ajánló

Egypercesek az énekeinkről

Éneklő egyház vagyunk. Attól távol állunk, hogy a mondat mögé felkiáltójelet tegyek, sőt tavaly ilyenkor talán inkább kérdőjelet használtam volna. Az idei év egyik nagy élménye számomra, hogy még ma Magyarországon is fogalmazhatunk kijelentő módban. Saját élményemet két ismerősöm erősítette meg. Örömmel és büszkeséggel számoltak be arról, hogy más felekezetekhez tartozók milyen megbecsüléssel – és talán némi irigykedéssel – fedezték fel: az evangélikus gyülekezet együtt énekel. Az Énekkincstár című kötet ezért nem csak szaktudósok lelkes, de annál kisebb csapatának a figyelmére tarthat igényt.

Térkép útkeresőknek

Ahogy a 2017-es ünnepi év megemlékezései, úgy a 95 „tételben” megjelent Reformációi ábécé is túlmutat Luther – történelmileg megkérdőjelezhető – tételszegező gesztusán. A német nyelven tavaly, magyarul – Szűcsné Prőhle Lívia fordításában – idén a Luther Kiadó gondozásában napvilágot látott könyv figyelmünket a reformáció folytonosságára, folyamatosságára szegezi.

Hősök, szentek, protestánsok – Újabb ötven életrajzot vehetünk kézbe

Vannak-e protestáns szentek? Reflexből bizonyosan még a kérdésen is megütközünk. Éppen a szenteknek liturgiánkból és a hitgyakorlatunkból való száműzése az egyik leginkább feltűnő különbség az ortodox és a katolikus gyakorlathoz képest. Régi konfirmációs káténk úgy tanított, hogy szent az, aki vagy ami az Istené. Reméljük, hogy protestánsok is találhatók köztük. Még a katolikus lexikon szerint is lehetnek szentek a protestánsok: tág értelemben az összes hívő az, akik a keresztség által részesülnek Isten életében és szentségében. A szentté avatás tisztességében pedig azok részesülhetnek, akik „hősies fokon” valósították meg a szentség ajándékát.

Megjelent az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület legújabb kiadványa

Budapest – Megjelent Garádi Péter Jézus és a samáriai asszony – Megtéréstől a megtérítésig című könyve, amelyet felekezetektől függetlenül bibliakör-vezetőknek, biblia- és imakörök tagjainak, házi csoportoknak, lelkészeknek és nem lelkészeknek egyaránt ajánlanak. Mindenkinek, aki tudja – és annak is, aki nem tudja –, hogy Jézus találkozni akar vele. Továbbá azoknak, akik már találkoztak a Feltámadottal, és elfogadják, hogy a Szentlélek erre újra emlékeztesse őket.

Anteusz ereje – Családregény a kisebbségi sorsról

Móricz Zsigmond írta: „A magyarság a történelem folyamán öt krisztusi sebet kapott: Muhi, Mohács, Kismajtény, Világos és Trianon.” Az első világháborút követően, 1919-ben a csehszlovák hadsereg elfoglalta Magyarország északi részét. A trianoni békeszerződés végleg rögzítette: északon a Duna határfolyó; bal parti része a Csehszlovák Köztársaságé lett. Az 1938-as első bécsi döntés (november 2.) a Felvidék magyarlakta területeinek túlnyomó részét visszacsatolta országunkhoz, a második világháború után azonban mindez újra Csehszlovákiához került.

A reformáció erzsébetvárosi örökségét mutatja be egy új kiadvány

Budapest – A VII. kerületi protestáns gyülekezetek történetét dolgozza föl a kezdetektől napjainkig Vezsenyi Péter most megjelent könyve, A reformáció öröksége Erzsébetvárosban. A kötetet hétfőn mutatták be a K11 kulturális központban.

Megjelent Széll Bulcsú igehirdetés-kötete

Budapest – Amikor felkérést kaptam a könyvajánló megírására, első gondolatom az volt, hogyan írjak ajánlót olyan könyvhöz, melyet még nem olvastam végig? Hiszen felelősséggel nyilatkozni csak olyanról lehet, amit pontosan ismerünk. Aztán eszembe jutott, hogy a könyvet még nem olvastam ugyan végig, de több évtizeden keresztül volt lehetőségem arra, hogy hétről hétre többször is hallgassam Széll Bulcsú, Bulcsú bácsi igehirdetéseit.

AJÁNLÓ: Rubicon történelmi magazin

Budapest – Szeretettel ajánljuk figyelmükbe a Rubicon történelmi magazin decemberi számát, amely a Reformáció Emlékbizottság támogatásával jelent meg.

Szeretettel ajánljuk a Híd magazint

Budapest – Szeretettel ajánljuk a Híd magazint és a fókusztémáról, az apákról Szeverényi Jánossal készült hangzó interjút.

A Viszkis

Egyesek szerint népi hős, korunk Rózsa Sándora, mások szerint embereket megkárosító bűnöző. Szeverényi János írása a Viszkis című film bemutatója kapcsán.

Oldalak

Feliratkozás RSS - ajánló csatornájára