Blogok

Ebben a rovatunkban keresztény, elsősorban evangélikus blogokat szemlézünk. Ezek azonban nem részei az evangelikus.hu tartalmának, a címek minden esetben az eredeti megjelenési helyre mutatnak.

Archív rekordok száma: 41938 || 1. oldal a 420-ből. || Következő oldal

- Kedd [2021.04.20.] "Hadd tudja meg a föld minden népe, hogy az ÚR az Isten, nincs más!"

(Bátorító blognapló)

- Kedd [2021.04.20.] "Menjetek Izráel házának elveszett juhaihoz, és hirdessétek: elközelített a mennyek országa!"

(Örömüzenet)

- Kedd [2021.04.20.] Az ÚR Jézus, "ezután így szólt hozzájuk: Menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!"

(Útmutató)

- Hétfő [2021.04.19.] "Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg ma az ÚR benneteket!"

Hétfő [2021.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL - Garai András blogja (Bátorító blognapló)

- Hétfő [2021.04.19.] "Bizony, bizony, mondom néktek: én vagyok a juhok ajtaja!"

Hétfő [2021.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL - Örömüzenet blog (Örömüzenet)

- Hétfő [2021.04.19.] "Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem!"

Hétfő [2021.04.19.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * (Útmutató)

Szerinted melyik a legjobb idei dicsőítő dal?

Idén is átadják a Szikra-díjat, amely a keresztény könnyűzenei élet legrangosabb versenye. Hat kategóriában lehetett nevezni, most pedig április 25-ig te is eldöntheted, hogy ki kapja meg ebben az évben a közönségdíjat. Mutatjuk, hogy melyek a „Legjobb dicsőítő dal” kategória jelöltjei! Új Forrás – Maradj Nálam MABIM együttes – Győztes leszel azapeet – Mi Az Urat Dicsérjük Fóris Rita – Méltó Szavazni április 25-ig tudsz ezen a linken. Forrás: szikraprojekt.hu (777blog.hu)

- Péntek [2021.04.16.] "Én veled leszek - így szól az ÚR -, és megszabadítalak!"

Péntek [2021.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL (Bátorító blognapló)

- Péntek [2021.04.16.] "Mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre!"

Péntek [2021.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL (Örömüzenet)

- Péntek [2021.04.16.] Jézus mondta Pálnak: "Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek!"

Péntek [2021.04.16.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * (Útmutató)

Biztató szavak 14.

Rövid elmélkedések az evangélikus bibliaolvasó Útmutató napi igéi alapján (április 15–20.) (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

- Csütörtök [2021.04.15.] "Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html      - Csütörtök [2021.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!": 2Krón 14,13 S z e n t    B i b l i a m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,30   Levertek Gerár környékén minden várost, mert az ÚRtól való rettegés fogta el azokat. Kifosztottak minden várost, mert sok zsákmány volt bennük.   Akkor megtudják, hogy én, az ÚR, az ő Istenük, velük vagyok, és hogy ők, Izráel háza, az én népem - így szól az én Uram, az ÚR.   És Gérár környékén elpusztítának minden várost, mert az Úrtól va (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2021.04.15.] "Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html  HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR       - Csütörtök [2021.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  1Pt 1,3 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 17,17-19 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre,   (Örömüzenet)

- Csütörtök [2021.04.15.] "Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2021.04.15.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 5,12c S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: ApCsel 13,52 Örvendeznek általad, akik szeretik nevedet. A tanítványok azonban megteltek örömmel és Szentlélekkel. és örvendeznek te benned, a kik szeretik a te nevedet. A tanítványok pedig betelnek vala örömmel és Szent Lélekkel. s add, hogy benned leljék örömüket, akik tisztelik nevedet! A tanítványokat eltöltötte az öröm és a S (Útmutató)

Lelki Elemózsia 7 napra - Húsvét u. 2. hét

 Jézus Krisztus mondja: „Én vagyok a jó pásztor. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik.” (Jn 10,11a.27–28a) Húsvét ünnepe után a 2. héten az Útmutató reggeli és heti igéi hirdetik: az Úr Jézus, jó pásztorként a halálból örök életre vezet! „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.” (GyLK 683) A pásztorolt, élő gyülekezet megtapasztalja; Misericordia Domini: „Az Úr szeretetével tele van a föld.” (Zsolt 33,5) „Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,15; LK) Íme, Jézus önkijelentése s ígérete: „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, (…) és én életemet adom a juhokért. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert…” (Jn 10,14–15.28) S ez Luther vallomása: „Én a Krisztus kedves báránya vagyok. Jó pásztor ő (Útmutató)

- Szerda [2021.04.14.] Isten nyája az ő házában talál otthonra most és örökké!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html     - Szerda [2021.04.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Krón 6,33 S z e n t    B i b l i a   m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 34,31   te hallgasd meg lakóhelyedről, a mennyből, és tedd meg mindazt, amit az idegen kér tőled, hogy a föld minden népe megismerje nevedet, és úgy féljenek téged, ahogyan néped, Izráel, és tudják meg, hogy a te nevedről nevezték el ezt a házat, amelyet építettem.   Mert ti az én juhaim, az én legelőm nyája vagytok. Emberek vagytok, én pedig Istenetek! - így szól az én Uram, (Bátorító blognapló)

- Szerda [2021.04.14.] "Nagy örömöm telik az ÚRban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett!"

(Örömüzenet)

- Szerda [2021.04.14.] "Aki győz, annak adok ... a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szerda [2021.04.14.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Ezsd 6,22 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Lk 10,20 Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az Úr azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izráel Istenének a házán. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben (Útmutató)

Fekete vagy fehér?

  Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben. Mert életünk folyamán szüntelen a halál révén állunk Jézusért, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen halandó testünkben. Azért a halál bennünk végzi munkáját, az élet pedig bennetek. Mivel pedig a hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg van írva: „Hittem, azért szóltam”, mi is hiszünk, és azért szólunk. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. 2 Korinthus 4, 10- 14 Kevés gyermekkori filmélményem van. A szüleink ui. figyeltek arra, hogy hétközben kizárólag akkor üljünk a tévé elé, ha minden feladatunk készen van és minden este fél 8-kor már aludni kellett menni- ez bizony még 8. osztályosként is így volt. A hétvégén persze bepótoltuk: jöttek a nagyobb családi filmezések. Bár a nem nekünk való – korhatáros (Lázárné Skorka Kata blogja)

Mennyire ismered a magyarországi templomokat? – KVÍZ

Mennyire ismered a magyarországi templomokat? Teszteld a tudásodat a 777 kvízjátékával! (777blog.hu)

,,A fő célunk az volt, hogy reményt adjunk” – interjú a Bethesda kórház kommunikációs vezetőjével

Öt nap alatt nyolcszázezer ember látta azt a videót, amelyen a Bethesda Gyermekkórház orvosai, ápolói és munkatársai csatlakoznak a Jerusalema tánckihíváshoz. Beszélgetés a felemelő és megható videóról, arról hogy mi ad erőt a dolgozóknak ezekben a hetekben, és hogy mennyire nehéz derűsnek maradni Tamásné Bese Nórával, a kórház kommunikációs vezetőjével. (777blog.hu)

