj!

VÉDD A HÁZASSÁG SZENTSÉGÉT!A videófelvétel 2018. szeptember 16-án készült a Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletén. Igét hirdet Dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor.Bibliai textus: "Ne paráználkodj!" - "Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek; és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” 2. Mózes 20,14; Róma 12,1-2 (Mészáros Kálmán blogja)

09.15 Isten képmása

2Korintus 4,4 tovább (Velünk az Isten!)

09.15 Miről kell lemondanunk?

"...hanem lemondunk a szégyen takargatásáról..." (2Kor 4,2). tovább (Velünk az Isten!)

Jól csak a hitével lát az ember - Lélekemelő #25

Varga László atya ezúttal Jézus követéséről, mások elviseléséről és Isten országában való feladatunkról osztotta meg gondolatait. [...] Bővebben! (Szemlélek)

09.14 Képzelőerő vagy engedelmesség

"...a Krisztus iránt való egyenesség..." (2Kor 11,3). tovább (Velünk az Isten!)

09.14 Az Úr Szelleme

2Korintus 3,12-18 tovább (Velünk az Isten!)

Illés ugyanolyan ember volt, mint mi

13Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet! 14Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. 15És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. 16Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. 17Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön három évig és hat hónapig. Jakab 5, 13-16 Áhítat a nevelőtestület alakuló értekezletén Az iskolai dokumentumok bizonyos helyein, tablókon és beszámolókon gyakran találkozunk különféle idézetekkel. Ezek a tömör, rövid mondatok hosszabb fejezeteket summáznak, ugyanakkor értékrendünket, gondolkodásunkat, irányultsá (Lázárné Skorka Kata blogja)

Mások vigasztalásáért

Igehirdetés Pál Korinthusba írt második levele 1. fejezete 3-7 versei alapján 3Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, 4aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. 5Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. 6Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. 7A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is. Élő könyvtár- ezt a különleges kezdeményezést évekkel ezelőtt a Szélrózsán, egyházunk országos ifjúsági találko (Lázárné Skorka Kata blogja)

Gyümölcsöző volt a pápa és az amerikai püspökök vezetőjének találkozója

Ezt maga Daniel DiNardo, a találkozást kérő bíboros, az Amerikai Egyesült Államok Püspöki Konferenciájának elnöke közölte. [...] Bővebben! (Szemlélek)

“A legintenzívebben próbálom elutasítani a vasárnapi kereszténységet” – Vecsei H. Miklós

Kétezer fiatal előtt tett tanúságot hitéről Vecsei H. Miklós: az elmúlt években az ország egyik legnépszerűbb színészévé váló “Nemecsek” a ForrásPont nevű eseményen beszélt kendőzetlen őszinteséggel hitéről és botladozásairól. A ForrásPont fesztivál a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés egyik fontos állomása volt: a budapesti MOM Sportban kétezer fiatal gyűlt össze szerte az országból, ahol többek között Vecsei H. Miklóst is meghallgathatták. A Junior Príma-díjas színész először a vasárnapi kereszténység veszélyére figyelmeztette az egybegyűlteket: “Egyre inkább úgy gondolom, hogy a katolicizmus a tettek terepe, csak és kizárólag. A legintenzívebben próbálom elutasítani a “vasárnapi kereszténységet”, és egy folyamatos önvizsgálatra invitálom magamat ebben a világban. Én is voltam vasárnapi keresztény, és néha most is az vagyok, hiszen valahogy (777blog.hu)

Boldognak lenni nem lehetetlen (prédikáció, Ajka-Nemeshany-Pusztamiske, Szentháromság ünnepe utáni 16. vasárnap, 2018.09.16.)

textus: 2Kor 1,3-7„3 Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, 4 aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. 5 Mert amilyen bőséggel részünk van Krisztus szenvedéseiben, olyan bőséges Krisztus által a mi vigasztalásunk is. 6 Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. 7 A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is.”Mi az, amit minden ember állandóan keres? […] A telefont, a szemüveget, a kulcsot és a tárcát nem számítva. […] A boldogságot. A Maeterlinck Kék Madarától a legúja (Gyülekezetépülő)

Darwin, aki költői kérdést kapott...

...mégpedig kapta ezt Pranc Zoltántól, a Sola Scriptura Teológiai Főiskola tanszékvezető tanárától. A felvetés a főiskola által kiadott folyóirat vadonatúj számában jelent meg, s bár nem vagyok az evolúció szakavatott értője, azt hiszem még laikusként is elmondhatom, a kérdés rossz címzettnek szól.Pocsék érzés, amikor az ember tökéletesen tisztán látja milyen rövid az élete, és ezért mennyire nem lesz ideje ahhoz, hogy minden izgalmas dologhoz a kellő mélységben értsen. Én valahogy így vagyok az evolúcióelmélettel. Időről-időre beleütöm kicsit az orromat, olvasgatok róla, néha eleresztek itt egy bejegyzést a témában, miközben próbálok azért a saját kompetenciahatáraimon belül maradni. Közben azt is tudom, soha nem fogok érteni hozzá, de ez nem is dolgom persze, suszterként a kaptafánál. Laikus vagyok, ám még én is megéreztem, hogy Pranc Zoltán (lásd a fotót) írása, melyben megpróbál Darwinnak szegezni egy (Megint Megmondom)

