Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 29199 || 1. oldal a 292-ből. || Következő oldal

Pallagi Andrea: Békesség...!

Harmadik napja tüntettek Budapesten a kormány ellen. A pénteki tüntetésen szinte minden ellenzéki párt képviselője beszédet tartott a Kossuth téren, majd a néhány ezres tömeg hosszú vonulásba kezdett (…) néhányan tojással és üvegekkel dobálták a rendőröket. harmadik tüntetés a túlóratörvény ellen - index.hu   „…a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.” (Lk 2,14) Azt gondolom, hogy a karácsonyról, a karácsonyra való készülődésről mindannyiunkban van egyfajta elgondolás, vágy, annak kapcsán, hogy az ünnepnek milyennek kellene lennie a mi életünkben, azt hogyan képzeljük el, hogyan szeretnénk megélni. Hiszem, hogy a legtöbb ember különösen karácsonykor és karácsony kapcsán békességről, nyugalomról, szeretetről gondolkodik, ezekre vágyakozik, akár hisz a karácsony igazi, Istentől adott jelentőségében; akár nem. Akár hisszük és értjük a karácsony isteni értelmét, hogy „Úgy szerette I (reposzt.hu)

- Szombat [2018.12.15.] "Nóé meg is tett mindent, úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Szombat [2018.12.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                           S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsid 11,7 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  2Móz 4,11   Hit által kapott kijelentést Nóé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösév (Bátorító blognapló)

- Szombat [2018.12.15.] "Ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is!"

***************************************************   * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR     - Szombat [2018.12.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 21,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S  z  e  n  t       B  i  b  l  i  a Napi igevers:  1Thessz 4,16-17 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S  z  e  n  t       B  i  b  l  i  a   Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”     Mert amint (Örömüzenet)

- Szombat [2018.12.15.] "Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2018.12.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 55,17 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 16,23b  Én pedig Istenhez kiáltok, és az Úr megsegít engem. amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Én az Istenhez kiáltok, és az Úr megszabadít engem. a mit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Én azonban Istenhez kiáltok, az Úr megment engem. Bármit kértek az Atyától a nevemben, megadja nektek. "Az ÚR Jézus Kr (Útmutató)

TESTVÉRI ÁLDÁSKÍVÁNÁS KOLOZSVÁRRA KATÓ BÉLA ÚJRAVÁLASZTOTT PÜSPÖK ÚRNAK

  TESTVÉRI ÁLDÁSKÍVÁNÁS ÉS KÖSZÖNTÉS KOLOZSVÁRRA   FŐTISZTELETŰ KATÓ BÉLA PÜSPÖK ÚR ÚJRAVÁLASZTÁSA OKÁN Főtiszteletű Püspök Úr! Amikor a Presbiter karácsonyi számát összeállítottam, s valamilyen belső sugallatra elkezdtem keresni karácsonyi témájú vezércikknek alkalmas belső oldali anyagot, Isten Szent Lelke rávezetett Püspök Úr 2013-ban írt karácsonyi cikkére, s annak alcímeként adtam meg ezt: Ünnepi üzenet Erdélyből. A cikk eredeti címe: A boldog karácsony titka. Azt gondolom most már bizonyosan, hogy ismét beteljesült a drága Ige:  „Akiket Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai” (Róm 8,14). Jó meglátni a Lélek által Urunk Istenünk munkálkodását gyarló életünkben, egyházunk életében, Erdélyben és szerteszét szabdalt HAZÁNK területén mindenütt.  Kedves Kató Béla Püspök Úr! Most olvastam az újraválasztás hírét. S bár kései az óra, nem tudom megállni, hogy ne írjak Önnek. Imá (Békefy Lajos blogja)

12.13 Miért imádkozzunk?

"...mindig imádkozni kell és meg nem restülni" (Lk 18,1). tovább (Velünk az Isten!)

12.14 Az igazi élet

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom néktek... Ne nyugtalankodjék a ti szívetek" (Jn 14,27). tovább (Velünk az Isten!)

Karácsony - 2018.

(Sokorói-Dombság reformátusai)

12.13 Az Oroszlán Júda Törzséből

Jelenések 5,1-5 tovább (Velünk az Isten!)

ADVENTI EGYPERCES

ADVENTI EGYPERCES „AZ ÚR SEGÍTŐ ELJÖVETELÉRŐL” (Kálvin) 1 perc ISTENNEK 1 Ige, gondolat NEKED 1 ima TŐLED A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9,1.5) Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be...Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek (János 1,4-5; 12-13.). A bölcsesség valami egészen más, mint ismeret és értelem, vagy élettapasztalat. A bölcsesség az az isteni adomány, amivel képes leszel felismerni Iste (Békefy Lajos blogja)

Ne lépjünk át egymáson! – hiánypótló könyv a hajléktalanságról

Megjelent a Szent István Társulat gondozásában a Senki gyermekei – huszonhat sors az utcáról című kötet, ami többek között arra is keresi a választ, hogy mi vezet odáig, hogy valaki hajléktalanként az utcán végezze? A kötet bemutatóját december 13-án tartották a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében. “A kötet 26 hajléktalan sorsot mutat be, akik az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség által létrehozott  „Csak Egyet” Szolgálat karitatív intézménynél rendszeresen megfordulnak. Ők a senki gyermekei, elvárja tőlük a világ, hogy egészségesen létezzenek benne, de képtelenek rá. Szívük eleven sebektől vérzik, melyek fájdalmát droggal, alkohollal, alkalmi beteg kapcsolatokkal próbálják enyhíteni sérülten, hiszen sebeikből bűn fakad, sérülésük sérülést fakaszt. Isten ismeri ezeket az irdatlan mélységeket is, tudja, min mentek keresztül. Az ő történeteiket mondja el ez (777blog.hu)

ÚJABB ADVENTI ÖRÖMHÍR: MAGYARORSZÁG NEMZETKÖZI MODELL LETT AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTYÉNEK MEGSEGÍTÉSÉBEN

MODELLÉRTÉKŰEN SEGÍTI MAGYARORSZÁG AZ ÜLDÖZÖTT KERESZTYÉNEKET II.Efrém Ignác szír ortodox pátriárka előadása a „Keresztyénüldözés elleni kerekasztal” konferencián „Keresztyénüldözés elleni kerekasztal” címmel tartott konferenciát az üldözött keresztyének megsegítéséért létrehozott államtitkárság csütörtökön a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Az eseményen felszólalt II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárka, aki Orbán Viktor meghívására érkezett Magyarországra. Előadásában a közel-keleti egyházak szerepéről és tapasztalatairól beszélt. A magyarországi látogatáson tartózkodó főpapot az Országházban fogadta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az ülésen részt vett Rétvári Bence államtitkár, miniszterhelyettes és Juhász Hajnalka, a KDNP országgyűlési képviselője is. Azbej Tristan: nemzeti politikává emelkedett a magyar segítségnyújtás Azzal, hogy az Országgyűlés szerdán (Békefy Lajos blogja)

14. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11 Istenem olyan sokszor félek, hogy el fogom rontani. Hogy el tudom rontani. Mert elveszek a részletekben, és túl későn döbbenek rá, hogy kihagytalak a folyamatból. Tudom, hogy Nálad sosem lehet túl késő. Hogy hozzád az utolsó pillanatban is járulhatok kegyelemért. Végtelenül […] The post 14. nap appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

A helyettes bűnhődés tana az egyházatyáknál – Hitvalló Maximosz

Az egyházatyák sorát Hitvalló Maximosszal zárom, aki a Kr. u. 7. században végezte szolgálatát. Maximosz elsősorban arról ismert, hogy a Kalcedóni hitvallás fényében értelmezte Krisztus kettős természetét, és szembeszállt a monotheléták tanításával, akik Krisztusban csak egy akaratot láttak. Maximosznak a császár parancsára kitépették a nyelvét és levágták jobb kezét, hogy se beszélni, se írni ne […] (Szabados Ádám blogja)