Kedvenc keresztény filmjeitek

Megkérdeztük a 777 Insta-követőit, hogy melyik a kedvenc keresztény filmjük, és nem kellett csalódnunk, mert rengeteg válasz érkezett! Ha szívesen néznétek valami újat, aminek keresztény üzenete van, akkor böngésszétek végig ezt az igen hosszú listát! (777blog.hu)

Emlékezés Hans Küng teológusra

Szülőföldje, Svájc országos református hírszolgálata így jelentette be halálhírét: gyászoljuk a protestáns katolikust (ref.ch). A németországi protestánsok legolvasottabb hírportálja, a pro-medienmagazin.de így fogalmaz: az elmúlt évtizedek egyik legbefolyásosabb teológusa, Hans Küng Tübingenben húsvét utáni kedden, 93 éves korban elhunyt. (Békefy Lajos blogja)

,,Arra buzdítok mindenkit, hogy bízzon a holnapban” – Böjte Csaba üzenete

Böjte Csaba testvér nem csak arról ismert, hogy több ezer szegény sorsú gyermeken segít évtizedek óta Erdélyben, hanem pozitív gondolkodásáról, életfelfogásáról is. Ismét erről tett tanúbizonyságot a ferences szerzetes, aki az elmúlt napokban egyik prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy hinnünk kell benne: a dolgok jól alakulnak! Beszédének szerkesztett változatát publikáljuk. (777blog.hu)

Biztató szavak 13.

Bújócska. Játéknak izgalmas, érdekes, szórakoztató. Ám a kényszerű rejtőzködés egyáltalán nem kellemes izgalmakkal van tele. Bújtatni valakit, akit üldöznek. Nem mindegy, hogy miért és kicsodák. (HENKAJPAN – hol van, hol nincs)

A Papp válaszol – Magyarország elhagyása, aszexualitás, napjaink Pio atyája

Ezen a héten is három olvasói kérdésre válaszol Papp Miklós, amelyek kimondottan izgalmas témákat feszegetnek: bűnnek számít-e elhagyni a hazát, van-e gond az aszexualitással – és vannak-e a napjainkban is olyan személyek, mint amilyen Pio atya volt? (777blog.hu)

Halálos diagnózisa erősítette meg a hitét a híres amerikai lelkipásztornak

Timothy Keller nevét Magyarországon is sokan ismerik, hiszen számos keresztény sikerkönyv szerzője. Éppen a húsvét öröméről és a feltámadásról írta legújabb könyvét, amikor kitört a koronavírus-járvány, majd pár hétre rá megtudta, hogy súlyos rákos beteg. A Christian Postnak adott interjújában bevallotta, hogy ez a hír teljesen átformálta őt és a feltámadásba vetett hitét. Timothy Keller számára a feltámadás nem egy absztrakt fogalom, hanem egy erőteljes igazság, amely átjárja az egész életét és reményt és békességet ad neki. (777blog.hu)

Egy sorozat Jézusról, ahogy még nem láttuk – The Chosen

„Na végre. Végre egy sorozat, amely bemutatja, hogy Jézus mennyire vonzó. Végre egy tabudöntögető sorozat, amely bemutatja a személyét úgy, ahogy még soha egy film sem.” Nagy Abigél sorozatajánlója következik. (777blog.hu)

Uram, maradj velünk, ha elmúlnak az ünnepek – Útravaló hétköznapokra

Hol voltál az ünnepek alatt és hol leszel az ünnepek múltával? A nem várt terhekkel súlyosbított napokban? Hol a te emberséged, miben mutatod meg, hogy valóban ember vagy – Isten teremtése és Jézus Krisztus megváltott gyermeke? (Békefy Lajos blogja)

Vajon az ünnepen túl is elvisszük húsvét örömhírét?

Általában az ünnepi időszakokban jobban odafigyelünk embertársainkra és környezetünkre. De vajon az ünnep elmúltával is így teszünk? A mai időjárás nem segít minket ebben, mégis próbáljuk meg húsvét örömhírét a hétköznapokban is megélni. (777blog.hu)

Kapjanak-e oltást a papok?

Nem túl hízelgő kommentáradat és véleménycunami alakult ki a közösségi médiában a kérdést illetően az elmúlt napokban, miután kijött a hivatalos hír, hogy a három történelmi felekezet vezető püspökei kérelmezték a járvány elleni védőoltást papjaik és lelkészeik számára Pintér Sándor belügyminisztertől. (KötőSzó)

Alkalmazott hit - Lk 24,28-35 (prédikáció, Húsvét hétfő, 2021.04.05.)

Kovács Viktor evangélikus lelkész húsvét hétfői igehirdetése. (Gyülekezetépülő)

Istentisztelet Húsvét második napján

A Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezet istentiszteletének hangfelvétele. (Ferencvárosi blog)

Hiszem az örök életet! - Bátorító igék minden hétre

Húsvétkor megjelent az Élet! Az ÚR Jézus feltámadt halottaiból! Ezért a benne hívők is megvallhatják: "Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!" (Zsolt 118,17) Az első húsvét óta minden vasárnap a Feltámadás ünnepe, így a mi örök életünk ünnepe is. Talán ezért (is) találunk a Szentírásban az esztendő minden hetére egy örök életről szóló igei kijelentést. (Garai András webnaplója)

Heti ige – Húsvét

„Krisztus mondja: Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai.” (Jel 1.18) (Ferencvárosi blog)

2021.04.05. Húsvét 2. napja, Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség

Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. Mindenki a maga rendje szerint: első zsengeként támadt fel Krisztus, azután az ő eljövetelekor következnek azok, akik a Krisztuséi. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Utólag okosnak lenni - Jel 1,9-18 (prédikáció, Húsvét vasárnap, 2021.04.04.)

Kovács Viktor evangélikus lelkész húsvét vasárnapi igehirdetése. (Gyülekezetépülő)

2021.04.04. Húsvét, Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség

Hálát adunk Neked azért az örömhírért, hogy Jézus, a mi Megváltónk feltámadt, és él. Teremts minket újjá Szentlelkeddel: űzd ki belőlünk a halál félelmét, és töltsd meg szívünket az örök élet örömével, az élő Úr Jézus Krisztus által. (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Látott és hitt

Amikor János evangéliumának a feltámadásról szóló történeteit olvasom, különleges érzések kerítenek hatalmukba. Próbáltam azonosítani magamban ezeket az ingereket, és arra jutottam, hogy kétféle emóció küszködik bennem. Egy jól kivehető nyugtalanság, amely az „üres sír”, a „látják Jézust, de nem ismerik fel”, az „Ő az, vagy mégsem” bizonytalanságából fakad. Ugyancsak érzek leírhatatlan kíváncsiságot is, amely már több a megvalósult vágynál, kevesebb a bizonyosságnál. És ha mindezeket csokorba fogom, akkor valószínűleg ugyanazok az érzések vannak bennem, amelyek a tanítványokban is a feltámadás hajnalán és az azt követő időkben, csak bennük sokkal erőteljesebben, intenzívebben jelentkeztek. (TeSó blog)