Összefoglaló: Erős Vár FC - MAFC Wanderers 4-0

Tegnap délután - a bajnoki szezon harmadik fordulójában - a MAFC Wanderers csapatát fogadtuk hazai pályán, s bár ellenfelünk a legkevésbé sem könnyítette meg dolgunkat, végül magabiztos győzelemmel abszolváltuk az összecsapást. Az első fordulóval ellentétben most koncentráltan, fegyelmezett játékkal kezdtük meg a mérkőzést, s bár az első játékrészben végig mi irányítottuk a játékot, komoly gólszerzési lehetőségeket mégsem sikerült kialakítanunk, köszönhetően ellenfelünk stabil védekezésének. Ennek ellenére azonban a félidő végén sikerült megszereznünk a vezetést: a 41. percben - egy formás akció befejezéseként - Marton István talált be saját kapujába. A második játékrészben a vendégek minden erejüket mozgósították az egyenlítés érdekében, ám mi álltuk a sarat, majd miután elhaltak ellenfelünk kísérletei, eldöntöttük az összecsapást: a 77. minutumban Gyulai Mátéval szemben szabálytala (Erős Vár FC)

A felgyújtott templomra rá sem lehet ismerni

Befejeződött a kemenessömjéni római katolikus templom felújítása, amelynek belső terét a nyár elején elége(te)tt orgona tett tönkre. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Önéletrajz

„Büszke vagyok, hogy a Magyarországról szóló jelentés megszerezte az Európai Parlament támogatását, de ez mindenekelőtt a magyar állampolgárok jogairól szól. Köszönetet mondok azoknak a kollégáimnak, akik számára a demokrácia és a jogállamiság védelme a pártérdekek felett áll.” Judith Sargentini: Büszke vagyok, hogy elfogadták a jelentést, de ez a magyarok jogairól szól - 168 Óra Eljött az igazság pillanata. Ez a mondás jutott eszembe a Sargentini-jelentés erőszakos és manipulatív elfogadtatása után. Ezt a szólást akkor alkalmazzuk, ha valaminek a mibenléte nem egyértelmű, de eljön a pillanat, amikor lehull a lepel, s valamiről, ami rejtőzködő, ami leplezi önmagát, kiderül az igazság. Nos, ha valakinek eddig kétségei lettek volna az önmagát liberálisnak tartó, s Európát ma uraló ideológia valóságos természetéről, akkor ez a történet bízvást vonulhat be az emlékezetbe a liberális önleleplezé (reposzt.hu)

Szentháromság u. 16.

Lázár feltámasztása Miért dicsérjük az Urat és milyen dolgait hirdessük? - Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10) Ha hiszel őbenne, mindez számodra is valóság már ma! Szabad vagyok! Istené a hála, hogy még éltet engem, kegyelem, ha van még, valami jó bennem. Életemet már rég kiolthatta volna, hisz méltatlan vagyok, ama dicső honra, melyet övéinek örömmel készített, és soha nem látott szépséggel ékített. Életemet tőle, ajándékba kaptam, adta, s elveheti, bármely pillanatban! Hátam mögött van már, évtizedek sora, érettük a hálám, nem lesz elég soha. Nem hiába múlnak fölöttem az évek, üdvösségem útján, Vele: mennybe érek. Életemért Atyám, drága Fiát adta, súlyos próbák között elveszni nem hagyta (Bátorító blognapló)

SZENTHÁROMSÁG U. 16.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió ÖRÖK HÁLA! Kegyelem, hogy megértettem, ajándékba kaptam lelkem. Isten adta sáfárságra, fordítsam azt áldására. De már adósként születtem, csak önmagamat szerettem. Bűnt szolgáltam életemmel, nem törődtem a lelkemmel. Isten jót remélt felőlem, hanyag sáfár lett belőlem. Adóságom oly nagy nekem, hogy azt: ki sem fizethetem. Terhem alatt roskadoztam, így Istenhez folyamodtam. Tékozlásom szívből bánom, óh, engedd el, adóságom. Nem hiába könyörögtem, helyesen döntött fölöttem. Szánó szíve, megszánt engem, hiszen Lelke része, lelkem. Adóságom elengedte, ám azt: Szent Fiára tette. Ő fizetett énhelyettem, adóságtól, szabad lettem. Kegyelemből, szabad gyermek, hála érte, Istenemnek. Szabadságom örök, drága, Fia vére, volt az ára! Kereszten, pazarlón mérte, tudom: hálám, kevés érte. (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.09.16.] "Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Vasárnap [2017.09.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Jóel 2,22 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": 5Móz 32,39 Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált s életet, összezúzok és gyógyítok, nincs ki megmentsen kezemből. Ne féljetek, ti mezei vadak! mert zöldülnek a pusztának virányai; mert a fa megtermi gyümölcsét; a füge és szőlő (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2018.09.16.] "Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2018.09.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 2Tim 1,10 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) (Örömüzenet)

2018.09.16. "A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is!"

Az igehirdetés alapigéje: 2Kor 1,3-7 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/2CO/1/#3 (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 16.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Életünk el van rejtve Krisztusban! Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Lk 7,11-17 http://abibliamindenkie.hu/uj/LUK/7/#11 Ef 3,13-21 http://abibliamindenkie.hu/uj/EPH/3/#13 Jsir 3,22-26.31-32 http://abibliamindenkie.hu/uj/LAM/3/#22 Zsolt 86,12-17 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/86/#12 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk! (Örömüzenet)

SZENTHÁROMSÁG U. 16.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. (2Tim 1,10) http://abibliamindenkie.hu/uj/2TI/1/#10 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek355.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek332.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Vasárnap [2018.09.16.] "Uram! Fordulj felém, és könyörülj rajtam! Enyhítsd szívem szorongását!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2018.09.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 90,13 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 16,22 Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon! Így most ti is szomorúak vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek: Térj vissza Uram! meddig késel? és könyörülj a te szolgáidon. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem v (Útmutató)

Hivatalos közlemény: Polgár Ferenc az EVFC új vezetőedzője!

