Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 31744 || 1. oldal a 318-ből. || Következő oldal

Az ételpazarlás ellen

Hihetetlen mennyiségű étel megy a kukákba minden évben, miközben könnyen lehet, hogy a pazarlás helyétől nem messze valaki szívesen megenné a kárba menő élelmiszert. Ezen a problémán segítene három magyar gimnazista, akik innovatív megoldást találtak ki az ételpazarlás mérséklésére, ötletüket pedig már külföldön is díjazták. Magyar diákok díjnyertes ötlete száll szembe az ételpazarlással - 24.hu Az ételpazarlás ellen Az ENSZ tavalyi jelentése szerint a világon 821 millió ember éhezik, miközben leírhatatlan mennyiségű olyan élelmiszert dobnak a szemétbe, amelynek döntő része még hasznosítható lenne. Egy korábbi írásomban már előkerült a megdöbbentő tény: a kidobott, eltékozolt étel értékének a fele elegendő lenne ahhoz, hogy megszűnjön az éhezés a világban. Tulajdonképpen nagyon egyszerű lenne a megoldás: a felesleget azokhoz kellene eljuttatni, akik nélkülöznek. De hogyan? Hol találkozhat össz (reposzt.hu)

Hogyan lehet érvényes a hit a 21. században?

Március végén az Ifjúságépítők Ifivezető képzésén tartottam előadást „Hogyan lehet érvényes a hit a 21. században?” címmel. Az előadás ún. SUFNI Talk volt, pontosan 20 percben kellett elmondanom a megadott témában a mondanivalómat. Az előadás legfontosabb gondolata az, hogy a hitünk érvényességéhez nem az üzenetünkön kell változtatnunk, hanem a hitelességünkön és az üzenetünk kontextualizálásán. Hogy […] (Szabados Ádám blogja)

- Csütörtök [2019.05.23.] "Távozzanak megszégyenülve, akik hahotázva beszélnek rólam!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Csütörtök [2019.05.23.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 40,16 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,33   Rettegjenek szégyenükben, akik hahotázva beszélnek rólam!   Életemre mondom - így szól az én Uram, az ÚR -, hogy királyotok maradok erős kézzel és kinyújtott karral, de kiáradó, lángoló haraggal is   Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, a kik azt mondják nékem: Hehé, hehé!   Élek én, ezt mondja (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2019.05.23.] "Fújjátok meg ezeket a harsonákat az öröm napjain!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Csütörtök [2019.05.23.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Zsolt 98,1 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  1Kor 14,7-8 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.      Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, h (Örömüzenet)

- Csütörtök [2019.05.23.] "Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2019.05.23.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség:  Jer 15,16 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség:  Lk 11,28 Ha eljutott hozzám igéd, én élvezettel forgattam a számban, igéd vidámságot szerzett nekem és szívbeli örömöt, hiszen rólad neveztek el engem, Uram, Seregek Istene.  Erre ő így felelt: De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Ha szavaidat hallattad, én élveztem azokat; a te szavaid örömömre váltak nékem és szívemnek vígasságára; mert a te n (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Húsvét u. 5. hét

 „Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.” (Zsolt 66,20) Húsvét ünnepe után az 5. héten az Útmutató reggeli s heti igéi az imádkozó és az Úrra néző gyülekezetet tanácsolják: Rogate! „Szüntelenül imádkozzatok!” (1Thessz 5,17) Isten Krisztusért meghallgat: imádkozzatok; mert ez a lélek lélegzetvétele! Jézus esedezik érettünk. „Minden jó adomány és tökéletes ajándék felülről, a világosság Atyjától száll alá…” (Jak 1,17; LK) „Közel van az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki igazán hívja őt.” (GyLK 775,11) Az Úr Jézus így bátorítja tanítványait: „kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.” (Lk 11,9–10) „Az imádság egyesegyedül a hit műve, ezért imádkozni csak a keresztyén ember tud. Isten parancso (Útmutató)

Hat év fegyházat kapott a plébánosra támadó férfi

Kolbászt és kenyeret is kapott, de neki inkább pénz kellett. Hat év fegyházra ítélték. Az Esztergomi Járásbíróság rendkívül gyorsan ítéletet hozott annak a férfinak az ügyében, aki a hétvégén megtámadta a táti plébánost. Sajtóinformácóik szerint ugyanőt ítélték el – több társával együtt – 1995-ben a törökbálniti katolikus pap meggyilkolása miatt.  A Komárom-Esztergom megyei főügyészség közleménye szerint a vádlott szombat délelőtt azzal csöngetett be a plébániára, hogy gyónni szeretne. Később azt is elmondta, hogy éhes, a pap ezért 3000 forintot adott neki. A férfi egy óra múlva visszament, és ennivalót kért. A plébános ekkor kenyeret és kolbászt csomagolt neki, de a vádlott pénzt akart, és azzal fenyegette meg, hogy megkötözi, ha nem kap. A pap ekkor odaadta neki a zsebében lévő 30 ezer forintot, de a vádlott még a dolgozószobát is átkutatta, közben a sértett félelmében kifutott az udvarra. (777blog.hu)

"A jó napokban élj a jóval..."

Olvasmány: Prédikátor 7,13-22Alapige: Prédikátor 7,14  Csak a pozitív? Múltkor elém került egy prédikáció az interneten, az egyik videómegosztón. Arról beszélt a prédikátor, hogy aki Istennel jár, azzal rossz már nem történhet, a hit magával hozza zavartalan életet, elűzi a rosszat, a kellemetlenséget. Népszerű videó, de sajnos hazugság volt. Ahogy sok társa is, hisz nagyon sok helyről kapjuk meg azt, hogy a hívő élet tulajdonképpen egy kellemes, zavartalan lét.Van egy ehhez nagyon hasonló gyakorlat a hívő emberek között. Amikor úgy gondolom, hogy csak pozitívat mondhatok magamról, amikor rákérdeznek az életemre, hisz hívő emberként nem történhet velem kellemetlen, rossz vagy fájdalmas dolog. Van, amikor könnyű, de van, amikor keservesen nehéz bármi jót kisajtolni magamból, ha őszinte vagyok. A következő lépés már a képmutatás, a hazugság.Fontos röviden megjegyezni, hogy a másik véglet is megvan, van, aki csa (Sokorói-Dombság reformátusai)

Így harcolok az egom ellen

Lelkigyakorlatra készültem. Önmagában ebben nincs is semmi különös. Azonban az utóbbi két hétben olyan lelki felfordulásban szenvedtem, hogy nehezen találtam a kiutat. A féltékenység, az irigység, a harag állandóan tomboló vihart eredményezett a lelkemben. Úgy éreztem, hogy semmibe vesznek. Úgy éreztem, hogy én mindenemet odaadom, és mégis átnéznek rajtam, mégis a partvonalra állítanak. Valójában jelentéktelen dolgokról volt szó, de mivel nem kezeltem helyén őket, a sok apró kis tüske miatt a végén már egy hatalmas seb tátongott a szívemen. „Isten temploma szent, és ti vagytok az” (1Kor 3,17). Ez volt a lelkigyakorlat címe. Hát, bevallom őszintén, sok mindennek éreztem magam az elmúlt napokban, de Isten szent temploma nem szerepelt a listán. Úgyhogy kíváncsian vártam, mit tartogat számomra a hétvége. Péntek reggel a Laudes egyik Zsoltára pont az volt, ami a szívemhez legközelebb áll. Legfőképp az alábbi részlet: (777blog.hu)

“Élet!” pályázat- Élni és osztozni

Az Élet hónapja során meghirdetett “Élet!” pályázatra küldött művek közül sok kreatív, megható, és szép mű jött létre. Ezeket szeretnénk sorra megmutatni. Élni és osztozni Vedd el az első pillanatot. Kellek-e? Megérek-e ott lenni? Lehet, hogy bizonytalan vagyok. Elmegyek, vagy legyek? Találkozok vele. Tuti benne vagy? Rabul ejt és nem enged. Szabadulni nem bírok körbe vesz. Együtt leszünk örökre. Élsz vele? Teszel érte? Napokig…Hetekig… Évekig életeden keresztül és  Örökre… Elküldöd? Sírva sírba teszed? Osztozik a gyászban. Figyeli félve  a Testet. Ott van minden hatásban. Megkoszorúzottan vár, mint ártatlan bárány vagy veszít vagy győz Elvesz és ad. Az emlék megmarad, a pillanat tova száll Élsz vagy halsz. Világ rajtad áll, az időd fogytán Osztozni mással sose kár. V. ST “Szívedben élek” címmel küldte a képet Simon Rita, aki itt első gyermekét várta.   The post “Élet!” pályázat- Élni és o (777blog.hu)