Kuti József - Protestánsok

„Édesapám … nem szerette a protestánsokat, túl nyakasak voltak neki, túl evilágiak, akik számára, szerinte, Isten csak egy szófordulat, fontos szófordulat, a sorsukat kémlelik benne, de akkor is, és mindig meg vannak sértődve, az a férfias bú, ahogy ott leng, nem szerette ezt a plebejus gőgöt (édesapám), mintha a szenvedés Luther találmánya és követői kiváltsága volna, általában nem szerette édesapám a kurucokat, túl sok rőzseláng, nóta, kevés gondolkodás és munka, giccs!, giccs és nosztalgia, és önsajnálat…” (Esterházy Péter: Harmonia Caelestis 34.) „Az ember azt hinné, az üldöztetés egyenlő a véggel, de én is úgy látom, hogy a szenvedéssel mindig fejlődés jár együtt.” Célt adott a szenvedés – reformatus.hu Sokat köszönhetek Esterházy Péter édesapjának. Sok jó mondatot. „Ha egyszer nincsen ott, ahol van…” – de ezt most hagyjuk! Szeretem ezt a fenti bekezdést is. Például mert rájöttem (reposzt.hu)

- Péntek [2018.12.14.] "Prófétát támasztok nekik atyjukfiai közül. Az én igéimet adom a szájába!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Péntek [2018.12.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                           S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsid 2,15 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!": 2Móz 4,12   és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak.   Most azért menj! Én leszek a te száddal, és megtanítalak arra, hogy mit beszélj!   És megszabadítsa azokat, a kik a haláltól való f (Bátorító blognapló)

- Péntek [2018.12.14.] "Csendben legyen mindenki az ÚR előtt, mert elindult szent lakhelyéről!"

****************************************************   * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR      - Péntek [2018.12.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 21,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S  z  e  n  t       B  i  b  l  i  a Napi igevers:  Zak 2,14 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S  z  e  n  t       B  i  b  l  i  a   Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”     Ujjong, örü (Örömüzenet)

- Péntek [2018.12.14.] "Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2018.12.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 113,3 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 1,68-69a Napkelettől napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét! Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve! Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, És felemelte az üdvösségnek szarvát nékünk Napkeltétől napnyugtáig di (Útmutató)

Leginkább szégyen

Olvasom a híreket, nézem a tudósításokat a túlóratörvénnyel kapcsolatban. Botrány a Parlamentben. Botrány a Parlament körül. Kavarognak bennem a gondolatok. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Legyél bátor, merj egyedül lenni!

Tudom, hogy rengeteg élethelyzet van, mindegyik más és más. Ez az írás elsősorban azoknak a fiatal lányoknak szól, akik vágynak egy társra, a szerelemre, arra, hogy a Szőke Herceg megmentse őket a toronyból. Nektek mondom, hogy merjetek bátrak lenni, merjetek először egyedül lenni! Talán észre sem veszed, de körülötted minden a tökéletes szerelmet, a cukorsziruppal leöntött boldogságot élteti. A romantikus filmek és könyvek ezerféle módon adják elő a Nagy Találkozást, amiről  nekem gyerekkori babázásaim jutnak eszembe. Hatalmas boldogsággal töltött el, amikor végre megkaptam a szüleimtől a Ken babát, hiszen így Barbie és Ken szerelmi történetét újra és újra eljátszhattam. Nem számított semmi más, csak az, hogy minél aranyosabban és kreatívabban találkozzanak. Egy rózsaszín köd borul ránk. A babázás után jönnek a tini regények és magazinok, amiknek köszönhetően a 12 éves kislányok azt hiszik, hogy teljesen n (777blog.hu)

A kereszténység kizárólag Jézust szolgálja

Hitler hatalomra jutása után, 1934 májusában, evangélikus, református és az uniált egyházhoz tartozó teológusok gyűltek össze Barmenben, hogy felemeljék szavukat a nemzetiszocialista ideológia ellen. A Barmeni Teológiai Nyilatkozat – vagy hitvallás, ahogy sokan nevezik – kiáll amellett, hogy az egyháznak egyetlen egy alapelve van: Jézus Krisztus és ezt nem befolyásolhatja vagy szabhatja át kénye-kedve szerint az államvezetés saját céljaira felhasználva. A nyilatkozat szövege ma is fájóan aktuális. Teljes terjedelmében, Juhász Tamás fordításában közöljük. (KötőSzó)

4th Sunday of Advent (2018)

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, “Blessed are you […] (Kiss Ulrich blogja)

Egyedül volt a templomban az énekesnő – csodás hangjával töltötte be

Több mint egymillióan látták már azt a Facebook videót, amiben egy fiatal énekesnő, Malinda Kathleen Reese énekli az Ó, jöjj, ó, jöjj Immánuel kezdetű dalt.  Szélsebesen terjed a legnagyobb közösségi oldalon az a videó, amiben egy fiatal énekesnő a spanyolországi Iglesia de la Encarnacion templomban fakad dalra. Malinda Kathleen Reese és kísérete üresen találták a Montefrío városának egyik katolikus templomát, amit Malinda gyönyörű énekkel töltött meg. Az ablakokon átszűrődő fény, és az üres térben visszhangzó adventi dal végtelen nyugalmat és békét áraszt.    When you get a Pantheon style church with a 6 second reverb all to yourself… ⛪️ 🔊 HOLIDAY EDITION!! (Montefrío, Spain)For more music from me: https://youtu.be/SoeOExu87aI Közzétette: Malinda Kathleen Reese – 2018. december 10., hétfő The post Egyedül volt a templomban az énekesnő – csodás hangjával töltötte be appeared first on 777. (777blog.hu)

“Megindító volt” – így segített Böjte Csaba nevelt gyermekein a Magna Cum Laude

Hitéről és a jótékonykodás fontosságáról beszélt Mező Misi, a Magna Cum Laude énekese a “Sztárportré” című televíziós műsorban. Az értékes beszélgetés során – amely még februárban készült – szóba került az is, hogy zenésztársai sokáig attól féltek, hogy a színpadon fog téríteni a népszerű énekes. “A rákoscsabai baptista gyülekezetnek – ahova én is járok – van egy missziója, amellyel karácsony előtt adományokat gyűjtünk. Van egy bevásárlóközpont Maglódon, oda kivonulunk és tartós élelmiszert gyűjtünk. Azt vettük észre, hogyha ott vagyok és osztom én is a szórólapokat, amelyen az szerepel: hátrányos helyzetű családoknak gyűjtünk -, akkor valahogy mindig több gyűlik össze.  Talán arról lehet szó, hogy velem kötik össze a kezdeményezést, és így biztosítottnak látják, hogy célba ér a kezdeményezés.  Pár évvel ezelőtt Gyergyószentmiklóson jártunk a Magna Cum Laudéval, ahol a po (777blog.hu)

Hiszek az Egyben és a Nullában, a mindenható Datában…

Isten? Meglepő feltételezés… Hiszek én egyáltalán Istenben? Nem is tudom… Vagy lehet, hogy az istenhitem inkább már csak a nagyszüleim korába visszanyúló nosztalgikus képekben él? De hát ez is már csak a múlt… Üdvözlök mindenkit a 21. században, emberiségünk legújabb vallásának a korában, a „Dataizmusban”, a mindentudó és mindenható adatok vallásában! [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

Menj, de ne beszélj róla senkinek! – mondja Jézus

Sokszor elgondolkodtam azon, legutóbb Márk evangéliumát olvasva, hogy Jézus a zsidók között tett csodatettei után majdnem mindig megparancsolja, hogy ne szóljanak senkinek a dologról, mégis mindig elmondják. Sőt, a démonok is, akiket kiűz, megvallják, hogy Jézus az Isten fia. Felmerül a kérdés: Miért parancsolta Jézus az embereknek, hogy ne szóljanak? Hiszen azért jött, hogy hirdesse az evangéliumot. Miért baj, ha csodatettei ezt nyomatékosabbá teszik? Ha nem parancsolja meg, lehet, hogy ezek az emberek nagy tanúságtevők lehettek volna. Bár, így is szinte mindig elhíresztelték, mit tett velük Jézus. Amikor olvastam a sorokat, és ezen gondolkoztam, két válasz formálódott meg bennem. Először is, Jézus nem szorul rá, hogy a tettei alapján emberek igazolják őt. Mellette maga az Atya tett tanúságot, amikor keresztelésekor a Szentlélek leszállt. Az identitása, az önértékelése nem az emberek megítélésén múlik, nem a sikeressé (777blog.hu)

A katolikus egyház támogatja, a magyar kormány nem. Mi az?