Újfent hivatásos vezetőedzője van klubunknak: Polgár Ferenc a ma délutáni - a MAFC Wanderers együttese ellen 4-0-ra megnyert - összecsapáson ült először csapatunk kispadján, és a jövő héten kezdi meg velünk a közös munkát. A mögöttünk álló időszak - Csernik Kornél távozása miatt - részben az edzőkeresés jegyében telt, s bár sokáig nem jártunk sikerrel, Polgár Ferenc személyében végül megtaláltuk a csapatunk irányítására megfelelő embert. Új vezetőedzőnk komoly szakmai tapasztalattal bír, többek között kilenc évig dolgozott a Kelen SC kötelékeiben. Reményeink szerint sikeres időszak áll klubunk előtt, Isten áldása kísérje az elkövetkező közös munkát! Hajrá EVFC! #KellEgyCsapat (Erős Vár FC)

5+1 csoda, amit az erdélyi árváknak köszönhetünk

Véget ért a Dévai Szent Ferenc Alapítvány több napon át tartó 25 éves születésnapozása. A kedves fesztivál hatása itt marad velünk, csokorba szedtük a legfontosabb meglepetéseket. [...] Bővebben! (Szemlélek)

“Istennek tetsző bulit tudunk csapni” – így hív a bulinkra Fábry Kornél atya! – VIDEÓ

Videóüzenetben buzdít mindenkit Fábry Kornél atya arra, hogy gyertek el szeptember 22-én az A38 hajóra, ahol ismét bulit szervez a 777 és a ShoeShine csapata! Fábry Kornél atya videóüzenetben hív benneteket a szeptember 22-i, szombat esti bulinkba, amelyet Budapesten, az A38 hajón tartunk. “Nem tudom tudjátok-e, de Jézus az első csodáját egy házibuliban tette, pontosabban egy lagzin, ahol 600 liter vizet változtatott borrá. Úgy tűnik, hogy Jézus is szerette ezeket a mulatságokat. Ezért nyugodt szívvel hívlak Titeket a Shoeshine és a 777 közös bulijára! Ez egy olyan szüreti buli lesz, ahol lehet hogy fogy egy kis alkohol, de mégis józanul, szeretetben tudunk együtt lenni, olyan Istennek tetsző bulit tudunk csapni!” Újra zseniális gondolatokat osztott meg Fábry Kornél atya The post “Istennek tetsző bulit tudunk csapni” - így hív a bulinkra Fábry Kornél atya! - VIDEÓ appeared first on 777. (777blog.hu)

A REFORMÁTUS EMBER ÉS A PRESBITER JELLEMVONÁSAIRÓL

A REFORMÁTUS EMBER ÉS A PRESBITER JELLEMVONÁSAIRÓLJellem forrás, jellem formáló erő: a Biblia. Brian A. Gerrish angliai születésű, chicagói református teológiai professzor, korábban az USA Presbiteriánus Egyházának lelkésze egyik tanulmányában azt írta, hogy a református szellemi alapállás, habitus, jellegzetesség forrása a Biblia, kialakításának eszköze a hitbeli nevelés. A nevelés segít hozzá a lelkiismeretességhez, az igazságszeretethez, a függetlenség igényéhez. Ezek olyan szellemi erények, amelyekre aztán rá lehet építeni egész gondolkodási rendszereket, viselkedési formákat, erkölcsöt, hitbeli életvezetést, életminőséget, életformát, családot, nemzetet. Most öt református sajátosságot emelünk ki.Református jellemvonás a tiszteletadás, tisztelettudás. Ennek pontosan az ellenkezője a „divat” manapság: cinikus semmibevétele másoknak, a „nálam a tutti igazság“ önhitt, önigazult pimasz (Békefy Lajos blogja)

Több mint példakép – Újra bajnok lett a 88 éves apáca

Negyvenötödik (!) Ironman versenyét is megnyerte Madonna Buder nővér: a római katolikus apáca 88. életévében jár, de még mindig örömmel és rendkívül eredményesen versenyez korosztályában. Hatalmas rajongótábora van, a templomba is futva megy, míg a börtönben lévőket gyakran biciklivel látogatja meg. Madonna Buder nővér története egészen hihetetlen: a most 88 éves apáca negyven évvel ezelőtt kezdett el sportolni, miután egyik rendtársa felhívta a figyelmét az egészséges mozgásra. A szelíd apáca annyira komolyan vette a tanácsot, hogy négy évvel később már triatlon versenyen állt rajthoz, ami egy kifejezetten kemény sportág, hiszen pihenés nélkül kell úsznia, kerékpároznia, majd pedig a célba futni. Buder nővér elképesztő akaraterejének köszönhetően hamar sikeres lett: immáron negyvenöt versenyt nyert meg a korosztályában, és több mint háromszáz viadalon indult el. Valóságos reklámarca lett az egészséges (777blog.hu)

