böjt

Böjti népszokások

Szentendre – Papp Kornélia hagyományéltető óvónő és Kertész József nyugalmazott erdész böjti összeállítása.

Ökumenikus bűnbánati vesperás és hamvazás Pannonhalmán

Pannonhalma – A Pannonhalmi Főapátság ökumenikus bűnbánati liturgiára hívta 2021. február 17-én este a környék katolikus, evangélikus és református lelkipásztorait. Az ökumenikus hamvazáson igét hirdetett Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke.

A böjtről

„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy ő már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt azt alva fogja találni az érkező Vőlegény.” – „A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységből, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk. Erőtlenségünk mélysége Isten mélysége után kiált: „abyssus abyssum invocat”. örvény az örvénynek kiált.” (Anselm Grün: Böjt – Test és lélek imája)

Böjti naptár – 2021-re

Kiskőrös – Pethő-Szűcs Mária evangélikus lelkésznő évről-évre elkészíti böjti naptárát, amelynek segítségével idén Máté evangéliumát olvashatjuk el együtt és készülhetünk húsvétra, rendet rakva magunk körül és magunkban, Jézushoz közelebb húzódva. Böjt első vasárnapjától egészen húsvétig minden napra valamilyen testi, lelki, szellemi vagy közösségi feladatot illetve bíztatást is kapunk. Áldott készülést!

Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt a keresztények számára bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvétnak, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére.

Ha böjtöltök, ne savanyú arccal tegyétek!

Hamvazószerda, a keresztény böjt kezdete. Sok vallásban megvan a hagyománya annak, hogy az emberek lemondanak az ételről, vagy bizonyos szokásokról, magatartási módokról. Gyakran a böjtölés ideje, vagy az önmegtartóztatás ideje a tudatos előkészületeket jelentik valamely fontos esemény előtt. Milyen elképzelésekre vezethetők ezek vissza a kereszténységen belül és milyen értelme van eredetileg a böjtnek? A Biblia böjttel kapcsolatos történeteiben vannak erre utalások.

Böjt – 2020: Kereszt – tényleg kellett?!

2020 böjtjében a Luther Kiadó gondozásában megjelent Visszhang – Imádságok, olvasmányok című kötet gondolatainak megosztásával készülünk húsvétra. – Harsány káromlás hangzik, és egyre csak ismételgetem magamban: ez nem történhet meg veled!

Most még nehéz elhinni, de mi is győztesek leszünk

Az idei húsvét más lesz, mint a többi. Más, és évekig emlegetni fogjuk, azonban minden lemondása mellett lehetőség is. Lehetőség az imára, a megújulásra, az Istennel töltött időre.

Heinrich Schütz: Jézus Krisztus hét szava a keresztfán – magyar nyelven

Az a különleges helyzet, hogy 2020 nagyhetében nem tudunk közösségben megemlékezni Krisztus Urunk megváltó munkájáról, felértékeli a digitálisan rögzített istentiszteleteket, áhítatokat. Erre gondolva készítettük el az itt látható videót Heinrich Schütz oratorikus művéről, a Krisztus hét szaváról. A hangfelvételen magyarul hallhatjuk a négy evangéliumból összegyűjtött szövegeket, azokat a részleteket, melyek Jézus Krisztusnak a kereszten mondott szavait hagyományozzák reánk. Így elmélkedhetjük végig a kereszthalál állomásait, és így vonatkoztathatjuk azokat saját életünkre, megerősödve a megváltottság tudatában.

Böjt – 2020: Keresztedre nézek

2020 böjtjében a Luther Kiadó gondozásában megjelent Visszhang – Imádságok, olvasmányok című kötet gondolatainak megosztásával készülünk húsvétra. – Miattam győz le téged a halál.

Oldalak

Feliratkozás RSS - böjt csatornájára