Hazánkba látogatott a szükséget szenvedő egyházat segítő szervezet igazgatója

A keresztények helyzetéről és az elvilágiasodó Európa problémájáról beszélgetett a miniszterelnökkel. Hazánkba látogatott Marc Fromager, a Segítségnyújtás a Szükséget Szenvedő Egyháznak (Aid to the Church in Need – ACN) franciaországi szervezete igazgatója. A segélyszervezetnek több, Magyarországgal közös projektje is volt már, például 2017-ben az iraki Tell-Aszkuf keresztény kisváros újjáépítése. Az igazgató találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Fromager elmondta, sokat járt a Közel-Keleten és sok megégett ikont látott: a radikális muszlimok leginkább a szent tárgyakat, szent helyeket pusztítják . Az üldözött keresztények számára az egész év nagyböjt, minden nap nagypéntek – fogalmazott, hozzátéve: becslések szerint 200 millió keresztény, vagyis Krisztus követőinek tíz százaléka nem gyakorolhatja hitét teljesen szab (Szemlélek)

Szakítsak? – Tizennyolc biztos jel

Crystalina Evert saját bevallása szerint középiskolás korában egyik rossz kapcsolatból a másikba menekült. “Mi mindent eltűrtem azért, hogy legyen mellettem valaki!” – meséli egy YouTube videóban. Rossz tapasztalatainak hatására született meg az alábbi lista, ami azokat a magatartásformákat tartalmazza, melyek biztosan jelzik, hogy a kapcsolat nem fog működni. A listát először magyarra a párKatt fordította. Bizonytalanság esetén a kapcsolat pozitívumai megnehezítik a döntést. Ebben a helyzetben sokat segíthetnek az alábbi szempontok. Merj őszinte lenni! Ha bármelyik magatartásformát felfedezed a párodban, vedd vészjelzésnek, és lépj ki a kapcsolatból! Intő jel, ha: • ismételten mondanod kell, hogy hagyja abba • úgy érzed, hogy meg kell változtatnod őt • pornót néz (Ezt szeretnénk kiegészíteni azzal, hogy ‘és esze ágában sincs abbahagyni, nem tartja rossznak’. Sok fiú néz pornót, és sokan keményen próbálna (777blog.hu)

Isten országa közöttetek van – Közeledik a Csillagpont

Közeledik a nyár egyik legnagyobb keresztény ifjúsági fesztiválja, a Csillagpont, amelyre a héten még kedvezményes áron lehet jegyeket és bérleteket venni. A kétévente megrendezett Kárpát-medencei református  találkozóra a szervezők idén is több ezer fiatalt várnak július 23. és 25. között. Mi a Csillagpont? A szervezők idén is több ezer fiatalt várnak, hogy öt napon át Isten igéjére figyelve, tartalmasan, ugyanakkor bármilyen tudatmódosító szertől mentes környezetben kapcsolódhassanak ki, tapasztalhassák meg Isten országát, amely mindnyájunkat körbevesz. A Csillagpontnak 2019-ben ismét Debrecen ad otthont, július 23. és 27. között a Debreceni Egyetem Böszörményi úti campusán rendezik meg a találkozót. A résztvevők ezúttal is délelőtti előadásokon, kiscsoportos beszélgetéseken és esti evangelizációs alkalmakon mélyülhetnek el a témában, amelyről a délutáni fakultatív programok is továbbgondolásra készte (777blog.hu)

Letartóztatásokkal a keresztények ellen Eritreában

   2019.05.21. 141 keresztényt tartóztatott le az eritreai titkosszolgálat Fotó: Open Doors USA 141 keresztényt tartóztatott le az eritreai titkosszolgálat május 10-én Eritrea fővárosban Asmarában, az Open Doors információi szerint.   Köztük volt 14 gyermek, 104 nő és 23 férfi. A titkosszolgálat egy a kormány szerint „illegálisnak” titulált istentiszteletre csapott le. Eddig nem emeltek vádat senki ellen. Az 1991-ben Etiópiából kivált Eritreában a lakosság fele-fele arányban keresztény és muzulmán hitvallású. A két közösség korábban aránylag békésen élt egymás mellett, ugyanis az eritreai alkotmány rögzíti a vallásszabadsághoz való jogot. 2001-ben azonban Issayas Aferwerki, az ország muzulmán elnöke hirtelen megtiltott minden "nem hivatalos” felekezethez tartozó hitgyakorlást az országban. (A hivatalos vallások közé tartozik a muzulmán, az ortodox, a (Közbenjáró Blog)

A víz halmazállapota

Az amerikai Lawrence Livermore Laboratórium kutatói a világ egyik legerősebb lézerével lőttek egy vízcseppre, aminek hatására nyomása több millió atmoszférára, hőmérséklete pedig több ezer fokra emelkedett. A kísérlet közben röntgensugarat is átvezettek a vízcseppen, így röntgendifrakciós felvételt tudtak készíteni a lézer hatására kialakuló, mindössze a másodperc tört részéig létező állapotáról. E felvételből kiderült, hogy a szélsőséges körülmények hatására a víz nem szupermelegített folyadékká vagy gázzá alakul, hanem megfagy. ... A víz új halmazállapota, a szuperionos víz felfedezéséről írt tanulmányt ezen a héten közölte a Nature. No, persze a szuperionos víz nem olyan, mint amit a jégkockatartóban találhatunk. ... AHELYETT UGYANIS, HOGY HIDEG ÉS ÁTLÁTSZÓ LENNE, FEKETE ÉS FORRÓ  A víz új halmazállapotát fedezték fel  index Ha jégkockát akarnánk belőle készíteni (és ugyan mié (reposzt.hu)

- Szerda [2019.05.22.] "Szeretettel és hűséggel jóvá lehet tenni a bűnt; az ÚRnak félelme távol tart a rossztól!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szerda [2019.05.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 36,2 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,38   A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem,   Megtisztítlak benneteket az ellenem lázadóktól és hitszegőktől; és kivezetem őket abból az országból, amelyben jövevények voltak, de Izráel földjére nem fognak bemenni. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!   A gonosznak hamissága (Bátorító blognapló)

- Szerda [2019.05.22.] Az evangélium hirdetés csodálatos következményei

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Szerda [2019.05.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Zsolt 98,1 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Róm 15,21 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.      hanem ahogyan meg van írva: „Meglátják őt azok, akikne (Örömüzenet)

- Szerda [2019.05.22.] "Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké, ő vezet minket mindhalálig!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2019.05.22.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 25,9b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 1,68 Itt van az Úr, benne reménykedtünk, vigadjunk és örüljünk szabadításának! Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. ez az Úr, a kit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában! Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét, Ő az Úr, s mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk segítségé (Útmutató)

05.20 Kinek a szolgája vagy?

„Vajon nem tudjátok, hogy akinek odaadjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek?" (Róm 6,16). tovább (Velünk az Isten!)

05.21 Krisztus szeretete

„És megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet felülmúló szeretetét, hogy beteljesedjetek az Istennek egész teljességével" (Ef 3,19). Amíg Jézus Krisztus a földön járt, az isteni élet hordozója volt. Amikor az emberek megérintették, Istent érintették; amikor Őt látták, Istent látták. Őbenne lakozott Istennek egész teljessége testileg. Ez volt az Atya gyönyörűsége (Kol 1,19; 2,9). tovább (Velünk az Isten!)

Kenyérlángos

 Hozzávalók:Kenyértészta BL 80-as lisztből.  1kg BL80 kenyérliszt3 dkg élesztő2 dkg só6 dl vízElkészítés: Előző este elkészítjük az előtésztát. Keverőüstbe, vagy amiben dagasztani fogjuk, 40 dkg lisztet elkeverünk 1 dkg élesztővel és 3 dl vízzel. Csak úgy, tessék, lássék. Letakarjuk, és ott hagyjuk.Másnap adunk hozzá 60 dkg lisztet, 2 dkg sót, 2 dkg élesztőt 3 dl vízben elkeverve, és alaposan kidagasztjuk. Akkor jó, amikor már elválik az edény falától, és gombóc lett. 40 percig kelni hagyjuk letakarva egy ruhával, majd átgyúrjuk, és ismét 40 percig kelesztjük Amikor kétszer is megkelt a tészta, kettévesszük, az egyik feléből cipó lesz, a másikat még egyszer kettévesszük, kinyújtjuk és kibélelünk vele két margarinozott gáztepsit. Recept innen.Gombás feltét: Egy vöröshagymát kis olajon megdinsztelünk, hozzáadjuk a cikkekre vágott gombát, sózzuk, borsozzuk, és addig pirítjuk, amíg elfővi a levét. Te (A parókia konyhájából)

Mi a valódi?