164 ország egyetért vele, hazánk vezetői másként látják. Az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) elnöki nyilatkozatát közöljük. [...] Bővebben! (Szemlélek)

13. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11 Olyan könnyű a gyülekezetben arról énekelni, hogy jó vagy, Uram, Te megsegíted a Benned bízókat, tenyereden hordozod őket. Olyan jó csodás történeteket hallani a Te hatalmas tetteidről. De Te, Atyám, nem akarsz meghökkentő sztorik főhőse maradni csupán. Élő valóság vagy, szuverén […] The post 13. nap appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Fodorné Ráskó Éva - Van egy álmom

Tizennyolc református lelkész gyűlt össze (...) Galyatetőn, hogy együtt töltsenek el négy napot a lelki feltöltődés reményében. A november 26–29. között megrendezett lelkésztovábbképző kurzust Spirituális öngondoskodás, avagy a lelkész is ember címmel hirdették meg.  Amit a lelkésznek is meg kell tanulnia - parokia.hu   Az az álmom, hogy az egyház megtanul gondoskodni a lelkészeiről azáltal, hogy megtanítja őket helyesen gondoskodni önmagukról. Mert nem sok jó néz ki abból, ha egy lelkésznek egyedül kell gondoskodnia magáról… Túl sok emberrel és üggyel törődik amúgy is. No meg többségükben arra lettek kondicionálva, hogy az alázat és szolgálat jegyében „illő” és „elvárandó”, hogy egy lelkész magát leghátrébb sorolja a gondoskodásban. Ebből pedig egyedül nagyon nehéz kitörni. Az az álmom, hogy ez változni kezd még ebben a nemzedékben. Hogy a lelkészt idővel emberszámba veszik, (reposzt.hu)

- Csütörtök [2018.12.13.] "Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: „Abbá, Atya!”

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Csütörtök [2018.12.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                           S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Tim 1,7 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  2Móz 4,15   Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.   Beszélj azért vele, és add szájába a szavakat! Én pedig a te száddal és az ő szájával leszek, és megtanítalak benneteket arra, hogy (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2018.12.13.] "Akik a jót tették, az életre támadnak fel; akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel!"

****************************************************   * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR      - Csütörtök [2018.12.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 21,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S  z  e  n  t       B  i  b  l  i  a Napi igevers:  2Kor 5,10 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S  z  e  n  t       B  i  b  l  i  a   Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”     Mert min (Örömüzenet)

- Csütörtök [2018.12.13.] "Az Emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2018.12.13.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 44,22 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jn 3,17 Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, vétkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak! Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet; térj én hozzám, mert megváltottalak. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Advent 3. hete

„Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Az Úr jön hatalommal.” (Ézs 40,3.10) Advent 3. hetében az Útmutató reggeli s heti igéi fókuszában Isten követe, az Úr útegyengetője áll; ő Keresztelő János: Krisztus adventi hírnöke! „Íme, a mi Urunk, akit mindannyian várunk, ő megszabadít minket.” (GyLK 727) „Isten valamennyi ígérete Jézus Krisztusban lett igenné, és általa lett ámenné Isten dicsőségére.” (2Kor 1,20; LK) „Vigyázzatok, hogy senki meg ne tévesszen titeket!” (Mk 13,5) – figyelmezteti Jézus az övéit. A börtönben Keresztelő János az ítélőbírót várta, ezért kérdezte: „Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?” Ám Isten irgalma, Jézusban visszatartotta és megelőzte az ítéletet. Az Úr; tetteire utalva, így válaszolt: „szegényeknek hirdettetik az evangélium, és boldog, aki nem botránkozik meg énbennem.” (Mt 11,3.5–6) „Hogyne volna boldog! Hiszen e Királyban és igéjében öröm helye (Útmutató)

12.12 A Trónuson Ülő

Jelenések 4,9-11 tovább (Velünk az Isten!)

12.12 Személyiség

"...hogy egyek legyenek, mint mi egy vagyunk" (Jn 17,22). tovább (Velünk az Isten!)

“A csodák folytatódnak” – 487 éve jelent meg a Guadalupei Szűzanya

Napra pontosan 487 éve jelent meg a Szűzanya egy Juan Diego nevű Indiánnak a mexikói Tepeyac dombon: a találkozás emlékére minden év december 12-én ünnepli a Guadalupei Szűzanyát a mexikóiak, és persze a világ számos országából odautazó zarándokok. Amikor hivatásom útkeresésében voltam, és kéréseimmel bombáztam az égieket, 2008-ban eljutottam Közép – Amerikába, Mexikóvárosba a csodálatos guadalupei kegyhelyre. Az ősi maja, majd azték birodalom földjén, a spanyol gyarmatosítók túlkapásait megszenvedett nép 1821-ben kiáltotta ki függetlenségét és jött létre Mexikó. A mesztic lakosság túlnyomó többsége katolikus és legfőbb pártfogójuk Mária, aki 1531-ben megmutatta magát Juan Diegónak és lett Latin – Amerika királynője. A Tepeyac domb, a jelenések helye ma a világ legnagyobb zarándokhelye, lelki központja azoknak, akik a békét keresik, a szív békéjét. Fehérek, feketék, indiánok, meszticek egyaránt ott (777blog.hu)

Bikaszobor egy feltárt medencében és fürdőzés egy tiltott napon

A Tzippori Nemzeti Parkban jelenleg is folyó ásatások során a látogatóközpont közelében felfedeztek egy 2–3. századi nyilvános fürdőt, amiről úgy vélik, hogy akár Rabbi Júda HaNászi, a „Fejedelem” is használhatta. (#BIBLIAKULTÚRA)

Bizalom- és közösségi könyvtár nyílik Budapesten

Itt az idő egy forró teával és egy jó könyvvel begubózni otthonainkba, s hogy biztos legyen mit olvasni, két különleges könyvtárat mutatunk, amelyet decemberben nyitnak. [...] Bővebben! (Szemlélek)

A gyermekek vajon emlékeznek az édesanyjuk méhében töltött  életükre?

A csecsemők emlékeznek és felismerik az édesanyjuk szívverését. Elgondolkoztál-e már valaha azon, hogy a gyermekeid vajon emlékeznének-e arra az időre, amit a méhedben töltöttek? Többek között emlékeznek anyjuk szívverésének hangjára. Egy kísérlet során az anyák egyedül hagyták gyermekeiket egy szobában, akik nyugtalanná váltak és féltek. De akkor hangszórókon keresztül meghallották az anyukájuk szívhangját- az anya a szomszéd szobában volt- és a gyermekek azonnal megnyugodtak, sőt még mosolyogtak is. Ez megerősíti azt a dolgot, amire gyakran nem is gondolunk: az az idő, amelyet a csecsemő az édesanyja méhében tölt, jelentős szerepet játszik a gyermek édesanyjával való kapcsolatában, és a hozzá való kötődésében. A baba számára ez a hang egyedülálló. És nem csupán a szívének a hangja- hanem az illata, a szaga, a mozgása, a gesztusai. Mindezek a szempontok közelebb hozzák egymáshoz az anyát és a gyermekét (777blog.hu)

Megkérdezték a nőket, mire lett volna szükségük abortusz helyett

A FemCatholic nemrég egy névtelen felmérést készített olvasói körében, amiben az abortuszon átesett nőket kérdezték meg tapasztalataikról. Szerették volna megtudni, hogyan tudja a környezetük támogatni azokat a nőket, akik nem tervezett, vagy veszélyeztetett terhességgel néznek szembe. Elgondolkodtató válaszokat adtak. Sok válaszadó saját abortuszának történetét mesélte el, mások közeli ismerősük tapasztalatát. Többen számoltak be arról, hogy a rendelkezésükre álló információk hiányosak voltak, valamint többek között arról is, hogy féltek szeretteik vagy családjuk ellenséges reakciójától.  Információhiány  Az egyik válaszadó amikor nem tervezett terhességével szembesült, kétségbeesetten vágyott arra, hogy információhoz jusson. “Hogyan tudom befejezni a diplomámat, miközben szülő vagyok? Hol fogok élni? Maradhatok a kollégiumban? Vannak egyáltalán olyan egyedülálló anyák, akiknek virágzik a karrierj (777blog.hu)

Adventi öröm a görbe tükörben: KELET-EURÓPA KÖZEL HÁROMSZOROS MÉRTÉKBEN VALLÁSOSABB NYUGAT-EURÓPÁNÁL (II.)