Istentisztelet Húsvét vasárnapján

Hangfelvétel letöltése (.mp3, 31 MB) Énekek: 215, 216, 388. The post Istentisztelet Húsvét vasárnapján appeared first on Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezet. (Ferencvárosi blog)

Nem a sötétségé, hanem a világosságé az utolsó szó

Mi lehetett a rosszabb: félni a haláltól vagy élni a bizonytalanságban? Ezt az érzést a tanítványok és az asszonyok is megtapasztalhatták nagyszombaton, de mi is átélhetjük manapság. Bese Gergő atya osztja meg gondolatait a mai ünnep alkalmából. (777blog.hu)

JÉZUS TE DRÁGA, MIT ADJAK NÉKED? - AZ ANYAG LELKÉT, A LÉLEK ANYAGÁT HOZOM ELÉBED

EZZEL A CIKKEL KÍVÁNOK MINDEN KEDVES OLVASÓNAK, TESTVÉRNEK, BARÁTNAK, ISMERŐSNEK, KRISZTUS IDŐ FÖLÖTTI SZÍVÉNEKMINDEN IDŐRE ELÉGSÉGES SZERETETÉBEN ÁLDOTT, GYÓGYÍTÓ HÚSVÉTI ÜNNEPET! Dr. Békefy Lajos Ph.D.JÉZUS TE DRÁGA, MIT ADJAK NÉKED?AZ ANYAG LELKÉT, A  LÉLEK ANYAGÁT HOZOM ELÉBEDFémikonok, fényes, igaz szavak húsvéti hódoló himnuszát zengemBoldog a szívem Uram, mert annyi kincset osztottál szét ezen a világon feltámadásod óta, hogy még számba venni is lehetetlen. A Feltámadott korokon át növekvő világkultúrája ez. Most a kontinensnyi és magyar kultúrát termő keresztyén hitünk civilizáló kincstárából emelek ki néhányat, s ezeket nyújtom Feléd, Néked ezen a húsvétváró, csendben ünneplő nagyszombaton és titokzatos  feltámadásos éjszakán.Írja Dr. Békefy LajosSzókatedrálisok, eszmeívek hódolnak Előtted Imámban megköszönöm Neked Kálvin János kifinomult református gondolkodását, a francia-lati (Békefy Lajos blogja)

Mire hív minket a kereszt?

A szent három napban talán különösen is nagy értéke van annak, ha sikerül elcsendesednünk, amit a természetben talán könnyebben elérhetünk, mint az otthoni megszokott környezetünkben. Sokaknak biztos nem jelent gondot kicsit megválniuk az okostelefonjaiktól vagy az internettől, ennek ellenére nekem munkám miatt erre ritkán van lehetőségem. Igényem viszont lenne sűrűbben is, a héten szerencsére lehetőségem is volt erre. Remek idő volt ugyanis ahhoz, hogy tartsak egy kis szünetet a munkában és a családdal kimozduljunk a természetbe, így kicsit lélekben is elcsendesülhettem a nagyhéten. Mindenkinek javaslom, ha van egy kis ideje és lehetősége, akkor keressen fel a közelben egy erdőt, mezőt, vagy vízpartot – természetesen a vírus miatt vigyázva embertársaira, így ne olyan helyre menjünk, ahol sokan vannak –, és kicsit csendesedjen el. Gondoljunk arra a keresztre, amelyen Jézus meghalt értünk nagypénteken. Vajon mit jelent sz (777blog.hu)

Félhet egy keresztény? – Ezt üzeni Jézus feltámadása húsvétkor

Egy újabb húsvét családlátogatás, rokonokkal való személyes találkozás, baráti összejövetel, templomi istentiszteleten való részvétel nélkül. Egy újabb rendhagyó, kivételes ünnep, amelyet átélünk. Tavaly ilyenkor azt gondoltuk, hogy a 2020-as évet megjegyezzük kivételesként amiatt, ahogyan a vírusveszély hatott életünkre. Mostanra már tudjuk – az év hátralévő részére vonatkozó legszebb reményeinkkel együtt is –, hogy 2021-et ugyanebbe a sorba kell írnunk. (KötőSzó)

„Ne féljetek! Feltámadott!” – nagyszombat

A nagycsütörtökön Jézus által mutatott alázat és a nagypéntek kilátástalansága után nagyszombat a feltámadás reményéről szól. Dr. Tóth Tamás atya ezúttal is hasznos gondolatokat oszt meg a tavalyi évhez hasonlóan idén is különleges húsvétunk alkalmával. A halál mindig megdöbbent: valami, itt a földön legalábbis, véget ért. Az apostolok sem tudták hová tenni az egészet. Erre a reménytelennek tűnő helyzetre reflektál a liturgia is. Nagypénteken és nagyszombaton nincs szentmise, az Egyház nem szolgáltat ki – halálveszély esetét kivéve – szentségeket. Egy ókori szentbeszédben ezt olvassuk: „Nagy csend van ma a földön. Nagy csend és teljes elhagyatottság. Nagy a csend, hiszen meghalt a Király.” Majd így folytatja a szent szerző: „Megremegett a föld, aztán elcsendesült, hiszen Isten szenderült el a testben, és feltámasztotta a régóta sírban nyugvókat. Isten halt meg a testben, és megfutamította az alvilágot. (777blog.hu)

Nagyszombat

 Isten az élők és elhunytak üdvözítője, ezért a nagy mélységből is kiálthatsz hozzá: "Hallgasd meg, URam, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom!" (Zsolt 102,2) (Bátorító blognapló)

NAGYSZOMBAT

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                EMBER, VEDD KOMOLYAN…   Folytonosan hangzik az Atya hívása; mert feljut trónjához, szenvedők sírása.   Szóban és írásban, hív magához minket; látja bűnnel terhelt sajgó szíveinket.   De milyen az ember? Amíg bírja szusszal; nem lép kapcsolatba Fiával, Krisztussal.   Nem hallja: lelke sír, teste odújában; egyre jobban süllyed, a bűn mocsarában.   Emberek milljói élnek hamis fényben; pedig szebb örökség vár rájuk az égben.   Ember vedd komolyan, az Atya hívását, olvasd szent levelét, Szentlelke írását.   A Golgota halmán, Fiát adta érted; örök fény honában, lehessen a részed.   Ne csábítsanak el, cifra földi rongyok; azok elporladnak, mennyben leszel boldog.                    Pecznyík Pál                    Megjegyzés: A vers a sze (Bátorító blognapló)

- Szombat [2021.04.03.] "Életre kelnek hallottaid, föltámadnak a holttestek! Ébredjetek, és ujjongjatok, kik a porban laktok!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Szombat [2021.04.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a   az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,36 S z e n t    B i b l i a m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 37,12   Az URat féljétek, őt imádjátok, és neki áldozzatok, mert ő hozott föl benneteket Egyiptomból nagy erővel és kinyújtott karral.   Azért prófétálj, és ezt mondd nekik: Így szól az én Uram, az ÚR: Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izráel földjére.   Hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok és néki á (Bátorító blognapló)

- Szombat [2021.04.03.] "Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, istentelenekért."