Mindnyájan átéltük már, milyen, amikor a figyelmünk levesszük Istenről és mindenhol csak a problémákat látjuk, a nyomást érezzük. De ha átkeretezzük az eseményeket, megerősödhetünk abban, hogy a Gondviselőre van szükségünk és a gyöngeségünk beismerésével az Ő ereje tud megnyilvánulni. A Csendes percek Istennel blog írását szemlézzük. „Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, megkapja az élet koronáját, amelyet az Úr azoknak ígért, akik őt szeretik.” Jak 1,12 Érezted már, hogy összeomlott a bizalmad valakiben, akit szerettél? Néhány éve szembesültem valamivel, ami nagyon felkavart. Tudomásomra jutott egy eltitkolt bűn, ami át- meg átszőtte valakinek az életét, akit szerettem. Heteken át térdre borulva kértem Istent, adjon magyarázatot, hadd értsem meg, mi történt, hadd lássak tisztán. Valóságérzetem megingott, becsapták, elárulták. Kétségbeesetten kiáltottam az (777blog.hu)

Emberségből jeles – utcai gitározással segít a hajléktalanokon egy New York-i fiatal

A közösségi oldalak magyar felületein is szélvész sebességgel terjed az a fotó, amelyen egy New York-i fiatalember egy metróállomáson gitározik. Ebben nem lenne semmi különleges, azonban a tok előtt lévő tábla tiszteletet parancsoló és elgondolkodtató. “Ha hajléktalan vagy, vagy segítségre van szükséged, vegyél el a tokból annyi pénzt, amennyi kell. Én csak egyszerűen szeretek gitározni.” A 29 éves William Boyaijan két éve érkezett a világvárosba, ahol valósággal sokkolta, hogy milyen sokan alszanak az utcán. Megesett rajtuk a szíve és elhatározta hogy a maga módján segíteni fog rajtuk. William átlagosan 4-5 órát zenél naponta, nagyon gyorsan híre ment az adakozók és a rászorultak között is nemes cselekedete. Több száz dollárt dobálnak be az emberek a gitártokba, ahonnan a hajléktalanok és a szegények elvehetik a pénzt. Ha a zenélés befejezésekor nem visznek el minden adományt, akkor ő maga osztja szét New Yor (777blog.hu)

Isten terve vs. az én tervem

Becsapós kép. Akár még azt is hihetnénk, hogy a készítője kifigurázza Istent. Bár az alkotóját nem ismerem, a képet azonban igen. Minden apró vonalkája és alig sejthető kis árnyéka belém ivódott. Éppen ezért tudom azt, hogy Isten szeretetéről szól. Még akkor is, ha első látásra nem így tűnik. Szerző: Pethő Jucus Emberünk ül a biciklin. Kiegyensúlyozottnak tűnik. Semmi rohanás vagy stressz nem látszik rajta. Könnyedén felpattant a kerékpárra, és a kitűzött célzászló felé tart. Az emelkedő nem nagy. Talán még dezodorreklámot is forgathatnánk vele közben, mert meg sem kell izzadnia a kockás zászlóig. Aztán a fejezet lezárva. Ott húzódik ugyanis a kép jobb szélén a keret fekete vonala. Nincs extrém meglepetés az emberi tervben. Az isteni tervben azonban van bőven. Ami viszont nincs: az a célt jelző, kockás zászló. No meg a kép végét sem zárja le a megnyugtató, fekete vonal. Úgy tűnik, Isten olyan, minth (KötőSzó)

Buda

Kedves Cipi bácsi! Ma lennél 107 éves. (…) Egy kortalan kamaszt látok benned, aki mindig hagyta, hogy ez a soha fel-nem-nővő belső gyerek irányítsa és kommentálja az életét. (…) Katonaként érettségiztél, de nem lettél hivatásos katona, matek-fizika szakra mentél, de nem lettél tanár. Amikor pedig már beköszöntött volna a jól menő íróság, inkább elmentél bridzsbajnoknak. (…) Az Iskola a határon azért egy csoda, mert a katonaiskolai mindennapi terrorral szemben ott mutatkozik a létezés minden fokán elérhető csoda lehetősége.(...) De ne is az Iskoláról beszéljünk, hanem Budáról.(...) Az ember egész életében küzd az idővel. Ha nincs idő, nincs halál. A Buda mégis megugrotta ezt a transzformációt. A mű a haláloddal fizikailag lezárult, több betű nem kerül bele. Mégis, folyamatosan alakul bennünk, olvasókban. Születésnapi üdvözlet Ottlik Gézának - kepmas.hu Igen, bennem is... Mindig meglepődöm ugyan, hogy (reposzt.hu)

- Kedd [2019.05.21.] "Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Kedd [2019.05.21.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 34,10 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,42   Féljétek az URat, ti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők.   Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor beviszlek benneteket Izráel földjére, abba az országba, amelyről fölemelt kézzel tettem esküt, hogy őseiteknek adom.   Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.   (Bátorító blognapló)

- Kedd [2019.05.21.] "Áldjad, én lelkem, az URat! Dicsérjétek az URat!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Kedd [2019.05.21.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Zsolt 98,1 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Sám 16,23 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.     És valahányszor megszállta Sault Istennek az a rossz szelleme, fogta Dávid a lantot, és pengette a kezével. (Örömüzenet)

- Kedd [2019.05.21.] "Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Kedd [2019.05.21.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség:  Zsolt 31,6 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség:  Róm 8,2 Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten! mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet, oh Uram, hűséges Isten. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Kezedbe ajánlom lelkemet, (Útmutató)

Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája

Elkészült Ferenc pápa csíksomlyói miseruhája, amelyen egyebek mellett a helyi Mária kegyszobor látható - adta hírül hétfőn a Romkat.ro erdélyi katolikus hírportál. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Zsákutca ismét

 Nem rég tettem közzé egy ilyen receptet, és csak kevés változtatás van. Itt tejszínízű pudingport használtam, és sima hat tojásos piskótát.  Ha egy sütemény lehet alagút, akkor miért ne lehetne zsákutca is? Végül is annak hívom a saját süteményemet, aminek akarom, nem? Egy ismerős szerint viszont alig látszik a jellegzetesség, bár ő még megszilárdulás előtt látta. Felfogható persze kátyúnak is, ha már mindenáron a közúti hasonlatot akarom használni.:) Úgy készül, és azért zsákutca, mert a piskótába lyukakat fúrunk, és azokba töltjük a krémet. Azok mentén vágjuk, hogy látsszék az, hogy nem lehet tovább menni. Vagyis zsákutca.  Az eredetiben szerintem jobban látszik ez. Mindenesetre így is, úgy is különleges. Az első változat. Hozzávalók:6 tojásos, hagyományos módon készült piskóta  Tehát:  A tojásfehérjét felverjük, folytonos keverés mellett aprádonként hozzáadunk 6 evőkanál porcukrot, (A parókia konyhájából)

Gyülekezeti kirándulás - Budai hegyek 2019.05.18.

Ezen a hétvégén igazi kirándulóidőnk volt - nem túl meleg, de az eső sem esett. Egy rövidebb túrát tettünk a Budai hegység egy apró szeletében, de kisgyerekekkel így is koradélután lett, mire a tervezett körünk végére értünk. Napfényes erdei úton először az Árpád kilátóból meglestük a Dunát, majd a kecske-sziklákkal szemben ülő oroszlánt. A "MenőMenü" elkészült - jó étvágyat! Játszóterezős pihenő után megmásztuk az Apáthy-sziklát, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a hűvösvölgyre. A kirándulás összes képe megtekinthető ezen az oldalon. Terv szerint következő kirándulásunkra június 1-én kerül sor, az esőzések miatt elmaradt pilisi túránkat fogjuk bepótolni.  Szeretettel várunk mindenkit! Kirándulni jó! (Tordas-gyúrói blog)

Gyönyörű ruhában fog misézni Ferenc pápa Csíksomlyón – FOTÓK

A tegnapi napon elkészültek az utolsó simítások is Ferenc pápa csíksomlyói miseruháján, amelyen magyar felirat is található – számol be a hírről a Romkat oldala. “Az eredeti tervet követve a miseruha hátoldalán található a romániai pápalátogatás logója a magyar nyelvű mottóval, elöl pedig a csíksomlyói kegyszobor és kegytemplom látható. Ezeket a jelképeket egységes látvány- és színvilágban kapcsolta össze a művész, aki a díszítést saját kezűleg készítette, selyem- és aranyszálat, nemes, finom, színes kelméket ötvözve, így a fehér alapra egy meleg tónusú kompozíciót készített, amelyben a sárga, barna, bordó és piros árnyalatok dominálnak, kombinálódnak” – olvasható a cikkben.   The post Gyönyörű ruhában fog misézni Ferenc pápa Csíksomlyón – FOTÓK appeared first on 777. (777blog.hu)

Keresztyén felelősségtudat vagy politikai ösztön?