Adventi öröm a görbe tükörben KELET-EURÓPA KÖZEL HÁROMSZOROS MÉRTÉKBEN VALLÁSOSABB NYUGAT-EURÓPÁNÁL(II.) Mielőtt bárki bármiféle elfogultság gyanúját akár csak gondolatban megfogalmazná, szögezzük le: nem európai, még csak nem is kelet-európai intézet legújabb adatai bizonyítják, hogy Kelet-Európa népessége vallásosabb Nyugat-Európa népességénél. Az legújabb adatok Amerikából érkeznek, a világhírű Pew Kutatóintézettől. A tanulmány pontos címe: Mennyire különböznek az európai országok egymástól vallási elkötelezettségben? Az interaktív térképek 34 európai ország mutatóit hasonlítják össze. Melyek a kritériumok? Mi minden állapítható meg ezek alapján? A kontinentális felmérés során 56 000 személyt interjúvoltak meg. A vallási görbetükör eredménye Kelet-Európa számára adventi örömhír. (Forrás: pewresearch.org; pro-medienmagazin.de) Hogyan is határozza meg a Pew Intézet a valláso (Békefy Lajos blogja)

Együtt a bizalom útján: a SZEMlélek partnere lett a Duna Autó

A népszerű Autóváros és az egyre olvasottabb értékmagazin egyaránt hisznek a párbeszéd, a nyitottság, a közösség értékeiben. [...] Bővebben! (Szemlélek)

12. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11 Drága Uram! A Te szavad élő, igaz, tiszta. Én mégis gyakran félreértelek,vagy csak egyszerűen nem figyelek rád. Emiatt pedig újra és újra őrlődöm olyan dolgok miatt, amikkel kapcsolatban Te azt mondtad, nincs okom félni. Uram, tudom, sokan, akik hisznek benned, és […] The post 12. nap appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Isten érkezése

Az élet értelmetlenségéről szólva azt mondtuk, ki kell nyitnunk szívünket, elménket a felemelő élmények felé, amelyek kívülről érkeznek és formálnak minket. Az isteni közeledés témáját egy idevágó történettel kezdem. Levelet kaptam egy asszonytól. Azt írta, hogy a bátyja a halálán van, kórházban fekszik, és harminc éve nem járult szentségekhez. Hozzátette, hogy nemcsak rossz életű, hanem gonosz […] (Christianae)

A helyettes bűnhődés tana az egyházatyáknál – Fulgentius

Nemsokára a sorozat végéhez érünk, de még pár egyházatya következik. A Kr. u. 5. és 6. század fordulóján élt Ruspei (Szent) Fulgentius. Fabius Claudius Gordianus Fulgentius néven karthágói nemesi családban született, de amikor a Szentírás tanulmányozása és Augusztinusz hatására megtért, lemondott egész vagyonáról, és imádkozó szerzetesi életre szánta magát. Ezt csak részben sikerült megvalósítania, mert […] (Szabados Ádám blogja)

Csányi Ágnes - Oltani vagy nem oltani?

WHO ajánlásai szerint akkor tekinthető védettnek egy társadalom, ha az emberek legalább 93–95 százalékát „leoltották”, a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcinából Olaszországban már csak 83 százalékos a népesség átoltottsága. A jól védett „nyáj” óvja a védteleneket is, hiszen az oltottak körében nem terjed a fertőző betegség. Ha azonban sokan gondolják úgy, hogy a többiek védettségére hagyatkozva mentesítik csemetéjüket, könnyen bekövetkezhet a baj.  Az orosz trollok is beszálltak az oltásellenes háborúba, Olaszország már elesett hvg. Köztudomású, hogy nagy vívmányai az orvostudománynak a védőoltások, súlyos betegségektől, járványoktól mentik meg az emberiséget.   Az is köztudomású, talán jobb lenne, ha nem lenne annyira az, hogy  már a 93-95 százalékos leoltottság elég az egész közösség védelméhez. Sajnos sok álhír is útjára indult a védőoltások veszélyeiről. Bár ezeket megc (reposzt.hu)

- Szerda [2018.12.12.] "Ha vétkezik atyádfia, menj el hozzá, intsd meg négyszemközt!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Szerda [2018.12.12.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                          S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  1Tim 5,20 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  2Móz 6,2   Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon.   Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki: Én vagyok az ÚR!   A vétkeseket mindenek előtt fedd meg, hogy a többiek is megfélemljenek. (Bátorító blognapló)

- Szerda [2018.12.12.] "Az a panaszom ellened, hogy nincs meg már benned az első szeretet!"

****************************************************   * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR     - Szerda [2018.12.12.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 21,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jel 2,5 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”     Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és (Örömüzenet)

- Szerda [2018.12.12.] "Ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta: Ne félj, Pál!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2018.12.12.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *         S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Jób 16,19 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Tim 4,16-17a Most is van tanúm a mennyben, és kezesem fenn a magasságban. Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, mindenki elhagyott. Ne számítson ez bűneik közé! De az Úr mellém állt, és megerősített, Még most is ímé az égben van az én bizonyságom, és az én tanuim a magasságban! Első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt mindnyájan elhagytak; ne sz (Útmutató)

Te tudtad, hogy a papok közfeladatot ellátó személyek?

Tizenhat éve szerepel a Büntető Törvénykövben, hogy az egyházi személyek közfeladatot ellátó személynek minősülnek: azaz ha valaki megtámad egy papot vagy lelkészt, akkor súlyosabb büntetésre számíthat. Egy szomorú eset kapcsán került előtérbe a státusz, amelyről egy jogászon kívül négy felekezet képviselőjét is megkérdeztük! Nagy port kavart az Index hírportál cikke, amely arról számolt be, hogy novemberben egy Heves megyei keresztelő után egy 28 éves részeg nő leköpte és megütötte a szertartást végző plébánost. Sajnos azonban nem a megmagyarázhatatlan cselekedet váltott ki ellenérzést az olvasók egy részéből, hanem az, hogy az ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével vádolja a nőt. (Aki egyébként azt kérte számon a papon, hogy miért nem ő lett a keresztanyja a babának, pedig ehhez a döntéshez természetesen semmi köze nem volt a bántalmazott személynek.) Valóban az ismerő (777blog.hu)

Ments életet a kocsmában!

Új színt hoz a budapesti szórakozóhelyek kínálatába a Magyar Vöröskereszt: december 15-én kocsmavéradást szerveznek! [...] Bővebben! (Szemlélek)

12.11 Az ÚR, A Mindenható Isten

Jelenések 4,1-8 tovább (Velünk az Isten!)

12.11 Egyéniség

"Ha valaki jönni akar énutánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét" (Mt 16,24). tovább (Velünk az Isten!)