**************************************************** * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html - Szombat [2021.04.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL       Heti igevers: Zsolt 102,2 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t B i b l i a Napi igevers: 1Pt 3,18 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t B i b l i a Hallgasd meg, URam, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom!   Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint.    (Örömüzenet)

2021.04.03. "De a te halottaid életre kelnek, föltámadnak a holttesteik!"

Az igehirdetés alapigéje: Ézs 26,12.19-20 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/26/#12 (Örömüzenet)

NAGYSZOMBAT

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Isten számára mindenki él Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Mt 27,57-66   http://abibliamindenkie.hu/uj/MAT/27/#57 1Pt 3,18-22  http://abibliamindenkie.hu/uj/1PE/3/#18 Ez 37,1-13   http://abibliamindenkie.hu/uj/EZK/37/#1 Zsolt 88,2-14   http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/88/#2 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk! (Örömüzenet)

NAGYSZOMBAT

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson el hozzád kiáltásom! (Zsolt 102,2) http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/102/#2 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek212.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek370.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is!   (Útmutató)

- Szombat [2021.04.03.] "Bizony, itt van Isten, a mi Istenünk örökkön-örökké, ő vezet minket mindhalálig!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Szombat [2021.04.03.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 105,7 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: 1Pt 3,18 Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földnek szólnak döntései. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint. Ő, az Úr a mi Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete.  Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, mi (Útmutató)

“Krisztusnak volt ereje ahhoz, hogy ne szálljon le a keresztről” – Papp Miklós

Papp Miklós görögkatolikus pap a pesterzsébeti templomban mutatta be a nagypénteki szertartást, prédikációjában mindenki számára megszívlelendő gondolatokat osztott meg. Ma az egész keresztény világ – a Szentatyától kezdve egészen a legapróbb kis templomig – azon gondolkodik, hogy ezt a nagypénteket és a világjárványt hogyan lehet összekapcsolni. Vajon milyen örömhíre van a nagypénteknek a mostani élethelyzetünkben? Magam is ezen töprengek, hadd osszak meg veletek három dolgot amire jutottam. A kereszt alatt Jézuson gúnyolódnak: “Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről!”. Ha leszáll a keresztről, akkor tényleg hisznek neki. Ha tényleg van egy olyan Istene, akinek ő valóban fontos, akkor szabadítsa ki, hiszen ezt ígérte. Mennyien gúnyolódtak rajta! El tudom képzelni, hogy Krisztusban lejátszódott a gondolat, hogy mi lenne, ha valóban leszállna onnan. Nem lenne könnyebb? Bizonyítani lehetne egyből Pilátusnak, zsidókna (777blog.hu)

Joseph Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán

„Mintegy tizenöt évvel ezelőtt felkért egy cádizi kanonok, hogy komponáljak zenekari művet Jézus utolsó hét szavára. Akkoriban szokás volt, hogy minden év húsvétján oratóriumot adtak elő a cádizi katedrálisban, s nem csekély mértékben járult hozzá az előadás hatásosságához az alábbi rendezés: a katedrális falait, ablakait és oszlopait fekete lepellel vonták be és csupán egy, középen … "Joseph Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán" bővebben The post Joseph Haydn: A Megváltó hét szava a keresztfán appeared first on Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezet. (Ferencvárosi blog)

Jövök a kereszthez

Újra és újra, napról napra, jövök a kereszthez. A Te kereszted lábához. Itt kezdődik és itt ér véget minden. A világtörténelem legjelentősebb pillanata, és a valaha volt legnagyobb botrány: Az Isten halála. Ember által kivégezve.  Hogy lehet ez? Hogy történhetett meg? Hogy nem fordult ki a föld magából, amikor az Istenre kezet emeltek? Hogy nem hasadt ketté a kárpit helyett az egész világ, amikor az Isten meghalt? Hogy kelhetett fel szombaton ugyanúgy a nap? Hogy kelhetett fel másnap bárki, akinek a legkisebb része is volt abban, hogy az Istent kivégezték? Hogy válhatott ez a történet megszokottá a fülünk és az értelmünk számára? Hogy olvashatjuk el úgy, hogy nem esünk zokogva térdre? Hová tűnt a fájdalom és a megrökönyödés, amit éreznünk kellene? Mikor felejtettük el teljesen, hogy ki az Isten, és kik vagyunk mi? Kunszabó Eszter The post Jövök a kereszthez appeared first on 777. (777blog.hu)

A látványon túl - Zsolt 22,12.15-20 (prédikáció, Nagypéntek, 2021.04.02.)

A prédikáció hallgatható, letölthető formában:A prédikáció videója a YouTube-on:https://www.youtube.com/watch?v=B6RA3EOuI8I&ab_channel=Evlelk%C3%A9szZsolt 22,12.15-20„12 Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! […] 15 Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. 16 Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. 17 Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. 18 Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. 19 Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. 20 Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!” Sajnos mostanában nincsen lehetőség arra, hogy az ember túl sokat moziba járjon. Én ugyanis nagyon szeretek moziba menni. Szeretem a hangulatát, a közösségi jellegét, a hatalmas vetítővásznat. Legutoljára azt (Gyülekezetépülő)

2021.04.02. Nagypéntek, Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen.   Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet nagypénteken az igehirdetés alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk a Zsoltárok könyvében, a 22. zsoltár 12. versében, illetve a 15. verstől a 20. versig terjedő szakaszokban, a következőképpen:   Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen! Szétfolytam, mint a víz, kificamodtak a csontjaim. Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben. Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem az ínyemhez tapadt, a halál porába fektettél. Mert kutyák vettek körül engem, gonoszok bandája kerített be, átlyukasztották kezemet, lábamat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak bámulnak, néznek rám. Megosztoznak ruháimon, köntösömre sorsot vetnek. Ó, URam, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre! Ámen.   Kedves Gyülekezet, Szeretett Testvé (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

ÚR JÉZUS NÉZZ LE RÁM - NAGYPÉNTEKI ÖNVIZSGÁLAT PANDÉMIÁS IDŐKBEN

 ÚR JÉZUS NÉZZ LE RÁMNAGYPÉNTEKI ÖNVIZSGÁLAT PANDÉMIÁS IDŐKBENA keresztyén hitnek, az ünneptörténetnek ezredéves nagypénteki fő Igéje, bibliás cantus firmusa, vezérszólama ez: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Ján 3,16). A világszerte mintegy 60 nyelven megjelenő, nálunk is kedvelt Losungnak 290 éve ez a nagypénteki Igéje. Isten atyai, mentő szeretetének a legtitokzatosabb mélysége tárul fel nagypénteken. Origenész egyházatya maradandó érvénnyel írta le: caritas in passio - szeretet van a szenvedésben. Ma is, amikor azt látjuk, hogy pandémiás kereszten szenved az emberiség. Ha ma menne végbe a keresztesemény, Urunkat koronavírusos töviskorona “ékesítené”, vírusszögek ütnék át kézfejét és lábát. Eleink azt is nagy valóságérzékkel, pontosan megjelölték: ez a hét sanyarúhét, gyászhét, vádhét. Teste-lelket próbál (Békefy Lajos blogja)

FELVIDÉK ÜZENI EGÉSZ KÁRPÁT-MEDENCÉNEK: JAVUNKRA SZOLGÁLÓ NAGYPÉNTEKET!

