Budavári Evangélikus Szabadegyetem

Márk-változat – Meghalt Esterházy Péter Kossuth-díjas író

Budapest – 2016. július 14-én, a délutáni órákban elhunyt Esterházy Péter (†66), Kossuth-díjas író. Esterházy Péter, aki a mai magyar prózairodalom egyik legjelentősebb alakja volt, tavaly októberben az Élet és Irodalomban írott cikkében jelentette be, hogy súlyos beteg, hasnyálmirigyrákkal küzd. A Budavári Evangélikus Szabadegyetemen Fabiny Tamás püspökkel folytatott 2015-ös beszélgetésének eddig még meg nem jelent, teljes változatát a Credo szerkesztőségének közreműködésével közöljük most honlapunkon.

Erkölcs nélkül kiüresedik a jog – Trócsányi László előadása Vladár Gáborról

Budapest – Jog és erkölcs csak együtt értelmezhető – így foglalható röviden össze Vladár Gábor jogtudós, hajdanvolt igazságügyi miniszter és evangélikus felügyelő életművének legfőbb üzenete. A Budavári Evangélikus Szabadegyetemen, május 2-án megtartott, egykori elődjéről szóló előadásában Trócsányi László igazságügy-miniszter arról beszélt, hogy ha a két fogalom elválik egymástól, aligha lehet olyan jogrendszert létrehozni, illetve igazságszolgáltatást működtetni, amelyet a társadalom elfogad.

Shakespeare és a Biblia – Fabiny Tibor tartott előadást a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Budapest – William Shakespeare halálának négyszázadik évfordulójára emlékezünk április 23-án, és születésének napjaként is e hónap 23. napját tartja számon a hagyomány. Élet és halál együttállása nemcsak életrajzát határozza meg, életművét is példázhatja: drámáinak világában élet és halál, tragédia és komédia, ármány és szerelem, nevetés és könnyek, szent és profán egyszerre jelennek meg. Shakespeare páratlan életművébe a Biblia szemüvegén keresztül is érdemes betekinteni – derült ki a budavári evangélikus szabadegyetem legutóbbi, április 4-i alkalmán, amelyen dr. Fabiny Tibor Shakespeare és az angol Biblia címmel tartott előadást.

Mint a kabát és a gombja – Luther vagy Melanchthon? – Monok István adott elő a BESZ alkalmán

Budapest – A Budavári Evangélikus Szabadegyetem következő alkalmára 2016. március 7-én került sor a Bécsi kapu téri evangélikus templom kápolnájában. Dr. Fabiny Tamás püspök áhítatát követően dr. Monok István Széchenyi-díjas irodalom- és művelődéstörténész, egyetemi tanár, az MTA könyvtárának főigazgatója tartott előadást Luther vagy Melanchthon? A magyarországi reformáció hagyományai címmel.

Szárnyasoltárok rejtelmei – Jankovics Marcell tartott előadást a BESZ-en

Budapest – Minden nem rögzített széket összehordtunk a budavári evangélikus gyülekezet kápolnájába, de még ez is kevésnek bizonyult, így többen állva hallgatták végig a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, 2016. február 1-jén elhangzott előadását. Jankovics Marcell rajzfilmrendező, kultúrtörténész a felvidéki szárnyasoltárokról beszélt, remek fényképekkel egészítve ki személyes élményekre alapuló beszámolóját.

Albert Gábor volt a Budavári Evangélikus Szabadegyetem előadója

Budapest – Homályos tükör tisztítása címmel tartotta 2016. január 4-én első szabadegyetemi előadását Albert Gábor Kossuth-díjas író a budavári gyülekezet kápolnájában. Az elkötelezett protestáns szerző korábbi könyvei és személyes tapasztalatai alapján beszélt a rendszerváltozás éveiről.

Hangszer, melyben Isten lelke szól – Fassang László orgonaművész előadása a BESZ-en

Budapest – A templomi orgona fújatójából érkező szelet lélekké, Isten magasztos üzenetévé változtatják a megszólaló sípok. Így lehet összefoglalni a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, 2015. november 2-án elhangzott alkalmának legfontosabb üzenetét. És aligha lehet azon csodálkozni, hogy Fassang László orgonaművész előadásában a szöveggel szemben a zene kapott főszerepet, tegyük hozzá, a hallgatóság legnagyobb megelégedésére.

Az Antall-kormány szomszédságpolitikájáról – Tiszta szándékok és szikár valóság

Budapest – A rendszerváltozás után szabadon választott első magyar kormány szilárdan hitt abban, hogy keresztyén alapon és a legjobb szándékok mentén rendezhetők a magyar nemzet és az környező népek között feszülő, évszázados konfliktusok. A kijózanító valóság keserűségét csak fokozta, amikor kiderült, hogy az Európai Unió teljességgel érzéketlen a kisebbségi problémák iránt – hangzott el a Budavári Evangélikus Szabadegyetem legutóbbi előadásán.

Budavári Evangélikus Szabadegyetem: A hit csak segítheti a gyógyulást – Egri László kézsebész előadása

Budapest – Van-e, lehet-e szerepe a korszerű orvoslásban a holisztikus szemléletnek? Erre a kérdésre kereste és adta meg a választ a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi, 2015. április 13-án megtartott előadásában Egri László kézsebész. A téma meglehetősen érzékeny, hiszen a mindenkor a természet és az ember racionális vizsgálatára építő, 21. századi tudomány első pillantásra nehezen egyeztethető össze a betegség, sőt inkább a gyógyulás és hit összefüggéseit kutató szándékkal. A BESZ előadója bizonyította, hogy bár a kölcsönhatás nem feltétlenül igazolható, a korszerű orvoslás és a gyógyítás holisztikus megközelítése között ellentmondás bizonyosan nincsen.

Vészben, viharban várták a Messiást – Ritoók Zsigmond előadása a Budavárban

Budapest – Ritoók Zsigmond akadémikus, klasszika filológus „Mi történt az Ó- és az Újszövetség keletkezése között?” című előadásával folytatódott Budavárban az evangélikus szabadegyetem. A tudós a Jézus születését megelőző korszak feszültségeiről beszélt, s arról, hogy a szenvedő zsidó nép körében hogyan és miért erősödött meg a messiásvárás.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Budavári Evangélikus Szabadegyetem csatornájára