A polc, ahonnan lelkiismeretesen vásárolhatunk

Közösséget épít, új üzleti modellt képvisel, közben pedig jelentősen csökkenti a környezeti terhelést a vidéki termelőket városi fogyasztókkal összekötő VeddEgyütt! program. A modern értékesítési platform mögött pedig teremtésvédelmi és szociális téren éppúgy a keresztény eszmények megvalósítása áll, mint a gazdaság átalakításának célja esetében. Már nyolc éve körvonlazódott az elképzelés, amikor egy nagycsaládos egyesület hasonló projektet szervezett – mondja a 777-nek a VeddEgyütt! ötletgazdája, Polgár Balázs. Akkor arra gondoltam, hogy rendszerbe foglalva kellene megvalósítani vidéki gazdálkodók és nagyvárosok lakóinak összekapcsolását, úgy, hogy abból mindkét fél – vevő és eladó – egyszerre profitálhasson. Az ötletet megerősítette a kismarosi ciszterci nővérek kezdeményezése, akik annak érdekében, hogy a helyi gazdáknak ne kelljen az alacsony felvásárlási árak miatt csődbe menniük (777blog.hu)

Egy tékozló lány üzenete

Újra egy igazán hiteles, mély írással jelentkezett a kárpátaljai TeSó blog, ezúttal Papp Adrien sorait osztjuk meg. “Uram, itt vagyok. Tudom messze kószáltam el tőled, sokat bujkáltam előled. Módszeresen és kitartóan építettem közénk a falakat. Azt gondoltam ez jó lesz. Lehet így is. De nem lehet. És te mindig is tudtad, hogy nem lehet. De nem parancsoltál vissza. Csak nézted mit teszek, hová rohanok és vártad, hogy mikor fordulok vissza, hogy mikor szaladok Hozzád vissza megtépázva, elfáradva. S én most itt vagyok. És olyan nagyon vágyom a jelenlétedre, Uram. Igen, már nem akarok máshol lenni, már nem akarok lázadozni, hisztizni, nyafogni… Csak azt akarom, teljes szívemből szeretném, hogy legyen minden olyan köztünk, mint régen volt. Hogy a kétkedés, az ösztönös félelem, már-már gyanakvás helyét bennem újra az a mély bizalom, a parányi hit hegyeket mozgató ereje, az első szeretet mélysége töltse ki. Jaj, Uram! Csak (777blog.hu)

MEGJELENT A PRESBITER SZÉP KARÁCSONYI SZÁMA

ÚJDONSÁGOK, ÉRDEKESSÉGEK, JÓ HÍREK MEGJELENT A PRESBITER SZÉP KARÁCSONYI SZÁMA A 27. évét záró lap ismét tartogat meglepetéseket az Olvasóknak. Valóban új-ság ez a szám is – presbitereknek, gyülekezeti munkásoknak, de még gyermekeknek is. Nagy újság, hogy lelki tekintetünket az újra elérkező Születés Ünnepére, a Dávid városában megszületett Úr Krisztusra irányítja, ahogyan Kálvin nevezte a testetöltés napját. A színes klasszikus és modern képek a borító oldalakon szintén erről a nagy örömhírről szólnak a piktúra művészi formájában, látványvilágával. Ugyanezért és erről szólnak a már klasszikussá érett karácsonyi versek Wass Alberttől, Szénási Sándortól és Zimányi Alajostól. Újdonság az „Áldás-békesség, bemutatkozunk” e számban indított rovat, melyben Tiszaújvárost ismerhetjük meg közelebbről helytörténetével, gyülekezettörténetével. Az egykori kétes hírű Leninvárosból, me (Békefy Lajos blogja)

Third Sunday of Advent (2018)

The crowds asked John the Baptist: “What should we do?” He said to them in reply, “Whoever has two cloaks should share with the person who has none. And whoever has food should do likewise.” Even tax collectors came to be baptized and they said to him, “Teacher, what should we do?” He answered them, […] (Kiss Ulrich blogja)

Asszír birodalmi propaganda a bibiliai történetírás szolgálatában

Az ókortörténészek és bibliakutatók szerint az újasszír hódítási beszámolók párhuzamba állíthatók Józsue könyvének történeteivel. Úgy tűnik, hogy a bibliai történetírás egy kölcsönző történetírás, ugyanis minden nehézség nélkül átveszi és felhasználja ellenségeinek irodalmi beszédmódját. A hódításról szóló elbeszélések meglehetősen gyakoriak az ókori Közel-Keleten és fontos szerepet játszanak a királyi udvari ideológiákban. Efféle beszámolók megtalálhatók a hettita, egyiptomi és mezopotámiai irodalomban is. Van néhány szövegtanúnk az újasszír irodalomból, ahol a hódítási beszámolókat a királyi propaganda által használatos nagyobb irodalmi műfajok között tartották számon. Nyilvánvaló, hogy ezek a beszámolók nem „élethűek” és nem is objektív leírásai egy-egy történelmi eseménynek. Sokkal inkább sztereotípiákkal telt beszámolók, amelyek az illető nemzet nacionalista (#BIBLIAKULTÚRA)

Hetven év után is: Minden ember méltósága számít

Hetven éve, 1948. december 10-én fogadta el az Egyesült Nemzetek Szervezete az Emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, ezért december 10-e az emberi jogok világnapja. Ennek alkalmából a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) arra biztatta a tagállamok globális szövetségeit, hogy erősítsék meg a nyilatkozat és a szabadság, igazság és béke megőrzése iránti elkötelezettségüket. Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) elnök-püspöke pedig azt hangsúlyozta: az emberi jogok egyetemes nyilatkozata hitünk egyik legfontosabb alapelvét érvényesíti a jog eszközével: azt, hogy minden ember Isten egyedi teremtménye, képmása és hasonlatossága. (KötőSzó)

Így segíthetsz a rettegett betegséggel küzdő gyermekeknek

A segítő foglalkozást választók közül talán a legnagyobb kiégésveszélynek azok vannak kitéve, akik gyógyíthatatlan vagy életet veszélyeztető betegségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. Az adományozók is óriási lelki nyomást éreznek, ha találkoznak az ilyen kórházi osztályokban készült fényképekkel. Bár az adományozási kedv karácsony előtt megnő, sajnos éppen az ilyen állapotú gyermekek története olyan tehertétel, amely miatt a jóakaratú támogatók sokszor távol maradnak. A súlyosan beteg gyermek miközben küzdővé válik, aki túl korán kell, hogy az életéért harcoljon, addig családja is nehezen megfogalmazható, roppant nagy harcot vív. A beteg gyermek lelkileg és anyagilag is nagy teher. A Ments életet karácsonyra mozgalom immár ötödik éve működik decemberben azért, hogy a magánemberek és cégek közös gyűjtésében másokat segítsen. A magánszemélyként elindított gyűjtés lényege, hogy a befolyt össze (777blog.hu)

“Csodállak de nem értelek” – József Attila verse Istenhez

József Attila 1922 nyarán – mindössze 17 évesen – írta meg egyik legszebb versét Istenről, amelynek címe Csöndes estéli zsoltár. Csöndes estéli zsoltár Ó, Uram, nem birom rímbe kovácsolni dicsőségedet. Egyszerű ajakkal mondom zsoltáromat. De ha nem akarod, ne hallgasd meg szavam. Tudom, hogy zöldel a fű, de nem értem minek zöldel, meg kinek zöldel. Érzem, hogy szeretek, de nem tudom, kinek a száját fogja megégetni a szám. Hallom, hogy fú a szél, de nem tudom, minek fú, mikor én szomorú vagyok. De ne figyelmezz szavamra, ha nem tetszik Neked. Csak egyszerűen, primitíven szeretném most Neked elmondani, hogy én is vagyok és itt vagyok és csodállak, de nem értelek. Mert Neked nincs szükséged a mi csudálásunkra, meg zsoltárolásunkra. Mert sértik füledet talán a zajos és örökös könyörgések. Mert mást se tudunk, csak könyörögni, meg alázkodni, meg kérni. Egyszerű rabszolgád vagyok, akit odaajándékozhatsz a Pokolnak is. (777blog.hu)

11. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11 Uram, itt vagyok. Tudom messze kószáltam el tőled, sokat bujkáltam előled. Módszeresen és kitartóan építettem közénk a falakat. Azt gondoltam ez jó lesz. Lehet így is. De nem lehet. És te mindig is tudtad, hogy nem lehet. De nem parancsoltál vissza. […] The post 11. nap appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Olasz templomokat nyitnak meg a menekültek előtt

Több tízezer embert tehetnek az utcára a télen Olaszországban a híres-hírhedt Salvini-rendelet szerint. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Sugár Tamás - Ha a hülyeség fájna…