 FELVIDÉK ÜZENI EGÉSZ KÁRPÁT-MEDENCÉNEK: JAVUNKRA SZOLGÁLÓ NAGYPÉNTEKET!Úr Jézus, nézz le rám! – nagypénteki önvizsgálat pandémiás időkbenÍrta: Dr. Békefy Lajos -2021.04.02.A keresztyén hitnek, az ünneptörténetnek ezredéves nagypénteki fő Igéje, bibliás cantus firmusa, vezérszólama ez: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Ján 3,16). A világszerte mintegy 60 nyelven megjelenő, nálunk is kedvelt Losungnak 290 éve ez a nagypénteki Igéje.Isten atyai, mentő szeretetének a legtitokzatosabb mélysége tárul fel nagypénteken. Origenész egyházatya maradandó érvénnyel írta le: caritas in passio – szeretet van a szenvedésben. Ma is, amikor azt látjuk, hogy pandémiás kereszten szenved az emberiség. Ha ma menne végbe a keresztesemény, Urunkat koronavírusos töviskorona „ékesítené”, vírusszögek ütnék át kézfejét és lábát. Eleink (Békefy Lajos blogja)

Bíró László: „Rajtunk múlik, hogy urai tudunk-e lenni a szenvedésnek”

A szenvedés témaköre nagypénteken különösen is megérinthet minket, és sajnos a járványhelyzet miatt is közelebbről érzékeljük ezt. „Sok minden őrület meg tud történni az emberrel a szenvedésben, de lélekben merjünk erre készülni” – mondta Bíró László püspök atya a Csütörtöki Csoport katolikus ifjúsági közösség hittanján 20 évvel ezelőtt márciusban. Azonban az akkor megosztott gondolatai ma is rendkívül aktuálisak lehetnek számunkra. Ezeket elevenítjük most fel a Veled Érted honlap jóvoltából. „A mai hittanóra a szenvedés témájáról is szól, így röviden erről is beszélek. Azért is, mert még egészséges állapotban szükséges a szenvedésre gondolni, hogy fel legyünk rá készülve, amennyire csak lehet. A szenvedés nem „Isten verése”. Másrészt a közelgő húsvéthoz is kapcsolódik a következő gondolatsor. Az egyik teológus felteszi a kérdést: Szabad volt-e Jézus? Szabadon ment-e a szenvedésre? A (777blog.hu)

„Tekintsünk a keresztre, a győzelem jelére!” – nagypéntek

Nagypénteken a tanítványok szomorúak és csüggedtek, amiért elveszítették azt, akit követtek. Rajtunk is erőt vehet a csüggedés a járvány miatti veszteségeink következtében. Dr. Tóth Tamás atyával folytatjuk a húsvétra hangolódást és a nagycsütörtöki gondolatai után ezúttal arról ír, hogy mi adhat nekünk erőt veszteség idején. Döbbenetes dolog végigolvasni vagy végighallgatni a passiót: azok értetlenkednek legtöbbet és azok árulják el Jézust, akik korábban nap mint nap vele voltak. A nagy tömeg, amely néhány nappal korábban hozsannázva ágakat és ruhákat terített lába elé az útra, már régen eloszlott. Nagypénteken a tömeg Jézus megfeszítését követeli. Még maga Péter apostol is háromszor tagadja meg őt, mielőtt megszólal a kakas. Bennünk is sokféle érzés kavaroghat a járvány miatt. Sokak számára valóban fájdalmas ez a húsvét, mivel szeretteik közül veszítettek el valakit, vagy egy hozzátartozójuk (777blog.hu)

Istentisztelet és Passiójáték Nagypénteken

Az istentisztelet hangfelvételének letöltése (.mp3, 30 MB) Énekek: 200, 370, 207. A Passiójáték: (Elérhető a gyülekezeti facebook-oldalon) The post Istentisztelet és Passiójáték Nagypénteken appeared first on Ferencvárosi Evangélikus Gyülekezet. (Ferencvárosi blog)

Víz és vér

Megrepedt ajkuk véresre dagadt, s mint ezernyi házába száradt csiga a víztelen, meszes tájba olvadtak; két királyi sereg lassú csíkja hagyott mászásnyomot a dombok alatt, ahol elhaladtak lovaikkal; a dicső csápokból csak ez maradt: jobb kezük a porban húzta a lándzsát, nyelvük a szájpadlásukhoz tapadt. The post Víz és vér appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

Hála – Reményik Sándor csodaszép verse

Hangolódjunk húsvét ünnepére Reményik Sándor Hála című versével és azzal, hogy minden nehézség ellenére magunk is hálára hangoljuk a szívünket!    Szívfájdító tavasz. És olyan jó. És olyan jó. És mégis olyan jó. Most alkonyul. A fák Finom kis seprő-ágaikkal Csodás színekbe mártva állanak Nagy-mozdulatlanul. Rügy ring az ágon, Ütemre ring, Hintáz az ág vele, Mint duzzadt, hálatelt kis szív, olyan. Ha pattan Ez az egyetlen kicsi rügy az ágon: Talán elárad az egész világon. Az alkonyatnak Felváltva dalolnak   A rádió S az erdőben egy feketerigó, S nem vesznek össze, Összezsonganak. Tavasz, szívfájdító. És olyan jó, És olyan jó, És mégis olyan jó. Mert látó lettem újra. Mert halló lettem újra. Mert, bár halottaimat hantolom: Húsvét felé megyek. Húsvét felé megyek. Mint zengő szél az ágon a rügyet: A hála emeli, Felemeli duzzadó szívemet. Ha pattan Ez az egyetlen kicsi rügy az ágon: Talán elárad az (777blog.hu)

Kasztváltó Isten (prédikáció, Nagycsütörtök, 2021.04.01.)