Ima éjjel-nappal – VIDEÓ

Életünk különböző szakaszában, állapotában, különböző módokon szólít meg bennünket Isten. Van, amikor megkapjuk az a különleges kegyelmet, hogy a szentmisén vagy az istentiszteleten szinte kézzelfoghatóan érezzük a jelenlétét. Máskor egy vers vagy idézet világít rá Isten mérhetetlen nagyságának új részleteire. Saját életemben úgy tapasztaltam, a zene az, ami a szívemre a legmélyebb hatást tudja tenni. Nem egyszer fordult már elő velem, hogy az imám csupán annyiból állt, hogy bekapcsoltam az interneten egy dicsőítőzenét és hagytam, hadd ragadjon magával annak a hangulata. Szép lassan pedig én magam is bekapcsolódtam az énekbe, vagy ha nem ismertem, hagytam, hadd dolgozzon bennem a szöveg jelentése. Ilyen alkalmakkor rendszerint megtapasztaltam Isten jelenlétét, annak ellenére, hogy nem én zenéltem, sőt még csak nem is élő adást hallgattam. Ugyanakkor van egy kedvelt csatornám, ahol élőben lehet hallgatni a valós i (777blog.hu)

Így szabadultam ki a drog fogságából #5

Tovább is van, sőt, egyre lentebb - folytatjuk a SZEMlélek szerzője, Szőke Tibor önvallomásának közreadását. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Evangéliumi Fórum 2018

Megnyílt az Evangéliumi Fórum 2018-as találkozójának regisztrációs felülete! Az EF 2018-ra olyan protestáns keresztény vezetőket és potenciális vezetőket várunk, akik szeretnének más felekezetű, de az evangélium központi üzenetéhez és a Biblia tekintélyéhez ragaszkodó hívőkkel együtt megerősödni a bibliai örömhír hiteles képviseletében. A találkozó november 14-17 között lesz, a harkányi Thermal Hotelben. Az Evangéliumi Fórum műhelyekre […] (Szabados Ádám blogja)

Ismétli önmagát

A szavazás alkalmat adott volna arra, hogy az úgynevezett baloldal bizonyítsa korszerű patriotizmusát. Nem tette, pontosabban ezúttal se tette, mint ahogy nem tette 2004 decemberében sem. A bevándorlás liberális támogatása mindmáig fontosabb számára, mint a magyar kisebbségek ügye. Amit most cselekedett, az nemcsak politikai hiba, hanem a haza sokadik cserbenhagyása. Egyszerűbben szólva: szégyen. Szili Katalin: Szégyen - mandiner.hu Nem vagyok politikai újságíró, éppen ezért nem is szeretnék semmiféle politikai konklúziót levonni a kedden történtekből. Megteszik ezt helyettem mások, tollforgatók, heves vagy visszafogottabb érzelmű újságírók, bloggerek, elemzők, véleményformálók, műsorvezetők, kommentelők. Aki politikai véleményt akar hallani, megerősítést szeretne, vagy kínjában nevetni, van hová fordulnia. Van azonban valami, ami nem hagy nyugodni, amit szomorúan látok-hallok, ez pedig nem más, mint azo (reposzt.hu)

- Szombat [2018.09.15.] Itt az Isten köztünk!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Szombat [2018.09.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Jóel 2,21 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Józs 22,31 Ne félj, termőföld! Vigadj és örülj, mert az ÚR nagy tetteket vitt véghez. Ezért azt mondta Fineás, Eleázár pap fia Rúben fiainak, Gád fiainak és Manassé fiainak: Most már tudjuk, hogy köztünk van az ÚR, mert nem követtetek el ilyen módon hűtlenséget az ÚR ellen. Így hát megmentettétek Izráel fiait az ÚR kezétől. Ne félj, te föld! Örülj és vígadozz, mert nagy dolg (Bátorító blognapló)

- Szombat [2018.09.15.] "Az Úr Jézus mondta: Nagyobb boldogság adni, mint kapni!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2018.09.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Mk 12,43 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik: Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Minden g (Örömüzenet)

- Szombat [2018.09.15.] "Az én juhaim hallgatnak a hangomra. Én és az Atya egy vagyunk!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2018.09.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 50,2-3 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Zsid 1,1-2 A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten. Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, A Sionról, a melynek szépsége tökéletes, fényeskedik Isten. Eljön a mi Istenünk és nem hallgat; Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyák (Útmutató)

Akkora buli volt az arénában, hogy még most is dalolnak a szívek

25 éves születésnapját ünnepelte a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, a 20 éves Nem adom fel csapatával együtt. Ott voltunk a helyszínen, videóban foglaltuk össze a lényeget. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Áldott gördeszkapálya korizó államtitkárral

A Zala megyei Rédicsen avattak új pályát a deszkásoknak, amelyet Székely János püspök áldott meg, majd Lendvai Zoltán atya és Novák Katalin államtitkár tesztelte. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Krumplis kenyér

Mielőtt rátérnék a receptre, kicsit elidőznék a blog új címén. Bár majdnem ugyanaz, mint a régi, lehet, hogy volt, aki úgy is olvasta, hogy A parókia konyhájából. Pedig változott a helyzet. Mégpedig nagyot. Férjem ugyanis nyugdíjba ment, elköltöztünk. Otthonunk már nem a parókia (lelkészlak), hanem az a családi ház, amit közel 40 éve építettünk. Sokáig gondolkodtam is azon, hogy bezárom a blogot, és újat kezdek. Aztán többeket megkérdeztem, és mind azt mondták, hogy ne, maradjon a név is. Mégse maradt, de remélem tetszik ez is. Még nem tudom, hogy lesz-e más változás is, talán hogy kicsit többet írok majd magamról. A költözködés nagyon nehéz vállalkozás volt. Nem vagyok egy lomtalanítós típus, ezért sok mindent őrzök, mert azt tapasztaltam, hogy mihelyt kidobom, másnap kell. Így aztán két napig szállította a csomagjainkat a vállalkozó, és még mindig nincs minden a helyén, pedig már egy hónapja itt lakunk. E (A parókia konyhájából)