Eltűnhet a rádiókból a Baby, Its Cold Outside című 1944-es dal, amelyet eredetileg nem karácsonyi zenének terveztek, de a téli tematika miatt közkedvelt ünnepi szám lett az Egyesült Államokban. Most viszont egy clevelandi rádió kénytelen volt kivenni a számot a rotációjából, miután többen panaszt tettek a dalszövegre. A metoo miatt eltűnhet a rádiókból egy ismert karácsonyi dal - STENK - index.hu Egyre gyakrabban találkozom azzal a jelenséggel, hogy egy alapvetően jónak induló mozgalom, szerveződés idiotizmusba torkollik. Rossz kezekbe kerül, nem képes tisztázni a határokat, áldozatául esik a PC eszmeiségnek.     A Metoo mozgalom is ilyennek tűnik számomra. Amikor felbukkant, sokan éreztük helyénvalónak, hogy az érintett kérdéseket orvosolni kell. A „szereposztó díványok” világa idegen az emberi méltóságtól, s akik bármi módon is visszaélnek ilyetén hatalmukkal, azokat számon kell kérni érte, akár a bünt (reposzt.hu)

- Kedd [2018.12.11.] "Azért, mert szeret benneteket az ÚR, és megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Kedd [2018.12.11.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                           S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Kol 3,22 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  2Móz 6,6   Ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat.   Ezért mondd meg Izráel fiainak: Én vagyok az ÚR, és megszabadítalak benneteke (Bátorító blognapló)

- Kedd [2018.12.11.] "Ítéleted idején is benned reménykedtünk, URam, neved dicséretére vágyott a lelkünk!"

****************************************************   * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Kedd [2018.12.11.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 21,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Ézs 26,9 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”     Lelkem hozzád vágyódik éjjel, teljes szívbő (Örömüzenet)

- Kedd [2018.12.11.] Isten "így szól Mózeshez: Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2018.12.11.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *         S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 49,13 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Kor 1,30b Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, ujjongásba törjetek ki, hegyek! Mert megvigasztalja népét az Úr, és megkönyörül az elesetteken. Krisztus Jézust tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá, Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek; mert megvígasztalá népét az Úr, és könyörül szegényein Krisztus Jézus bölcse (Útmutató)

Ilyen érzés rorátére menni

Hajnalban nem mindenkinek pattan ki azonnal a szeme. Ez az őszinte Facebook-bejegyzés számunkra tökéletesen szemléltette mindazt, ami reggel lejátszódik az emberben, amikor rorátéra megy. Tavaly minden adventi hétköznap hajnalban keltem fel. Megszólalt lágy hangon az ébresztő dallama, de az elmém ellenkezett: – Maradj csak a meleg ágyban! Odakinn nagy a hideg… – Jójó… SZUNDI… 10 perc… Az ébresztőm megint lágy hangon dallamot játszott… – Fel kellene kelni… – Te nem vagy normális! Ennek az egész hajnali misének semmi értelme! Jobb itt az ágyban, csak feküdni és aludni a MELEGBEN… – Talán… SZUNDI… 10 perc… … Gondolkodom … Elmúlt már az újabb 10 perc? 45-kor ha nem kelek fel, és nem készítem el magam 5 perc alatt, akkor késni fogok… Nem szeretek késni… Nagyon nem… Fel kellene kelni… Az ébresztő megint megszólalt… – Ez az utolsó… Fel kellene kelni… Indulni kelllllene…Na jó…….. Legyen……. (777blog.hu)

12.10 Ámen

Jelenések 3,14-22 tovább (Velünk az Isten!)

12.10 A természeti élet odaáldozása

"Ábrahámnak két fia volt, az egyik a szolgálótól, a másik a szabad asszonytól" (Gal 4,22). tovább (Velünk az Isten!)

RENDKÍVÜLI HÍRADÁS: 18 ORSZÁGBAN SÚLYOSBODOTT A KERESZTYÉNEK HELYZETE

Rendkívüli adventi kiadás  18 ORSZÁGBAN SÚLYOSBODOTT A KERESZTYÉNEK HELYZETE MEGJELENT A „KIRCHE IN NOT”/AZ EGYHÁZ SZÜKSÉGBEN SZERVEZET 2018. ÉVI JELENTÉSE A katolikus szervezet, a Kirche in Not megjelentette azt a könyvet és a hozzá tartozó videót, melyben a keresztyének világhelyzetéről van szó. Az év elején megjelent protestáns Open Doors szervezet hasonló tartalmú 2018. évi világüldözési indexével, 420 oldalas jelentésével sok helyen szó szerinti egyezést mutat a katolikus jelentés. Mindkét alapos munka a vallásszabadság és az üldözés helyzetének súlyosbodását mutatja. (Források: KircheinNot.com; religionsfreiheit-weltweit.de; pro-medienmagazin.de) Szemleíró: Dr. Békefy Lajos A vallásszabadság helyzete világméretben – megdöbbentő tények a 21. század elején A jelentés adatait hosszan lehet és kell is elemezni. Most a legfontosabb és legszembetűnőbb mutatókra térünk ki. A világméretű áttek (Békefy Lajos blogja)

Bonhoeffer szól a múltból...

Jól teszi az egyház, ha megbecsüli a mártírjait! Dietrich Bonhoeffer minden vitán felül állóan mártír volt, aki a náci Németország tombolásának áldozatává vált. A közelmúltban egy remek előadást hallottam egy Bonhoeffer-szakértőtől, mely nemcsak arra mutatott rá, Bonhoeffer hogyan értelmezte  saját korában az állam és az egyház viszonyát, hanem úgy éreztem, mintha itt és most, nekünk magyaroknak szólt volna... Azt hiszem Bonhoeffer szavait gyakrabban kellene olvasnia a mai egyháznak. Igaz ez úgy általában is, de amit a kereszténység és a világi hatalom kapcsolatáról írt, azt különösen aktuálisnak érzi az ember. Ráadásul az ő személyében olyasvalaki szól hozzánk, aki nagyon jól tudta, mondhatni túlságosan közelről ismerte, milyen dolog a hatalomnak engedelmeskedni, s egyben a hatalommal szembekerülni. Köztudott Bonhoefferről, hogy a német Hitvalló Egyház prominens tagja volt, amely azon kevés keresztény kez (Megint Megmondom)

A Papp válaszol – hűtlen édesapa, hivatások, szentségi böjt

Folytatódik a 777 népszerű sorozata, amelyben Papp Miklós görögkatolikus pap válaszol a ti kérdéseitekre! Ezúttal is olvashatunk megrázó vallomásról, de hivatások és a szentségi böjt különleges szerepe is szóba kerül! A cikk alján pedig itt a lehetőség, hogy kérdezzetek! Tamara (Budapest) Sosem volt a családom vallásos mintacsalád, de megvoltunk, többé kevésbé szeretetben, békében. Legalábbis azt hittük. Mindig felnéztem a szüleimre, akik pár hónapja elváltak. Kiderült, hogy édesapám egész életemben hazudott  a családunknak, felszínre került rengeteg kegyetlen tény, romlottság, amit fel nem foghatok. Mindig tiszteltem, szerettem édesapámat és azt hittem, hogy ő is szeret minket. Miután kiderült, hogy rajtunk kívül több családja is van, hogy kettős-hármas életet élt, egyik napról a másikra megszűnt minden, ami addig egy fajta biztonságot, a család melegét és az otthont jelentette számomra. Sok időt nem töltök (777blog.hu)

Ajándékozd meg Jézust (is)!