A prédikáció háttérben hallgatható és letölthető változatban:Az igehirdetés a YouTube-on:https://www.youtube.com/watch?v=QrledjQYjKc&ab_channel=Evlelk%C3%A9sztextus: Jn 13,1-11„1 Közeledett a páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához. Szerette övéit e világban, szerette őket mindvégig. 2 És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, 3 Jézus tudva, hogy az Atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, 4 felkelt a vacsorától, letette felsőruháját, és egy kendőt kötött magára, 5 azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni a magára kötött kendővel. 6 Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? 7 Jézus így válaszolt neki: Amit én teszek, most még nem érted, de később majd (Gyülekezetépülő)

Tövis és korona

Nagypéntek az üdvtörténet mélypontja, amikor megtörténik az, ami a tanítványok számára elképzelhetetlen: Isten Báránya, Jézus Krisztus nem csupán sebezhetővé, megkorbácsolhatóvá válik, hanem odaadja életét a világért. Az idei nagypénteken talán jobban átérezzük, mit jelent kiszolgáltatottnak és sebezhetőnek lenni, ahogy újraolvassuk és újraéljük az evangéliumi tudósításokat Jézus megfeszítéséről. És talán éppen ez a lelkiállapot, ez a [...] The post Tövis és korona appeared first on TeSó blog. (TeSó blog)

Nagypénteki imádság

Nagypéntek ünnepének Útmutató szerinti vezérigéje az aranyevangéliumot hirdeti: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)   †  †  † A finn agenda nagypénteki imádsága. Mondhatod egyes szám első személyben ezt a gyülekezeti könyörgést, és Aki ismeri a szívek gondolatait, meghallgatja őszinte szavaidat. Úgy legyen! Imádkozzunk! „Úr Jézus Krisztus, Isten egyszülött Fia, aki az Atya örökkévaló akaratából a mi Megváltónk lettél! Hálát adunk neked a te megfoghatatlan szerelmedért, amellyel minket, nyomorult bűnösöket szerettél, amikor megaláztad magad miérettünk és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Hálát adunk neked azért, hogy betegségeinket te viselted és fájdalmainkat hordoztad. Te magadra vetted a büntetést, hogy nekünk békességünk legyen és mi a te sebeiddel meggyógyuljunk. Oh, Istenn (Garai András webnaplója)

Nagypéntek - 2021.

Ez a mostani időszak egy időre bezárta a templomunk ajtóit a gyülekezet előtt. Másfajta, új utakat kellett nyitni, ez a passió is egy ilyen. Idén nem lesz megszokott nagypénteki istentisztelet, sem a tavalyi online forma. Most egy kicsit visszalépünk a belső szoba csendjébe. Ez egy podcast epizód - azaz bármikor meghallgatható online rádióadás. A tartalma ugyanaz, mint bármelyik korábbi passiós istentiszteleté: Isten igéje. Ami különleges, hogy a száz éve született keresztény költő és gondolkodó Pilinszky János versei és szövegei vannak párbeszédben az evangélium sorával.Fogadja szeretettel a gyülekezet! A cél az elcsendesedés, nagypénteken közelebb jutni Isten szeretetének mélységéhez és magasságához. Válasszunk egy nyugodt órát, akár lehet otthon vagy séta közben, fülhallgatóval. Vagy, ahogy szeretnénk. A Bibliánkat is elővehetjük, de nem muszáj. Ha kell, állítsuk meg a felvételt. A meghallgatása egyszerű. L (Sokorói-Dombság reformátusai)

Nagypéntek

 A kereszten lett nyilvánvalóvá és beteljesedett az arany-evangélium: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)  Elhiszed-e és elfogadod-e a magad számára is, hogy az ÚR Jézus éretted, helyetted, miattad szenvedett, halt meg és támadott fel; hogy neked örök életed legyen vele! (Bátorító blognapló)

NAGYPÉNTEK

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                           FÁJDALMAK ÚTJÁN   A fájdalmak útján fővároson át; kíséri a tömeg, Isten Szent Fiát. Latrok közt kereszttel vonul véresen; Urunk védelmére, nem kell senki sem. Több ott a gyűlölet, mint a szánalom; vért fakaszt a tövis, a Szent homlokon. Fejére gúny, szidás, vére porba hull; láttán: övéinek szíve elszorul. Golgotán a kereszt ágyra fektetik; kezeit, lábait, szögek átverik.   Gyászba borult az ég, Golgota felett; bűnhődött a Bárány, bűnösök helyett!   Azóta milliók vonulnak nyomán; s bűnbánattal hullnak térdre, Golgotán! Az egyetlen helyen, a nagy ég alatt; mert ott bűnbánóknak, Isten üdvöt ad.              Pecznyík Pál   Megjegyzés: A vers a szerző által internetes közlésre, számomra engedélyezett új, máshol még nem publikált ír (Bátorító blognapló)

- Péntek [2021.04.02.] Isten feltámasztja gyermekeit; őt imádod?!

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Péntek [2021.04.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,35 S z e n t    B i b l i a m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 37,13   Mert velük szövetséget kötött az ÚR, és ezt parancsolta nekik: Ne féljetek más isteneket, és ne imádjátok azokat, ne tiszteljétek őket, és ne áldozzatok nekik!   Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem!   És a kikkel az Úr szövetséget kötött, és megparancsolta nékik, mondván: Ne tiszteljetek ide (Bátorító blognapló)

Nagypénteken az ÚR Jézus Krisztus meghalt a kereszten: éretted, helyetted, miattad!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)       "...Megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Tim 1,9) Örök váltságot szerzett (lásd erről ezt a pdf oldalt)!Az oltárkép-keret felirata   (Bátorító blognapló)

- Péntek [2021.04.02.] "De az ÚR őt sújtotta mindnyájunk bűnéért!" - Az Isten Báránya feláldoztatott!

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html       - Péntek [2021.04.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Jn 3,16 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 19,30 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.      Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: „Elvégeztetett!” (Örömüzenet)

2021.04.02. "Ó, Uram, ne légy távol, erősségem, siess segítségemre!"

Az igehirdetés alapigéje: Zsolt 22,12.15-20 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/22/#12 (Örömüzenet)

NAGYPÉNTEK

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Jézus Krisztus halálra adatott a bűnökért  Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 19,16-30   http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/19/#16 2Kor 5,14-21   http://abibliamindenkie.hu/uj/2CO/5/#14 Ézs 53,1-12  http://abibliamindenkie.hu/uj/ISA/53/#1 Zsolt 69,7-14  http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/69/#7 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

Nagypénteken az ÚR Jézus Krisztus meghalt a kereszten: éretted, helyetted, miattad!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)                                          "...Megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Tim 1,9) Örök váltságot szerzett (lásd erről ezt a pdf oldalt)!Az oltárkép-keret felirata   (Örömüzenet)

NAGYPÉNTEK

AZ ÜNNEP VEZÉRIGÉJE ÉS GYÜLEKEZETI ÉNEKEI Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/3/#16 http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek200.htm http://enekeskonyv.lutheran.hu/enek204.htm Forrás: Evangélikus Útmutató és Gyülekezeti liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelHálás köszönet érte a Látogatók nevében is! (Útmutató)

- Péntek [2021.04.02.] "És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Péntek [2021.04.02.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi Ószövetség: Zsolt 147,14 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Újszövetség: Ef 2,14 Békét szerzett határaidon, a búza legjavával tart jól téged. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, Békességet ád határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a kö (Útmutató)

Nagypénteken az ÚR Jézus Krisztus meghalt a kereszten: éretted, helyetted, miattad!