Hitelesség, moralitás, következmények, egyenes gerinc – csak látszólag osztrák belügy, ami nyugati szomszédunk közéletében történik.Gégény István: Ilyen az, amikor egy kormány valóban éli a kereszténységet (SzemLélek, 2019. május 19.) Nyugaton sem tisztességesebbek a politikusok, mint nálunk, csak a választói elvárások magasabbak. Nem emlékszem, melyik portál kommentálta így az osztrák alkancellár, Heinz-Christian Strache, szombati lemondását. A botrány előzménye egy péntek este közzétett videofelvétel volt, amelyen egy ibizai szállodában két (!) évvel ezelőtt egy magát orosz oligarcha családtagjának kiadó nőnek tett kecsegtető gazdasági ajánlatot az alkancellár (és pártja parlamenti frakcióvezetője), cserébe a legnagyobb példányszámú osztrák (bulvár)napilap megvásárlását kérve. A felvétel egy részletének közzétételét követően felgyorsultak a hétvégi események. Másnap, azaz tegnapelőtt, Stra (reposzt.hu)

- Hétfő [2019.05.20.] "Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el, URam, azokat, akik hozzád folyamodnak!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Hétfő [2019.05.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 34,5 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 20,44   Az ÚRhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amitől rettegtem.   Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR. Az én nevemért, nem pedig a ti gonosz életetek és romlott tetteitek szerint bánok így veletek, Izráel háza! - így szól az én Uram, az ÚR.   Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden f (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2019.05.20.] "És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának énekét és a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Hétfő [2019.05.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Zsolt 98,1 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 2Móz 15,21 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.   Mirjám így énekelt előttük: Énekeljetek az ÚRnak, mert igen felséges, lovat lovasával a tengerbe vetett (Örömüzenet)

- Hétfő [2019.05.20.] "Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Hétfő [2019.05.20.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: 5Móz 10,21 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Jel 22,13 Őt dicsérje éneked, mert ő a te Istened, aki azokat a nagy és félelmetes dolgokat tette veled, amelyeket saját szemeddel láttál. Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Ő a te dícséreted, és a te Istened, a ki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, a melyeket láttak a te szemeid. Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az el (Útmutató)

05.19 Minden kérdésre Krisztus a felelet

„Én, Jézus küldöttem el az én angyalomat, hogy bizonyságot tegyen nektek ezekről a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid ama gyökere és sarja: a tündöklő hajnalcsillag" (Jel 22,16). tovább (Velünk az Isten!)

SZELLEMFÖLDRAJZI ZARÁNDOKÚTJAIM (1.) - HEIDELBERG: HÁROM ÉVEN ÁT A FILOZÓFUSOK ÚTJÁN

SZELLEMFÖLDRAJZI ZARÁNDOKÚTJAIM HEIDELBERG: HÁROM ÉVEN ÁT A FILOZÓFUSOK ÚTJÁN Írja az „örök”heidelbergi diák: Dr. Békefy Lajos A NÉMETEK TITKOS, SZELLEMI FŐVÁROSA, A VILÁG REFORMÁTUSSÁGÁNAK KÁTÉS KÖZPONTJA, KÖSZÖNTELEK Három éven át, a 20. század végén róttam a világ egyik legnagyobb, legpatinásabb egyetemi városának ódon utcáit, lelkemben felidézve Heidelberg kátés korszakát, a bölcs pfalzi fejedelmek vallásbékére törekvő "kálomista" hitét, jó 400 évvel ezelőtti időket, meg azokat a teológiai, filozófiai, írói nagyságokat, akik itt tanítottak, alkottak. Ó, Heidelberg, Neckar folyód csendes, évezredeket regélő partján, itáliai színeiddel, Te, felséges, mennyei inspirációjú, marasztaló aurás város, egykori ifjú diákod lelkes tudásszomjával, s az öregdiák hálás számadásával köszöntelek újra, Téged, a várost, amely mindhalálig az enyém is, s mióta nemrég magyar nyelven me (Békefy Lajos blogja)

Megtámadtak egy magyar plébánost

Gyónási lehetőséggel kérezkedett be az elkövető a plébániára, kötözéssel fenyegetőzött, de a pap lélekjelenléte és a helyi közösség összefogása meghiúsította a rablást. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Egy valódi történet (prédikáció, Húsvét utáni 4. vasárnap, 2019.05.22.)

textus: Mt 15,29-31„29Jézus azután eltávozott onnan, elment a Galileai-tenger mellé, felment a hegyre, és ott leült. 30Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába elé tették, ő pedig meggyógyította őket. 31A sokaság pedig csodálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és dicsőítette Izráel Istenét.” Mindig nagyon különleges dolog a hegyen lenni. Túrázóként és terepfutóként is tudom, hogy milyen jó, amikor az ember fölér egy hegyre, hegytetőre. Olyan érzés, mintha minőséget váltanék, mintha több lennék, mint előtte voltam. A Biblia világában is mindig különleges dolgok történtek a hegyeken (Erről már többször is esett szó). Gondoljunk csak pl. az Ószövetségben a Sínai hegyre, ahol Mózes megkapja a Tízparancsolatot. De az Újszövetségben, Jézu (Gyülekezetépülő)

Újra anya leszek! – Nagy testvér születik

A kiságyat és a rugdalózót örökölheti az új jövevény, ám a várandósság időszaka minden alkalommal mást tartogat. Sorozatomban anyaságom új szakaszának lelki útjáról számolok be. Életem első emlékre emlékeztető kép- és érzésfoszlánya, mikor hazahozták újszülött húgomat a szüleink. Legidősebb gyermek lévén húsz hónapos koromig osztatlan figyelmet élveztem, ez az emlékszerű lenyomat mégis az egyik legszebb pillanata életemnek. Testvéremmel kis hernyóként, bepólyálva találkoztam, duci arcocskája látszott csak belőle. Izgalom és öröm. Ezekre az érzésekre emlékszem. Aki ismeri, tudja, hogy a kis hernyóból mára csodálatos pillangó lett, én pedig attól a perctől a legjobb barátomnak tartom a mai napig. A kis korkülönbség hamar jelentéktelenné vált, közös lett minden felfedezés és szabadságharc, minden kérdés és próbatétel. Ezt a korai emlékfoszlányt még három, egyre élesebben megőrzött boldog nap k (777blog.hu)

Ilyen az, amikor egy kormány valóban éli a kereszténységet

Hitelesség, moralitás, következmények, egyenes gerinc – csak látszólag osztrák belügy, ami nyugati szomszédunk közéletében történik. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Rejtegetett szégyen

Jól láthatja utaimat Isten, és számontarthatja minden lépésemet. (Jób 31,4) (KötőSzó)

Elkészült: sztráda visz Görögországig Nyugat-Európából

Már csak a görögországi szakasz hiányzik. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Ez sem egy unalmas keresztény tábor- Tini Lelkes Napok

Idén hetedik éve kerül megrendezésre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás 11-15 éveseknek szóló ifjúsági tábora, amelynek a szervezőivel beszélgettünk. Az idei tábor témája “Győztesek vagyunk”. Mit jelent ez? Pádár Tamás (főszervező): Az idei mottónknak az az üzenete, hogy Krisztusban mi már győztesek vagyunk, vagyis megváltott minket, általa örök életünk van. Ami eddig lehetetlen volt, az most valósággá vált, mégpedig, hogy megláthassuk Istent. Ahogy Pál írja a Róm 37-ben, győzedelmeskedtünk az által, aki szeret. Ettől a szeretetről, pedig semmi nem választhat el minket. Azt szeretnénk, hogy táborunkban a gyerekek találkozhassanak Istennel, és megtapasztalják azt, hogy ő szereti, és elfogadja őket. Hogy néz ki a tábor, milyen programok várhatóak? Pádár Tamás: A tábor 4 napos lesz, június 23-26-ig tart. Délelőttönként kisebb témák hangzanak el, amiket kiscsoportokban is megbeszélünk. Délutánokon sok j (777blog.hu)

Bárányok és pásztorok

Kik azok a jó pásztorok, kiknek szól ez az életpályamodell, és miért kell nekik is báránnyá válniuk? A kaposvári püspök újabb gondolatcsokra. Hálát adok saját elhívásomért és paptestvéreim hivatásáért is! Imádkozzatok értem és értünk, hogy legyen bennünk elegendő alázat, szelídség és irgalom! Közülünk csak azokból lesznek igazán jó pásztorok, akik készek bárányként ismerni a jó Pásztor hangját, és szeretetből követni is! A jó Pásztor egyben Isten Báránya is! Ő odaadja magát eledelül nekünk, hogy Őbenne bárányszelíddé válva, mi is odaadjuk életünket másokért! Az Egyházban a pásztorok és bárányok egymásra vannak utalva. A középszerűek lehúzzák, a nagyszerűek felemelik a másikat, legyenek akár bárányok, akár pásztorok! A jó Pásztor a legnagyobb biztonságba, a mennyei Atya kezébe helyezte bárányait. Onnét nem lehet kiragadni bennünket, onnét nem lehet elveszni! Elhis (Szemlélek)

Hogyan olvassunk világi irodalmat? (1-7)

Krisztus követése és az irodalom szeretete sokaknál teljesen elkülönül egymástól. Átélik mindkettő erejét, de nem tudják, hogyan kapcsolják össze a szívükben Krisztus megtapasztalását azzal a valósággal, amit az irodalom olvasásakor tapasztalnak. Ebben a sorozatban keresztényeknek szeretnék segíteni abban, hogy feloldják a lelkükben ezt a hasadtságot. Az irodalom lehet a valóság megismerésének eszköze és okozhat lelkiismeretfurdalás […] (Szabados Ádám blogja)