Az adventi időszakban sokat gondolunk szeretteink megajándékozására, arra, hogy vajon mivel tudnánk meglepni őket, mi az, aminek a legjobban örülnének, hiszen mégis csak a szeretet ünnepére készülünk. De mi a helyzet az ünnepelttel, akinek a születésnapjára emlékezünk? Mit tehetünk a kicsi Jézusnak a betlehemi jászol elé? Az advent számomra mindig is különbözött a nagyböjti időszaktól. Nagyböjtben valahogy sokkal könnyebb lelkileg felkészülnöm Jézus feltámadására bűnbánattal, jótettekkel, mint adventben a születésére, hiszen a nagyböjt valahogy sokkal nyugodtabb időszak. Adventben viszont minden az ünnepről szól, mégis valahogy olyan könnyen ki tud üresedni az egész, mintha valójában minden másról szólna, csak éppen a lényegről nem, az igazi mély, meghitt várakozás és elcsendesülés talán ki is marad belőle. Többször jártam úgy, hogy úgy telt az Adventem fele vagy akár háromnegyede is, hogy közben elfeled (777blog.hu)

Közlemény és tanulmány az iszlámmal kapcsolatos (ál)tudományos tevékenységről

A menekülthelyzet kapcsán igen sokan fokozott érdeklődéssel fordulnak az iszlám aktuális valósága felé. Erre vonatkozóan 24 tudományos szakértő állásfoglalást fogalmazott meg, részletes elemzéssel kiegészítve. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Posztmodern világpolitika? Útban a többpólusú világrend kialakulása felé (2. rész)

Ezen írás előző részében Jean Francois Lyotard nyomán a posztmodernt a „nagy elbeszélések vége” lakonikus maximával határoztuk meg. Ezután taglaltuk, hogyan igazolta a francia filozófus drámai bejelentését a modern ideológiák (idealizmus, felvilágosodás, marxizmus) radikális kritikájával. Végül röviden kitértünk a posztmodern jelenség pozitív és negatív aspektusaira. Most a posztmodern szemlélet politikai jelentőségét és lehetséges-szükséges következményeit igyekszünk kidolgozni, majd megemlítjük a teológiával való lehetséges összefüggését is. [...] Bővebben! (Jezsuita blog)

Boza Kristóf: Következmény

„Amióta tizenöt évesen a politika közelébe kerültem, többek között azért küzdöttem, hogy ne egy következmények nélküli országban éljünk. Most én kerültem abba a helyzetbe, hogy meggondolatlan és otromba szavaimért úgy helyes, ha vállalom a következményeket. Egy engem ért méltatlan és megalázó helyzetre méltatlan és megalázó viccelődéssel reagáltam. Nem ütöttem meg, nem bántottam senkit, de szavaimmal megbánthattam sokakat, és ezért vállalnom kell a felelősséget. Tisztában vagyok azzal, hogy közszereplőként minden elhangzott mondatomnak súlya van. Bár tudom, hogy sajnos ez egy következmények nélküli ország, de én nem akarok következmények nélküli ember lenni. A Jobbik pedig nem lehet következmények nélküli párt. (…) Amikor lemondtam parlamenti tisztségeimről, arányos felelősséget vállaltam mindazért, ami egy fél évvel ezelőtti, titokban rögzített magánbeszélgetésen elhangzott. Azzal együ (reposzt.hu)

Egyházi hírportálnak álcázza magát egy politikai propagandaoldal

Egyre jobban terjednek naiv keresztények körében egy olyan honlap cikkei, amely több tekintetben is megtévesztő felületnek tűnik. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Diókrémes diótorta 5.

 Hozzávalók:  -a tésztához 14 dkg cukor 7 tojássárgája 7 tojásfehérje egy fél citrom héja 10 dkg őrölt dió 1 evőkanál liszt fél csomag sütőpor a formák kikenéséhez zsiradék, liszt -a krémhez 14 dkg vaj  8 dkg porcukor 10 dkg őrölt dió 1 evőkanál rum dió-és csokidarabok A tojások sárgáját habosra keverjük a cukorral, belereszeljük a citromhéjat, és felváltva adjuk hozzá a sütőporos, lisztes diót meg a habbá vert fehérjét. Kikenünk két tortaformát margarinnal és lisztezzük. Kettéosztjuk a masszát, beleöntjük, egymás mellé helyezzük őket a sütőben, és úgy sütjük, akár a piskótát. Ha kisült, deszkára borítjuk őket, és ha kihűltek, kettévágjuk. Megtöltjük és bevonjuk a krémmel, amelyhez alaposan kikeverjük a porcukrot meg a vajat, és a darált diót meg a rumot hozzáadva fehéredésig keverjük. Megtöltjük a tortákat, és díszítjük.Több diókrémes diótorta recept:Gluténmentes diótorta 1.( (A parókia konyhájából)

Mikor nem lesz kudarcra ítélve egy evangelizáció?

Lukács evangéliuma 3,10-18 Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: Mit tegyünk? Akinek két ruhája van, - válaszolta -, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: Mester, mit tegyünk?  Ezt felelte nekik: Ne követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva. Megkérdezték őt a katonák is: Hát mi mit tegyünk? Nekik így felelt: Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg a zsoldotokkal.  A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Erre János így szólt hozzájuk: Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét: a búzát (Péter atya kérdez)

Lényeglátás

Talán egy éve történt. Korán sötétedett, mint most. A szüleimhez tartottam autóval. Jól ismert úton mentem, mivel itt nőttem fel. Ahogy túl voltam az utolsó nagy kanyaron, rögtön megláttam a még távolban lévő szülőfalum fényeit. Aztán az öröm helyét átvette a vészvillogó néma hangja a fejemben. Bár még csak messziről, de piros és kék villogó fényt láttam. Próbáltam csitítani az aggodalmamat, hogy hátha a szüleimet, vagy mást ért baj, és azért áll ott egy rendőr-, mentő- vagy tűzoltóautó. Ahogyan óvatosan közeledtem, felkészülve minden eshetőségre, megláttam a fény forrását: villogó reklámfény volt. Fényújság, amit a falu szélén lévő vállalkozásra szereltek fel újonnan. Azóta is mindig megijedek először, de már rögtön kapcsolok: rám nézve vaklárma. A fény más üzenetet hordoz. De akkor is mindig kiköveteli magának a figyelmemet. *** “Íme, eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartso (777blog.hu)

Aki észreveszi a nem túl különleges embert is

Reggeli áhítat a Kossuth iskolában a 2018. november 26-i alkalmon, Lk 2,20 alapján.Annyira jól ismerjük a betlehemi történetet, hogy észre sem vesszük az igazi mondanivalóit. Egyszerűen megnyugszunk, hogy „Igen, igen, így van a történet.” Ma azonban mi egy másik nézőpontba helyezkedünk. Hoztam Nektek egy képet, amit sok évvel ezelőtt találtam egy keresztyén újságban. Ez áll rajta: „Csak finoman kérdezem: Hol voltak a fontos emberek?” És nyilak mutatnak a következőkre: állatok, külföldiek (a napkeleti bölcsek), trágya, kis senkik (Mária és József), valamint jó munkás emberek (a pásztorok). És tényleg! Mária és József nem előkelő emberek voltak. A napkeleti bölcsek külföldről jöttek, mert a helyiek hiába ismerték ugyan úgy a jövendölést, nem értették meg a jeleket, csak a gyüttmentek. És ahogy alapigénk szereplőiről hallottuk, a pásztorok a nyájuk mellől jöttek el. Ők a társadalom alja voltak. Éppen ezé (Egy evangélikus lelkész blogja)

10. nap

“Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” Jel 3,11 Atyám, nem ott vagyok, ahol lenni szeretnék… Nem is értem, hogy kerültem ide. Megnyílt az út, amire olyan nagyon vártam. Elindultam bátran, a Te kezedbe fogódzva,tele reménységgel, várakozással, ötletekkel. Hittem, akartam, próbálkoztam,erőmön felül is. És most itt ülök, szemben a fallal. […] The post 10. nap appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Katolikus lett Merkel utódja

Annegret Kramp-Karrenbauert választotta tisztújító küldöttgyűlésén a CDU Angela Merkel utódjának. A német püspöki kar szóvivője üdvözölte a választási eredményt, mondván az elnök asszony “otthon van a katolikus egyházban”. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Túszcsere Narniában: fizetség az ördögnek?