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Jn. 3,16)   "...Megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet." (2Tim 1,9) Örök váltságot szerzett (lásd erről ezt a pdf oldalt)!Az oltárkép-keret felirata   (Útmutató)

2021.04.01. Nagycsütörtök, Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség

Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól! Ámen.   Hallgassa meg a keresztyén gyülekezet Nagycsütörtökön az igehirdetés alapjául kijelölt igét, amelyet megírva találunk Mózes második könyvének 24. fejezetében, az 1. verstől a 8. versig, a következőképpen: Azután így szólt Mózeshez: Jöjj fel az ÚRhoz te és Áron, Nádáb és Abíhú meg Izráel vénei közül hetvenen, és tőle távol boruljatok le előtte! Csak Mózes jöjjön közelebb az ÚRhoz, a többiek ne jöjjenek közelebb! A nép ne jöjjön fel vele! Akkor lement Mózes, és elmondta a népnek az ÚR minden igéjét és valamennyi törvényét. Az egész nép pedig ezt felelte egy akarattal: Megtesszük mindazt, amit elrendelt az ÚR. Akkor leírta Mózes az ÚR összes igéjét. Másnap korán reggel oltárt épített a hegy lábánál, és tizenkét szent oszlopot állított fel Izráel tizenkét törzse szerint. Azután (Nagybörcsönyi Evangélikus Egyházközség)

Húsvéti sárga túró édesen

 Már van egy sárga túró a blogon, de az sós a férjem miatt. Most viszont magunknak nem is készítettem, a gyerekek meg ehetik az édeset. "Olyan, mint a madártej, nagyon finom."-hangzott a vélemény. Azért mi is megkóstoltuk, tényleg nagyon jó. Az előző sárga túró nem lett ilyen egyenletes. Valika meg is jegyezte. Most nagyon igyekeztem, hogy ne égessem, mert az ő receptjét követtem idén is. Igazi szabolcsi, beregi étel. Húsvétkor minden asztalon megtalálható a sonka, tojás és a kolbász mellett. Másik neve szirka, vagy szirok. Áldott ünnepeket kívánok!Hozzávalók:1 liter házi tej10 tojás1 vaníliáscukor3-4 evőkanál cukor2 evőkanál mazsola(csipet só)Elkészítés:A tejet kézmelegre langyosítjuk, majd a kicsit felvert tojásokat beleengedjük, és folyamatosan kevergetve lassú tűzön addig melegítjük, amíg kicsapódik a fehérje. Habverővel egy kicsit belekeverünk, és akkor beletesszük a cukrokat, a mazsolát, és tiszta ruhába ö (A parókia konyhájából)

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA – „B” ÉV

Abban az időben Jézus így szólt: „Én vagyok a jó pásztor. A jó Pásztor életet adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem sajátjai, otthagyja a juhokat, és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas azonban elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres, és […] (Kiss Ulrich blogja)

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA – „B” ÉV

Abban az időben az (Emmauszból visszatért) tanítványok beszámoltak az úton történtekről, meg arról, hogyan ismerték fel (Jézust) a kenyértöréskor. Míg ezekről beszélgettek, egyszer csak megjelent köztük (Jézus), és köszöntötte őket: Békesség nektek! Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak. De ő így szólt hozzájuk: Miért ijedtettek meg, és miért támad kétely a szívetekben? Nézzétek […] (Kiss Ulrich blogja)

Nagyheti üzenet - 2021. április 1.

Szolgál: Pálfi Zsuzsanna lelkész (Sokorói-Dombság reformátusai)

HÚSVÉTVASÁRNAP – „B” ÉV

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom hova tették! Péter és a másik tanítvány elindult, és […] (Kiss Ulrich blogja)

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA “B” év (2021)

Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap), beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk: Békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: Békesség nektek! Amint engem küldött […] (Kiss Ulrich blogja)

Nincs tisztább szeretet – Az utolsó vacsora Pilinszky János szavaival

Az utolsó vacsora szimbolikus cselekedeteit az evangéliumokból jól ismerjük, ám Pilinszky János szavaiban újra, még tisztábban megelevenedik előttünk. „Mikor Jézus asztalhoz ül, már első szavával elárulja szeretetét: »Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát…« Az utolsó alkalom fölmenti minden további »halogatás« alól; többé nincs miért »türtőztetnie« magát. Végre bevallhatja örök vágyakozását, hogy velünk lehessen. S hozzáteszi: ».. mielőtt szenvedek«. A kettő ugyanis egy. Minden szeretet tragikus; nincs szeretet tragédia nélkül. És Istennek még csak választása sincs, hogy elfogadja a szeretetet, vagy elutasítsa a tragédiát, mivel ő maga a szeretet. Innét az alázatos, szinte bebocsátásért és elfogadásért könyörgő »intonálás«, az egyedül lehetséges Isten szájából: »Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát…« Minden szeretet tragikus a (777blog.hu)

„Jézus példát adott az alázatra” – nagycsütörtök

A nagyböjt végéhez közeledünk, ma este, nagycsütörtökön az Eucharisztia szentségének alapítását ünnepeljük. A szent három napban Dr. Tóth Tamás atyának, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárának a gondolataival hangolódunk a 777-en húsvét ünnepére. A nagycsütörtök esti lábmosás az alázatnak egy nagyon mély gesztusa Jézus részéről. János evangélista idézi az Urat, aki azt mondja a tanítványoknak: „Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg” (Jn 13, 15). Jézus példát adott az alázatra és arra, hogy ki kell engesztelődnünk egymással és Istennel. A Misekönyv soron következő magyar kiadásában visszatérünk a békeköszöntés már korábban használt és jóváhagyott fordításához: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!” Míg az utóbbi években használt „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” inkább a béke külső jelekkel történő kinyilvánítását helyezte előtérbe (777blog.hu)

Isten ajándéka olyan, mint egy űrteleszkóp

Sokszor gondolkodom azon, hogy mi alapján mondjuk egy bizonyos dologra, hogy az Isten ajándéka. Legtöbbször az ajándék alatt csodás, vágyott eseményekre, tárgyakra gondolunk, de Isten mintha kicsit másként gondolkodna erről. Számtalanszor éltem meg olyan nehéz helyzetet, amelyre utólag azt mondtam, hogy ez ajándék volt számomra. Rengeteget tanultam belőle vagy megélhettem a küzdelmek között Isten kegyelmét és közelségét. Olyan is volt, amikor épp egy nehéz vagy akár rossz helyzet hozott az életembe egy váratlanul jó és izgalmas dolgot. Nem egyszerű, sőt nagyjából lehetetlen Isten fejével gondolkodni erről. Arra jutottam, hogy Isten ajándéka olyan, mint egy fullos űrteleszkóp. A hozzáértő, gyakorlott szem ámul a teleszkóp nagyságán, a sok apró részleten, amellyel mind állítani lehet valamit. Az amatőr hobbicsillagász viszont csak annyit lát, hogy az egy teleszkóp, de ha belenéz, csak homályos képet lát, amíg nem érti m (777blog.hu)

Nagyheti üzenet - 2021. április 1. 18:30

(Sokorói-Dombság reformátusai)

Pszichopolitika?