Magyar reformátusnak lenni jó

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Magyar Református Egység ünnepén Debrecenben, -, ahogy ő fogalmazott - a “reformáció őrvárosában” ünnepi gondolataival köszöntötte a megjelenteket, akiket a református közösség tartópilléreiként szólított meg. Kijelentette, nem szabad a hitünk megvallásától tartanunk, mert ezzel nem ütünk lyukat páncélunkon. Ellenkezőleg. Beszédében kifejtette, hogy “a hit vér, a Kálvin csillag pedig a jelzés, hogy veletek vagyok, hogy tartozom valahova, hogy van egy egység, amely számomra, számunkra biztonságot, erőt jelent.” Hangsúlyozta, hogy “reformátusnak lenni jó”. Ha pedig nemcsak tíz, de ötszáz évre tekintünk vissza, akkor arra gondolhatunk, hogy “reformátusnak lenni nehéz, de felemelő elhívás". Novák Katalain: reformátusnak lenni jó - csalad.hu Tegnap és tegnapelőtt lezajlott a Magyar Református Egység Napja Debrecenben. Mint köztudott, a r (reposzt.hu)

CANTATE! "Énekeljetek az Úrnak új éneket" (Zsolt 98,1)

Íme, egy új ének, felkészítésül a mennyei dicséretekre: 139. Fenn a mennyben az Úr [Nyomtatható változat (PDF)] 1. Fenn a Mennyben az Úr minden győztesnek ád,Aki Krisztussal járt, s Benne hitt,Aranyból koronát, fehér égi ruhát,S hárfa húrjait pengethetik.Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,Minden győztesnek jár örök rész.Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,Krisztusért én is elnyerhetem. 2. Vígan lépkedünk színarany utcákon át,Halljuk angyalok dicséretét.Szemünk láthatja Krisztus szent ábrázatát,Aki vért ontott bűneinkért.Igen, ott minden kész, igen, ott minden kész,Minden győztesnek jár örök rész.Boldog, véghetetlen öröm vár odafenn,Krisztusért én is elnyerhetem. 3. Élet forrása kínálja élő vizét,Tiszta, hűs vizét bőségesen.Fényt az Úr maga áraszt és hint szerteszét,Halál nem lesz ott, éjszaka sem.Igen, ott min (Garai András webnaplója)

Húsvét u. 4.

  Cantate! Énekeljetek!  Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja. Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! Örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek!  (Zsolt 98,1-2)     Pecznyík Pál új énekei   É N E K   Jézus dicső nagy Királyunk, fény honából Téged várunk. Itt a földön, nincsen telkünk, hozzád vágyik árva lelkünk. Mit szemünk lát mind múlandó, csak Te vagy örök állandó. Mily öröm lesz Veled élni, váltságodért, Téged dicsérni, Öröm, béke szent honában!   Vágyó szemmel égre nézünk, tudjuk: onnan jössz el értünk. Hófehér lesz ruházatunk, s abban Veled felszárnyalunk. Atyánk dicső trónusához, leborulunk zsámolyához. Hogy átvegyük örökségünk, melyet keze készített nékünk, új föld arany-városában.   Pecznyík Pál Celldömölk 2009. Dallam: /A hatalom Istenének… / 64-es ének   -------------------- (Bátorító blognapló)

HÚSVÉT U. 4.

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                           ÉNEKELJEN AZ ÉLETEM!  Egy hő vágyam van énnekem, énekeljen az életem. Lágy szellőről, gyöngyvirágról, főképp: Isten Szent Fiáról. Kegyelméből lehetek én gyermek, szent vére érdemén! Isten megváltott gyermeke, szent szíve: lelkem menhelye. Szíve menhely és védelem, csak őt imádom térdemen. Úgy lehetek oltalmában, mint védenc, az erős várban! Bár a Sátán figyel engem, gyenge pontot keres bennem. Hogy azon át, megkísértsen, üdv útjáról, letérítsen. Így többször kemény a harcom, verejtékben fürdik arcom. Jézust hívom, s ha Ő velem, akkor biztos a győzelem! Forró vágy ég a szívemben, testvérekkel egyetemben, Megváltónkkal útra kelni, vándorúton énekelni. Énekelni új hazánkig, annak fényes kapujáig. Bent: Atyánkat látja szemünk, róla, néki énekelünk. (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2019.05.19.] "A bűnös ember szíve mélyén ott suttog a bűn. Nem számít neki az istenfélelem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Vasárnap [2019.05.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 33,8 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":   Ez 22,16   Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója,   Gyalázatos leszel a népek előtt. Akkor megtudod, hogy én vagyok az ÚR.   Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.   S örökségül bírlak téged a pogányok szeme láttára, és megtudod, hogy én vagyok az Úr (Bátorító blognapló)

- Vasárnap [2019.05.19.] "Énekeljetek neki új éneket, szépen zengjenek hangszereitek!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Vasárnap [2019.05.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Zsolt 98,1 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: Lk 19,37-38 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Zsoltár. Énekeljetek az ÚRnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.   Mikor pedig már közeledett az Olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve (Örömüzenet)

2019.05.19. "A sokaság pedig ... dicsőítette Izráel Istenét!"

Az igehirdetés alapigéje: Mt 15,29-31 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/15/#29 (Örömüzenet)

HÚSVÉT U. 4.

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Az ÚR csodálatosan cselekedett: énekeljetek! Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 16,5-15   http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/16/#5 Jak 1,16-21   http://abibliamindenkie.hu/uj/JAS/1/#16 Ézs 12,1-6    http://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/12/#1 Zsolt 40,2-12 http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/40/#2 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

HÚSVÉT U. 4.

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett!  (Zsolt 98,1) http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/98/#1 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek233.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek318.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is!   (Útmutató)

- Vasárnap [2019.05.19.] Isten "ellát a föld pereméig, mindent lát az ég alatt!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Vasárnap [2019.05.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Jób 31,4 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Zsid 4,13 Jól láthatja utaimat Isten, és számon tarthatja minden lépésemet. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Avagy nem láthatta-é utaimat, és nem számlálhatta-é meg lépéseimet? És nincsen oly teremtmény, a mely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak s (Útmutató)

05.17 Nyugodt pihenés

„Mi, akik hiszünk, bemegyünk a nyugalomba" (Zsid 4,3). tovább (Velünk az Isten!)

05.18 Semmi sem lesz túl sok

„Némelyek pedig felháborodtak maguk között és azt mondták: Mire való az olajnak ez a tékozlása?" (Mk 14,4). tovább (Velünk az Isten!)

Ma lenne 99 éves II. János Pál pápa

1920. május 18-án született Karol Wojtyla, vagyis II. János Pál pápa. A szentéletű pápa 27 évig volt a katolikus egyház feje, olyan időkben, amikor Európában nem volt egyszerű kereszténynek lenni. Tőle hoztunk néhány nagyszerű idézetet. 1. Ne féljetek “Felszólítalak benneteket, hogy soha, de soha ne adjátok fel reményt, soha ne kételkedjenek, soha ne fáradjatok el, és soha ne legyenek bátortalanodjatok el! Ne féljetek!” 2. Az Atya gyermekei vagyunk “Nem gyengeségeink és kudarcaink összegzése vagyunk, mi az Atya szeretetének összege vagyunk és a valódi képességünk az, hogy Fiának, Jézusnak képévé váljunk.” 3. Legyetek szentek! „Kedves fiatalok, legyen az a szent ambíciótok, hogy szentek legyetek, miképpen Ő is szent.[…]Minden kontinens fiataljai, ne féljetek az ezredforduló szentjeivé válni!” 4. A helyes út “Jobb a helyes úton sántikálva haladni, mint szilárd léptekkel téves irányba tartani.” 5. Igazi cso (777blog.hu)

Burke bíboros: "Felelős magatartás" szembeszállni a tömeges muszlim bevándorlással

A pápai alamizsnás, Krajewski bíboros nemrég úgy nyilatkozott, hogy bár lehetséges a pápától áldást kérni, Ferenc pápa biztosan megtagadná az áldást Olaszország katolikus belügyminiszterétől, Matteo Salvinitől, a politikus bevándorlásellenes intézkedései miatt.  Az évente Rómában megtartott Rome Life Forum idei konferenciáján, május 17-én, ennek kapcsán azt kérdezték egy közönségkérdésben az amerikai Raymond Burke bíborostól, hogy "Meg kell-e tagadni a pápai áldást egy olyan politikustól, aki szembeszáll a tömeges muszlim bevándorlással?". Az alábbiakban Burke bíboros válaszát idézzük. A kérdésről és válaszról készült videó ide kattintva megtekinthető. [A kép egy korábbi év Rome Life Forum-án készült.] Mivel én nem osztok pápai áldást, erre nem válaszolhatok. De azt gondolom, az alapvető kérdés itt az, hogy aki szembeszáll a tömeges muszlim bevándorlással, az erkölcstelen tettet hajt-e végre, (Katolikus Válasz)

Az artisták mindennapjaiba enged betekintést a Recirquel új produkciója

Rendhagyó előadással szólítja meg a gyerekeket a Recirquel Újcirkusz Társulat, amelynek új produkciója az artisták mindennapjaiba enged betekintést; A légtornász egy napja című előadás vasárnap két alkalommal látható a Müpa Műhelytitkok rendezvénysorozat keretében. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Kampányt indított a rendőrség a segélyhívó helyes használatáról

