Böjti hálaadás a negyven napért

Böjti hálaadás a negyven napért

Share this content.

Szöveg: Keczkó Pál, fotó: Csűry Csaba
Nagybörzsöny – 2019. április 7-én hálaadó istentisztelet volt a nagybörzsönyi evangélikus gyülekezet külső renováláson átesett templomában. Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök igehirdetésében az alkalomra készített meghívón szerepelő igéről „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” (Lk 18,27), a gazdag ifjú történetének márki változatáról (Mk 10,17–27) prédikált. A bibliai idézet jól összefoglalja az elvégzett munka, felújítás körülményeit, de a kicsiny, élni akaró közösség mottója is lehetne.

Történeti gyökerek

Sztanek Edit felügyelő asszony az ünnepi közgyűlés elején felidézte a nagybörzsönyi evangélikus közösség történetét. Az első templomot 1783-ban építették az elődök, amely az 1844. június 7-i tűzvész martaléka lett. A falu házait újraépítették, majd a kőtemplom építésébe kezdtek. A munka és a költségek nagy részét a hívek állták. A ma is látható templom öt év alatt készült el. Az oltár, az oltárkép, a díszes ólomüveg ablakok, a míves padok tanúsítják, hogy a legjobbat, a legszebbet áldozták Isten ügyére a gyülekezet akkori tagjai. Ezek az emlékek tanúskodnak az akkori gyülekezet erejéről, hitéről, a szorgalmas és módos családokról. 1852-ben szentelték fel végül a templomot. A település, de maga a gyülekezet életét is derékba törték a II. világháborút követő események: az evangélikusok száma hatodára csökkent, az egykor virágzó település lakosságának nagy részét kitelepítették szülőföldjükről. Később az életkörülmények ellehetetlenülése miatt sokan hagyták el a falut. Az egykor kétezer fős lakosság mára nyolcszáz főre apadt. Isten azonban megőrizte övéit a legnehezebb időkben is: a templomban hangozhatott az ige, az imádság és az énekek.

A renoválás erőn felüli feladata

Az utóbbi évek során egyre nagyobb problémát jelentett a templom tetőzetének a romlása, a bádogos munkák időszerűvé válása. Ugyan a közösség évek óta gyűjtött és készült erre, mégis látható volt, hogy önerőből erre nem lesznek képesek. Magyarország Kormányának Széchenyi 2020 pályázatán keresztül 33 millió forintot nyertek. Elkezdődött a kivitelezők keresése, az árajánlatok bekérése. A pályázat kiírásának a kezdetétől annyit változtak az építőipari árak, hogy a megnyert összeg kétszerese sem látszott elegendőnek a beruházás fedezésére. Ferenczi Ernő pályázatíró az utolsó pillanatban talált egy kivitelezőt Bethlen Farkas személyében, aki az eredeti árakon elvállalta a munkát. „Látva a kétszeres árajánlatokat, és hallva, hogy mennyire elfoglaltak ma a hozzáértő vállalkozók, kétkedve fogadtam a lelkes felajánlást. Mindazonáltal Farkas megnyugtatott, hogy legyek nyugodt, ha a Nagy Tervező úgy akarja, meglesz a templom felújítása. A kezdeti kétkedést, aggódást a munkák szeptember közepi kezdete gyorsan eloszlatta, és az állványokat és a rajtuk dolgozó embereket látva hamar bizakodni kezdtem. Látva a szakszerű, precíz és gyors munkát hamar elmúltak a kétségeim, és azok helyét lassan átvette a hi.” – szerepelt Szabó Bertalan lelkész köszöntőjében. A kivitelező példás pontossággal tartotta a munka ütemezését, negyven nap alatt végzett a vállalt feladattal, minden a tervek szerint alakult. A Magyarországi Evangélikus Egyház 7,3 millió forintos pályázati önrésszel támogatta a felújítást, a Gustav Adolf Werk 2,46 millió forinttal-, a Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség 4,73 millió forinttal járult hozzá az összesen 47,25 milliós beruházáshoz.

Ami embernek lehetetlen

Az ünnepi istentiszteleten elhangzó igehirdetésben dr. Fabiny Tamás a gazdag ifjú történetéről beszélt. „Mennyire örülnénk mi, mai gyülekezeti tagok, gyülekezetben szolgáló lelkészek, ha ilyen tisztességes, művelt, jó módú, szimpatikus egyháztagok jelentkeznének, felajánlva szolgálatukat, képességeiket a közösség javára.” Jézus rátekintett, megkedvelte őt – ahogy azt a márki változatban találjuk. Mégis Jézusnak rá kellett mutatnia arra, hogy nélküle, a benne való hit nélkül, mindez még kevés. Csakis a benne való hit, a vele való szoros kapcsolat által lehet a miénk Isten országa. A nagybörzsönyi gyülekezet átélhette: az emberileg lehetetlennek tűnő vállalkozás Istennel valósággá válhatott, hiszen neki terve van övéivel. Isten országa hirdettetik a földön, s a Gondviselő ott áll övéi mellett ebben a szolgálatban. Tordai Levente, a mesterember és munkatársai Isten kegyelméből negyven nap alatt végezhettek a templom külső felújításával, az ács- és bádogos munkákkal.

Az istentiszteleten a gyülekezet énekkara is szolgálat, melyet egy betelepülő holland házaspár vezet. A faluban rajtuk kívül még két holland házaspár él, akik aktívan részt vesznek az evangélikus közösség életében. Az ünnepi közgyűlésen köszöntőt mondott még dr. Fabiny Tamás elnök-püspök, felolvasásra került Szabó Bertalan lelkész köszöntője, aki betegség miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen. A sort Keczkó Pál esperes és Bethlen Farkas gondolatai zárták. Az ünneplés terített asztalok mellett folytatódott a kultúrházban, ahol a felvidéki Százd község polgármestere, Srna Zoltán, a százdi evangélikus gyülekezet nevében szólt a jelenlévőkhöz. (A gyülekezet lelkésze a hátáron túl még Ipolyszakálloson tart havi rendszerességgel istentiszteleteket.)

A Bibliában a nehéz, küzdelmes „40 napok” után mindig Isten nagysága, ereje és kegyelme mutatkozott meg. Adja a Mindenható Isten, hogy a nagybörzsönyi közösség is átélhesse, megtapasztalhassa az Ő kegyelmének gazdagságát a mindennapokban, növekedve szeretetben és lelkiekben.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!