A Különvélemény 15. epizódjában Somody Imrével ismét Byung-Chul Han egyik könyvéről beszélgetünk. A koreai filozófus Pszichopolitika c. kötete a hatalomgyakorlás új módozatairól szól, amelyek lényege, hogy immár nem a kard megfélemlítése képezi a hatalom lényegét, nem is a test mint eszköz birtoklása, hanem a lélek manipulálása, a Big Data mátrixai, amelyek úgy tesznek bennünket alattvalókká, hogy észre sem vesszük. Most is kritikusan, a saját kérdéseinkkel (és válaszainkkal) közelítünk egy meghatározó gondolkodó gondolataihoz. Bennem most több volt az ellenvetés, mint az előző könyve kapcsán. Szerintem Han marxista hatalomfelfogással és egzisztencialista szabadságfelfogással dolgozik, Imre szerint nem. De együtt igyekszünk ebben most is Krisztusra mutatni. The post Pszichopolitika? appeared first on Divinity. (Szabados Ádám blogja)

A 2021. ÉV ÉS ÁPRILIS HÓNAP BÁTORÍTÓ IGÉI

* MINDEN HÓNAPRA:1 MONDATBAN IS;  2 BÁTORÍTÓ IGE, 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://utmutato.blog.hu ***  http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm      - Csütörtök [2021.04.01.]  *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a A 2021. év:  Ézs 41,10 S z e n t    B i b l i a ÁPRILIS hó:  Ézs 41,13   Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.   Mert én, az ÚR, a te Istened, erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked: Ne félj, én megsegítlek!   Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.       Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom n (Bátorító blognapló)

Nagycsütörtök

  A lábmosás és az úrvacsora szereztestése az ÚR nagy tetteit hirdeti. "Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR." (Zsolt 111,4) (Bátorító blognapló)

NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ÜNNEP EVANGÉLIUMI KÖLTEMÉNYE Versmisszió                                 NEM ELÉG   Megváltóm a drága, értem földre szállva, bűn-porából felvett, üdvösséget szerzett. Arcom pírban ég, hálám nem elég.   Ő megtérésemre, soká tudott várni, néma főhajtással előtte megállni, szívem érzi még, ennyi nem elég.   Hitetlenek előtt róla vallást tenni, lelkem váltságáért elé térdepelni, szívem súgja rég, még ez sem elég.   Csodás szerelméért, hálakönnyet ontva, lábaihoz arccal lerogyni a porba, míg eljön a vég, ez talán elég.              Pecznyík Pál    Megjegyzés: A vers a szerző által internetes közlésre, számomra engedélyezett új, máshol még nem publikált írása.  (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2021.04.01.] "Küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 "NE FÉLJ!"                        ÉS "ÉN VAGYOK!" IGE; 3 FORDÍTÁSBANhttp://www.garainyh.hu  ***  http://andreas.blog.hu ***  http://web.t-online.hu/garainyh/nefelj.html  - Csütörtök [2021.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               S z e n t    B i b l i a  az ÚRISTEN bátorít: a z é r t   "Ne félj!":  2Kir 17,34 S z e n t    B i b l i a  m e r t :  az örök VAGYOK  "Én vagyok!":  Ez 37,23   A mai napig is követik a régi istentiszteleti módot. Nem félik az URat, és nem követik az ő rendelkezéseit és tisztelete módját a szerint a törvény és parancsolat szerint, amelyet az ÚR parancsolt Jákób fiainak; Jákóbnak az Izráel nevet adta.   Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, me (Bátorító blognapló)

- Csütörtök [2021.04.01.] "Krisztus is szenvedett értetek, és példát hagyott rátok, hogy az ő nyomdokait kövessétek!"

****************************************************  * MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 HETI ÉS NAPI IGEVERS; 3 FORDÍTÁSBAN * Naponkénti vezérigék http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/pageTartalom.html * http://web.t-online.hu/garainyh/igeliturgia.html ** http://oromuzenet.blog.hu (itt is; minden vasárnap 00:03-tól) & http://web.t-online.hu/garainyh/2.html      - Csütörtök [2021.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL               Heti igevers:  Zsolt 111,4 (*=Válasszon a 463 evangéliumi énekből) S z e n t     B i b l i a Napi igevers:  Jn 13,15 (**=A teljes igeszakasz az igeliturgiában) S z e n t     B i b l i a   Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az ÚR.      Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek.       Emlékezetet szerzett az ő csud (Örömüzenet)

2021.04.01. "Azután Mózes vette a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta: Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek!"

Az igehirdetés alapigéje: 2Móz 24,1-8 Vedd és olvasd: https://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/24/#1 (Örömüzenet)

NAGYCSÜTÖRTÖK

AZ ÜNNEP ISTENTISZTELETI LEKCIÓI ÉS /VAGY TEXTUSAI Az új szövetség szerzője  Tisztelt Látogató! Kérem, hogy az alább kijelölt négy igeszakaszt a PROTESTÁNS ÚJ FORDÍTÁSÚ REVIDEÁLT BIBLIA http://abibliamindenkie.hu/uj/ (=RÚF) szövegéből olvassa el. A kiválasztott linkre kattintva, a gép az adott szakasz kezdő versére ugrik. Olvasás után térjen vissza ide, a következő igeszakasz elolvasásához!Köszönöm: Andreas Jn 13,1-7  http://abibliamindenkie.hu/uj/JHN/13/#1 1Kor 11,23-29   http://abibliamindenkie.hu/uj/1CO/11/#23 2Móz 12,1-4  http://abibliamindenkie.hu/uj/EXO/12/#1 Zsolt 111,1-10    http://abibliamindenkie.hu/uj/PSA/111/#1 Forrás: Evangélikus Útmutató és Evangélikus istentisztelet Liturgikus könyv Internetes közlés: © a Luther Kiadó Budapest, előzetes engedélyévelErős vár a mi Istenünk!   (Örömüzenet)

- A 2021. év és ÁPRILIS hónap igéje - Csütörtök [2021.04.01.] "Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget!"

* MINDEN NAPRA: 1 MONDATBAN IS; 2 KIÍRT ÚTMUTATÓ IGE; 3*Protestáns-RÚF*Károli*Katolikus*FORDÍTÁSBAN*HANGZÓ ÖRÖMHÍRTÁR* http://www.garainyh.hu *** https://garainyh.blog.hu/ *** http://utmutato.blog.hu *** http://www.garainyh.hu/utmutato/utmutato.htm LOSUNG - Csütörtök [2021.04.01.] *** AZ ÚRISTEN MAI KIJELENTÉSE A SZENTÍRÁSBÓL * LELKI ELEMÓZSIA * S z e n t B I B L I A * A mai nap evangélikus igéi A 2021. év: Lk 6,36 S z e n t B I B L I A * http://www.losungen.de Április hó: Kol 1,15 Legyetek irgalmasok, amint a ti Atyátok is irgalmas! Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas. A ki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ő a láthatatlan Isten képmá (Útmutató)

1. oldal a 420-ből. || Következő oldal