Kampányt indított a rendőrség a 112-es segélyhívó helyes használatáról. [...] Bővebben! (Szemlélek)

MISSOURI ÁLLAM SZENÁTUSA IS SZIGORÚ ABORTUSZTÖRVÉNYT SZAVAZOTT MEG

Még egy állam, ahol érték az emberi élet. Missouri állam szenátusa is szigorú abortusztörvényt szavazott meg csütörtökön, néhány órával azt követően, hogy Alabamában a kormányzó aláírta az Egyesült Államok egyik legszigorúbb abortusztörvényét. A középnyugati Missouriban a republikánus többségű szenátus csütörtök reggel 24:10 arányban fogadta el az abortusztörvényt. A helyi képviselőháznak még voksolnia kell róla. Amennyiben a képviselők is megszavazzák és Mike Parson republikánus kormányzó is aláírja a törvényt, az a terhesség hatodik hetétől – a magzat első szívdobbanásának idejétől – minden művi magzatelhajtást megtilt, nem tesz kivételt a nemi erőszak és vérfertőzés után bekövetkező terhesség esetében sem. Csakis akkor engedélyezi majd a terhesség megszakítását, ha az anya élete veszélyben van. Az abortuszt végző orvosokat 15 évig terjedő szabadságvesztéssel sújthatják majd. Az abor (777blog.hu)

Megnyílt a 24. Múzeumok Majálisa Budapesten

Megnyílt a 24. Múzeumok Majálisa szombaton Budapesten, a megújult Múzeumkertben. [...] Bővebben! (Szemlélek)

#imatipp – Hálát adni mindig lehet

Mostanában nagyon besűrűsödött az életem, nem jut elég időm azokra a dologokra, melyekre igazán szeretném. Ezek közé tartozik a főzés, az olvasás, a kirándulás, de az ima is. Az elmúlt napokban szomorúan kellett beismernek magamnak, hogy nem tudok hosszasan elidőzni a Bibliám társaságában vagy egyszerűen üldögélni Isten jelenlétében. A tanévzárás és más kötelezettségeim pillanatnyilag teljesen leterhelnek, így muszáj volt kicsit átalakítanom az imaéletemet. Egészen egyszerű szemléletmódváltást hajtottam végre: Mindig imádkozom, amikor nem kell gondolkodnom. Amikor megyek a villamoshoz, cipelem a bevásárlószatyrot, öltözködöm, seprek a lakásban… mindig tudatosítom magamban, hogy Isten ott van mellettem és bármikor interakcióba léphetek vele. Többnyire meg is teszem és elkezdem neki sorolni, mi mindenért vagyok éppen hálás. Néha nem könnyű, hiszen a leterheltséggel az is együtt jár, hogy nehéz megtalálni a sz (777blog.hu)

Csapatépítő

Az Ultrabalaton hatalmas eseménnyé nőtte ki magát, s amit rengeteg cég felismert: kiváló csapatépítő tréning. Az átlagot teljesítő csapatok tagjai több mint húsz órán át „össze vannak zárva” a többiekkel, muszáj alkalmazkodni, figyelni a másikra, segíteni, támogatni. Kollégái más oldalát is megismeri az ember, ezek nálunk mind pozitív csalódások voltak, rengeteget nevettünk, vagy akinél nem úgy sikerült a teljesítés, ahogyan azt előzetesen tervezte, próbáltuk támogatni, biztatni. Az UB igazából akkor kezdi megmutatni magát, amikor már tíz-tizenkét órája úton vagyunk, jön a sötét, a hideg – és az eső. Ultrabalaton: az igazi csapatmunka!  - csupasport.hu   Pont egy hete futottuk körbe a tavat, azaz teljesítettük az UltraBalatont, Magyarország legnagyobb és legnépszerűbb futóversenyét, ám most mégsem a futásról, mint sportról, annak szépségéről és üzenetéről szeretnék írni, sokkal inkább arró (reposzt.hu)

Olvasni, újraolvasni

„Nem elég olvasni. Újraolvasni – az összes tanácsadók szerint – fontosabb. S nem csak a könyvet kell újraolvasni, melynek emléke halványodik vagy, melyet első olvasásra nem értettünk meg tökéletesen: a mondatot is újra kell olvasni, a főnevet, igét és jelzőt is, mely végzetesen meghatároz a könyvben valamit. Mit akar egy könyv? Megértetni magát. De az ilyesmi lassan megy, majdnem olyan lassan és bonyolultan, mint az életben. Házastársaknak néha évtizedekre van szükségük, míg egyik végül meg tudja értetni magát a másikkal. A könyvek is ilyen nehézkes ismerősök. Nem elég katalógus, divat vagy hagyomány szerint olvasni; ösztön szerint kell megkeresni a könyvet, mely – nekünk, személyesen – mondhat valamit. Rendszeresen kell olvasni, úgy, ahogy alszik, étkezik, ahogy szeret és lélegzik az ember. A könyvek, mint az emberek, csak akkor adják ide titkukat, bizalmukat, ha te is átadod magad nekik. Nem szeretek másfél (#BIBLIAKULTÚRA)

Újabb abortusztörvényt szavaztak meg Amerikában

Az Egyesült Államok közép-nyugati tagállamában, Missouriban pénteken a képviselőház is megszavazta a szigorított abortusztörvényt. [...] Bővebben! (Szemlélek)

- Szombat [2019.05.18.] "Nem félek a sokezernyi néptől, amely körülvett engem!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Szombat [2019.05.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 27,3 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 22,22   Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha háború tör is rám, én akkor is bizakodom.   Ahogyan megolvad az ezüst a kemencében, úgy olvadtok meg Jeruzsálemben. Amikor kitöltöm rajtatok haragomat, akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR.   Ha tábor fog körül, nem fél szívem; habár had támad reám, mégis ő be (Bátorító blognapló)

- Szombat [2019.05.18.] "A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Szombat [2019.05.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 2Kor 5,17 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Móz 2,3 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.   Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után. (Örömüzenet)

- Szombat [2019.05.18.] "Én népem, emlékezz csak! Akkor megismered az Úr igaz tetteit!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2019.05.18.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Bír 2,10 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 2Tim 2,8a Az az egész nemzedék is atyái mellé került, és egy másik nemzedék támadt utána, amely nem ismerte az Urat, sem azokat a tetteket, amelyeket véghezvitt Izráelért. Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadt a halottak közül.  És az az egész nemzetség gyűjteték az ő atyáihoz, és támadott más nemzetség ő utánok, a mely nem ismerte sem az Urat, sem az ő cselekedeteit, (Útmutató)

„Hangok nyelvén kapcsolódni az örökkévalósághoz”

Jótékonysági koncert lesz május 19-én, vasárnap este 6 órakor a Deák téri evangélikus templomban. Az orgonaest bevételével a Budakeszi Evangélikus Egyházközség templomépítését támogatják a jelenlévők. Egy különleges hangszerről és egy régi időket idéző istentiszteleti hangversenyről is beszélgettem Fassang László orgonaművésszel, a vasárnapi koncert előadójával. (KötőSzó)

Hitünk a 21. század viharaiban - Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal (1.)

A győztes Krisztus "prókátorai" – Lankadatlanul Dr. Békefy Lajossal (1.) Közzétette: Ervin Kategória: Egyházmegyei hírek, Lankadatlanul 2019. május 17. péntek 0 82 Megtekintés 2 Dr. Békefy Lajos Ph.D. református lelkipásztor, szociáletikus, közíró, fordító, kutató, publicista, a Protestáns Műhely külügyi titkára, a Presbiter Lap főszerkesztője 1000. cikkét jelentette meg a kolozsvári Agnus Rádió honlapján. Ennek apropóján hívta meg Rácz Ervin lelkipásztor Szatmárnémetibe, azaz közel a tövisháti gyökereihez, a Lankadatlanul nyitott bibliaórára, Szatmár-Szigetlanka református gyülekezetébe. 2012 eleje óta keletkezett az 1000 írás. Spirituális „mini-esszék”, ünnepi elmélkedési sorozatok, továbbá a keresztyénüldözéssel, a migrációval, az ökológiai problémákkal foglakozó  írások, híradások a világkeresztyénséget foglalkoztató aktualitásokról, esszék a reformációval, a reformátori (Békefy Lajos blogja)

Előzetes: Erős Vár FC - BP. Polgári SC

Múlt vasárnap szoros meccsen ugyan, de sikerült legyőznünk a sereghajtó Previfitt SE csapatát. A mérkőzésen duplázott Czenthe Isti, aki szezonbeli első találatait szerezte ezzel, illetve eredményes volt Bakonyi Pali és Regős Laca is (gólvágónk tizenkettedik, míg hátvédünk hetedik bajnoki találatánál jár). Holnap újabb feladat vár ránk: a pontvadászat 24. fordulójában a BP. Polgári SC együttesét fogadjuk hazai pályán.  Soron következő ellenfelünk jelen pillanatban a bajnoki tabella hetedik pozícióját foglalja, a bajnokság középcsapatai közé tartozik tehát. Ősszel, a Kolozsvári Tamás utcában hátrányból fordítva gyűjtöttük be ellenük a három pontot, akkor a mesterhármast szerző Regős Matyi vette hátára csapatunkat. A piros-feketék az elmúlt hetekben nem teljesítettek valami meggyőzően, kiindulva azonban abból, hogy a Goldball orra alá meglepetésre borsot tudtak törni, nem számítunk könnyű meccsre. Ahhoz (Erős Vár FC)