C. S. Lewis úgy írta meg a Narnia Krónikái c. mesesorozatát, hogy aki megszereti Aslant, ráismerjen Narnia urára a mi világunkban is. Lewis először Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény c. mesét adta közre, azt követte további hat, amely Narnia történetét a születéstől a mennyei ideában való újjáteremtésig meséli el. Aki olvasta a történeteket, […] (Szabados Ádám blogja)

Boza Kristóf: Következmény

„Amióta tizenöt évesen a politika közelébe kerültem, többek között azért küzdöttem, hogy ne egy következmények nélküli országban éljünk. Most én kerültem abba a helyzetbe, hogy meggondolatlan és otromba szavaimért úgy helyes, ha vállalom a következményeket. Egy engem ért méltatlan és megalázó helyzetre méltatlan és megalázó viccelődéssel reagáltam. Nem ütöttem meg, nem bántottam senkit, de szavaimmal megbánthattam sokakat, és ezért vállalnom kell a felelősséget. Tisztában vagyok azzal, hogy közszereplőként minden elhangzott mondatomnak súlya van. Bár tudom, hogy sajnos ez egy következmények nélküli ország, de én nem akarok következmények nélküli ember lenni. A Jobbik pedig nem lehet következmények nélküli párt. (…) Amikor lemondtam parlamenti tisztségeimről, arányos felelősséget vállaltam mindazért, ami egy fél évvel ezelőtti, titokban rögzített magánbeszélgetésen elhangzott. Azzal együ (reposzt.hu)

- Hétfő [2018.12.10.] "Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                          & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Hétfő [2018.12.10.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL                           S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Fil 4,6  S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  2Móz 6,7a   Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;   Népemmé fogadlak titeket, és a ti Istenetek leszek,   Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2018.12.10.] "Örök hűséggel irgalmazok neked - mondja megváltó URad!"

****************************************************   * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Hétfő [2018.12.10.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Lk 21,28 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Ézs 25,8 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok.”     Véget vet a halálnak örökre! Az én Uram, a (Örömüzenet)

- Hétfő [2018.12.10.] "Szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2018.12.10.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *         S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 63,5 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Tim 2,1  Ezért téged áldalak, amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, Áldanálak ezért életem fogytáig; a te nevedben emelném fel kezeimet. Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, (Útmutató)

Munkából mindig vállalhatunk többet – interjú Görgey Etelka református lelkésznővel

Görgey Etelka Pálfa református lelkésznője. Szolgálata mellett neveli két gyermekét, egyetemre jár és lassan két tetralógiát is megírt. Vidék és város párhuzamáról, lelkészhiányról, az infokommunikációs társadalomról, a példaadó keresztény nevelés fontosságáról és a két könyvsorozatról, a Csodaidőkről és az Időcsodákról beszélgettünk. Mesélnél picit a családodról? Hány gyermeked van? Eta: Kettő. A fiam most lesz 11, a lányom pedig most volt 9 éves. Nagyon sokat vártunk rájuk. Annak idején ki is mondták az orvosok, hogy természetes úton nem lehet gyermekünk, aztán mégis megérkezett a fiú. Utána nem akartunk sokáig várni és most nagyon jó, hogy ilyen közel vannak egymáshoz korban, együtt nőnek fel. Nagyon jól elvannak együtt, órák hosszat játszanak egymással. Nincs tévénk, így nem tudnak kockulni. A számítógép-használatuk is annyira korlátozva van, hogy gyakorlatilag nincs is. Ez, gondolom, tudatos (777blog.hu)

Harrison Ford: Kicsúszunk az időből, mind szenvedni fogunk

A "minden galaxisban ismert színészlegenda" drámai beszédet mondott a Föld megmentéséről. [...] Bővebben! (Szemlélek)

hovatuntazoromhir.jpg

(Velünk az Isten!)

Hová tűnt az örömhír

Szerző:  Philip Yancey Yancey az egyik legelismertebb és legkeresettebb keresztény író. Az államokban már két könyve is elnyerte az "Év legjobb keresztény könyve" díjat. (Jézus másként és a Meghökkentő kegyelem) Mindig nagyon izgalmas és nagyon aktuális témákról ír, amit az új könyve is bízonyít:- Hová tűnt az örömhír? Mert manapság - sajnos - jó pár gyülekezetben amit hirdetnek, az minden csak nem örömhir! Inkább csak terheket pakolnak a hívekre, és hosszan sorolják, hogy mit nem tehetnek többé! Ebben mi az örömhír? tovább (Velünk az Isten!)

Lényeglátás

A kép forrása itt található Igehirdetés Júd 14b-25 alapján a Miskolci, belvárosi templomban 2018. december 9-én, ádvent második vasárnapján. Talán egy éve történt. Korán sötétedett, mint most. A szüleimhez tartottam autóval. Jól ismert úton mentem, mivel itt nőttem fel. Ahogy túl voltam az utolsó nagy kanyaron, rögtön megláttam a még távolban lévő szülőfalum fényeit. Aztán az öröm helyét átvette a vészvillogó néma hangja a fejemben. Bár még csak messziről, de piros és kék villogó fényt láttam. Próbáltam csitítani az aggodalmamat, hogy hátha a szüleimet, vagy mást ért baj, és azért áll ott egy rendőr-, mentő- vagy tűzoltóautó. Ahogyan óvatosan közeledtem, felkészülve minden eshetőségre, megláttam a fény forrását: villogó reklámfény volt. Fényújság, amit a falu szélén lévő vállalkozásra szereltek fel újonnan. Azóta is mindig megijedek először, de már rögtön kapcsolok: rám nézve vaklárm (Egy evangélikus lelkész blogja)

12.09 Isten Teremtésének Kezdete

Jelenések 3,14 tovább (Velünk az Isten!)

12.09 A természetinek megtámadása

"Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt" (Gal 5,24). tovább (Velünk az Isten!)

Összefoglaló: Airnergy FC - Erős Vár FC 1-1

Az ősz lezárásaként elcsíptünk egy pontot a listavezető otthonában. Bár a BLSZ III első félévének küzdelmei hivatalosan novemberben véget érnek, kivételesen decemberben is pályára kellett lépjünk, hogy bepótoljuk a második fordulóból elmaradt mérkőzést. Vendéglátónk a tabellát 11 győzelemmel és 1 vereséggel vezető, remek gólkülönbséggel rendelkező Airnergy FC volt. Az ellenfél játékosai fiatal koruk ellenére számottevű rutinnal rendelkeznek, több száz mérkőzés áll a hátuk mögött. Az előjeleknek megfelelően edzőnk, Polgár Ferenc elsősorban a fegyelmezettség fontosságát hangsúlyozta a meccs előtti eligazításon. Kiválóan sikerült elkapnunk a rajtot: Bakonyi Pali a negyedik percben befelé húzta a labdát a bal szélről, majd a tizenhatos vonalán védője lábai között visszarúgta azt az ellenkező sarok irányába, a kapusnak pedig esélye sem volt hárítani. A játék ezt követő szakaszában jórészt (Erős Vár FC)

Más ízű advent (prédikáció, Padragkút-Ajka-Devecser, Advent 2. vasárnapja, 2018.12.09.)

textus: Lk 21,25-36 „És jelek lesznek a napban, a holdban és a csillagokban, a földön pedig a tenger zúgása és háborgása miatt kétségbeesnek a népek tanácstalanságukban. 26 Az emberek megdermednek a félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár, mert az egek tartóoszlopai megrendülnek. 27 És akkor meglátják az Emberfiát eljönni a felhőben nagy hatalommal és dicsőséggel. 28 Amikor pedig ezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel a fejeteket, mert közeledik a megváltásotok. 29 Mondott nekik egy példázatot is: Nézzétek meg a fügefát és a fákat mind! 30 Amikor látjátok, hogy már kihajtottak, magatoktól is tudjátok, hogy már közel van a nyár. 31 Így ti is, amikor látjátok, hogy mindezek bekövetkeznek, tudjátok meg: közel van az Isten országa. 32 Bizony mondom nektek: nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem lesz. 33 Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el. 34 Vigy (Gyülekezetépülő)

9. nap

Eljövök hamar: tartsd meg, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.” (Jel 3,11) Uram, annyi minden zakatol a szívemben. Még mindig s már megint fáradt vagyok, és hol van még az Ünnep. Vasárnap van, Uram, a Te napod, és én mégis a holnap és a holnapután teendőin agyalok. Év vége, elmaradások, hosszúra nyúló munkanapok, […] The post 9. nap appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Így szelídül meg a bennünk lévő ordas farkas – Lélekemelő #36

Jézus szava ma is átváltoztat bennünket. De hogyan? Erről osztja meg friss gondolatait Varga László püspök. [...] Bővebben! (Szemlélek)

1. oldal a 292-ből. || Következő oldal