PARTIUM FÖLÖTT KÉKEN SZIKRÁZOTT AZ ÉG - SÓLYOMKŐVÁRRA RÁMOSOLYGOTT AZ ÚRISTEN

Az imádság legyen Nálad mindig kéznél! - presbiterek a református imakultúráértA SZILÁGYSOMLYÓI EGYHÁZMEGYE PRESBITERI SZÖVETSÉGÉNEK XIII. KONFERENCIÁJÁRÓLSzikrázó reggeli napsütésben érkeztek a hegyen épített szilágysági Sólyomkővár református ifjúsági konferenciaközpontjába presbiterek, lelkészek szeptember 1-én. Ez évi főtémájuk ez volt: Imádkozzatok és buzgón kérjetek - presbiterként a református imakultúráért. A mintegy kilencven résztvevő kitartó figyelemmel ülte, hallgatta, beszélte végig a délelőtti programot.A megnyitó igemagyarázatot Sándor András szilágysomlyói lelkipásztor tartotta az ApCsel 9,1-19 alapján. Presbitereknek szóló sok üzenet közül kiemelte, hogy Anániás készen állt a feladatra (Íme, itt vagyok, Uram). Pál imádkozás közben van, amikor Anániás odaérkezik hozzá. A presbiteri szolgálatnak nélkülözhetetlen energiaforrása az ima. Bármilyen volt is Saul/Pál előélete, az Úr m (Békefy Lajos blogja)

“Már vártam” – 25 éve végezte ki a maffia a hős plébánost

1993 szeptember 15-én egész Olaszországot megrengette egy bestiális gyilkosság, amelyet a szicíliai maffia követett el: áldozata egy pap volt, aki épp aznap ünnepelte 56. születésnapját. Giuseppe Puglisi atyát többször tarkón lőtték, gyilkosa a börtönben megért. A jókedélyű pap “vétke” mindösszesen annyi volt, hogy hősiesen küzdött a maffia ellen, fiatalok százai tekintették példaképnek. Életét a Magyar Kurír mutatta be egy remek cikkben, ezt szemlézzük. Giuseppe Puglisi Palermo város Brancaccio negyedében született: a munkás családban felnövő fiatal édesanyja szabó, míg édesapja cipész volt. A rendkívül vidám természetű Pino azonban egy egészen más hivatást választott, 16 éves korában ugyanis belépett a szemináriumba. Egy olyan városban, amelyet emberemlékezet óta a maffia irányított, és amelyben a maffia ellen felszólalni egyet jelentett a biztos halállal. A fiatal pap azonban lelkiismeretére hall (777blog.hu)

A Jelenés – filmajánló

Nagy kíváncsisággal ültem be a Jelenés című film (L’apparition, 2018) premierjére, melynek előzetese komolyan felkeltette az érdeklődésemet. Az első vetítésen közel 40 fő jelent meg - de nem is vártam tömegeket, egy vértől, erotikától, űrlényektől, dínóktól mentes film esetében. A francia filmdráma egy oknyomozó újságírót mutat be (Vincent Lindon), aki elveszítette legjobb barátját és kollégáját a szíriai háborúban. Ő maga is fizikai és lelki sérülésekkel érkezik vissza Franciaországba, ahol kezd eluralkodni rajta a depresszió, a félelem. Ebben a mély traumában érkezik egy felkérés, mégpedig a Vatikánból. Újságírói objektivitása és oknyomozó képessége miatt felkérik, hogy vegyen részt egy vallásos jelenést vizsgáló bizottság munkájában. Egy kis dél-francia faluban egy 18 éves lány azt állítja, Szűz Mária jelent meg a számára. A jelenés után a falu valóságos turisztikai attrakcióvá (777blog.hu)

Frida Kahlo keresztje

Ha választani kellene olyan festőt, aki képi világában és életművében egyértelműen keresztény értékrendet képvisel, biztosan kevesen választanák a kicsapongó, nyersen őszinte Frida Kahlót, aki a női szenvedés és szexualitás megragadásával feminista popkulturális ikon is lett. Jelen írás mégis arra tesz kísérletet, hogy a budapesti Frida-kiállítást teológiai szempontból elemezze. Szerző: Laborczi Dóra Ahogy belépünk a kiállítótérbe, a festőnő fontosabb életrajzi állomásait bemutató „idővonala” mellett rögtön szembetűnik A törött oszlop című, 1944-es festménye, amely az egyetlen ebben a teremben, közvetlenül a látogató útjába állítva, tehát szándékoltan megadja a kiállítás keretezését is. Ez a festmény megjelenít mindent, ami emblematikus Frida Kahlo művészetében: a fizikai fájdalmakkal járó szenvedést és annak kendőzetlenségét, a kitárulkozást és a gyermektelenség kínját. A mex (KötőSzó)