Igazgatóképző Indiában - az év végi oklevelek esete

Minden év végén eljön a nagy nap, amikor az alsósok megkapják jutalom oklevelüket. Iskolánkban fontos szempont, hogy a gyerek önbecsülését ne csorbítsuk, ezért minden gyerek kap valamilyen oklevelet. Van néhány alapérték, melynek fontosságát hangsúlyozni szeretnénk, ezért a tanító nénik és a szaktanárok ezeket írják az oklevélre: Pl. Józsika ügyesen gondolkozik matematika órán. Mancika biztatja osztálytársait rajz órán, Andriska érdeklődő irodalom órán stb. A kedvencem, hogy Gyuri bátor volt könyvtár órán. A bátorság komoly erény, hiszen aki bátor, az mer kérdezni, hibázni, stb. Na de pont könyvtár órán… Mivel minden gyerek kap legalább egy oklevelet, de átlagosan kettőt, az alsós oklevelek száma 120-150 között van. Van azután oklevélosztás a sportnapon elért eredmények okán is. Osztályonként minden sportágban oklevelet kap az első három helyezett tanuló. A sportnap okleveleinek száma (nevezzük X-nek) (Jó-hírek – egy család küldetésben)

13 gondolat a szüleinkről

Nem kérdés, hogy a szüleinkkel való kapcsolat, vagy annak hiánya mennyire meghatározza életünket. Ennek rendezése kikerülhetetlen, sokszor fájdalmas kötelesség. Szerencsés, aki megteheti és bátor, aki megteszi. Minden bizonnyal nyugodtabb és kiegyensúlyozottabb, aki megtette. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Rozsos kenyér

A tegnapi salátaleveshez ettük. Újabban gyakran készítem a kenyeret rozzsal is a megszokott teljes kiőrlésű búzaliszt helyett. A recept hasonló:Hozzávalók:40 dkg finomliszt60 dkg teljes kiőrlésű rozsliszt3 dkg élesztő2 dkg só7 dl vízElkészítés:Előző este elkészítjük az előtésztát. Keverőüstbe, vagy amiben dagasztani fogjuk, 40 dkg finomlisztet elkeverünk 1 dkg élesztővel és 3 dl vízzel. Csak úgy, tessék, lássék. Letakarjuk, és ott hagyjuk.  Másnap adunk hozzá 60 dkg teljes kiőrlésű rozslisztet, 2 dkg sót, 2 dkg élesztőt 4 dl vizet, és alaposan kidagasztjuk. Akkor jó, amikor már elválik az edény falától, és gombóc lett. 40 percig kelni hagyjuk letakarva egy ruhával, majd átgyúrjuk, és ismét 40 percig kelesztjük. Kettéosztjuk, kerek cipóvá gyúrjuk, és még kelni hagyjuk 20 percig. 10 perc után begyújtjuk a sütőt 250 fokra, a kenyereket bevagdossuk, jól megspricceljük vízzel, margarinozott tepsibe tesszük, é (A parókia konyhájából)

Téged is túlságosan érdekel mások véleménye?

Kevés olyan emberről tudok, akiket ne érdekelne mások véleménye. A figyelő tekintetek befolyásolják a döntéseinket, mások elismerésének az elnyerése, a szeretet iránti vágyunk sokszor megakadályoz minket abban, hogy önálló döntéseket hozzunk meg. Szeretnénk, ha szeretnének, és ehhez sokszor saját szabályainkat is képesek vagyunk megszegni, egy-egy kritika pedig teljesen el tud bizonytalanítani minket abban, hogy helyesen cselekszünk-e. Arról nem is beszélve, hogy Isten igazságát és az Ő törvényeit is könnyen megkérdőjelezhetjük, ha az éppen nem trendi. Világunkban egyre több felület ad lehetőséget nekünk az önigazolásra. A közösségi média lájkjai alapján mérjük szépségünket és gondolataink igazságát, a kommentek alapján pedig elhisszük, hogy mindenki úgy gondolkozik, mint az az egy-két hozzászóló. Azonban, ha az embereknek akarunk megfelelni, az mérgező lehet. Tönkreteheti az önértékelésünket, folyamatos (777blog.hu)

Eurómilliókkal segíti a rászorulókat a Vatikán a számláik befizetésében

A pápai állam tavaly 3,5 millió eurót költött a rászorulók számlái, lakbérei és gyógyszerei kifizetésére a LAvvenire olasz katolikus napilapban közölt adatok szerint. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Bibliai idézettel ünnepelte a történelmi sikert a magyar fiatal

Gólja után keresztet vetett, majd a közösségi médiában is hitéről tett tanúságot Major Sámuel, a világbajnokságra kijutó U17-es válogatott középpályása. Tegnap a magyar U17-es labdarúgó válogatott az írországi EB-n tizenegyesrúgások után kerekedett felül Belgium korosztályos válogatottján: a siker azt jelenti, hogy a fiatalok kiharcolták a részvételt az őszi brazíliai világbajnokságon – ez még korábban egyszer sem sikerült. A debreceni születésű Major Sámuel valamennyi mérkőzésen pályára lépett: a fiatal középpályás – aki jelenleg a Salzburg csapatában pallérozódik – az oroszok elleni csoportmérkőzésen gólt is szerzett. EZt követően keresztet vetett majd az ég felé mutatva dicsőítette Istent.  Major nem sokkal a találkozót követően az Instagramon egy bibliai idézettel tett tanúságot hitéről:           A bejegyzés megtekintése az Instagramon                   “And we know that all thi (777blog.hu)

Kórházas hobbi

Rendhagyó jelmezes kórházlátogatásokkal segít a beteg gyerekeken egy magyar csapat, a CosHelp. A csapat tagjai teljesen önkéntes alapon vesznek részt a látogatásokon. A CosHelp nekünk egy szép hobbi, mindenkinek megvan a munkája a civil életében, így a látogatásainkat ehhez mérten tudjuk alakítani. Van, hogy szabadságot kell kivenni, hogy ott tudjunk lenni valahol, szerencsés esetben úgy alakulnak a beosztások – vagy úgy alakítjuk, hogy akkor ráérjünk. Nem mindig könnyű beépíteni az életünkbe, főleg mert sokan is vagyunk, de mindenki nagyon igyekszik, hisz szívből, önként csináljuk."   Jelmezes kórházlátogatásokkal segít a beteg gyerekeken egy magyar csapat - szeretlekmagyarorszag.hu Az alapvető ismerkedési kérdések között mai napig megtalálható lényeges információra irányuló kérdő mondat: Mi a hobbid? Ezzel a szép „magyaros” kifejezéssel, mely mára teljesen beépült a szóhasználatba. Pedig vannak szép (reposzt.hu)

56 éve történt konfirmációm emlékére...

Miért vagyok evangélikus? Miért jó evangélikusnak lenni? 1 * Azért, mert a szüleim evangélikusnak kereszteltettek meg. Nagyszüleim is, mindkét ágról szintén tősgyökeres evangélikusok voltak. Templomépítő, „tűrő-szenvedő” tirpák őseim élete és hite, s „kövekbe épített hitvallása” számomra is példa és bátorítás. 2 * Tudom, hogy Istennek nincsenek unokái; csak újjászületett gyermekei. Hiszem és vallom, hogy az ő megelőző szeretete vezetett és tartott meg a konfirmációig. S akkor ő térített magához, s szült újjá Igéje és Szentlelke által, és azóta is megerősít evangélikus hitemben. 3 * S most, ötven évvel konfirmációm után is, csak arról tehetek bizonyságot, hogy erős váram az Úristen, és minden kegyelem az életemben. S Túróczy püspökkel vallom: Isten csak kegyelem, és Jézus az én személyes Megváltó Uram! S az ő érdeméért igazulok meg Isten előtt. A reformátorokkal vallom: Egyedül Krisztu (Garai András webnaplója)

- Péntek [2019.05.17.] "Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nekem?!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Péntek [2019.05.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 27,1 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 23,34   Dávidé. Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? Életemnek ereje az ÚR, kitől rettegnék?   Ki kell innod, ki kell ürítened! Még a cserepeit is rágni fogod, és téped a melledet. Megmondtam! - így szól az én Uram, az ÚR.   Dávidé. Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől  féljek? Az Úr az én él (Bátorító blognapló)

- Péntek [2019.05.17.] "Mert Isten a maga képmására alkotta az embert!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Péntek [2019.05.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 2Kor 5,17 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Móz 1,25.27 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.   Megalkotta Isten a különféle fajta földi állatokat, a különféle fajta barmokat, meg a föld mindenféle csúszómászójá (Örömüzenet)

