Budavári Evangélikus Szabadegyetem

Röhrig Géza a Budavári Evangélikus Szabadegyetem következő előadója

Budapest – 2017. március 20-án, hétfőn, 19 órai kezdettel tartjuk a Budavári Evangélikus Szabadegyetem következő alkalmát a Bécsi kapu téri evangélikus templomban (1014 Budapest, Táncsics Mihály u. 28.)

Beer Miklós előadása – Mit tehetünk mi, keresztények a bevándorlókért?

Budapest – A Budavári Evangélikus Egyházközség az oktatási évhez igazodva 2011 óta rendszeresen szervez szabadegyetemi előadásokat. Ezekről honlapunkon is beszoktunk számolni, ám most az előadások részletes szövegeit is közzétesszük, felelevenítve az egykor elhangzottakat. 2015. októberében Beer Miklós váci megyéspüspök a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen tartott elaődásában arról beszélt, hogy szerinte miként kell viszonyulnunk nekünk, keresztényeknek az Európát érintő migrációs jelenséghez.

Arany János szemérmes hite – Korompay H. János előadása a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Budapest – Alaptalan az az állítás, hogy Arany János alkotásaiban, munkásságában nem érhető tetten a költő kötődése a hithez és a valláshoz – így összegezhető a Budavári Evangélikus Szabadegyetem (BESZ) legutóbbi előadásának üzenete. Figyelmes és értő olvasó, kutató igenis felfedezheti műveiben, tudományos és pedagógiai tevékenységében a szemérmes, nehezen kitárulkozó költő kötődését Istenhez.

Embertársunk, Luther Márton – Szabadegyetemi előadás Budavárban

Budapest – Kortársunk, Luther Márton – ezzel a címmel tartott előadást a budavári evangélikus szabadegyetemen 2017. január 9-én dr. Csepregi Zoltán egyháztörténész-professzor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezetője. Tudósításunk címéül mégis inkább az „embertársunk, Luther” fordulatot választottuk, ugyanis a rendkívül színes, tanulságos előadás a reformátor testi bajait járta körül. Kiderült, hogy ő is éppen olyan gyarló ember volt, mint bármelyikünk, csak talán az átlagosnál is több nyavalyával kellett megküzdenie.

BESZ: Szeresd felebarátodat – Jeszenszky Géza előadásának részletei

Budapest – Jeszenszky Géza a rendszerváltozás után miniszterelnökké választott Antall József kormányának külügyminisztere volt. Országgyűlési képviselőként és később nagykövetként is szolgálta a hazáját. A Budavári Evangélikus Szabadegyetemen 2015. májusában elhagzott előadását az egyik legfontosabb jézusi parancsra építette: szeresd felebarátodat, mint magadat! Sorozatunk negyedik részében ezt olvashatják el, Fabiny Tamás püspök áhítatával együtt.

Isten válasz olyan kérdésekre, melyeket a tudomány föl sem tehet

Budapest – Evolúció és kreáció címmel a teremtés és tudomány egymáshoz való viszonyáról tartott előadást Falus András, a Budavári Evangélikus Szabadegyetem legutóbbi alkalmán, 2016. december 12-én. Az immunológus, genetikus professzor arra következtetésre jutott, hogy Isten válasz olyan kérdésekre, melyeket a tudomány fel sem tehet.

Vészben, viharban várták a Messiást – Ritoók Zsigmond előadása

Budapest – A Budavári Evangélikus Egyházközség az oktatási évhez igazodva 2011 óta rendszeresen szervez szabadegyetemi előadásokat. Ezekről honlapunkon is beszoktunk számolni, ám most az előadások részletes szövegeit is közzétesszük, felelevenítve az egykor elhangzottakat. Ritoók Zsigmond akadémikus, klasszika filológus „Mi történt az Ó- és az Újszövetség keletkezése között?” című előadását olvashatják most el, sorozatunk harmadik részében, Fabiny Tamás püspök egykor elhagzott áhítatával együtt.

Varázstalanná lett világunk – Szelényi Iván előadása

Budapest – Ritkán adódik a magamfajta vidéki értelmiségi életében, hogy úgy érzi, mintha a Yale Egyetem előadótermének padsorában ülne. Mégis így esett, amikor a budavári evangélikus szabadegyetemen Szelényi Iván szociológusnak, az említett, világhírű amerikai iskola egykori professzorának előadását hallgattam arról, hogyan varázstalanította Max Weber a világot.

Halálra szántak, mégis élünk! – Soós Viktor Attila előadása a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Budapest – A keresztény egyházak az 1956-os forradalom és szabadságharc alatt azt tették, ami a dolguk: a fegyveres harc helyett az emberek lelkével törődtek, s arra törekedtek, hogy minél kevesebb erőszak árán érje el célját a felkelés. És mindezért utóbb az egyházaknak keményen kellett szenvedniük. Nagyjából így foglalható össze a Budavári Evangélikus Szabadegyetem legutóbbi, az egyházak ’56-os szerepvállalásáról szóló előadásának legfőbb üzenete.

Magyar és német evangélikusok a kitelepítés viharában – Tóth Ágnes előadása a Budavári Evangélikus Szabadegyetemen

Budapest – Ötödik évfolyamához érkezett idén a Budavári Evangélikus Szabadegyetem, amelynek szezonnyitó előadását Tóth Ágnes történész, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos munkatársa tartotta, 2016. szeptember 5-én. A téma kivételesen érdekesnek ígérkezett: a Magyarországon élő német kisebbség kitelepítése és a Magyarországi Evangélikus Egyház fellépése a jogsértések ellen.

Oldalak

Feliratkozás RSS - Budavári Evangélikus Szabadegyetem csatornájára