Sar-gen-ti-ni

Szerintem van okunk örülni a Sargentini-jelentésnek. De tényleg. Ezek mind egy kaptafára készülnek. Cohn-Bendit, Verhofstadt, Tavares, Sargentini. Mint ha mi magunk írnánk a propagandaközpontban a forgatókönyvét annak, hogy Soros György személyesen nevelgeti és gondozza ezeket a figurákat a terráriumában, és egy-két évente előhúz egyet. Amióta folyamatosan bukik az Orbán (legkésőbb 2011 óta, mert az IMF ezt nem fogja hagyni), azóta mindig ugyanazt a kört futják és ugyanúgy szaladnak neki a falnak. Örüljünk a Sargentini-jelentésnek - flagmagazin.hu Emberi jogokat kell védenünk és nem keresztény jogokat - jelentette ki (Manfred Weber) a német kereszténydemokrata politikus. Ennyire durván még nem támadták Orbánt az Európai Parlamentben - 24.hu Másnaposnak lenni nem könnyű terep. Hát még, ha jelentéselfogadás kapcsán merül fel. Jönnek az értelmezések, boncolgatások, és napvilágot látnak a következő lépések. Konfron (reposzt.hu)

- Péntek [2018.09.14.] "Ne legyen más istened rajtam kívül!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Péntek [2018.09.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Jóel 2,6 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Bír 6,10 Rettegnek tőle a népek, minden arc elsápad. és ezt mondtam nektek: Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek! Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok! De nem hallgattatok szavamra. Elrémülnek tőle a népek; minden arcz elsáppad. És mondék néktek: Én, az Úr, vagyok a ti Istenetek; ne féljétek az Emoreusok isteneit, kiknek földén laktok; de ti nem hallgattatok az (Bátorító blognapló)

- Péntek [2018.09.14.] "Mindenki abban maradjon meg Isten előtt, testvéreim, amiben elhívatott!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2018.09.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Kor 7,20 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok. Mindenki maradjon abban a hivatásban, amelyben elhívatott. Minden gondotokat ő reá vessétek, mert néki gondja van reátok. Kiki a mely hiv (Örömüzenet)

- Péntek [2018.09.14.] "Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2018.09.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 17,7 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 18,7a Tégy csodát híveddel, mert te megszabadítod azokat, akik jobbodhoz menekülnek támadóik elől. Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá? Mutasd meg csudálatosan a te kegyelmedet, a ki megszabadítod jobboddal a te benned bízókat a támadóktól. Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, Mutasd m (Útmutató)

“Izgatottan várom a magyarországi látogatást” – exkluzív interjú Dr. John P. Jacksonnal

Idén ötven éve, hogy Dr. John Jackson elkezdett komolyabban foglalkozni a Torinói lepellel, amit a keresztények Krisztus halotti leplének tartanak. Feleségével már készültek a pápai audienciára a Szent Péter téren, amikor Szent II. János Pált merénylet érte. Életének legnagyobb részét a kutatásnak szentelte és feltett szándéka, hogy a tudományosság legmagasabb igényével vizsgálja a leplet. A 777 OFFLINE különleges alkalmának vendégével, Dr. John Jacksonnal ezekről, és más, rendkívül érdekes dolgokról beszélgettünk. Nem is olyan régen említette egy interjúban, hogy idén lesz ötven éve annak, hogy a Torinói lepel tudományos tanulmányozását javasolta. Mi indította arra, hogy az egyik leginkább vitatott és egyben legszentebb ereklyét kezdje el vizsgálni? Egyfajta lelki indíttatásból vagy inkább tudományos érdeklődésből fakadt? Azt kell mondanom, hogy 1968 elején, amikor először olvastam egy könyvet a Torinói lepe (777blog.hu)

09.13 Az Élő Isten Szelleme

2Korintus 3,1-16 tovább (Velünk az Isten!)

09.13 Az átadás után mi lesz?

"Elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt" (Jn 17,4). tovább (Velünk az Isten!)

Megtörtént a tisztázó megbeszélés az amerikai püspöki kar elnöke és Ferenc pápa között

A mai napon kihallgatáson fogadta Ferenc pápa az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciájának elnökét, Daniel Dinardo bíborost. A találkozón a bíboros mellett Seán OMalley bostoni érsek, Ferenc pápa papi molesztálások ügyéért felelős tanácsadó bíborosa, valamint José Gómez, az amerikai püspöki konferencia elnökhelyettese, és Msgr. Brian Bransfield, a konferencia főtitkára is részt vettek. A készülő találkozó hírét a szentszék sajtóhivatala szeptember 11-én, kedden közölte. A tisztázó megbeszélést DiNardo bíboros kezdeményezte Theodore McCarrick bíboros homoszexuális visszaélései ügyei, valamint az egykori pápai nuncius, Carlo Maria Viganò érsek vallomásának megjelenése kapcsán. A találkozót, egyúttal Viganò érsek terhelő állításainak alapos kivizsgálását az amerikai püspöki karban mintegy 30 püspök, köztük DiNardo bíboros is sürgette. A mai megbeszélésről DiNardo bíboros min (Katolikus Válasz)

Több ezer szexuális visszaélést jelentő dokumentumot szivárogtattak ki a német egyházból