- Péntek [2019.05.17.] "Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2019.05.17.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 91,11-12 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Zsid 1,14 Mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben.  Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Avagy ne (Útmutató)

Csak lennék már ott…

Ha csak egy szuperképességet kérhetnék, akkor az egészen biztosan az lenne, hogy egy csettintéssel ott legyek, ahol szeretnék… Mostanában a tömegközlekedés nem könnyíti meg az életem. Van, hogy majdnem annyi idő alatt jutok el az egyetemre otthonról, mint amennyi idő alatt eljutnék repülővel Rómába. Lehet ezen nem sokan szoktak magukban idegeskedni, de nekem igencsak nehéz megemésztenem, hogy a napomból hány óra telik el azzal, hogy csak eljutok az egyik helyről a másikra. Nem meglepő, de az életemben is sokszor vagyok ezzel így… Miért nem tartok már ott? Meddig kell várni? Miért nem jön már az a dolog, aminek már rég itt kéne lennie?  Ajj, most miért álltunk meg?  És kik ezek az emberek körülöttem? Túl sokan/kevesen vannak…. De valahol ad egy biztonságot, hogy tudom, hogy el fogok jutni A pontból B pontba. Lassan, vagy gyorsan, de meglesz, csak a közte lévő időszak türelempróbáló sokszor. Az életemnek a legvégső pon (777blog.hu)

Missouri állam szenátusa is szigorú abortusztörvényt szavazott meg

Missouri állam szenátusa is szigorú abortusztörvényt szavazott meg csütörtökön, néhány órával azt követően, hogy Alabamában a kormányzó aláírta az Egyesült Államok egyik legszigorúbb abortusztörvényét. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Minden értelmet meghaladó béke

Nem véletlenül említi a Biblia olyan sokszor a hála jelentőségét: az az egyik legjobb útja annak, hogy Isten békessége beáradjon a szívünkbe, minden körülmény közepette. A Csendes percek Istennel blog írását szemlézzük.  Itt ülök, és a körülmények ellenére szívem tele van békével. Ez az érzés a harcok, a fájdalmak között nem jön könnyen, állandó ápolást igényel. De a hozzá vezető út nincs elrejtve előlünk. „Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadással. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.” Fil 4,6-7 Imádkozz hálaadással, és Isten békéje megőrzi szívedet és értelmedet Krisztus Jézusban. Milyen csodálatos ígéret, amire támaszkodhatunk! Isten mintha így szólna hozzád: „A hála kihúzza a baj, a csapás tüskéjét. Ezért tanítottam, hogy adjatok h (777blog.hu)

Salátaleves

 Finom, tavaszi leves. Csalánból is jó, hasonlóan készül.Hozzávalók:4 parasztsaláta (ami nem fejesedik be)2 gerezd fokhagymasó, bors2 dl joghurt (vagy tejföl)1 evőkanál lisztElkészítés:Rendes salátából nem jó, mert nincs igazi, jellegzetes íze. A salátákat 2 hektoliter vízben megmossuk. Na, jó, nem, de alaposan át kell nézni őket ilyen esős időben. Kisebb darabokra vágjuk, és feltesszük főni sóval, borssal, darabolt fokhagymával. Amikor puha, akkor behabarjuk. A habarás úgy készül, hogy a joghurtban/tejfölben elkeverjük a lisztet egy habverővel, és belecsurgatjuk a levesbe. Van, aki tesz bele egy kis ecetet is.  Bibliás elmélkedés: Apósom kőműves mellett dolgozott, fogalmam sincs, hogy hogy bírta ki sokszor egész nap salátalevesen, kenyéren  és szalonnán. Nagyon jó ember volt. Mindig lehetett rá számítani, az egész élete a másokért végzett szolgálat jegyében telt.  A temetésén az az Ige szólt, amit Jézus mond a (A parókia konyhájából)

Alabama államban szinte teljesen betiltották az abortuszt

Alabama államban a szenátus is megszavazta az Egyesült Államok legszigorúbb abortusztörvényét kedd este – írja az MTI. A New York-i abortusztörvény lavinát indított el az Egyesült Államokban. Különféle törvényjavaslatokat terjesztettek elő, tizenhat állam szigorított az abortusztörvényén, eddig a legszigorúbbaknak azok számítottak, ahol az első szívdobbanás észlelésétől már nem végezhető el az abortusz. Utóbbiról négy amerikai tagállamban – Georgiában, Kentuckyban, Ohióban és Mississippiben – hoztak törvényt. Előbbieknél továbbment Alabama állam, ahol a szenátus megszavazta az ország legszigorúbb abortusztörvényét. A törvény szerint csak az anya életét veszélyeztető esetekben fogják engedélyezni a terhesség megszakítását, vagy abban az esetben, ha nagyon komoly egészségügyi károsodás fenyegeti. Azt az orvost, aki magzatelhajtást hajt végre – a terhesség bármely szakaszában – 99 évig terjedő bö (777blog.hu)

Nem lehet fejkendőt viselni az ausztriai általános iskolákban

Megszavazta szerda este az osztrák parlament azt a jogszabályt, amely betiltja az osztrák általános iskolákban az olyan ideológiai vagy vallási jellegű ruhadarab, fejkendő viselését, amely a hajat vagy annak nagy részét elfedi. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Nélküled

Az Ismerős Arcok zenekar idén ünnepli a fennállásának 20. évfordulóját, és többek között ebből az alkalomból gondolták újra emblematikus, Nélküled című dalukat. Azt, amely a 2007-es megjelenése után, az évek alatt az egész Kárpát-medencei magyarság összetartozásának a dala lett. Az újragondolás pedig szimfonikus verziót jelent, de az Ismerős Arcok tagjai is mind részt vettek a felvételen. A szimfonikus megtámogatás egyik fő oka pedig az volt, hogy megfelelő módon tudják visszaadni azt, amiről és ahogyan a Nélküled szól. A Kárpát-medencei magyarság egyik legismertebb dalát gondolták újra - origo.hu 20 év. Amikor eltelik, érdemes talán megállni egy kicsit. Lehet emlékezni, összegezni, tanulni a múlt hibáiból, új tervet, vágyat, célt követve tovább menni. Van, akinek a 20 év azt jelenti, hogy ennyit töltött már gyülekezeti szolgálatban. Van, akinek pedig azért jelentős, mert barátaival, kollégáival 20 é (reposzt.hu)

Víz-világtalálkozó lesz Budapesten

A szemünk láttára bontakozik ki a víz három drámája: a kevés víz, a sok víz és a szennyezett víz. És mindhárom súlyos gazdasági következményekkel jár - jelentette ki a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóságának vezetője. [...] Bővebben! (Szemlélek)

Evangéliumi Fókusz – második lapszám

Megjelent az Evangéliumi Fókusz – Teológia és Társadalom folyóirat második, tavaszi száma. Az Evangéliumi Fókusz lektorált folyóirat, amely kétszer egy évben jelenik meg. Ahogy a neve is utal rá, a folyóirat nézőpontja evangéliumi, fókusza a teológia és a társadalom. Azzal a reménységgel és céllal indult, hogy hozzájáruljon a magyarországi evangéliumi teológiai gondolkodás erősödéséhez, és lehetőséget […] (Szabados Ádám blogja)

05.16 Az igazság ára

"Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet." (Péld 23,23). tovább (Velünk az Isten!)

- Csütörtök [2019.05.16.] "Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                           & "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBAN HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR        http://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html        - Csütörtök [2019.05.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  Zsolt 23,4 S z e n t    B i b l i a    m e r t : az örök VAGYOK   "Én vagyok!":  Ez 23,49   Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem.   Így hárítják rátok galádságotok büntetését, és viselni fogjátok bálványozásotok vétkének következményeit. Akkor majd megtudjátok, hogy én, az ÚR, ÚR vagyok!   Még ha a halál árnyékána (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2019.05.16.] "Dicsérjétek az Urat, ti, földiek, ti, tengeri szörnyek, az egész óceán!"

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék * http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html *, http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html **, http://oromuzenet.blog.hu (és itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR - Csütörtök [2019.05.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: 2Kor 5,17 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Móz 1,21 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.   És megteremtette Isten a nagy víziállatokat, a vizekben nyüzsgő különféle úszó élőlényeket és a különféle madar (Örömüzenet)

05.15 Ízleld meg!

„Akik...megízlelték az Istennek jó beszédét és a jövendő világnak erőit..." (Zsid 6,5). tovább (Velünk az Isten!)

- Csütörtök [2019.05.16.] "Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2019.05.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA *       S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ézs 28,29b S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Mt 21,42 Ez is a Seregek Urától származik. Csodálatos a terve, hatalmasan hajtja végre. Megkérdezte tőlük Jézus: Sohasem olvastátok az Írásokban: „A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben”? Ez is a seregek Urától származott: Ő ád csodás tanácsot és nagyságos bölcseséget! Monda nékik Jézus: Sohasem olvastátok-é a (Útmutató)

1. oldal a 318-ből. || Következő oldal