Egy a német püspöki konferencia megbízásából készített jelentés több ezer gyermekmolesztálási esetről számol be, amelyek a német katolikus egyházban történtek az elmúlt 70 évben. A jelentést az eredeti tervek szerint szeptember 25-én, a püspöki konferencia rendes őszi ülésén közölték volna, a dokumentum azonban szerdán kiszivárgott és megjelent az német médiában. A Der Spiegel szerint a jelentés "3677, főként férfinemű kiskorúval" szemben elkövetett szexuális visszaélést tár fel, amelyek 1946 és 2014 között történtek a német katolikus egyházban. Ezek elkövetésével 1670 klerikust vádolnak. A jelentés készítői 27 egyházmegye összesen 38 000 szolgálattevőjével kapcsolatos dokumentáció átvizsgálásával jutottak erre az eredményre. A Der Spiegel arról is beszámol, hogy a kutatók több esetben is úgy találták, hogy a visszaélésekkel kapcsolatos bizonyítékokat "megsemmisítették vagy manipulálták". "Tis (Katolikus Válasz)

Barsi Balázs: A csönd szemináriuma 8. befejező rész (VIDEÓ)

Barsi Balázs atya új homiliasorozatának nyolcadik befejező részét örömmel tesszük közzé. Balázs atyának a Katolikus Válaszon megjelent írásait, valamint a sorozat előző részeit az olvasók itt tekinthetik meg. (Katolikus Válasz)

Oscar-díj járhat az életveszélyes hajmosásért

Világszerte diák-Oscarként emlegetik filmes körökben a Student Academy Awards díjait, melynek idén magyar győztese is van! [...] Bővebben! (Szemlélek)

Így ír Lackfi János a bűnről

Lackfi Jánosnak, híres kortárs költőnknek egy mondatra volt csak szüksége ahhoz, hogy elmagyarázza a bűn és ember viszonyát. Rég olvastunk ilyen frappáns összegzést. Azt hiszem, Isten nem azt várja, hogy egy életen át a bűneimmel hadakozzam, hanem hogy annyira betöltsem vele az életem, ne is maradjon hely bennem a bűnnek. Lackfi János Forrás: Lackfi János Facebook Kép: lackfi-janos.hu The post Így ír Lackfi János a bűnről appeared first on 777. (777blog.hu)

A bosszú kultúrájától a megbocsájtásig

"Akkor már konkrétan tudja, mi vár rá a pokolban" - ezt a megjegyzést fűzte egy kommentelő ahhoz a hírhez, miszerint az egykori móri mészárlás egyik résztvevője, Weiszdorn Róbert megtért, aztán a börtönben elvégezte a teológiát. Nincs bocsánat, nincs visszaút a társadalomban?Lelkészi diplomát szerzett Weiszdorn Róbert, aki annak idején egyik elkövetője volt a hírhedt móri bankrablásnak. Mindannyian emlékszünk az esetre, mert az ilyesmit nem is lehet elfelejteni. A bankrablás során Weiszdorn társa hidegvérrel és módszeresen megölt nyolc embert, a legkisebb könyörület nélkül lelövöldözte őket, végül pedig a börtönben saját magával is végzett. Weiszdorn maga nem vett részt a lövöldözésben (noha rálőtt az egyik biztonsági őrre), a feladata az volt, hogy biztosítsa a helyszínt és ne engedjen be az utcáról több embert a bankba. Végül aztán elfogták, és életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték: legkorábban (Megint Megmondom)

A kereszténység beveszi az Operaházat

A kereszténységgel mélységében foglalkozó bemutatókkal készült a Magyar Állami Operaház a 2019/2020-as évadra. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ha valaki nem szabályszerűen küzd

Csak két futamra tiltották el Romano Fenatit, aki a vasárnapi, misanói Moto2-nagydíjon az egyik egyenesben meghúzta mellette haladó ellenfele, Stefano Manzi fékjét. Több mint 200 kilométer/órás sebességgel haladtak, csak a véletlenen múlt, hogy Manzi nem esett el. Fenatit végül a csapata is kirúgta. Karrierje során már három istálló vált meg a kezelhetetlen motorostól. Örökre ki kéne tiltani, az ilyen ne motorozzon - index.hu Romano Fenati olasz motorversenyző talán soha nem gondolta volna, hogy nevét éppen akkor jegyzik meg olyan sokan, amikor valószínűleg éppen befejezi versenyzői karrierjét. A világsajtót bejárta az a videofelvétel, amely utolsó versenyén, egy egyenes szakaszban készült és amelyen nagyon jól látható, ahogyan a mellette haladó társa motorjához átnyúl és nemes egyszerűséggel behúzza annak motorján a féket. Akciófilmbe illő a jelenet, talán még meg is tapsolnánk, ha arról lenne szó, hogy valamifé (reposzt.hu)

- Csütörtök [2018.09.13.] "A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése ad értelmet!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!" & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR http://www.garainyh.hu *** http://andreas.blog.hu *** http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html - Csütörtök [2018.09.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL S z e n t B i b l i a az ÚRISTEN bátorít: a z é r t "Ne félj!": Hós 10,3 S z e n t B i b l i a m e r t : az örök VAGYOK "Én vagyok!": Bír 6,12 Akkor majd mondják: Nincs nekünk királyunk, mert nem féltük az URat, mit is tehetne értünk a király? Az ÚR angyala megjelent előtte, és így szólt hozzá: Az ÚR veled van, erős vitéz! Bizony mondják most: Nincsen királyunk, mert nem féljük az Urat, és a király mit segíthet rajtunk?! Ekkor megjelenék néki az Úrnak angyala, és monda néki: Az Úr veled, erős (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2018.09.13.] "Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2018.09.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL Heti igevers: 1Pt 5,7 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) (Örömüzenet)

- Csütörtök [2018.09.13.] "Vajon az angyalok nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2018.09.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 2Móz 23,20 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Tim 4,18 Íme, én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet kijelöltem. Meg is szabadít engem az Úr minden gonosztól, és bevisz az ő mennyei országába. Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ímé én Angyalt bocsátok el te előtted, hogy megőrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem. És megszabadít engem az Úr minden g (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Szentháromság u. 16. hét

„Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.” (2Tim 1,10b) Szentháromság ünnepe után a 16. héten az Útmutató reggeli és heti igéinek örömüzenete: Életünk el van rejtve Krisztusban! És amikor Krisztus, a mi életünk újra megjelenik, mi is megjelenünk dicsőségben (lásd Kol 3,3.4; 1Jn 3,2)! „Szomjúhozik lelkem az élő Isten után.” (GyLK 704) „Ahogyan az Atya feltámasztja és megeleveníti a halottakat, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar.” (1Jn 5,21; LK) Mert ő Isten; s ő a benne reménykedők élete, szentsége és igazsága! Mindezt Lázár feltámasztásával is igazolta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? - ...ha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét” (Jn 11,25-26.40)! Heti igénk a páli megigazulástan rés (Útmutató)

Ó, Erdély, szép hazám!

Így utaznak a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 25 éves születésnapjára az ünnepeltek - Erdélyből Budapestre. [...] Bővebben! (Szemlélek)

CSODAHÍRNÖK: ISTENNEK - ISTENRŐL SZÓLUNK - A Theo-Digest friss száma Szent-kúttól a Szilágyságig lelki üzenetekkel

ISTENNEK - ISTENRŐL SZÓLUNK SZILÁGYSÁGTÓL SZENT-KÚTIG1/7. SZÁM BUDAPEST 2018. SZEPT.REFORMÁTUS E-KÖNYVTÁR - E-KITEKINTŐ - SZEMLESZERKESZTI DR. BÉKEFY LAJOS Ph. D. FELEJTHETETLENÜL SZÉP TEREMTÉS NAPI ÜNNEPES ÓRÁK A SZENT-KÚT MELLETT (2.)Teremtő ragyogás töltötte meg a Bakonybél melletti Borostyán völgyet, a Szent-kút mellett szeptember 9-én, vasárnap 17 órától egész napszálltáig, amikor is őrségváltásra jöttek fel a csillagok hazánk legkevésbé fényszennyezett tavacskája fölé. Előbb a színek ezerfényű tündöklése emelte égi tisztásra és lelkünkbe e lenyűgöző tájat, majd a csillagok csilingeltek fülközelben a magasívű éjszakai égbolton, melyre a tábortűz fel-felcsapó lángjai mellett is rácsodálkoztak az alkalom résztvevői. Ez a kimondhatatlanul szép élmény bizonyára még sokáig visszatér emlékezetünkben, meg ünnepidéző sorainkban is. Elhatároztam, hogy (Békefy Lajos blogja)

Van, amiben nem kötünk kompromisszumot

Ilyen például a segítségnyújtás el nem mulasztása. És lehet ezt vidáman, lelkesedésből is gyakorolni. [...] Bővebben! (Szemlélek)

09.11 Mennyből Való

1Korintus 15,47-50 tovább (Velünk az Isten!)

09.11 A tanítvány fegyverzete 2. - Szolgálat

"Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát" (Jn 13,14). tovább (Velünk az Isten!)

09.12 Irgalom Atyja és Minden Vigasztalás Istene

2Korintus 1,1-10 tovább (Velünk az Isten!)

09.12 Szellemi zavartság

"Nem tudjátok, mit kértek" (Mt 20,22). tovább (Velünk az Isten!)

Előzetes: Erős Vár FC - MAFC Wanderers

Szombaton - a BLSZ III 2018/2019-es kiírásának harmadik fordulójában - újfent pályára lép csapatunk: a MAFC Wanderers együttesét fogadjuk hazai pályán. (Erős Vár FC)

Újra itt a Szólj be a papnak!

Mi köze az Egyháznak a szexhez? Hol vannak a határok? És ki mondja meg?! Tedd fel akár a legmeredekebb kérdéseidet is: újra itt a Szólj be a papnak! A nyári szünet után újra itt a Szólj be a papnak! rendezvénysorozat, ahol a legkényesebb témákat sem söprik szőnyeg alá, és garantáltan választ kaphatsz a kérdéseidre. Az új évad első beszélgetése az egyházi bioetikáról fog szólni. Gombkötő Beáta evangélikus lelkésznő, Fábry Kornél római katolikus pap és Boros Dávid baptista lelkipásztor várják, hogy zavarba hozzátok őket. Időpont: 2018. szeptember 18., 19:30 Helyszín: Zappa Bistro (Mikszáth Kálmán tér 2., Budapest, 1088) Facebook esemény Te mersz kérdezni? The post Újra itt a Szólj be a papnak! appeared first on 777. (777blog.hu)

“Példahang”

Énektanulás a Kádek-módszer segítségével 5. rész (Kedd: tehetség plusz ember - tematikus nap) Kádek Henynek arról meséltem nemrég, hogy amikor a Cédrusban énekeltem még húsz évvel ezelőtt, akkor az együttes vezetője azt tanácsolta, hogy hallgassak bizonyos stílusban éneklő embert, és akkor majd én is képes leszek egy idő után úy énekelni, ahogy ő, ha sokat Tovább olvasom The post “Példahang” appeared first on sikerül.com. (Sikerül)

1. oldal a 278-ből. || Következő oldal